dinsdag 26 april 2011

Moet iedereen een helper te worden?

NIet iedereen die gedoopt is met de Heilige Geest wordt een helper, een pastor, een vrouw van een pastor of enige andere titel in de Kerk dragen, maar allen die gedoopt zijn met de Heilige Geest zijn getuigen van de Here Jezus.


Waarom?


Niet iedereen heeft dezelfde roeping en God weet dit, beter dan wie dan ook.


We kunnen God wel aanroepen, maar Hij is Degene die uiteindelijk kiest, gebaseerd op wat Hij weet van ons verstand, hart, bereidheid en intentie.


Het is beter om een goede kerklid te zijn dan een ongelukkige helper; het is beter om een goede helper te zijn dan een ontevreden pastor of vrouw van een pastor en dat komt omdat iedereen zijn individuele roeping heeft.


Zoals het menselijk lichaam bestaat uit individuele delen, zo wordt de Kerk van Christus ook door Hem uitgekozen om volgens hun roeping te dienen. "Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen." (1 Korintiërs 12:27,28) NBG vertaling 1951


Niet elk lid is een neus; ze zijn niet allemaal monden of hoofden, maar ze zijn wel een deel van het lichaam en ze hebben allen dezelfde Geest. Zodoende hebben allen die de Heilige Geest hebben alles gezamenlijk. Het staat geschreven: "En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk" (Handelingen 2:44) NBG vertaling 1951


Ongeacht de titel positie en leeftijd, een ieder die gedoopt is met de Heilige Geest heeft leven om te geven; ze zijn getuigen van de Wederopstanding van Jezus en evangeliseren, hoewel ze geen pastor of helper zijn.


Bisschop Júlio Freitas

1 opmerking:

  1. God is de enige die de laaste woord heeft. Hij is de enigste die kiest en echt weet of we het wel zouden kunnen of niet. Daarom vraag God om zijn kracht en geef je leven echt over aan Hem.

    BeantwoordenVerwijderen