donderdag 7 april 2011

11e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 11e dag:

"Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen" (Hebreeën 6:4-6) NBG vertaling 1951


Het is onmogelijk om weer terug te keren tot berouw, als men de Zegel van God al ontving maar willens en wetens toch in de verleiding is gevallen. In dit geval bent u Jezus aan het vragen of Hij Zichzelf, exclusief en alleen voor u, weer opnieuw wil offeren.


De foto:


Op een dag was dit huis mooi en prachtig, maar omdat er niet voor werd gezorgd en het verwaarloosd en verlaten werd, werd het onbruikbaar voor gebruik.


Dit is wat er gebeurt met zovele zo-genaamde christenen. Ze zijn gevallen, hebben gefaald en zijn onzeker in hun geloof. In de kerk zijn ze koud en wanneer ze zich met ongelovigen omringen dan horen ze daar niet thuis vanwege hun klein geloof.


Tot wanneer zullen ze zich zo gedragen? Hun enige oplossing is opnieuw te beginnen. Daarvoor dient u nu te handelen en berouw te tonen.


Hoe?


Door uw zondes te belijden, ze te verlaten en hun te haten. Ga daarna naar voren en kijk nooit meer achterom.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten