woensdag 30 juni 2010

Boosaardigheid

Bron van leven zijn de gedachten die vrij zijn van boosaardigheid en malice. Deze hebben niet alleen de zuiverheid van gezond geloof bedorven, maar zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de val van vele Christenen.

De verkoeling van de liefde in de laatste dagen heeft geen betrekking op relaties tussen mensen, maar wel tussen de mens en God. Dit soort liefde verwijst naar de liefde dat uit het geloof komt. Zo’n verkoeling is vandaag de dag zichtbaar.

De huidige Christelijk toestand is gelijkgesteld aan dezelfde die ervaren werd door Israël in de dagen van profeet Jeremia. Er is een grote afvalligheid van het geloof vandaag. En dat alles wordt verwekt door boosaardigheid en malice.

Ik suggereer hiervoor de meditatie, niet het lezen, van het negende hoofdstuk van Jeremia. Let op het volgende:
“Mijn volk... spannen hun tong als hun leugenboog en niet naar billijkheid oefenen zij de macht in het land, want van het ene kwaad gaan zij over op het andere, en Mij willen zij niet kennen, luidt het woord des HEREN.” Jeremia 9:3

De versterking van de malicieuze “Christen”, dat wil zeggen, zijn welvaart is niet om de Here Jezus te eren, maar voor zijn persoonlijke belangen. Daarom verwekt het kwaadaardigheid.

“Neemt u in acht, een ieder voor zijn naaste, en stelt op niet één broeder uw vertrouwen, want iedere broeder is een aartsbedrieger, en iedere vriend gaat rond met kwaadsprekerij. De een leidt de ander om de tuin en waarheid spreken zij niet; zij hebben hun tong gewend aan leugen spreken, met draaierij matten zij zich af. Hier woont onderdrukking op onderdrukking, bedrog op bedrog; zij weigeren Mij te kennen, luidt het woord des HEREN.” Jeremia 9,4-6

Wanneer de Geest voor slechte bewustzijn waarschuwt , eigenlijk verwijst Hij naar boosaardigheid. Het is vaak onder de overtuigden en niet bekeerden. We moeten altijd waakzaam zijn zodat boosaardigheid en malice geen toegang zullen hebben tot ons hart.

God zegent u allen in overvloed,

Bisschop Edir Macedo

maandag 28 juni 2010

Inspirerend verhaal

De les van de vlinder


Op een dag verscheen er een kleine opening in een cocon, een man die daar zat, keek gedurende een paar uur naar de vlinder omdat hij worstelde om zijn lichaam door de kleine opening te persen.


Het leek alsof er geen vooruitgang meer te boeken was. Omdat het ook leek alsof de vlinder zijn maximum had bereikt en niet verder kon gaan, besloot de man hem te helpen.


Hij pakte een schaar en knipte het resterende gedeelte van de cocon. De vlinder kon er toen heel gemakkelijk uit. Maar zijn lichaam was dor en klein, en hij had verschrompelde vleugels.


De man bleef naar de vlinder kijken omdat hij verwachtte dat elk moment de vleugels zouden uitgroeien en uitgespreid worden om het lichaam te kunnen ondersteunen. Maar er gebeurde niets.


In feite heeft de vlinder de rest van zijn leven doorgebracht met het rondkruipen met een verschrompeld lichaam en opgetrokken vleugels. Hij was nooit in staat om te vliegen.


Wat de man in zijn goedheid en haast niet begreep was dat de beperking van de cocon en de worsteling nodig was voor de vlinder om uit die kleine opening te komen. Dat was de manier die God had gemaakt zodat de vloeistof die in het lichaam van de vlinder was, geperst zou worden naar zijn vleugels en daardoor gereed zou zijn om weg te vliegen nadat hij de cocon had verlaten. Soms is inspanning precies hetgeen we nodig hebben in ons leven.


Als God zou toelaten dat wij door het leven heen zouden gaan zonder enige obstakels, dan zou Hij ons in feite verlammen. We zouden niet zo sterk zijn als we hadden gekund.


We zouden nooit kunnen vliegen.

zaterdag 26 juni 2010

5e tip voor succes: Bid zonder omhaal van woordenHet gebed is een sterke geestelijke kracht om dingen die onmogelijk lijken te doen gebeuren. Daarom zullen wij vanaf Zondag 27 juni om 10u elke zondag bidden voor de verandering in de familie.

Wellicht heeft u een probleem in uw familie dat onmogelijk lijkt zoals: constante ruzie, depressie, verslaving, scheiding of een familielid die niks van God wil weten. Morgen zullen wij bidden dat die situatie zal veranderen. We nodigen iedereen ook uit om hun geloof te gebruiken door een kledingstuk van een familielid mee te nemen die gezalfd zal worden. Die handeling van geloof zal symboliseren dat zoals het kledingstuk wordt gezalfd, God de persoon zal aanraken van wie die kledinstuk behoort.

Vandaag de dag zijn er veel mensen in de kerk die voorheen niks wilden weten van God, maar door het geloof en volharding van een familielid is de persoon toch tot God gekomen. Als het voor hun is gebeurd dan kan het ook voor u gebeuren. Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden.

vrijdag 25 juni 2010

UKGR Portugal

Op 30 mei werd er een groot evenement gehouden genaamd " Bewuste Jongeren"

Met veel plezier en blijdschap werd het Grootste Evenement van de Jongerengroep van Portugal gehouden.

Ongeveer 3000 jongeren van het noorden en zuiden van het land kwamen bijeen voor een wonderbaarlijke middag onder een zon van 40 graden.

Het evenement had de aanwezigheid van verschillende muziekanten.

De zangers Fábio Silva, Gaspar, Eloisa Pina, Sara Leirão e Miguel.

Er waren ook verschillende dansgroepen aanwezig waarbij veel jongeren hun talent konden tonen.

De presentatie viel onder de verantwoordelijkheid van Evelise Castanheira en Washington Júnior, vergezeld door DJ Vitor Nunes en ook door de band Revelação.

Ter gelegenheid hiervan sprak de Nationale Coördinator , Ítalio Rocha, over het werk van de Jongerengroep in Portugal, Europa en over de gehele wereld. Hij sprak ook met een paar jongeren die geholpen werden door dit werk.

Meer dan 1000 jongeren die niets wisten over de projecten van de Jongerengroep van Portugal kregen de gelegenheid om erover te weten door het evenement "Bewuste Jongeren", waarbij het belangrijkste doel was om het goede en wonderbaarlijke bewustzijn dat van God komt te verkondigen, zodat ze een goed leven van kwaliteit kunnen bereiken.

Het is noodzakelijk dat de jongeren zich bewust zijn en een positieve houding hebben, omdat "Wij niet alleen maar door het leven heen gaan, maar wij willen het voor altijd markeren."

dinsdag 22 juni 2010

Trompetten van het kwaad

Wij hebben al vele overwinningen behaald. Echter geen één van hen werd voorafgegaan door vreugde. Juist het tegenovergestelde. Zoals de vrouw pijn voelt voordat ze gaat baren zo was het ook met ons. En ik zeg meer: hoe groter en belangrijker de verovering was, des te groter en verontrustender was het geluid van de trompetten van het kwaad. Het oorverdovende geluid van de dreiging van de hel dient om de zekerheid van de overwinning af te koelen en, zodoende, proberen om het geloof in succes te neutraliseren.

Satan weet dat er geen mogelijkheid bestaat om de vervulling van de Beloftes tegen te houden. Het kan vertraagd worden met de toestemming van Zijn Auteur. Voor een bepaald tijdstip dat is vastgesteld door God, vanwege gebrek aan vertrouwen of volharding van de trouwe, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de veroveringen van het geloof altijd worden voorafgegaan door het geloei van een woedende hel.

Het is duidelijk dat het geluid op zichzelf geen effect heeft. Behalve wanneer het uw aandacht trekt en u toelaat dat de angst binnenkomt. Angst leidt tot twijfel en twijfel neutraliseert de kracht van het geloof. Dit is één van de tactieken van de hel om de vervulling van de Beloftes te vertragen of zelfs te voorkomen.

Het is noodzakelijk om waakzaam te zijn voor geluiden, bedreigingen, kortom: alle demonische signalen, zodat men daar op een positieve op kan reageren. Dat betekent, in plaats van te zeuren, klagen of welk woord van twijfel dan ook te belijden, het tegenovergestelde: ferm blijven doorgaan terwijl u God dank geeft, omdat de overwinning nabij is.

Bisschop Edir Macedo

maandag 21 juni 2010

Getuigenis Daniël van SantenWilt u ook een verandering in uw leven ontvangen? Doe dan hetzelfde als mr. van Santen en volg een gebedsketting waarbij u leert terug te strijden tegen uw onmogelijke situaties. Ga naar www.ukgr.nl en leer meer over de gebedskettingen. Voor adressen van de dichtstbijzijnde ukgr kunt u op deze link klikken.

zondag 20 juni 2010

Inspirerend verhaal

De houthakker en de vos


Aan de rand van de Atlantische Oceaan, bij het begin van de vorige eeuw, leefde er eens een arme houthakker, zijn baby en zijn vos. Zijn ondankbare vrouw had hem verlaten omdat ze het zware leven niet aankon. Ze raakte gefascineerd door de verhalen van een marskramer en besloot om hem te volgen. De arme houthakker moest gaan werken en had geen ander alternatief dan zijn kind achter te laten onder het toeziend oog van de vos.


Elke avond dat de houthakker terugkeerde naar huis herhaalde dezelfde scene zich: de vos wachte hem glimlachend op en de baby sliep vredig in zijn wieg. De buren die ook armoedig waren waarschuwden de houthakker over het gevaar van het achterlaten van zijn kind bij een vos: "Die vos is een beest en wanneer hij honger krijgt en geen eten vindt zal hij zeker weten jouw kind eten. Het is een dierlijk instinct."


De houthakker garandeerde hun dat de vos te vertrouwen was en dat de baby geen enkele risico liep. Hij had de vos jaren geleden gevonden in het bos waar hij was achtergelaten en had hem opgevoed als een deel van de familie.


De buren, die nooit hulp aanboden om voor het kind te zorgen, bleven maar praten over het gevaar dat zijn kind liep. Ze spraken zoveel dat ze zorgen begonnen op te wekken bij die arme man. Nochtans blijf hij beweren dat het dier te vertrouwen was, maar toch ging hij naar zijn werk met zijn hart in hand en keerde hij angstig terug, bang dat er werkelijk iets zou zijn gebeurd met zijn kind.


Op een zekere nacht toen de houthakker terugkeerde naar zijn huis vond hij zijn vos glimlachend met zijn mond vol bloed. Zijn wanhoop was zo groot dat die man niet twee keer nadacht en de vos een dodelijke klap gaf met zijn bijl en snel naar de wieg rende. Hoe groot was dan ook de verrassing toen hij zijn kind rustig zag slapen. En aan de voet van de wieg de resten van een giftige slang vond.


Zo is het leven ook. Als we een vast geloof hebben. hebben we de zekerheid, Maar wanneer we de twijfels, die gebracht worden door onze vrienden, toelaten om ons geloof te verwarren dan worden we slachtoffers van overhaaste acties die ons eeuwige spijt kunnen brengen.

Het is noodzakelijk om niet te wankelen in het geloof, zodat in uw leven niet zal gebeuren hetgeen gebeurde met die arme houthakker.

zaterdag 19 juni 2010

Bidt zonder ophoudenGedurende 7 weken houdt de UKGR de 7 Zondagen van de Kracht van het Gebed waarbij elke week een tip wordt gegeven over het gebed zodat het resultaat zal brengen.

Op 20 Juni om 10u zullen wij op Vaderdag ook een sterk gebed opzeggen voor alle vaders en hun gezinnen. Nodig uw vader uit om dit gebed te ontvangen of een persoon die u kent die een vader is of iemand die als een vader voor u is. Er bestaat geen beter geschenk dan de zegen van God aan iemand te geven dus doe een kleine moeite.

Klik hier als u wil weten waar de dichtstbijzijnde UKGR te vinden is.

woensdag 16 juni 2010

De reis naar Berg Sinaï


Op Maandag 14 Juni kwamen de 12 pastors van de UKGR bijeen om te bidden voor degenen die hadden deelgenomen aan de Campagne van Israël. De gebedsvragen van alle kerken plus de vlag van Nederland met de namen van het volk van God werden op het altaar geplaatst en elk pastor riep God sterk aan om neer te dalen zodat grote wonderen zullen gebeuren.
De volgende dag vertrok pastor Rui Silva naar het heilige land waar hij andere pastors en bisschoppen ontmoette om samen Berg Sinaï mee te beklimmen. Op het Facebook account van de UKGR kunt al de foto's zien van die reis. Er zijn al foto's van het gebed voor de tiendegevers en hoe de mannen van God Berg aan het beklimmen zijn.
Wilt u de foto's bekijken klik dan hier.

zondag 13 juni 2010

Hoe uw schoonmoeder te doden

Lin was een mooie Chinese jongedame die getrouwd was en samen met haar man bij haar schoonmoeder woonde, omdat zij nog geen eigen huis hadden.

Na een verloop van tijd begon ze te zien dat ze zich niet kon aanpassen aan haar schoonmoeder.

Hun temperamenten waren totaal verschillend en Lin irriteerde zich telkens meer aan de gewoontes en gebruiken van haar schoonmoeder, die haar overigens telkens meer en meer bekritiseerde.

Na verloop van een paar maanden werden de dingen alleen maar erger tot op het punt dat het leven ondraaglijk werd.

Echter, volgens de oude Chinese traditie, moest de schoondochter altijd ten dienste blijven van haar schoonmoeder en haar gehoorzamen in alles.

Maar Lin verdroeg het idee niet meer om verder met haar schoonmoeder te moeten leven. Zij nam daardoor een beslissing om een meester te bezoeken, een oude vriend van haar vader.

Nadat hij die jongedame had uitgehoord nam meester Huang een bosje kruiden en vertelde haar: "Als jij van je schoonmoeder af wilt komen kun je deze kruiden niet in een keer gebruiken, omdat dat kan leiden tot achterdocht. Je moet ze mengen met het eten, beetje bij beetje, dag na dag en zodoende zal ze langzaam vergiftigd worden. Maar om er zeker van te zijn dat niemand iets zal vermoeden wanneer ze sterft, moet je heel voorzichtig zijn om haar altijd goed te behandelen. Maak geen ruzie en help haar met haar problemen op te lossen."

Lin antwoorde: "Dank u meester Huang ik zal alles doen wat u mij heeft gezegd."

Lin werd erg blij en keerde vol enthousiasme terug om het project om haar schoonmoeder te doden, te volbrengen.

Gedurende een aantal weken diende Lin om de andere dag een maaltijd op, speciaal voor haar schoonmoeder. En had altijd de aanbevelingen van meester Huang in gedachte om argwaan te vermijden: ze beheerste haar humeur, gehoorzaamde haar schoonmoeder in alles en behandelde haar als haar eigen moeder.

Na zes maanden was het hele gezin veranderd.

Lin begon haar humeur te controleren en verveelde ze zich niet meer.

Gedurende deze maanden had ze niet één discussie met haar schoonmoeder die zich ook vriendelijker en aardiger opstelde, waardoor het makkelijker was om met haar om te gaan.

De houding van haar schoonmoeder begon ook te veranderen en beiden begonnen elkaar te behandelen als moeder en dochter.

Op een dag ging Lin op zoek naar meester Huang om zijn hulp te vragen en ze zei: " Meester help mij om het gif te stoppen dat mijn schoonmoeder zal doden. Ze is veranderd in een leuke vrouw en ik hou van haar als mijn moeder. Ik wil niet dat ze zal sterven vanwege het vergif dat ik haar heb gegeven."

Meester Huang glimlachte, knikte zijn hoofd en zei: "Lin maak je geen zorgen. Jouw schoonmoeder is niet veranderd. Wie veranderd is, ben jij. De kruiden die ik je gaf waren vitaminen om de gezondheid te versterken. Het gif zat in jullie houding, maar het werd vervangen door de liefde en genegenheid die jij gaf."

Nu, lieve vrienden bereid uw kruiden voor en begin zo te handelen tegenover jullie schoonmoeders

woensdag 9 juni 2010

Gebed in Moerslag (Limburg)Op donderdag 3 juni gingen de pastors van de Universele Kerk van Gods Rijk naar Moerslag om op de hoogste 'berg' van Nederland te bidden voor het volk van de kerk. In de kerken hadden de mensen hun namen op een shirt van hun pastor geschreven zodat hij die kon meenemen en ermee kon bidden in hun voordeel. De mensen van de hoofdkerk schreven hun namen op de vlag van Nederland en pastor Rui Silva nam het voor hun mee.

Op deze video kunt u de zien hoe de pastors van Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Almere en Eindhoven bidden voor het volk zodat de leden van de UKGR grote getuigenissen van God zouden ontvangen.

Bekijk ook de onderstaande video om getuigenissen te zien van mensen die al Gods macht hebben ervaren.

zondag 6 juni 2010

Wie op geluk rekent

Geluk of pech?

Er was eens een arme jongen die in China woonde en op de stoep zat voor zijn huis. Wat hij het meest wilde hebben was een paard, maar hij had geen geld. Op die dag kwam er in zijn straat een cavalerie voorbij die een veulen met zich meenam die niet in staat was om de groep bij te houden. De leider van de cavalerie die zich bewust was van de wens van die jongen vroeg hem of hij het veulen wilde hebben.

Opgetogen kwam de jongen overeind. Een buurman die zag wat er gebeurde zei tegen de vader van de jongen "Uw zoon heeft geluk!" "Waarom?" vroeg de vader. "Kijk uw zoon wilde een paard hebben en er kwam een cavalerie langs en hij kreeg een veulen. Is dat niet geluk hebben?" zei hij. "Het kan geluk zijn of pech zijn!" antwoordde de vader.

De jongen zorgde voor het veulen met geheel zijn hart, maar op een dag toen het veulen volwassen was ontsnapte hij. Deze keer zei de buurman "Uw zoon is een pechvogel, toch? Hij kreeg een veulen, zorgde voor hem totdat hij volwassen werd en daarna rende het veulen weg!" "Het kan geluk zijn of pech zijn!" antwoordde de vader.

De tijd verstreek en op een dag keerde het paard terug met een wilde kudde bij zich. De jongen die inmiddels al een jongeman was geworden, slaagde erin om ze te omringen en ze allemaal te vangen. De buurman merkte het op en zei "Uw zoon is een geluksvogel! Hij krijgt een veulen, zorgt voor hem, het dier ontsnapt en keert terug met een kudde wilde paarden." "Het kan geluk zijn of pech zijn!" antwoordde de vader.

Een tijd later was de jongen één van de paarden aan het trainen, totdat hij opeens viel en zijn been brak. De buurman kwam en zei "Uw zoon is een pechvogel! Het paard vlucht, komt terug met een wilde kudde, hij ging één van hun trainen en breekt zijn been daarbij." "Het kan geluk zijn of pech zijn!" antwoordde de vader.

Een paar dagen later verklaarde het koninkrijk waar hij in woonde oorlog aan een naburig koninkrijk. Alle jongeren werden opgeroepen behalve die jongeman die zijn been had gebroken. De buurman zei "Uw zoon is een geluksvogel!"

Zo is het ook in het leven. Alles wat er gebeurt kan geluk of pech zijn. Het hangt ervan af wat er daarna komt. Wat nu op pech lijkt, kan in de toekomst veranderen in geluk.

Op geluk rekenen

In het algemeen rekenen mensen hun succes of nederlagen toe aan geluk of het ontbreken daarvan. Het is een manier van denken die simpelweg de creativiteit, innovatie en actie op de uitdagingen die het leven biedt, blokkeert.

"Wie op geluk rekent, wandelt samen met de pech."

zaterdag 5 juni 2010

2e tip voor succes: Bepaal je doel en blijf gefocustGedurende 7 weken zijn wij van het UKGR Evangelisch Centrum bezig met de 7 Zondagen van de Kracht van het Gebed. Gedurende deze weken bidden de mensen voor gebieden in hun leven die zij willen zien veranderen en ondernemen daarbij ook handelingen van geloof.

Tijdens elke zondag geven wij tips over hoe het gebed gedaan dient te worden, zodat men de gewenste resultaten ervan kan zien. Door deze tips te praktiseren hebben al veel mensen hun gebed verhoord zien worden.

Bent u aan het bidden voor een bepaald doel of droom, maar u ziet niks gebeuren of misschien weet u niet hoe u op de juiste manier kunt bidden. Participeer dan aan deze 7 Zondagen en leer hoe uw gebed effectief kan worden.
Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden.