vrijdag 15 april 2011

De vrucht van de Heilige Geest – Lankmoedigheid

Lankmoedigheid
Dit is een onvervalste christelijk deugd. Niemand kan een tolerant karakter tonen als hij niet compleet afgestemd is op de Geest van de Here Jezus, omdat tolerant zijn betekent om het vermogen te hebben om andermans onaangenaam en beldigend gedrag te verdragen.

Het is duidelijk dat veel mensen, van verschillende religieuze instellingen, dit karaktereingschap hebben geprobeerd te tonen door zelfcontrole. Maar dat is niet de manier waarop het gedaan kan worden, omdat iemands vermogen om zichzelf te controlen niet de plaats van de vrucht van de Heilige Geest kan innemen. De vrucht van de Heilige geest geeft ons het geduld om de aggresieve eisen van de maatschappij waarin wij leven te verdragen, simpelweg omdat wij zijn corrupte manier van leven niet accepteren. Alleen degenen die opnieuw geboren zijn hebben dit vermogen.

Lankmoedigheid is, net als alle andere deugden van de Heilige Geest, heel belangrijk, vooral voor degenen die verlangen om mensen te helpen om de Here Jezus te vinden en als hun Redder te accepteren.

Het is precies dit soort christen die geduld het meeste nodig heeft. Omdat zoals mensen in het verleden een zwakke plek in het karakter van de Heer probeerden te vinden, door te proberen dat Hij met agressie zou reageren, er zo ook mensen zijn die degenen die, uit liefde, hun tot het eeuwige leven willen brengen, willen testen.

Hierin ligt de ware betekenis van lankmoedigheid – terwijl de hele wereld vecht en een pad van vernietiging lijkt op te gaan, vechten we met ons gehele hart voor de behoudenis.

Dit is precies wat er gebeurde op Golgotha. Terwijl de soldaten een manier probeerden te vinden om Jezus meer te doen lijden, pijnigen, Zijn handen en voeten met nagels doorboorden, een doornenkroon op Zijn hoofd plaatsen, Hem dorstig achterlieten, bad de Heer voor hun, zeggende, "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen." (Lucas 23:34) NBG vertaling 1951

Lankmoedigheid heeft niets te maken met de principes van deze wereld. Hoewel de wereld liefde, vreugde en vrede probeert te imiteren, kan het niet lankmoedigheid imiteren, omdat een ongelovige alle aanvallen en beldegingen van deze wereld niet kan verdragen. We kunnen misschien een ongelovige vinden die bepaalde beledigingen kan verdragen, zolang ze rechtvaardig zijn. Echter, wie kan ze verdragen wanneer ze helemaal onrechtvaardig zijn? Alleen door het geloof en de liefde voor de Here Jezus can een christen onrechtvaardigheid verdragen en nog steeds sterk en geduldig blijven.

vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten