zaterdag 9 april 2011

Doop in het water - laatste deel

De doop in het water representeert de dood en de begravenis van een lichaam van zonde. Ik wil benadrukken dat als een persoon gedoopt wordt zonder te stoppen met de zonde te praktiseren, zijn doop geen effect zal hebben. Hoe kan een persoon begraven worden zonder eerst te zijn gestorven? Dat kan niet.

Voordat een persoon gedoopt wordt, moet hij werkelijk zijn eigen leven verloochenen; anders zal zijn doop niet geldig zijn.

Daarom zijn er zoveel verstoorde gelovigen. Hoewel zij gedoopt werden in het water, waren zij nooit gestorven voor zichzelf en de wereld. En omdat zij nog steeds leven, zijn ze onderworpen aan de aanvallen van de machten en de wereldbeheersers dezer duisternis en tegen de boze geesten in de hemelse gewesten! Hun lichamen leven en daarom zijn ze vatbaar voor demonische bezetting. Maar degenen die voor deze wereld zijn gestorven kunnen niet gebruikt worden door de boze geesten.

Wanneer de doop in het water zijn doel vervult, dan volgt geestelijke wederopstanding. De Here Jezus stond op uit de dood en hetzelfde moet gebeuren met Zijn discipelen na de doop in het water – dat is de beloning van de Heilige Geest aan degenen die gedoopt zijn in het water. Daarom verklaarde apostel Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat een persoon in nieuwheid des levens zou leven na gedoopt te zijn in het water.

Wanneer een doop geldig is, wordt onmiddelijk een nieuw schepsel gevormd. De persoon sterft voor de zonde en wordt begraven door de doop. Hierna, zal hij verrijzen voor de glorie van de Vader, net zoals de Here Jezus deed. Vanaf dat moment zal hij een nieuw geestelijk lichaam, nieuw verstand, nieuw hart en nieuw leven hebben…

Paulus zei ook, "Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding" (Romeinen 6:5) NBG vertaling 1951.

Als een persoon dood is voor zijn eigen wil en verenigd wordt met de Here Jezus, dan zal hij herrijzen zoals de Heer deed! Echter als een persoon niet sterft voor zijn eigen wil voordat hij gedoopt wordt, dan zal hij niet herrijzen zoals de Heer.

Een persoon moet een nieuw leven leiden nadat hij gedoopt is door onderdompeling in het water. Als een persoon gedoopt werd in het water, maar zijn gedrag verandert niet helemaal, dan heeft zijn doop niet plaats gevonden – hij heeft een bad genomen!

Hoe kan een persoon weten of zijn doop wel of niet geldig was?

Dat is simpel. Na de doop in het water moet alle wrok, haat, boosheid, nijd, trots, boze ogen, jaloezie, en alles dat een deel van het vlees is en zodoende normaal is voor de wereld, verdwijnen.

*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'Are we all Gods children?'


NB: Aankomende zondag zal er een Doop der Vernieuwing zijn in alle UKGR centra. Bent u nog niet gedoopt dan is dit uw kans om uw leven aan God te geven, bent u al gedoopt dan is dit een gelegenheid, mocht u dat willen, om zich te laten vernieuwen. De doop zal plaatsvinden na de dienst van 10u. Om een dichtbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden kunt u op deze link klikken. Tot zondag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten