woensdag 6 april 2011

Doop in het water - deel 1

Hoe kan een persoon zichzelf controleren. Hoe controleren we driftige uitbarstingen en een slecht humeur? Hoe controleren we de verlangens van het vlees?

Hoeveel huwelijken, bijvoorbeeld, werden vernietigd simpelweg door een ondoordacht woord? Wat kan een persoon doen om met zijn gehele hart te vergeven? Hoeveel mensen zijn er die schade en vernietiging brengen aan langdurige relaties, omdat ze hun tong niet kunnen beheersen?

Deze en vele andere vragen zijn gekoppeld aan de zelfcontrole. In de strijd tussen het vlees en de geest, is het vlees vaak de winnaar. De Here Jezus waarschuwde ons voor de gevaren van het vlees en Hij zei, op hetzelfde moment, dat de enige manier om deze negatieve kracht te overwinnen is om gedoopt te worden in het water.

Het Woord van God leert ons dat, "Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt." (Spreuken 16:32) NBG vertaling 1951.Dit is het doel van de doop in het water: mensen in staat stellen om zichzelf te controleren.

Het probleem vandaag de dag is dat veel mensen zich alleen maar in het water laten dopen om een bijbelse eis te vervullen. Ze laten zich dopen om hun geweten te sussen en niet omdat ze berouw hebben of oprecht hun leven van zonde willen achterlaten. De kwalitet van hun christelijk geloof hangt af van de kwaliteit van hun doop in het water. De meerderheid van de nieuwe bekeerden begrijpen de betekenis en het belang van de doop in het water, in verband met de behoudenis, niet.

Wanneer de doop in het water wordt uitgevoerd volgens de bijbel, dan produceert het meteen resultaten, dat betekent dat de vleselijke aard wordt begraven en een nieuw leven begint. De gedachten van de persoon worden puur, zijn houding tegenover anderen wordt rechtvaardig en zijn gedrag doet hem in elk opzicht opvallen – zodoende wordt hij in de ogen van de ongelovigen als een fanatiek beschouwd.

Helaas is dit niet altijd wat er onmiddelijk na de doop gebeurt. Veel mensen veranderen de manier waarop ze zich gedragen niet meteen na de doop; ze gaan door met leven alsof ze nooit gedoopt waren.

Een persoon die verwacht dat de doop in het water al zijn slechte eigenschappen in een ogenblik zal wegnemen is zichzelf aan het bedriegen. De doop in het water probeert niet het slechte gedrag van een persoon te veranderen, maar begraaft, in feite, de aard van Adam binnen in hem. Zodoende, dient de persoon zich te berouwen en te bekeren voordat hij zich gaat dopen in het water! Geestelijk gesproken is de doop in het water de begravenis van de vleselijke verlangens van een persoon.

Vanwege deze reden, zou niemand zich moeten laten dopen als hij niet van plan is om de zonde te verlaten. De doop in het water dient alleen plaats te vinden nadat een persoon berouwt en beslist om niet langer hetgeen verkeerd is te doen.

NB: Aankomende zondag zal er een Doop der Vernieuwing zijn in alle UKGR centra. Bent u nog niet gedoopt dan is dit uw kans om uw leven aan God te geven, bent u al gedoopt dan is dit een gelegenheid, mocht u dat willen, om zich te laten vernieuwen. De doop zal plaatsvinden na de dienst van 10u. Om een dichtbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden kunt u op deze link klikken. Tot zondag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten