donderdag 7 april 2011

Doop in het water - deel 2

De Heilige Geest kent de intentie van elk hart en dat is wat bepaalt of Hij wel of niet zal ingrijpen in de doop in het water van een persoon. Er zijn mensen die, ondanks het feit dat ze vaak 'gedoopt' zijn, handelen alsof het nooit plaats heeft gevonden! Echter, er zijn anderen die één keer gedoopt zijn en onmiddelijk een nieuw leven beginnen te leiden.

De doop in het water gebeurt alleen maar één keer – maar het dient effectief te zijn; anders baat het niet.

Alleen de doop in het water kan de lusten van het vlees uitschakelen en het mogelijk maken om in de geest te leven, het bevrijdt ons om ons gebruik te maken van ons geloof. Ik ben vaak gedoopt, maar het was alleen maar bij één keer effectief.

Wat stel bekeerde mensen in staat om een nieuw leven te leiden? Hoe kunnen ze het geloof behouden terwijl ze op deze wereld leven? Alleen de doop in het water heeft de macht om de corrupte aard van een persoon begraven te houden, de lusten van het vlees te stoppen om vertoond te worden en christenen in staat te stellen om in geest te leven. Hierdoor is de doop in het water een mijlpaal in het leven van elke christen.

De doop in het water is zo belangrijk dat toen de kinderen van Israël Egypte verlieten zij de Rode Zee moesten doorkruisen. Dat was een duidelijk demonstratie van Gods verlangen om de tradities en gewoontes, die Zijn volk had verzameld toen ze met de Egyptenaren woonden, te begraven. Echter, toen ze de woestijn doorkruisten, werden ze opstandig, ondanks het feit dat ze Gods wonderen hadden gezien toen Hij hun bevrijdde. Zodoende liet Hij hun niet toe om het Beloofde Land in te gaan.

Veertig jaar later moest een nieuwe generatie kinderen van Israël, onder het leiderschap van Jozua, de Jordaan doortrekken, zodat ze het Beloofde Land konden ingaan. Het was hun doop.

De doop in het water zou niet noodzakelijk zijn als een persoon onmiddelijk na zijn bekering zou sterven, zoals gebeurden met de dief die berouw toonde aan het kruis. Hij hoefde niet gedoopt te worden, omdat zijn dood zeer snel zou plaatsvinden.

Het vlees wint altijd voordeel in de strijd tegen de geest. De enige manier om de zwakheid van het vlees te overwinnen is door het te elimineren door de doop in het water.

Doop in het water symboliseert de begravenis van de verlangens van het vlees. Zie wat apostel Paulus erover zei aan de Romeinse christenen:

"Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn" (Romeinen 6:3-6) NBG vertaling 1951

*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'Are we all Gods children?'


NB: Aankomende zondag zal er een Doop der Vernieuwing zijn in alle UKGR centra. Bent u nog niet gedoopt dan is dit uw kans om uw leven aan God te geven, bent u al gedoopt dan is dit een gelegenheid, mocht u dat willen, om zich te laten vernieuwen. De doop zal plaatsvinden na de dienst van 10u. Om een dichtbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden kunt u op deze link klikken. Tot zondag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten