dinsdag 30 november 2010

De Staf

Bij alles wat wij doen nemen wij beslissingen, of ze nou goed of fout zijn. Beslissen om te OFFEREN is de grootste en beste beslissing die wij kunnen nemen, voor de oplossing van de grote problemen of voor de dromen die wij willen verwezenlijken.


Mozes had een droom, namelijk: ‘het volk van Israël bevrijd zien worden van de slavernij’. “En de HERE zeide tot hem: Wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde: Een staf.” De staf was van hem, want hij was een schapenherder.


Tot op dat moment was het gewoon een staf die diende om de schapen te leiden en beschermen en om zich er mee te verdedigen tegen de wolven. Het hielp bij het beklimmen van bergen. Men kan er gewone dingen mee doen.


Maar men kon het volk er niet mee bevrijden, genezen, de zee openen, water uit de rots laten komen of wonderen verrichten. Dit gebeurde echter alleen toen hij de staf meebracht naar de berg van God; Sinai. Wij hebben allemaal de staf: geloof, zweet, geld, iets waardevols, afhankelijkheid (Offer).


Buiten het altaar kunnen wij met onze “staf” alleen maar de gewone dingen doen wat betreft kracht en vermogen. De staf symboliseert ons geloof, en de grootste uitdrukking van geloof is het offer.


Hoeveel mensen horen over het offer, maar nemen geen juiste beslissing om te offeren, om hun staf op het altaar van God te zetten? Daarom blijven zij in de slavernij. Nadat Mozes de stem van God had gehoord, kon hij de verkeerde beslissing nemen door niet te gehoorzamen. Hierdoor zou alles hetzelfde blijven.


Hetzelfde gebeurt met velen.


De droom van Mozes zou zich niet verwezenlijken, tenzij hij de juiste beslissing zou nemen om God zijn staf te laten gebruiken. Daarom staat er in de bijbel over deze staf: “...ook nam Mozes de staf Gods in zijn hand.” Exodus 4:20


Want met deze staf heeft hij grote wonderen en tekenen verricht. God wilt uw staf gebruiken, zet het op het altaar van God in deze Campagne van Israël. U zult offeren en op 12 december wanneer u van het altaar neerdaalt, zult u niet met lege handen neerdalen. (Exodus 3:21)


Pr João Saraiva

vrijdag 26 november 2010

Definitie van het woord:Gespannen

Dit is wat de duivel doet. Pogingen tot intimidatie door middel van angst. "Gespannen"


donderdag 25 november 2010

Van Egypte naar het beloofde land

De bevrijding van het volk van God uit Egypte, is een voorbeeld van wat men dient te doen om “Egypte” in ons leven te overwinnen. We begrijpen dat de 7 elementen te vinden zijn in deze grote bevrijding.

God – De Schepper, Almachtige.

Mozes – Een man die door God geroepen werd om het volk te bevrijden. Hij is gestorven, maar God gebruikt nog steeds mensen met dezelfde geest van geloof die Mozes ook had.

Staf – Het symbool van geloof! Wat hij in zijn handen had, gebruikte hij om wonderen te verrichten.

Farao – Farao is ook gestorven, maar de geest van het kwaad die in hem handelde, maakt mensen tegenwoordig nog steeds slaven.

Berg Sinaï – De plaats waar God met Zijn dienaar sprak: Bevrijd mijn volk!

Egypte – Situatie waarin een persoon leeft, waar “slavernij” aanwezig is. De slavernij verwijst naar alles wat je leven bepaald en voorkomt dat er geluk is.

Volk van Israel – De mensen die in God geloven, maar slaven zijn van hun financiële, liefdes, geestelijke en gezondheidsproblemen.

Het was een geestelijke strijd tussen degene die van God waren en de werken van de duisternis. Het volk werd vrij, maar dit gebeurde niet zonder strijden en offers. Een sterke hand was noodzakelijk!

God zei: “…Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao doen zal; want door een sterke hand zal hij hen laten gaan, ja door een sterke hand hen uit zijn land drijven.” (Exodus 5:24)

God waarschuwde dat de manier waarop Farao het volk vrij zou laten door een sterke hand zou zijn en dit vereiste een grote strijd van degenen die van God waren.

Hetzelfde gebeurt in onze dagen. Om te overwinnen, is er alleen maar één weg: al onze krachten inzetten in wat wij doen, door het geloof!

“Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet…” Prediker 9:10

Pr. Rui Silva

dinsdag 23 november 2010

Om over na te denken…


Het maakt niet uit hoe de dienst was, ga naar huis met een opgeheven hoofd. Hou uw hoofd omhoog. Dat is intelligent geloof!

maandag 22 november 2010

Getuigenis Roziana Oliviera

Definiëren

Ondanks dat vele mensen strijden, hebben zij moeilijkheden met veroveren, omdat zij niet kunnen definiëren wat zij willen.


Definiëren is van cruciaal belang in het veroveren. Stel u zelf eens voor in een wedstrijd waar geen doel is en de route niet gemarkeerd is... Waar zult u dan naartoe rennen? Wanneer bereikt u de finish? Wie zal er winnen? Het is zelfs grappig als je het zo bekijkt.


Maar dit is wat velen hebben gedaan, wat betreft hun levens. Velen strijden, zonder werkelijk te weten wat zij willen.


Definieer wat u het meest wilt! Is het een complete levensverandering? Strijd er dan voor! Is het een zegen in de financiën, liefdesleven, enz.? Strijd er dan voor.


Wees ervan bewust dat het noodzakelijk is om al uw kracht in te zetten om succes te behalen.


Pr. Rui Silva

vrijdag 19 november 2010

Inspirerend verhaal

Filosofie van de kameel

Een baby kameel vroeg zijn moeder:


- Waarom hebben de kamelen bulten?


- Mijn zoontje wij zijn woestijn dieren, wij hebben deze bulten nodig om water op te slaan en daardoor staan wij bekend dat we het lang kunnen uithouden zonder water te drinken.


- Duidelijk, maar waarom zijn onze benen zo lang?


- Mijn zoon zij zijn lang, zodat we door de woestijn heen kunnen lopen. Met deze lange benen kan ik me beter bewegen in de woestijn! antwoordde zijn moeder.


- Ok. En waarom zijn onze wimpers zo lang? Af en toe hinderen ze mij om goed te kunnen zien.


- Mijn lieve zoon, onze wimpers zijn lang en dik zodat ze als een beschermende kap kunnen dienen voor onze ogen. Ze helpen jou om jouw ogen te beschermen tegen de wind en het zand van de woestijn! antwoordde de moeder trots.


- Goed! Dus onze bulten dienen om water op te kunnen slaan, onze benen zijn lang om door de woestijn heen te kunnen lopen en onze wimpers zijn lang en dik om onze ogen te beschermen in de woestijn. Wat doen wij dan hier in de dierentuin?Moraal van het verhaal: "Vaardigheden, kennis, kunde en ervaringen zijn alleen nuttig als je op de juiste plaats bent."

donderdag 18 november 2010

Getuigenis Rishma Debie


Wie dient te offeren?


Degene die een grote droom of een groot probleem heeft. Alleen wie waardevolle doelen heeft, is bereid om "de prijs te betalen" om ze te bereiken.


Wanneer men kijkt naar het heden, heeft men geen kracht om te strijden voor wat we in de toekomst zouden kunnen bereiken.


Wanneer de persoon naar de toekomst kijkt, verwaarloosd hij het heden. Hij focust niet op wat hij vandaag zal "verliezen", omdat hij kijkt naar hetgeen waarvan hij ZEKER IS dat hij het morgen zal bereiken!


Bent u tevreden met uw leven? Heeft u de grens bereikt van wat u wilde bereiken? Is er geen groot en onacceptabel probleem in uw leven?


Als uw antwoord is: er ontbreekt me niets! Mijn leven is beter dan wat ik wilde... Dan hoeft u niet te offeren!


Voor de overgeblevenen, is het offer een kans.


Pr. Rui Silva

maandag 15 november 2010

Geloof van de Geest

Dit is trouwens het ergste, het meest bedrieglijke en het meest dodelijke venijn van religies en vooral in de
evangelische kerken. Het gevoel is zo sterk, dat het zelfs moeilijk wordt om het te scheiden van het geloof van de Geest. Natuurlijk, wanneer men geboren is uit de Geest dan is, men in staat om het te onderscheiden en het te identificeren. Maar het is niet makkelijk. En het ergste is om de slachtoffers ervan bewust te maken, zij accepteren het niet.

Echter, de feiten bewijzen dit. Waar bovennatuurlijk geloof is, is er leven, succes en veroveringen. Waar geloof is dat geboren is uit het vlees, is er zeker geen vervulling van het Woord. Resultaat: vreselijke levenskwaliteit. In dit geval zijn de Hemelse beloftes denkbeeldig. Daarom kunnen de meerderheid van de Christenen hun carrière van geloof niet afmaken. Zij raken onderweg ontmoedigd omdat zij de beloftes niet zien uitkomen.

De waarheid is dat emotioneel geloof rebels van aard is. Degene die erbij betrokken zijn, accepteren het niet om het Woord te praktiseren, omdat het tegen hun wil in gaat. Wie gebaseerd op gevoelens leeft gaat in tegen de kern van het geloof in de Geest, omdat dit Zijn wil dwarsboomt.

“Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.” Matteüs 16:24

Dit is de reden waarom, er onder de velen geroepenen, weinig geboren zijn uit de geest.

Bisschop Edir Macedo

zaterdag 13 november 2010

donderdag 11 november 2010

Getuigenis Cornelli Parami

Wanneer dient u te offeren?


Zoals wij al eerder hebben gesproken, is het offer de grootste uiting van het geloof die er bestaat. Als zodanig dient het om aan de verwezenlijking van de grootste successen bij te dragen.


Als we een beetje analyseren, beseffen we dat we veel getuigenissen in de kerk zien, maar de allergrootste zijn van de Campagnes van geloof waarbij het offer is betrokken.


In het verleden offerden de koningen voordat zij oorlog voerden. Als ze dat niet deden, hadden ze niet de steun van de Heer in de strijd...


Het offer moet worden gemaakt wanneer we doelen of dromen hebben die tot nu toe nog niet mogelijk waren. Hetzelfde gebeurt als we een specifiek probleem hebben, waarvoor we hebben gestreden zonder dat we de oplossing hebben verkregen.


Als we iets willen waarvoor we hebben gestreden, gebeden, volhardt en het niet hebben bereikt, is het tijd om ervoor te offeren!


Wanneer we lijden aan een bepaald probleem en we kunnen het niet oplossen, ongeacht hoe vaak we het ook proberen, is het tijd om ervoor te offeren!


Wanneer we een situatie meemaken waarin we niet weten hoe te handelen, is het tijd om te offeren!


Als we in een situatie zijn waarvan wij niet accepteren dat het hetzelfde blijft, is het tijd om te offeren!


Hoe dan ook, als we iets willen dat normaal gesproken niet gebeurd en we willen een drastische verandering in ons leven, offeren we!


PS: Het echte offer raakt onze binnenste... Het raakt God ook!


Pr. Rui Silva

woensdag 10 november 2010

dinsdag 9 november 2010

Inspirerend verhaal

De jeep

Een jongeman die aan zijn diensplicht moest voldoen trad tot het leger toe, waar hij werd bespot vanwege het feit dat hij een christen was.


Op een dag riep zijn bevelhebber hem met de intentie om hem voor schut te zetten voor het gehele peleton en vroeg hem om iets te doen:


- Soldaat Coelho, kom hier!

- Ja sergeant.

- Hou deze sleutel vast. Nu, ga naar die jeep daar en parkeer hem op die plaats.

- Maar sergeant u weet heel goed dat ik niet kan rijden.

- Soldaat Coelho ik vroeg jou niets. Ga naar die jeep en doe wat ik jou heb bevolen.

- Maar sergeant ik kan niet rijden!

- Nou dan moet je maar jouw God om hulp vragen. Toon maar eens dat Hij bestaat.


De soldaat nam de sleutel, zonder angst, uit de handen van zijn bevelhebber en liep naar het voertuig toe. Hij stapte in, zat op de chauffeursstoel en begon meteen te bidden: "Heer, U weet dat ik niet kan rijden. Leid mijn handelingen en toon deze mensen Uw trouwheid. Ik vertrouw op U en ik weet dat U mij kan helpen. Amen."


De jongeman manoeuvreerde het voertuig en parkeerde het perfect, precies zoals zijn bevelhebber hem vroeg om te doen.


Toen hij uit het voertuig stapte, zag hij het gehele peleton huilen en sommigen zelfs op hun knieën.


- Mensen wat is er aan de hand? vroeg de soldaat.

- Wij willen jouw God dienen, Coelho. Hoe kunnen we dat doen? vroeg zijn bevelhebber hem.

- Jullie hoeven Hem alleen maar te accepteren als jullie Heer en Verlosser. Maar waarom heeft iedereen besloten om mijn God te accepteren?


De bevelhebber nam de soldaat mee, liep naar de jeep en veegde zijn tranen weg. Toen zij daar aankwamen hief hij de motorkap van het voertuig op en toen hij naar binnen keek zag hij dat er helemaal geen motor was.

maandag 8 november 2010

De stem van het hart

Van menselijk intellect tot Hemels intellect.


Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden. Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid… Spreuken 2:1-6


In deze bijbelverzen kunnen wij zien dat de vereiste positie voor het hart is, om zich tot het verstand te neigen. De emoties moeten onderdanig zijn aan het verstand en de aanroeping moet gebaseerd zijn op basis van het begrip. Helaas hebben de meerderheid van de mensen die in God geloven, waaronder ook de evangelisten, geprobeerd om deze gemeenschap te behouden op basis van gevoelens. Dus van de ziel naar de Geest. Dit werkt niet. Het klopt dat zij hebben gebeden, gezongen en veel gehuild, maar zij hebben ook weinig geoogst, om niet te zeggen dat zij niets hebben geoogst. Hun geloof dat gevuld is met emoties, heeft hun bovennatuurlijk geloof geneutraliseerd en hun veroveringen tegengehouden.


Het is duidelijk dat achter deze grote vurige commotie bedrieglijke geesten aan het werk zijn. Daarom is de geestelijke situatie van de kerken zo chaotisch.


Voeg hierbij de strijd van de hel toe om de onoplettenden te leiden om naar de stem van het hart te luisteren.


In feite heeft de manifestatie van een emotioneel geloof een valse sensatie van de aanwezigheid van God veroorzaakt. Zo’n gevoel is mooi en blijkbaar overtuigend, maar praktisch zonder enig voordeel.


Wanneer men de stem van de Heer van het Verstand hoort en het in praktijk brengt, dan is er geen kans dat het fout zal gaan.


Bisschop Edir Macedo

vrijdag 5 november 2010

Twee soorten mensen

Er zijn twee soorten mensen die naar de kerk komen. De eerste persoon is iemand die moeilijkheden ziet in alles. In feite zijn de moeilijkheden binnen in de persoon zelf en de visie van zo’n persoon is pessimistisch. Hij is ongelovig omdat hij niet gelooft dat hij de hel kan overwinnen dat in de vorm van een blokkade tussen hem en de belofte van God ligt. Ten onrechte, denkt men dat naar de kerk komen, Bijbel kennis, vasten en bidden voldoende is om de beloften van God in bezit te nemen. Zolang de persoon geen actie onderneemt zal hij de beloften van God nooit in bezit nemen. Het is net als in de Bijbel staat: "Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.” (Hebreeën 10:36). Ik moet de beloften bereiken. De wil van God is dat ik acties onderneem, dat ik tegen de vijanden strijd die zich tegen mij verzetten en mij tegenhouden om de beloften te bereiken.

De andere persoon die naar de kerk komt is een persoon die de overwinning ziet, zelfs in een situatie die door de menselijke ogen onmogelijk is om op te lossen. Zijn visie is de visie van Geloof. Hij is zich bewust van de handelingen die hij moet nemen om de onoverkomelijke blokkades tussen hem en de beloftes van God te overwinnen. De zekerheid die hij in zichzelf heeft is dezelfde als van Kaleb en Jozua, zoals in de Bijbel staat: "Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren." (Numeri 13:30).

Er zijn geen blokkades die de handeling van geloof die in een uitdaging wordt gezien niet overwint. Ik geloof dat het tijd is om in bezit te nemen, en u?

God zegent u in overvloed,

Bisschop Romualdo Panceiro

donderdag 4 november 2010

Getuigenis Oetie Noventa

Waarom het offer?

Het offer is de grootste uiting van het geloof die er bestaat. In de Bijbel leren we om ons geloof door middel van verschillende acties te tonen, zoals: gebed, vasten, volharding, enz..

Geen van deze acties is echter zo sterk als het offer.


Waarom? De waarheid is dat wat we bereid zijn om te geven, toont hoe zeker we zijn van wat we zullen ontvangen. Hetzelfde is niet altijd het geval wanneer we alleen maar vragen...


Iedereen kan vragen ongeacht of je gelooft of niet dat je zal ontvangen.


Echter, alleen degenen die de volledige zekerheid hebben dat zij zullen ontvangen, zijn in staat om te offeren. Niemand zal ooit in staat zijn om iets te geven waar hij veel waarde aan hecht en niet zeker te zijn dat hij iets veel waardevoller zal ontvangen.


"Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken;…” Jakobus 2:20-22


Pr. Rui Silva

woensdag 3 november 2010

Jezus zei dat het noodzakelijk was om te offeren |||

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. (1 Kor 2:14)


Deel 3

Daarom komen er zoveel vragen en negatieve gedachten in het verstand van de mensen, wanneer wij in de kerk over het offer spreken. Velen zijn nog niet wedergeboren; zij zijn in de kerk, maar denken nog steeds als een vleselijke persoon en dus niet als een geestelijke. Het kwaad zaait het zaad van twijfels, zodat de persoon bang is om te offeren en daardoor niet de verwezenlijking van zijn dromen bereikt. Vaak inspireert satan een vriend, familielid of iemand die dichtbij de persoon staat, om twijfels, negatieve woorden of bespottingen te brengen, zodat hij de persoon tegenhoudt om de zegens van God in zijn leven te bereiken. De Here Jezus herkende onmiddellijk waar de stem vandaan kwam en bestrafte satan, zeggende: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot! En toen zei Hij tegen Zijn discipelen, Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Niemand is tot iets verplicht, niemand is verplicht om te offeren. De persoon moet het zelf willen en het hangt van de persoon zelf af. Het is zijn eigen geloof en zijn eigen beslissing, want noch God, noch de pastor is degene die beslist, maar de persoon zelf.

U dient bereid te zijn om uw leven te verliezen voor Jezus. Het is niet makkelijk. Voor de Here Jezus was het evenmin makkelijk. Het was kostbaar, pijnlijk, Zijn ziel was vermoeid tot de dood. Hij zou niet zingend, dansend en glimlachend offeren, nee! Hij kreunde, stond onder grote emotionele druk en offerde uit gehoorzaamheid aan de Vader in zulke mate, dat Hij in de tuin van Gethsemane diep gekweld was en Zijn zweet als bloeddruppels werden die op de grond vielen terwijl Hij bad: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Het was niet makkelijk voor de Heer, maar juist pijnlijk, zeer moeilijk en iets wat Hij niet uit eigen wil zou doen. Maar Hij wist dat het noodzakelijk was en dat Hij niet gekomen was om Zijn eigen wil te doen, maar de wil van de Vader. Hij leed zowel fysieke als geestelijke pijn, omdat Hij voor het eerst in de geschiedenis van het universum gescheiden was van de Vader en de Heilige Geest.


Bisschop Paulo Robertodinsdag 2 november 2010

Inspirerend verhaal

Volharding en moed


Een man investeerde alles wat hij had aan een kleine werkplaats. Hij werkte er dag en nacht aan en hij sliep er zelfs in. Om door te kunnen gaan met zaken te doen verpande hij, tot zijn grote spijt, de juwelen van zijn vrouw.


Toen hij het resultaat van zijn werk aan eeen groot bedrijf presenteerde, vertelde ze hem dat zijn product niet voldeed aan de vereiste kwalitietsnormen. Gaf de man op?

Nee!


Hij keerde terug naar school en bleef daar twee jaar. Gedurende die tijd was hij het slachtoffer van grappen die met hem werden uitgehaald door andere studenten en ook van een paar leerkrachten die hem bestempelden als een "visionair". Werd de man boos?

Nee!


Na twee jaar sloot hij een contract af met het bedrijf dat hem eerst had geweigerd, maar tijdens een oorlog werd zijn fabriek tot twee keer gebombardeerd en werd grotendeels van zijn bezit vernietigd. Raakte de man in paniek en gaf hij op?

Nee!


Hij herbouwde zijn fabriek, maar hij werd dit keer getroffen door een aardbeving. Was dit de laatste druppel? Gaf de man op?

Nee!


Onmiddelijk na de oorlog ontstond er een ernstig tekort aan benzin het hele land en deze man kon niet met zijn auto weg gaan, niet eens om eten te kopen voor zijn familie. Raakte hij in paniek en gaf hij op?

Nee!


Creatie, zoals gewoonlijk, plaatste hij een kleine motorop zijn fiets en ging hij de straat op. Alle buren waren verbaasd en zij wilden allemaal ook zo'n "gemotoriseerde fietsen". De vraag naar motoren nam sterk toe en al gauw had hij niets meer om aan te bieden. Hij besloot vervolgens om een fabriek op te bouwen voor deze nieuwe uitvinding.


Omdat hij geen kapitaal had, besloot hij om hulp te zoeken bij meer dan vijftien duizend winkels in het hele land. Omdat het idee goed was, was hij in staat om de hulp te krijgen van ongeveer van vijfduizend winkels, die hem van het nodige kapitaal voorzag om zijn fabirek te bouwen.


Om een lang verhaal kort te maken: vandaag de dag is de Honda Corporation één van de grootste namen in de Japanse auto-industrie. Hij is bekend en gerespecteerd over de hele wereld. Dit allemaal omdat, de oprichter, de heer Soichiro Honda zich niet liet ontmoedigen door de vreselijke obstakels die hij onderweg ervaarde.


Dus als u vandaag door moeilijke momenten heen gaat, zoals bijna iedereen, raak dan niet ontmoedigd maar volhard. Het leven heeft een geweldige beloning voor degenen die volharden, die geloof hebben en die zich niet omver laten lopen door ontmoediging. Tijdsverloop is onvermijdelijk want de uren gaan hoe dan ook voorbij. Gebruik ze daarom op een waardige manier, ook al vergt dit de nodige offers.