maandag 11 april 2011

De vrucht van de Heilige Geest – Liefde(deel 2)

Eigenliefde
Dit is gerelateerd aan het instinct of verlangen om het eigen welzijn te bevorderen; een achting of liefde voor zichzelf te hebben. Dit is heel normaal en de Heilige Geschriften veroordelen zulk soort liefde niet. Echter, het moet nauw in de gaten gehouden worden, om ervoor te zorgen dat het niet in een egoïstische obsessie verandert.

Eigenliefde is heel normaal in de wereld en de duivel weet heel goed hoe hij menselijke zwakheden moet gebruiken om mensen tot zelf-vernietigend gedrag te leiden door de eigenliefde. Alle heersers van het verleden ervaarden de verschrikkelijke gevolgen van blinde eigenliefde. De Bijbel heeft één van die verhalen geregistreerd: Herodes Agrippa 1e, de kleinzoon van Herodes de Grote, die de apostel Jakobus met het zwaard doodde. Het staat geschreven:

"En op een bepaalde dag hield Herodes, in een koninklijk kleed op de troon gezeten, een rede tot hen; en het volk juichte hem toe: De stem van een god en niet van een mens! En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door wormen gegeten en blies de adem uit." (Handelingen 12:21-23) NBG vertaling 1951.


Het doet me denken aan een beroemde persoon in Brazilië die een wieg van goud maaktte voor zijn pasgeboren baby. Het kind stierf een korte tijd later. Het is zeer gevaarlijk om een buiten-proportionele en trotse liefde voor zichzelf te koesteren, omdat dit soort liefde uiteindelijk zal veranderen in een egoïstisch en oncontroleerbaar gevoel dat de persoon zal leiden tot de dood.


*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten