dinsdag 12 april 2011

16e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 16e dag:


"Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt." (Johannes 6:27) NBG vertaling 1951


Vandaag de dag gebruiken we handtekeningen, maar in vroegere tijden bevestigden de koningen hun wetten door hun zegelring.


De doop met de Heilige Geest is een Zegel, het teken van Gods ring op Zijn dienaren. De gehele hel kan deze markering zien in de trouwe dienaren. Daarom hebben zij geen macht over hun.


Echter, wie deze Zegel niet heeft, ondanks zijn geloof in God, zal deze persoon onderwerpen zijn aan de aanvallen van de hel, die succes zullen hebben.


De foto: Berg Ben Evis. Hij is de grootste berg van het Verenigd Koninkrijk. Locatie: Schotland. Hoogte: 1344m. Afstand tot de top: 18 km. Tijd om hem te beklimmen: 6 à 8 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden. Mensen die door ongelukken zijn omgekomen: 5 à 6 per jaar.


In november 2007 tijdens een strenge winter beklom de UKGR in Engeland deze berg als een voorstel van geloof. Het scheelde niet veel of ik werd ook aan de lijst van sterfgevallen toegevoegd. Engelen hebben me toentertijd geholpen.


Als het nodig is om dagelijks te offeren om ons geloof te behouden, stel u dan voor om het Werk van God te doen! Oftewel, als wij moeten offeren om behouden te worden, stel u dan de offers voor die nodig zijn om anderen te redden! We beklommen en daalden neer van de berg terwijl het hevig sneeuwde, een ware sneeuwstorm. Maar het doel werd behaald. Dit is het geloof van de UKGR!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten