dinsdag 5 april 2011

9e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 9e dag:

"Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe." (Romeinen 8:9) NBG vertaling 1951

De Heilige Geest ontvangen is niet een optie, maar een noodzaak in het leven van elke christen.

In de onderstaande foto worden er twee bloemen aangetoond:

Één van hun is vol van leven en heeft felle kleuren; de ander is droog en lelijk, ogenschijnlijk dood en, daarbovenop ook nog, "gebonden".

De wijzen weten dat, ondanks het feit dat hij droog en "gebonden" is, de lelijke bloem in zich zaadjes van leven draagt. Na een tijd zal hij weer groeien en zijn oorspronkelijke schoonheid weer tonen. De ander zal ook door hetzelfde proces van lelijk en kleurloos zijn heen gaan.

God begrijpt, in Zijn oneindige wijsheid, dat elk mens, ondanks het feit dat hij misschien slecht overkomt, in zichzelf goede zaadjes draagt.

Daarom zond Hij Zijn Zoon, zodat ons lelijk verleden door Zijn bloed weggewassen kan worden. Allen die hun levens oprecht aan Hem overgeven hebben het recht om Zijn Geest en Hemelse karakter te ontvangen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten