donderdag 14 april 2011

De vrucht van de Heilige Geest – Vrede(deel2)

De twee soorten vrede
Toen de Here Jezus zijn discipelen trainde om het Werk van God te doen, ondanks het feit dat Hij door verschillende vervolgingen en probemen heenging, was Hij in staat om een sterk gevoel van innerlijke vrede te behouden en, zodoende, aan hun door te geven. Hij zei, "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd." (Johannes 14:27) NBG vertaling 1951

Hieruit kunnen we zien dat er twee soorten vrede zijn: de vrede die van de Heer kom en de vrede die van de wereld komt. De eerst bereikt de diepste delen van het hart van de persoon, terwijl de vrede die van de wereld komt alleen de oppervlakte raakt.

Het is interessant om op te merken dat alles dat het binnenste van ons hart kan bereiken sterk en langdurig is, omdat het een totaal onafhankelijk en privé wereld in ons schept. Op een manier is het goed dat we niet afhankelijk van anderen zijn om zulke dingen als ware vrede te bereiken.

Aan de andere kant is alles dat alleen maar de oppervlakte bereikt onbetrouwbaar – zoals in het geval van vrede die door deze wereld wordt aangeboden, die afhankelijk is van externe omstandigheden en van andere mensen.

Dit betekent dat de vrede van deze wereld onmogelijk is om te behalen. Het is mogelijk voor u om een vredige relatie te hebben met sommige buren vanwege uw beleefdheid, intelligentie en andere goede kwaliteiten. Niet alle buren, echter, beantwoordt uw vriendelijkheid met vriendelijkheid; sommige kunnen zelfs slecht over u praten vanwege uw goede manieren.

Dit is heel gebruikelijk in onze hedendaagse samenleving, die bezeten is met legioenen onreine geesten, die zichzelf openbaren door mensen die nog niet opnieuw geboren zijn door het Woord van God en de Heilige Geest – zij geven de onreine geesten de vrijheid om allerlei soorten problemen te veroorzaken.

De Here Jezus wist dat het onmogelijk was om vrede te hebben in deze wereld, dus waarschuwde Hij Zijn discipelen, die zeker verwachtten om vrede te hebben, Hij zei, "Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid. Want van nu aan zullen vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie." (Lucas 12:51,52) NBG vertaling 1951

Deze vers toont het verschil tussen de vrede die van God komt en de vrede die van de wereld komt. Toen de Heer over de verdeeldheid sprak die plaats zou vinden in het huis, refereerde Hij naar het feit dat wanneer een persoon geloof in Hem heeft, deze persoon bereid moet zijn om tegenwerking te verwachten – ten eerste in zijn eigen huis en ook van zijn meest dierbare 'vrienden'.

In zijn gebed zei Koning David, "In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen" (Psalm 4:9) NBG vertaling 1951. Bij een andere gelegenheid bevestigde hij, "De HERE zal zijn volk sterkte verlenen, de HERE zal zijn volk zegenen met vrede." (Psalm 29:11) NBG vertaling 1951

Beste lezer, u kunt zeker binnen deze grenzen leven. Als u uw ziel uitstort voor de Here Jezus door een oprecht gebed, dan zal de Heilige Geest de rest doen. Verspil uw tijd niet – doe het nu! De vrede waar u zolang naar heeft verlangd zal in u opwellen en degenen die om u heen zijn bereiken.

vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet morgen om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten