woensdag 13 april 2011

17e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

–Meditatie voor de 17e dag:

"Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen." (Matteüs 12:28) NBG vertaling 1951

Uitleg:
Zodat het Koninkrijk van God kan komen moet eerst het koninkrijk der duisternis worden verdreven. Het zegel van de Geest is het teken van de komst van Gods Koninkrijk.

De foto:
Hier hebben we een aantal jongedames die ooit bezeten waren door het kwaad. Vandaag de dag zijn ze een onderdeel van Gods leger.

De Sisterhood groep helpt hun om zich voor te bereiden voor grotere strijden.

Dat jullie allen wijs, verstandig, discreet en, boven alles, bruikbaar moge zijn door de Geest van God.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten