maandag 11 april 2011

De vrucht van de Heilige Geest – Liefde(deel 1)

Dit is de sleutel van de inspiratie van artiesten over de gehele wereld. Het is een thema in de meerderheid van liederen en gedichten in bijna alle naties. In de naam van liefde hebben mensen zowel het goede als het slechte gedaan. In de naam van liefde hebben mensen veel slechte dingen gedaan, omdat liefde verward werd met oncontroleerbare passie, het werd vermengd met egoïsme en corrupt gemaakt door degenen die Gods waarheid en puurheid ontwijden. De reden waarom de mensheid onwetend is over de liefde is omdat zij het feit in de wind slaan dat zij eerst moeten weten waar liefde vandaan komt, voordat zij lief kunnen hebben.

De wereld weet niet wat het betekent om lief te hebben of wat liefde zelfs betekent. Daarom hebben wij zoveel ellende en honger, oorlog en allerlei vernietiging en chaos over de gehele wereld gezien. De liefde die deze wereld koestert is de liefde voor geld, mensen, dingen en eigenliefde.

God is liefde. Zodat wij de ware betekenis van liefde kunnen begrijpen, is het essentieel dat we God kennen. Voor dit om te gebeuren, is het eerste wat wij dienen te doen Zijn grootste uitdrukking van liefde voor ons te accepteren, dat is, Zijn Zoon Jezus Christus.

Gods liefde is wonderbaarlijk! Het moment dat wij Hem ontmoeten, zijn we allen uitgenodigd om deel te nemen aan Zijn liefde door de Here Jezus Christus. Hij zei, "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." (Johannes 3:16) NBG vertaling 1951.

Hieruit kunnen we zien dat pure en ware liefde begint met een offerande – in tegenstelling tot deze wereld, die meer geïnteresseerd is in ontvangen dan in geven.

Wanneer we deze goddelijke liefde accepteren, dan beginnen we zijn grootheid en omvang te begrijpen. De Heilige Geest gaf de apostel Paulus een beknopt idee van wat liefde betekent, zeggende:

"Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben… Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde." (1 Korintiërs 13:1-8,13) NBG vertaling 1951


Deze simpele verzen drukken de betekenis van liefde uit zoals hij bedoeld was en hoe hij werkt in het leven van degenen die hem hebben. Merk op dat hij niet een zelf-dienende emotie is, zijn hoofddoel is om te geven zonder er iets voor terug te verwachten.


Dit sterke gevoel is het fundament van een oprecht christelijk karakter. Alle andere deugdzaamheden van de Schepper zijn op hem geplaatst. Dit is het soort liefde dat we dienen te koesteren in onze harten, toelatend dat het in het leven van andere mensen zal stromen. Dit is de liefde die van God komt.


Wanneer iemand liefheeft volgens de vrucht van de Geest, dan is hij geduldig. Hij kan negatieve gevoelens ervaren, maar niet eens in de buurt als het omvang van het leed van de relaties van deze wereld, waar de liefde overheerst wordt door oncontroleerbare en demonische passie. Een persoon die liefheeft is geduldig, omdat hij gelooft dat zijn liefde op het einde zal overwinnen. Hij volhardt door zelfs de moeilijkste momenten, omdat hij weet dat zijn liefde sterker is dan de dood en dat het nooit zal falen.


In de volgende boodschappen zullen we de verschillende soorten liefde bespreken, zodat we precies kunnen begrijpen waar we volgens Gods plan horen te zijn.


*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten