donderdag 7 april 2011

De doop van de moeder en de broers van de Heer

We hebben gezien dat de Here Jezus Zelf gedoopt moest worden met de Heilige Geest. Eveneens, toen de apostelen bijeenkwamen in het cenakel, korte tijd nadat de Heer uit de dood opstond en aan hun verscheen op de eerste dag van de week, dat is, op Zondag (trouwens het is waard om te vermelden dat wij christenen de Zondag dienen te bewaren, omdat het op deze dag was dat de Heer herrees). Nu zullen we zien dat niet alleen Maria, de moeder van Jezus, maar ook haar andere kinderen, de broers van Jezus in het bloed, gedoopt werden met de Heilige Geest. Het staat geschreven, "Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders." (Handelingen 1:14) NBG vertaling 1951

Op Pinksterdag, "waren allen tezamen bijeen." (Handelingen 2:1) NBG vertaling 1951, inclusief Maria en de broers van Jezus. Dat betekent dat toen de Heilige Geest over de mensen kwam op die dag, Maria en haar kinderen ook de Geest van Jezus ontvingen en in tongen begonnen te spreken. De doop met de Heilige Geest was net zo echt op die dag als het vandaag de dag is. Een christen zijn zonder deze ervaring gehad te hebben, betekent alleen een christen in naam te zijn.

Dat is de waarheid over degenen die de Here Jezus accepteren, maar geen ervaring met Hem hebben gehad door middel van de doop, die Hij als eerste ontving, gevolgd door Zijn apostelen, Zijn moeder, Zijn broers en allen die een sterk verlangen tonen om dichter bij Hem te komen.

*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'NB: Aankomende zondag zal er een Doop der Vernieuwing zijn in alle UKGR centra. Bent u nog niet gedoopt dan is dit uw kans om uw leven aan God te geven, bent u al gedoopt dan is dit een gelegenheid, mocht u dat willen, om zich te laten vernieuwen. De doop zal plaatsvinden na de dienst van 10u. Om een dichtbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden kunt u op deze link klikken. Tot zondag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten