zondag 4 september 2011

Bedankt en tot ziens!


Bij deze willen wij graag alle lezers van onze blog bedanken dat u de tijd nam om de boodschappen te lezen, maar vanaf heden zullen al onze boodschappen geplaatst worden op ukgr.nl.

Natuurlijk kunt u de voorgaande boodschappen nog lezen, maar vanaf heden zullen wij geen nieuwe boodschappen meer plaatsen.

God zegene u en tot ukgr.nl

dinsdag 30 augustus 2011

En na de 21 dagen? (deel 2)

2. Het lezen van de Bijbel. Één vers is meer dan genoeg, observeer de werkwoorden en respecteer de punctuatie. Het is het Woord van God dat ons geestelijk sterk maakt, omdat het onze geest versterkt -het geloof.


Behalve bidden (praten met God), dienen we ook gevoelig zijn om Hem te horen en zodoende Zijn dagelijkse begeleiding en adviezen te ontvangen.
Hoe kan men iemand horen die men niet ziet, die geest is?

maandag 29 augustus 2011

En na de 21 dagen? (deel 1)1. Ontwikkel uw relatie met God, door middel van gebed. Het effectieve gebed, is het gebed dat met oprechtheid gedaan wordt.


Om een relatie te beginnen en te versterken, is het noodzakelijk dat er sprake is van een dialoog, een gesprek. Dit gebeurt in allerlei relaties, zij het in het huwelijk, verloving, relatie, vriendschap of geestelijk (met GOD).

woensdag 24 augustus 2011

CRISIS & GELEGENHEIDEen man die aan de rand van de weg woonde verkocht hotdogs. Hij had geen radio en vanwege problemen met zijn zicht kon hij geen kranten lezen. In plaats daarvan verkocht hij goede hotdogs.

zaterdag 20 augustus 2011

TWINTIGSTE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Ik vrees en beef altijd voor mijn behoudenis, omdat de Heilige Geest mij hiervan heeft overtuigd… “Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?”

vrijdag 19 augustus 2011

NEGENTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Wie is echt vrij?
Velen verwarren de vrijheid van keuze met de geestelijke vrijheid.

donderdag 18 augustus 2011

ACHTTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

Het teken van Kaïn
 
Velen hebben geprobeerd om verstoppertje te spelen met God.

woensdag 17 augustus 2011

ZEVENTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

"En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken."
Handelingen 2:1-4

En toen de Pinksterdag aanbrak – de dag die God had bepaald.

dinsdag 16 augustus 2011

ZESTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


De Boeken
“…en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens.”
Openbaring 20:12

maandag 15 augustus 2011

VIJFTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Het Boek des Levens
Elk kind ontvangt bij geboorte een naam. Deze naam bevestigd zijn identiteit.
Hij wordt een burger en wordt daarom ondersteund door de wet.

zondag 14 augustus 2011

VEERTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Een geweten dat puur is en handelt door het geloof laat niets, helemaal niets, toe dat de eeuwige behoudenis van onze zielen op het spel zet.
Overtuigende emoties of verzoeken van het hart betreffende de dingen waar we het meest van houden, zoals kinderen, moeder, vader, echtgenoot, echtgenote, vriend(in), reputatie, bezittingen… zelfs ons eigen leven, kan niet interfereren met een gezonde relatie met de Here Jezus Christus.

zaterdag 13 augustus 2011

DERTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Van: De Here Jezus
Aan: De dienaren
Kleine fouten, grote twijfels – zo werkt het kwaad.

vrijdag 12 augustus 2011

TWAALFDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLStel u zich de meest gezegende familie voor die er ooit bestond…
Zou u dezelfde Geest die zij hebben willen ontvangen?
Aanstaande zondag, in elke UKGR, tijdens de dienst, zullen wij de uitstorting van de Geest van Vrede hebben.

donderdag 11 augustus 2011

ELFDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


“…wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden.” (1 Samuel 2:30) NBG 1951
Sommigen achten hun kinderen, familieleden, echtgenoot, echtgenote, vriendin of vriend meer dan de Here Jezus.

woensdag 10 augustus 2011

TIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Waar is het heilige hart van Jezus?
“En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN.”
Jesaja 11:2

dinsdag 9 augustus 2011

NEGENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Zeven stappen om de Heilige Geest niet te ontvangen
1e – Aan Hem denken alleen tijdens het zoeken;
2e – “Iets” willen voelen;

maandag 8 augustus 2011

ACHTSTE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Oren?
Wie heeft ze?
Natuurlijk gesproken, heeft iedereen oren. Oren om te luisteren naar de familieleden, dokters, geliefden, vrienden, collega’s, buren, actualiteiten in het algemeen enz.
Maar wie heeft ze om naar de stem van de Geest van God te kunnen luisteren?

zondag 7 augustus 2011

ZEVENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Gods zendelingen
Veel pastors zijn geroepen,
anderen beschouwen zichzelf als geroepen
en weer anderen werden gezonden…

zaterdag 6 augustus 2011

ZESDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Water des Levens
De Rivier van Water des Levens stroomt vanuit de Troon
van de Almachtige en Zijn Zoon (Openbaring 22:1).

vrijdag 5 augustus 2011

VIJFDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Ik wil het! En u?
Wil en Macht.
Alleen degenen die iets niet willen kunnen het niet bereiken.

VIERDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


De wateren van de Troon!
Wateren

Veel wateren…

woensdag 3 augustus 2011

DERDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Autoriteit van de kinderen
De Here Jezus is het Woord dat,
“Kwam tot het zijne (Israël), en de zijnen (de kinderen van Israël) hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn”
(Johannes 1:11-13.) NBG 1951

dinsdag 2 augustus 2011

TWEEDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


“En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden” (Lucas 1:35) NBG 1951.

maandag 1 augustus 2011

EERSTE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


“De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.” Genesis 1:2 

zaterdag 30 juli 2011

Het Heilige Avondmaal


"Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem" (Johannes 6:56) NBG 1951. 

Tijdens het Heilige Avondmaal symboliseert het brood het vlees van de Here Jezus en de druivensap Zijn bloed door deel te nemen aan deze twee elementen verbinden wij oons, door het geloof, met Christus.

vrijdag 29 juli 2011

Gods wapen

Gods wapen is Zijn Woord.

Satan gebruikt ook woorden als wapens.

Het Woord van God produceert geloof. Het is geest en geeft leven.

De woorden van de duivel brengen twijfels voort. Ze zijn dodelijk omdat ze angst, zorgen, pijnlijke herinneringen, verdriet en allerlei andere dingen die de mensheid kunnen schaden, produceren.

 
Terwijl het Woord van God de gevallenen doet opstaan, maken de woorden van de duivel de mensen die denken dat ze sterk zijn, teneergeslagen.

Het belang van de Heilige Geest

Hoe kunt u uw geestelijke vijanden die uw leven zo moeilijk maken verslaan? Dat kan alleen wanneer u vol bent van Gods Geest. Bekijk hieronder de uitleg van bisschop Rui Silva over het belang van de Heilige Geest.

donderdag 28 juli 2011

Oude kever vs. Ferrari

Wanneer men de Geest van God ontvangt, kan elke omhulsel overwinnen.

Het maakt niet uit hoe oud het omhulsel is, wat belangrijk is, is zijn MOTOR.

woensdag 27 juli 2011

Het heeft geen nut!


Het heeft geen nut om religieus te zijn.


Het heeft geen nut om een actieve lid in de kerk te zijn.

Het heeft geen nut om de titel van helper, pastor, bisschop of welke titel dan ook te hebben.

Het heeft geen nut om een tiendegever en een trouwe offerandegever te zijn.

Het heeft geen nut om te doen wat er van u verwacht wordt.

Het heeft geen nut om God te aanbidden.

Het heeft geen nut om de gehele Bijbel te kennen.

Het heeft geen nut om een goed huwelijk te hebben.

Het heeft geen nut om een goede opleiding of een diploma te hebben, om succesvol en rijk te zijn of de hele wereld aan uw voeten te hebben…

maandag 25 juli 2011

De steen

De onoplettende trapt op hem…

De gewelddadige gebruikt hem als projectiel.

De ondernemer gebruikt hem om iets te bouwen.

De boer, die moe is van het werk, gebruikt hem als een plaats om te rusten.

Voor kleine kinderen is hij een speelgoed.

Drummon schreef een gedicht over hem.

Terwijl David hem gebruikte om Goliath te doden; en Michelangelo maakte de mooiste beeldhouwwerken van hem…

En in al deze gevallen, zat het verschil niet in de steen, maar in de mens!

Er bestaat geen "steen" op uw pad die niet kunt gebruiken voor uw eigen ontwikkeling.

Ongeacht van de grootte van de stenen die u tegenkomt in uw leven, bestaat er niet één waar u niet gebruik van kunt maken voor uw eigen geestelijke ontwikkeling. Wat uw huidige steen betreft, ik heb de zekerheid dat God uw wijsheid zal geven zodat u later met trots terug zult kunnen kijken op een fantastische ervaring die hij in uw leven teweeg heeft gebracht, in uw geestelijke ontwikkeling.


vrijdag 22 juli 2011

Handoplegging voor het liefdesleven

Op zaterdag 23 juli om 18u zal Pr. Marcos Amoroso een speciaal gebed met handoplegging opzeggen voor degene die een zegen in hun liefdesleven willen. Onlangs is de pr. naar het Heilige land gegaan en hij zal de zegen die hij daar heeft ontvangen met u delen voor uw liefdesleven, dus mis het niet.

Deze dienst zal alléén plaatsvinden in Den Haag aan de Fruitweg 4.

De twee honden

Een wijze oude man beschreef zijn innerlijke conflicten op de volgende manier:


- In mijn binnenste zijn er twee honden. Één van hun is gevaarlijk en gemeen, de ander is goed en meegaand. Ze zijn altijd in een constant gevecht…


Toen iemand hem vroeg welke hond het gevecht zou winnen, stopte de wijze oude man, dacht een tijdje na en antwoordde:


- Degene die ik het meeste voed…

woensdag 20 juli 2011

Het eenparig gebed - 21 juli

Op donderdag 21 juli zal pr. Marcos Amoroso in Israël zijn om de gebedsvragen van de Campagne van Israël tot God te presenteren. Samen met andere pastors en bisschoppen zal hij een sterk gebed opzeggen, zodat de mensen die een offer aan God hebben gepresenteerd ook het antwoord op hun gebedsvragen zullen zien.

In alle UKGR Evangelisch Centra zullen wij morgen om 13u, het tijdstip waarop pr. Marcos en de andere pastors en bisschoppen zullen bidden, ook een speciaal gebed opzeggen, zodat wij door het geloof onze gebeden verbinden met de pastor in Israël.

Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden.

maandag 18 juli 2011

God of uw baan


Op een dag werd een zekere christelijke werknemer geroepen door de eigenaar van het bedrijf waar hij werkte.

Hij wond er geen doekjes om en kwam meteen ter zake.

- We zijn het bedrijf aan het herstructureren en we zoeken iemand met jouw kwaliteiten om een management functie te bekleden. We hebben jouw dossier geëvalueerd en er is alleen maar één probleem: jouw geloof. Deze positie is absoluut niet te combineren met jouw overtuigingen, dus je zult een keus moeten maken tussen deze promotie en jouw kerk. Je hoeft me niet meteen en antwoord te geven. Vandaag is het vrijdag; ga naar huis, denk er over na en op maandag kun je me jouw beslissing laten weten.

De man ging gevuld met twijfels naar huis. Aan de ene kant wilde hij deze nieuwe baan graag hebben, het was immers de kans van zijn leven. Hoeveel mensen zouden niet wensen dat zij met hem van plaats konden ruilen? Aan de andere kant had hij zijn geloof, de kerk en God!

Allerlei gedachten gingen er door zijn hoofd. Zijn hart veranderde in een slagveld; het was een oorlog tussen goed en slecht, het ware en het ideale. Hij had slaaploze nachten, was niet in staat om zijn gedachten ergens op te richten. Het was het ergste weekend van zijn leven; de ergste zaterdag, de ergste zondag…

Daar was hij, maandagochtend vroeg in de morgen, ongeduldig om de eigenaar te spreken:

- En? – vroeg hij – Wat is jouw beslissing?

- Ik denk dat ik uw aanbod zal aannemen.

- De eigenaar keek niet eens omhoog:

- Dan kan je nu meteen doorlopen naar personeelszaken en jouw papieren regelen. Je bent ontslagen!

- Maar… meneer … u heeft mij zelf dit aanbod gemaakt!

- Ja, ik was jouw aan het testen, maar je hebt gefaald. Als je zo snel jouw rug naar jouw God kunt keren, wat garandeert mij dat je je rug niet nog sneller zal keren tegen dit bedrijf?

“Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.” (Lucas 12:9) NBG 1951

Dit verhaal weerspiegelt de aard van degenen die niet uit God geboren zijn.

Groeten aan mijn familie en metgezellen in de oorlog.

Bisschop Júlio Freitas

zaterdag 16 juli 2011

Resultaat van de Campagne Van Israël

Voelt u een leegte in uw leven die u probeert op te vullen met drank, drugs, relaties e.d.? Gaat u door problemen heen in uw binnenste waar u met niemand over durft te praten? Of doet u alsof u tevreden bent met uw leven terwijl u in feite niet gelukkig bent? Kijk hoe Milicia Crawford deze problemen heeft kunnen overwinnen en weet dat hetzelfde ook voor u kan gebeuren.

vrijdag 15 juli 2011

Opstand Gideon – deel 15

Wiens voorbeeld bent u aan het volgen, degenen die klagen over hun leven of hun problemen accepteren of van degenen die hun geloof gebruiken, hun problemen niet accepteren en veranderingen in hun leven bereiken? U kiest wiens voorbeeld u overneemt.

Opstand Gideon – deel 14

Wie is er sterker in uw leven, de problemen of de Macht van God? Wat kunt u doen om de Macht van God in uw leven te ontvangen? Bekijk de onderstaande video om het antwoord op deze vragen te weten.

donderdag 14 juli 2011

Voor de helft of helemaal

Een man komt de kerk binnen. Hij heeft geen benen en kruipt…

De man kruipt helemaal tot het altaar…

De mensen zijn verbaasd en blijven stil kijken.

Met zijn ogen vol tranen vraagt hij de pastor:

– Pastor, zal God een halve man accepteren?

Iedereen vraagt zich af hoe de pastor antwoord zal geven op deze vraag.

Dan, spreekt God door de lippen van de pastor:

– Ja, God zal een halve man accepteren die zichzelf helemaal overgeeft; maar hij accepteert geen volmaakte man die zich voor de helft overgeeft.

Wie zijn wij voor God geweest?

Bisschop Edir Macedo

bronvermelding: ukgr.nl

woensdag 13 juli 2011

Resultaat van de Campagne Van Israël

Heeft u last van gezondheidsklachten of geestelijke problemen? Bekijk hoe deze vrouw deze problemen heeft kunnen overwinnen om te weten wat u moet doen om ook uw oplossing te vinden. Het altaar van de Heer heeft de macht om al uw problemen op te lossen, bekijk de video maar.

dinsdag 12 juli 2011

GOD KIEST GEEN LAFAARDS


Dit was het onderwerp dat werd besproken in een dienst op woensdag met bisschop Macedo, in het Cenakel van de Heilige Geest in Santo Amaro te Brazilië.

Bisschop Edir Macedo hield een speciale dienst op woensdagavond om 22.00u, in het Cenakel van de Heilige Geest in Santo Amaro te São Paulo. Hij trok de aandacht van alle aanwezigen voor een belangrijke bijbelse openbaring. “Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.” (2 Timoteüs 1:7)

“De Heilige Geest gaat niet samen met de geest van lafhartigheid. Wanneer een persoon God kent en uit Hem geboren wordt, dan heeft hij de macht om een zoon van God te worden. Het is niet zoals de wereld zegt, dat iedereen een kind van God is; het is totaal anders”, legde hij uit om vervolgens door te gaan: “Want een zoon van God heeft macht, kracht; hij heeft niemand nodig, omdat hij verovert door zijn eigen kracht en geloof in de Heer aan wie hij zijn leven heeft overgegeven.”

Daarna sprak hij over de Campagne van Israël, maar boven alles het belang om een ervaring met God te hebben. “Als u deze ervaring met God niet hebt gehad, dan zult u zwemmen, zwemmen en uiteindelijk sterven op het strand. Deze Campagne van Israël is uitstekend voor u om te zeggen: “Is het waar of niet? Ik wil U leren kennen!” Als u dit niet bereikt, dan kunt u zelfs rivieren vol geld bereiken, maar later zult u dit alles verliezen, omdat u het geloof in de Here Jezus Christus niet heeft omarmd; u prefereert dan de materiële veroveringen”, leerde hij.

“Al het geld dat u heeft is niets waard als u de zegel van de Heilige Geest niet ontvangt. U heeft het recht om rijk en voorspoedig te worden, en het beste van deze aarde te ontvangen. Maar het beste van het beste is om de Heilige Geest te ontvangen. Zelfs al verovert u wat u wilt, toch zult u arm en ellendig worden, omdat u Hem niet heeft. Streef naar een ontmoeting met God. Wees moedig om door Hem gekozen te worden. Dit geloof kiezen dat tegen de samenleving ingaat, houdt in dat u verdrukt en vernedert zult worden. Maar als u trouw wordt aan de Here Jezus, dan zal Hij u eren voor alle mensen”, beëindigde hij.

Bisschop Edir Macedo

bronvermelding: ukgr.nl