zondag 17 april 2011

21e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 21e dag:

"Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest." (1 Korintiërs 15:45) NBG vertaling


Uitleg:


De eerste Adam, de levende ziel, refereert naar de persoon wiens aard vleselijk en zondig is.


De laatste Adam, Jezus Christus, heeft betrekking tot de Persoon die voortgebracht werd uit de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat de Goddelijke mens, hoewel Hij een Mens was, niet onderworpen was aan de de vleselijke en zondige aard. Integendeel, Hij bleef altijd gehoorzaam aan de stem van de Heilige Geest en was nooit ongehoorzaam.


We concluderen, dat zolang een christen niet de transformatie heeft ontvangen van zijn menselijke aard naar de geestelijke aard, hij nooit geboren kan worden uit de Heilige Geest. Alleen degenen die geboren zijn uit de Heilige Geest zijn geest. Oftewel, ze zijn van God, omdat ze Zijn aard hebben.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten