zaterdag 16 april 2011

De vrucht van de Heilige Geest – Zachtmoedigheid

Zachtmoedigheid
Wat een fantastische deugd! Hoe graag wens ik dat ik deze deugd altijd had. Ik zou zoveel moeite en pijn hebben voorkomen, zoveel teleurstellingen en problemen. Gedurende een lange tijd probeerde ik zachtmoedig te zijn, maar wanneer ik zachtmoedigheid het meeste moest tonen, hield mijn ego mij tegen om deze mooie deugd te tonen. Maar hier ben ik nog een keer aan het zoeken om te leren hoe ik altijd met zachtmoedigheid kan handelen.

Mensen strijden, vechten en doden voor een stuk land, maar de Here Jezus bevestigde dat alleen de zachtmoedigen de aarde zouden beërven. Waarom? Simpelweg omdat de wetten van het Koninkrijk van God compleet anders zijn dan de wetten van het koninkrijk van deze wereld, wat wil zeggen dat er oneindige beloftes van zegens zijn voor degenen die zich onderwerpen aan de wetten van de Heilige Geest en geloven dat deze wereld onder de absolute controle van God is. Het is niet door kracht of geweld dat we in bezit zullen nemen wat aan ons behoort, maar door het geloof in de Here Jezus Christus en door ons aan Hem en Zijn Heilige Woord te onderwerpen.

Zachtmoedigheid toont een gelijkmatige gemoedstoestand, die de vrucht van ware nederigheid is. Dit is het resultaat van andermans waarde erkennen, gecombineerd met de afschuw om zichzelf als beter dan anderen te zien. Dat was het karakter van Mozes – en het was waarschijnlijk vanwege zijn zachtmoedige karakter dat God hem koos om de verlosser, staatsman, historicus, poët, moralist en wetgever van het volk van Israël te zijn.

Ondanks het feit dat hij zachtmoedig was, werd Mozes één van de grootste leiders van het Oude Testament. Hij veranderde een slavenvolk die onder erbarmelijke omstandigheden leefde in een machtige natie, die de loop van de geschiedenis van de mensheid compleet veranderde.

Zachtmoedigheid dient gepraktiseerd te worden samen met liefde, vooral wanneer het komt op het vermanen van iemand die in de zonde leeft. Mensen die autoriteit uitoefenen moeten zachtmoedigheid nooit verzaken, omdat het essentieël is bij het disciplineren. De apostel Paulus, die de kerk in Korintië vermaande, zei, "Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. Wat wilt gij? Moet ik met de roede tot u komen, of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid?" (1 Korintiërs 4:20,21) NBG vertaling 1951

Paulus was direct met zijn woorden toen hij de kerk opriep om alle woede en razernij te verwijden door het praktiseren van de geest van zachtmoedigheid. Hij zei: "Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo." (Kolossenzen 3:12,13) NBG vertaling 1951

vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

1 opmerking:

  1. vergeef de mensen die je ooit iets hebben gedaan. toon zachtmoedigheid hou dat situtie niet in je hart.

    BeantwoordenVerwijderen