woensdag 6 april 2011

De doop van de apostelen

We worden allemaal boos op sommige apostelen vanweg hun gedrag tegenover de Heer: Judas Iskariot verraadde Hem; Petrus verloochende Hem drie keer voordat de haan had gekraaid; Jakobus en Johannes vroegen Hem of ze het vuur van de hemel konden laten komen om de Samaritanen te verteren. Een ieder van hun maakte ten minste één grote fout in de manier waarop ze de Here Jezus behandelden en toen Hij hun het meeste nodig had, verlieten ze Hem allemaal. Desondanks werden ze toch de apostelen van de Heer genoemd – behalve Judas Iskariot, maar dat is logisch.

De vraag is: Wat deed hun, hun gedrag veranderen en het fundament van Eerste Kerk worden, vol van moed en geloof om doodsbedreigingen, martelingen, spot, ketenen en gevangenschap, steneging, verleidingen, moord, verlatenheid, armoede, ziekte, kwelling en dakloos zijn te trotseren.

Er is alleen maar één antwoord: Het was de doop met de Heilige Geest dat hun in staat maakte om alle uitdagingen aan te gaan en toch sterk te blijven door de kracht van het geloof dat de Geest geeft.

Hoeveel christenen zijn er die hun geloof hebben verloochend voor de slechtheid van deze wereld, wanneer ze door kleinere uitdagingen, dan die de apostelen hebben meegemaakt, heen gaan? De apostelen bleven sterk en trouw, omdat ze vervuld waren met de Geest van Jezus. Korte tijd nadat de Here Jezus uit de dood opstond en in het cenakel aan hun verscheen, blies Hij op hun en ze werden vervuld door de Heilige Geest. Tot op dat moment kenden ze de Heilige Geest nog niet, maar na de doop werden ze echte instrumenten van Gods macht.

*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten