zaterdag 16 april 2011

20e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 20e dag:

"Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest." (Johannes 3:6) NBG vertaling 1951


Degenen die uit het vlees geboren zijn, zijn degenen die de religieuze godsdienst omarmen, ook de evangelische godsdienst, maar ze gehoorzamen het Woord van God niet. Hun aard blijft hetzelfde.


Net zoals irrationele dieren, dragen degenen die uit het vlees zijn geboren in zich een irrationele aard; ze zijn niet in staat om de geestelijke dingen te begrijpen.

"Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is." (1 Korintiërs 2:14) NBG vertaling 1951


Degenen die uit de Geest geboren zijn, zijn geestelijk. Hun menselijke aard werd getransformeerd naar een Goddelijke aard. Ze zijn in staat om de stem van Gods Geest te kunnen horen en begrijpen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten