zaterdag 2 april 2011

6e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

–Meditatie voor de 6e dag:

"en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:4) NBG vertaling 1951


Uitleg:


De grootste belemmering om gedoopt te worden met de Heilige Geest heeft te maken met de bezorgdheid om in tongen te kunnen spreken. In plaats daarvan dient de kandidaat die gedoopt wil worden, zich bezig te houden met Jezus te aanbidden, lofprijzen en verheerlijken zonder ergens anders aan te denken. Wanneer het hem aan woorden ontbrekt, zal de Heilige Geest de rest op zich nemen.


In de onderstaande foto hebben we:

De wolk, die de Heilige Geest
representeert
;

de berg, die Gods volk
representeert
en

de stad, die degenen die nog niet uit God geboren zijn
representeert
.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten