zaterdag 30 juli 2011

Het Heilige Avondmaal


"Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem" (Johannes 6:56) NBG 1951. 

Tijdens het Heilige Avondmaal symboliseert het brood het vlees van de Here Jezus en de druivensap Zijn bloed door deel te nemen aan deze twee elementen verbinden wij oons, door het geloof, met Christus.

vrijdag 29 juli 2011

Gods wapen

Gods wapen is Zijn Woord.

Satan gebruikt ook woorden als wapens.

Het Woord van God produceert geloof. Het is geest en geeft leven.

De woorden van de duivel brengen twijfels voort. Ze zijn dodelijk omdat ze angst, zorgen, pijnlijke herinneringen, verdriet en allerlei andere dingen die de mensheid kunnen schaden, produceren.

 
Terwijl het Woord van God de gevallenen doet opstaan, maken de woorden van de duivel de mensen die denken dat ze sterk zijn, teneergeslagen.

Het belang van de Heilige Geest

Hoe kunt u uw geestelijke vijanden die uw leven zo moeilijk maken verslaan? Dat kan alleen wanneer u vol bent van Gods Geest. Bekijk hieronder de uitleg van bisschop Rui Silva over het belang van de Heilige Geest.

donderdag 28 juli 2011

Oude kever vs. Ferrari

Wanneer men de Geest van God ontvangt, kan elke omhulsel overwinnen.

Het maakt niet uit hoe oud het omhulsel is, wat belangrijk is, is zijn MOTOR.

woensdag 27 juli 2011

Het heeft geen nut!


Het heeft geen nut om religieus te zijn.


Het heeft geen nut om een actieve lid in de kerk te zijn.

Het heeft geen nut om de titel van helper, pastor, bisschop of welke titel dan ook te hebben.

Het heeft geen nut om een tiendegever en een trouwe offerandegever te zijn.

Het heeft geen nut om te doen wat er van u verwacht wordt.

Het heeft geen nut om God te aanbidden.

Het heeft geen nut om de gehele Bijbel te kennen.

Het heeft geen nut om een goed huwelijk te hebben.

Het heeft geen nut om een goede opleiding of een diploma te hebben, om succesvol en rijk te zijn of de hele wereld aan uw voeten te hebben…

maandag 25 juli 2011

De steen

De onoplettende trapt op hem…

De gewelddadige gebruikt hem als projectiel.

De ondernemer gebruikt hem om iets te bouwen.

De boer, die moe is van het werk, gebruikt hem als een plaats om te rusten.

Voor kleine kinderen is hij een speelgoed.

Drummon schreef een gedicht over hem.

Terwijl David hem gebruikte om Goliath te doden; en Michelangelo maakte de mooiste beeldhouwwerken van hem…

En in al deze gevallen, zat het verschil niet in de steen, maar in de mens!

Er bestaat geen "steen" op uw pad die niet kunt gebruiken voor uw eigen ontwikkeling.

Ongeacht van de grootte van de stenen die u tegenkomt in uw leven, bestaat er niet één waar u niet gebruik van kunt maken voor uw eigen geestelijke ontwikkeling. Wat uw huidige steen betreft, ik heb de zekerheid dat God uw wijsheid zal geven zodat u later met trots terug zult kunnen kijken op een fantastische ervaring die hij in uw leven teweeg heeft gebracht, in uw geestelijke ontwikkeling.


vrijdag 22 juli 2011

Handoplegging voor het liefdesleven

Op zaterdag 23 juli om 18u zal Pr. Marcos Amoroso een speciaal gebed met handoplegging opzeggen voor degene die een zegen in hun liefdesleven willen. Onlangs is de pr. naar het Heilige land gegaan en hij zal de zegen die hij daar heeft ontvangen met u delen voor uw liefdesleven, dus mis het niet.

Deze dienst zal alléén plaatsvinden in Den Haag aan de Fruitweg 4.

De twee honden

Een wijze oude man beschreef zijn innerlijke conflicten op de volgende manier:


- In mijn binnenste zijn er twee honden. Één van hun is gevaarlijk en gemeen, de ander is goed en meegaand. Ze zijn altijd in een constant gevecht…


Toen iemand hem vroeg welke hond het gevecht zou winnen, stopte de wijze oude man, dacht een tijdje na en antwoordde:


- Degene die ik het meeste voed…

woensdag 20 juli 2011

Het eenparig gebed - 21 juli

Op donderdag 21 juli zal pr. Marcos Amoroso in Israël zijn om de gebedsvragen van de Campagne van Israël tot God te presenteren. Samen met andere pastors en bisschoppen zal hij een sterk gebed opzeggen, zodat de mensen die een offer aan God hebben gepresenteerd ook het antwoord op hun gebedsvragen zullen zien.

In alle UKGR Evangelisch Centra zullen wij morgen om 13u, het tijdstip waarop pr. Marcos en de andere pastors en bisschoppen zullen bidden, ook een speciaal gebed opzeggen, zodat wij door het geloof onze gebeden verbinden met de pastor in Israël.

Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden.

maandag 18 juli 2011

God of uw baan


Op een dag werd een zekere christelijke werknemer geroepen door de eigenaar van het bedrijf waar hij werkte.

Hij wond er geen doekjes om en kwam meteen ter zake.

- We zijn het bedrijf aan het herstructureren en we zoeken iemand met jouw kwaliteiten om een management functie te bekleden. We hebben jouw dossier geëvalueerd en er is alleen maar één probleem: jouw geloof. Deze positie is absoluut niet te combineren met jouw overtuigingen, dus je zult een keus moeten maken tussen deze promotie en jouw kerk. Je hoeft me niet meteen en antwoord te geven. Vandaag is het vrijdag; ga naar huis, denk er over na en op maandag kun je me jouw beslissing laten weten.

De man ging gevuld met twijfels naar huis. Aan de ene kant wilde hij deze nieuwe baan graag hebben, het was immers de kans van zijn leven. Hoeveel mensen zouden niet wensen dat zij met hem van plaats konden ruilen? Aan de andere kant had hij zijn geloof, de kerk en God!

Allerlei gedachten gingen er door zijn hoofd. Zijn hart veranderde in een slagveld; het was een oorlog tussen goed en slecht, het ware en het ideale. Hij had slaaploze nachten, was niet in staat om zijn gedachten ergens op te richten. Het was het ergste weekend van zijn leven; de ergste zaterdag, de ergste zondag…

Daar was hij, maandagochtend vroeg in de morgen, ongeduldig om de eigenaar te spreken:

- En? – vroeg hij – Wat is jouw beslissing?

- Ik denk dat ik uw aanbod zal aannemen.

- De eigenaar keek niet eens omhoog:

- Dan kan je nu meteen doorlopen naar personeelszaken en jouw papieren regelen. Je bent ontslagen!

- Maar… meneer … u heeft mij zelf dit aanbod gemaakt!

- Ja, ik was jouw aan het testen, maar je hebt gefaald. Als je zo snel jouw rug naar jouw God kunt keren, wat garandeert mij dat je je rug niet nog sneller zal keren tegen dit bedrijf?

“Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.” (Lucas 12:9) NBG 1951

Dit verhaal weerspiegelt de aard van degenen die niet uit God geboren zijn.

Groeten aan mijn familie en metgezellen in de oorlog.

Bisschop Júlio Freitas

zaterdag 16 juli 2011

Resultaat van de Campagne Van Israël

Voelt u een leegte in uw leven die u probeert op te vullen met drank, drugs, relaties e.d.? Gaat u door problemen heen in uw binnenste waar u met niemand over durft te praten? Of doet u alsof u tevreden bent met uw leven terwijl u in feite niet gelukkig bent? Kijk hoe Milicia Crawford deze problemen heeft kunnen overwinnen en weet dat hetzelfde ook voor u kan gebeuren.

vrijdag 15 juli 2011

Opstand Gideon – deel 15

Wiens voorbeeld bent u aan het volgen, degenen die klagen over hun leven of hun problemen accepteren of van degenen die hun geloof gebruiken, hun problemen niet accepteren en veranderingen in hun leven bereiken? U kiest wiens voorbeeld u overneemt.

Opstand Gideon – deel 14

Wie is er sterker in uw leven, de problemen of de Macht van God? Wat kunt u doen om de Macht van God in uw leven te ontvangen? Bekijk de onderstaande video om het antwoord op deze vragen te weten.

donderdag 14 juli 2011

Voor de helft of helemaal

Een man komt de kerk binnen. Hij heeft geen benen en kruipt…

De man kruipt helemaal tot het altaar…

De mensen zijn verbaasd en blijven stil kijken.

Met zijn ogen vol tranen vraagt hij de pastor:

– Pastor, zal God een halve man accepteren?

Iedereen vraagt zich af hoe de pastor antwoord zal geven op deze vraag.

Dan, spreekt God door de lippen van de pastor:

– Ja, God zal een halve man accepteren die zichzelf helemaal overgeeft; maar hij accepteert geen volmaakte man die zich voor de helft overgeeft.

Wie zijn wij voor God geweest?

Bisschop Edir Macedo

bronvermelding: ukgr.nl

woensdag 13 juli 2011

Resultaat van de Campagne Van Israël

Heeft u last van gezondheidsklachten of geestelijke problemen? Bekijk hoe deze vrouw deze problemen heeft kunnen overwinnen om te weten wat u moet doen om ook uw oplossing te vinden. Het altaar van de Heer heeft de macht om al uw problemen op te lossen, bekijk de video maar.

dinsdag 12 juli 2011

GOD KIEST GEEN LAFAARDS


Dit was het onderwerp dat werd besproken in een dienst op woensdag met bisschop Macedo, in het Cenakel van de Heilige Geest in Santo Amaro te Brazilië.

Bisschop Edir Macedo hield een speciale dienst op woensdagavond om 22.00u, in het Cenakel van de Heilige Geest in Santo Amaro te São Paulo. Hij trok de aandacht van alle aanwezigen voor een belangrijke bijbelse openbaring. “Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.” (2 Timoteüs 1:7)

“De Heilige Geest gaat niet samen met de geest van lafhartigheid. Wanneer een persoon God kent en uit Hem geboren wordt, dan heeft hij de macht om een zoon van God te worden. Het is niet zoals de wereld zegt, dat iedereen een kind van God is; het is totaal anders”, legde hij uit om vervolgens door te gaan: “Want een zoon van God heeft macht, kracht; hij heeft niemand nodig, omdat hij verovert door zijn eigen kracht en geloof in de Heer aan wie hij zijn leven heeft overgegeven.”

Daarna sprak hij over de Campagne van Israël, maar boven alles het belang om een ervaring met God te hebben. “Als u deze ervaring met God niet hebt gehad, dan zult u zwemmen, zwemmen en uiteindelijk sterven op het strand. Deze Campagne van Israël is uitstekend voor u om te zeggen: “Is het waar of niet? Ik wil U leren kennen!” Als u dit niet bereikt, dan kunt u zelfs rivieren vol geld bereiken, maar later zult u dit alles verliezen, omdat u het geloof in de Here Jezus Christus niet heeft omarmd; u prefereert dan de materiële veroveringen”, leerde hij.

“Al het geld dat u heeft is niets waard als u de zegel van de Heilige Geest niet ontvangt. U heeft het recht om rijk en voorspoedig te worden, en het beste van deze aarde te ontvangen. Maar het beste van het beste is om de Heilige Geest te ontvangen. Zelfs al verovert u wat u wilt, toch zult u arm en ellendig worden, omdat u Hem niet heeft. Streef naar een ontmoeting met God. Wees moedig om door Hem gekozen te worden. Dit geloof kiezen dat tegen de samenleving ingaat, houdt in dat u verdrukt en vernedert zult worden. Maar als u trouw wordt aan de Here Jezus, dan zal Hij u eren voor alle mensen”, beëindigde hij.

Bisschop Edir Macedo

bronvermelding: ukgr.nl

maandag 11 juli 2011

Resultaat van de Campagne Van Israël

Bekijk hieronder de getuigenis van Mw. Joan Crawford die veel leed aan de hand van haar dochter, maar vandaag de dag kan ze getuigen van Gods macht in haar familie. Als u zich veel zorgen maakt om uw familie en u wil weten wat u moet doen om dat te veranderen, neem dan een voorbeeld aan deze video.

vrijdag 8 juli 2011

Bijna…

Gedurende deze dagen heb ik iets zeer sterks gesproken, dat de mensen deed begrijpen waarom ze geen succes hebben bereikt in de Campagne van Israël, en in andere gebieden van hun levens.

Veel mensen zijn "bijna daar!".

Bijna gedoopt met de Heilige Geest, bijna getrouwd, bijna succesvol, bijna genezen, bijna bevrijd van de geestelijke problemen, enz.

Waarom zijn ze BIJNA daar?

Omdat hun offer ook BIJNA daar is.

De rijke jongeling was BIJNA daar, maar één ding ontbrak hem nog.

Mozes en het volk van Israël waren bijna het beloofde land ingetrokken, maar er ontbrak hun nog één ding.

Ananias en Saffira maakten bijna deel uit van die grote eerste kerk, maar het andere deel van hun offer ontbrak.

Bij hun allen ontbrak er nog iets.

Aan de andere kant zijn er degenen die BIJNA verloren gingen en door middel van een perfect offer bij de overwinning aankwamen.

Abraham en Sara waren bijna aan het einde van hun leven zonder een zoon te hebben, maar ze kwamen daar.

Gideon en het volk waren bijna aan het einde van hun krachten, maar door zijn toedoen en die van de 300 kwamen ze daar.

Zacheüs was bijna verdoemd tot de hel, omdat hij een dief was. Maar door middel van zijn offer, kwam er behoudenis voor hem en zijn huis.

En de lijst gaat door.

In deze Campagne van Israël zullen de mensen het woord BIJNA verwijderen van hun offer en als een gevolg hiervan zullen ze ook het woord BIJNA verwijderen van het wonder dat ze willen bereiken.

Bp. Celso Junior

dinsdag 5 juli 2011

Opstand Gideon – deel 12

Geeft u God wat u aan Hem wilt geven of geeft u Hem wat Hij van u wil? God wil Zich in uw leven manifesteren, maar het hangt af van de handeling die u onderneemt. Bekijk de onderstaande video om door het Woord van God te begrijpen wat het verschil is.

Als u geen reden hebt om opstandig te zijn…

…bekijk dit dan maar;

Honden zijn beter af dan de meerderheid van de Christenen.

De rijkste hond ter wereld is 372 miljoen dollar waard.


Volgens de
Bankling website is een Duitse herder genaamd Gunther IV de rijkste hond ter wereld; zijn fortuin is gegroeid naar meer dan 372 miljoen dollar. Hij erfde zijn fortuin van zijn vader, Gunther III. Blijkbaar is de rijke jonge hond een goede handelaar: in het jaar 2000 kocht hij een huis ter waarde van 5 miljoen, van Madonna.

Op de tweede plaats staan de honden van de Amerikaanse tv presentatrice
Oprah Winfrey. Oprah heeft in haar testament laten opnemen dat haar honden 30 miljoen dollar zullen ontvangen; het geld zal gestort worden op hun bankrekening (ja, ze hebben een eigen bankrekening).

De website toont ook de lijst van ‘s
werelds rijkste katten. Op de eerste plaats staat Tinker. Deze kat was een gewone straatkat die de arme weduwe Margaret Layne vaak bezocht. Door de loyaliteit van Tinker aan de arme weduwe, erfde hij trust fondsen en een nieuw huis met een gezamenlijke waarde van ongeveer 1 miljoen.

Laten we de lijst bekijken van 's werelds rijkste honden, volgens de Bankling website:

1. Gunther IV
Zijn fortuin is gegroeid naar meer dan 372 miljoen.

Hij heeft een huis met 8 slaapkamers gekocht in Miami. De verkoper? Madonna.


2. De honden van Oprah Winfrey
De tv presentatrice heeft in haar erfenis opgenomen dat haar puppies 30 miljoen zullen erfen.


3. Trouble Helmsley
Deze hond is ongeveer 2 miljoen waard.

Deze Maltese hond behoorde aan de miljardaire Leona Helmsley, een onroerend goed makelaar van New York. Ze stierf in augustus 2007, op een leeftijd van 87 jaar. Ze veroorzaakte hevige opschudding toen ze twee kleinkinderen uit haar testament plaatste en een deel van haar fortuin aan haar hond schonk. Het hondje erfde 12 miljoen dollar, maar een rechter "verminderde" het later naar 2 miljoen dollar.


4. Flossie
Met een geschatte waarde van 3 miljoen dollar is deze hond zowel rijk als heldhaftig.

Drew Barrymore en haar man sliepen toen er opeens brand uitbrak. Flossies harde geblaf en luid gebonk op de gesloten slaapkamer deur wekte het koppel en redde hun levens. Drew laat in haar testament een huis na ter waarde van 3 miljoen dollar aan haar Chow/Labarador mix.

5. Tina en Kate
Hebben een fortuin van 1 miljoen per hond. De Collie Crosses ontvingen 1 miljoen dollar van hun eigenares Nora Hardwell. Ze erfden ook haar huis en vijf hectare grond vlakbij Bath, in Engeland.

6. Jasper en Jason
Een geschatte fortuin ter waarde van 150,000 dollar. Diana Myburgh, die een brouwerij erfde, liet toen ze in 1995 stierf trust fondsen ter waarde van 50,000 dollar na aan Jasper en Jason. Hun erfgoed werd geïnvesteerd en is nu verdrievoudigd in waarde.

Jason stierf en Jasper erfde zijn deel. Jasper, die ongeveer 14 jaar oud is, bezit een stuk grond van ongeveer 5,000 vierkante meter met een waarde van 1 miljoen dollar. Onder de bedienden van de hond is er zelfs een chefkok.

maandag 4 juli 2011

Opstand Gideon – deel 11

Bent u aan het wachten op een teken of bent u het teken dat u van God wilt aan het veroorzaken? Het Woord van God zegt dat de tekenen van God de gelovigen volgen. Voor meer uitleg over dit onderwerp kunt u de onderstaande video bekijken.

zondag 3 juli 2011

Opstand Gideon – deel 10

Kijkt u naar uw omstandigheden en beperking of kijkt u naar het feit dat als God met u is, u al uw problemen kunt overwinnen? Als u uw volle kracht aan God toont, dan zal Hij Zijn volle kracht aan uw tonen. Bekijk de onderstaande video voor meer uitleg.

vrijdag 1 juli 2011

opstand Gideon – deel 9

Bent u opstandig tegen uw problemen, maar weet u niet hoe u uw opstand kunt gebruiken om uw onmogelijke situatie te overwinnen? Bestudeer deze video en u zult het antwoord op deze vraag vinden.