zaterdag 9 april 2011

Vreemde tongen als een teken van de doop

Iedereen die gedoopt is met de Heilige Geest spreekt in tongen; echter, niet iedereen die in tongen spreekt is gedoopt met de Heilige Geest. Het is heel moeilijk voor een persoon die in tongen spreekt en denkt dat hij gedoopt is met de Heilige Geest om dit concept te accepteren, maar de vrucht van zijn eigen leven getuigt van een leven van bedrog.

In feite hebben allen die gedoopt waren met de Heilige Geest in tongen gesproken; ze bleken ook ware instrumenten in de handen van God te zijn, getuigend over de wederopstanding van de Here Jezus door hun wedergeboorte.

Zodoende bedriegen degenen die in tongen spreken, maar niet de vrucht dragen van de Heilige Geest niet alleen andere mensen, maar boven alles, zichzelf. Omdat de onreine geesten die in hun verblijven – die ook in tongen kunnen spreken – de Geest van God proberen na te doen.

Hoe kan een persoon weten of de vreemde tongen van God of de duivel zijn? Zoals we al hebben gezegd, het is door de vrucht dat we weten of een boom goed of fout is. Als de persoon, nadat hij in tongen heeft gesproken, een aanzielijke verandering in zichzelf opmerkt, zoals: zijn gedachten over andere mensen zijn de best mogelijke; er is geen ruimte voor haat, jaloezie of wantrouwen; hij spreekt woorden van liefde in plaats van scheldwoorden; het verlangen van zijn hart is om een gemeenschap te hebben met zijn broeders in het geloof en boven alles met God, door vasten en gebed en door zich af te keren van het kwaad; hij toont een waar christelijk karakter, door de vrucht van de Heilige Geest te tonen ongeacht wie er met hem is; hij lijdt niet meer aan slapeloosheid, angst, nevositeit, zelfmoordgedachten, duizeligheid, stuiptrekkingen, verslavingen enz.; hij heeft vrede met zichzelf en God; hij vergeeft degenen die hem hebben gekwetst en toont een sterk verlangen om zielen te redden voor het Koninkrijk van God, het is duidelijk dat een enorme verandering plaats heeft gevonden in hem – de doop met de Heilige Geest is echt.

In het boek van Handelingen is er bewijs van mensen die in tongen spreken nadat de Heilige Geest werd uitgestort over het huis van Cornelius – net zoals op de Pinksterdag (Handelingen 2:2,3):

"Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken." (Handelingen 10:44-46) NBG vertaling 1951


En in Efeze: "En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden." (Handelingen 19:6) NBG vertaling 1951


*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: Aankomende zondag zal er een Doop der Vernieuwing zijn in alle UKGR centra. Bent u nog niet gedoopt dan is dit uw kans om uw leven aan God te geven, bent u al gedoopt dan is dit een gelegenheid, mocht u dat willen, om zich te laten vernieuwen. De doop zal plaatsvinden na de dienst van 10u. Om een dichtbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden kunt u op deze link klikken. Tot zondag.

1 opmerking:

  1. Je dient een karakter van God te hebben zodat je zeker weet dat je gedoopt bent met de Heilige Geest. Dus je dient de benoemde vruchten te dragen.

    BeantwoordenVerwijderen