zondag 10 april 2011

Hoe en wanneer vindt de doop met de Heilige Geest plaats?

De doop met de Heilige Geest vindt nooit toevallig plaats. Integendeel, het wordt geboren uit een sterk verlangen van de persoon om de Here Jezus beter te kennen en te dienen. Cornelius, de centurion, is hier een helder voorbeeld van, omdat de Bijbel hem presenteerde als "een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad." (Handelingen 10:2) NBG vertaling 1951.

Het waren niet de aalmoezen die Cornelius gaf dat hem in staat stelde om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Het was zijn karakter en vrees voor God samen met de gebeden die hij opzei dat hem en zijn gehele huis in staat stelde om bezocht te worden door de Heilige Geest.

In feite toonde de almoezen die hij gaf zijn onzelfzuchtige en genereuse aard, een karaktereigenschap van allen wiens hart open is om door God gebruikt te worden. Trouwens, allen die God ervaren laten onmiddelijk hun materiale zaken los, zodat ze hun geestelijke zaken kunnen vasthouden.

Alle mannen en vrouwen van de Bijbel die een hechte relatie met God hadden, zorgden er altijd voor dat zij hun dankbaarheid en liefde toonden door hun grootste offerandes aan de Heer te presenteren. Cornelius wist niet veel over God; maar omdat hij de Here Jezus vreesde, gaf hij aalmoezen, omdat het een manier was om zijn offerandes aan God te presenteren.

De doop is een privé en persoonlijke roeping van de Here Jezus Zelf aan degenen wiens hart helemaal aan Hem behoort. Wij zijn niet degenen die bepalen hoe en wanneer we gedoopt zullen worden door de Heilige Geest, maar de Here Jezus bepaalt het. Het is vanzelfsprekend dat de doop nooit zal plaats vinden in een voetbalstadion, in de bioscoop of op het strand – tenzij deze plaatsen gebruikt worden om een dienst van geloof te houden. De omgeving moet gunstig zijn voor het christelijke geloof, zodat de Heilige Geest Zichzelf kan openbaren.

De Bijbel bevestigt dat God mensen van geloof zoekt om Zichzelf aan deze wereld te openbaren. Wanneer een peroon ernaar streeft om de wil van God te doen door te vasten, bidden, nachtwakes bij te wonen enz., dan zal de Here Jezus de verantwoordelijkheid op Zichzelf nemen om Zijn dienaar met Zijn Geest te vervullen.

In het huis van Cornelius, bijvoorbeeld, was Petrus nog steeds aan het spreken toen de Heilige Geest over allen die het Woord hoorden, kwam. Misschien was het onnodig voor Petrus om nog meer te praten en was dat de reden waarom de Heilige Geest hem onderbrak.

De doop met de Heilige Geest gebeurt normaal geproken op de volgende manier: de persoon wordt zich bewust van Gods wil om hem te vervullen met Zijn Heilige Geest en, vanaf dat moment, wordt het verlangen om Zijn Geest te ontvangen ontstoken zijn hart. De persoon richt zijn hart erop om zich met Hem te verbinden door vasten en gebed en, zodoende, ontdoet hij zich van alle wereldse gedachten en begint hij met zijn gehele hart de Here Jezus te aanbidden.

Wanneer de persoon niet langer woorden kan vinden om zijn liefde en waardering uit te drukken door zijn aanbidding in Geest en in waarheid, dan komt de Heilige Geest over hem en vervult hem met zoveel vreugde en liefde dat hij in vreemde tongen begint te spreken (merk op, dat hoewel hij in vreemde tongen spreekt, hij niet buiten kennis is) Het is alsof de Here Jezus hem Zelf bij de hand nam en onderdompelde in de wateren van de Geest. Dit gebeurt wanneer het hart van de persoon berouwvol is voor God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Vertaald van het boek van bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'.

NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

1 opmerking:

  1. Om de heiligegeest te kunnen ontvangen moet je je volledig overgeven aan God. Dit betekend dat je je eigen wil niet meer kan doen. Je moet alle zondes verlaten niet meer in de zonde leven. heel veel bidden maar niet vragen maar je leven geven en God aanbidden en prijzen en tegen hem zegen dat je van hem houd en dat je wil voor hem leven, je moet ook zijn woord lezen de bijbel!!!. en niet bezorg zijn met niks laat je door God leiden. Twijfel niet en ga door je moet volharden.

    BeantwoordenVerwijderen