maandag 4 april 2011

Wie doopt met de Heilige Geest?

Bij de doop in het water zijn er drie elementen betrokken:
  1. De kandidaat
  2. Het water
  3. De pastor
Bij de doop met de Heilige Geest zijn er ook drie elementen betrokken. Deze zijn:
  1. De kandidaat
  2. De Heilige Geest
  3. De Here Jezus Christus
Wanneer een persoon gedoopt is met de Heilige Geest, dan wordt hij in Hem ondergedompeld – op dezelfde manier als hij gedoopt zou worden in het water.

Zoals Johannes de Doper zei, het is de Here Jezus die een persoon doopt met de Heilige Geest; hij voegde ook het woord 'vuur' toe, wat duidelijk het tegenovergestelde is van water, maar het reinigt en verbrandt alle onreinheden.

"Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur." (Matteüs 3:11) NBG vertaling 1951

Het is onmogelijk voor een persoon om gedoopt te worden met de Heilige Geest als hij de Here Jezus niet van harte accepteert als zijn enige Pastor en Redder.

*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten