vrijdag 8 april 2011

Doop in het water - deel 3

Het is mogelijk om, door de doop in het water een vergelijking te trekken tussen de dood en de wederopstanding van de Here Jezus en Zijn discipelen. Bijvoorbeeld, de Here Jezus stierf, dus dienen Zijn discipelen ook te sterven! Hoe? Door de zondige aard te doden, de persoonlijke verlangens, die tegen de Heilige Geest ingaan. Dit is wat berouw inhoudt.

Na deze symbolische dood, dient de doop in het water plaats te vinden, wat de dood is van de zondige aard van de persoon. Zoals we hebben gezegd, een persoon die gedoopt wil worden in het water moet eerst sterven voor zijn zondes. Om de Here te kunnen volgen, moet hij eerst vrij worden van alle lusten en slechte verlangens van het vlees. Dit soort dood waar we over praten vereist oprechte berouw, wat een persoon zijn zondes echt doet verloochenen, verachten en haten.

Berouw heeft niets te maken met spijt hebben. Als een persoon uit spijt van hetgeen hij in het verleden heeft gedaan wordt gedoopt, dan zal zijn doop hem geen enkele geestelijke baat brengen. Spijt is een gevoel dat weer verdwijnt. Judas Iskariot voelde spijt, maar hij berouwde zich niet. Berouw is een bewuste houding om voorgoed het slechte te verlaten, zodat het goede gedaan kan worden.

Nu is het makkelijker om de eis van Jezus voor iemand die Hem wil volgen te begrijpen, die eis is: "Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij." (Matteüs 16:24) NBG vertaling 1951.

Zelf-verloochening, het kruis en het dagelijks praktiseren van het Woord van God zijn de vereiste benodigdheden zodat een persoon met de Here kan wandelen. God is Heilig en Puur dus hoe kan een persoon met Hem wandelen en nog in de zonde leven? Dat is onmogelijk! Hoe kan een persoon gemeenschap hebben met het Licht en nog in de duisternis leven? Onmogelijk!

Zodoende dient een persoon, nadat hij gedoopt werd in het water, de zonde te verlaten. De doop garandeert de begravenis van het vlees en verbreekt alle banden met de zonde.

We dienen het voorbeeld van de Here Jezus te volgen, die gestorven was en begraven werd voordat Hij op een glorieuze manier uit de dood opstond. De apostel Paulus leerde ons het volgende, door te zeggen, "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood…" (Romeinen 6:4) NBG vertaling 1951.

*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'Are we all Gods children?'


NB: Aankomende zondag zal er een Doop der Vernieuwing zijn in alle UKGR centra. Bent u nog niet gedoopt dan is dit uw kans om uw leven aan God te geven, bent u al gedoopt dan is dit een gelegenheid, mocht u dat willen, om zich te laten vernieuwen. De doop zal plaatsvinden na de dienst van 10u. Om een dichtbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden kunt u op deze link klikken. Tot zondag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten