vrijdag 1 april 2011

5e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

–Meditatie voor 5e dag:

"…maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde." (Handelingen 1:8) NBG vertaling 1951

Beschouw dit:

De Heilige Geest geeft kracht om te worden.

Wat te worden? Hier wordt niet gesproken over een getuigenis van een wonder betreffende genezing, bevrijding, voorspoed enz. Maar wel over de transformatie van het karakter. De persoon is in staat om het geestelijke beeld van God te kunnen weerspiegelen.

Neem als voorbeeld de onderstaande foto:

De wolk representeert de Heilige Geest;

de berg representeert Gods volk en

de stad representeert degenen die nog niet uit God geboren zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten