dinsdag 30 maart 2010

Hoe kunt u iemand volgen die u niet ziet?

Het is heel makkelijk om iemand te volgen die u kunt zien. Het is gewoon een kwestie van op de persoon concentreren en op zijn bewegingen letten.

Als we praten over iemand die we niet kunnen zien, dan, hebben we het over een compleet ander, nieuw perspectief. Hoe kunt u zich concentreren op een onzichtbaar iemand? Hoe kunt u iemand nadoen die u niet kunt zien?

God is Geest! Hoe kunnen we Hem zien? En als u Hem niet kunt zien, hoe kunt u Hem dan volgen?

Toen Jezus nog op aarde was, konden Zijn discipelen Hem fysiek zien. Ze hadden geen andere leiding of richting nodig omdat ze de Here zagen. Echter, Jezus wist dat Hij zou sterven en daarna zou opstijgen naar de Hemel. In die tijd zouden de discipelen “alleen” achterblijven en zij zouden Hem moeten volgen, zonder Hem te kunnen zien…

Ik geloof dat, dat de reden was waarom Jezus voor Zijn dood de voeten van Zijn discipelen waste. In feite, reinigde Hij hun voeten zodat hun voetstappen geleid konden worden door God.

Deze woensdag om 19:30u zullen wij ter voorbereiding van Pasen, uw voeten wassen. Het is ons doel om God te vragen ons te leiden, zodat we de beste beslissingen nemen in ons leven.

Pr. Rui Silva

maandag 29 maart 2010

De kruisiging vanuit een medisch perspectief


Zijn dood verandert alles!
Gaat u door moeilijke tijden heen? Is er een probleem in uw leven waarvan het onmogelijk lijkt om die op te lossen? Wellicht in uw gezondheid, financiën, familie of liefdesleven… Uw situatie lijkt misschien onomkeerbaar. Maar dat is het niet! De dood lijkt onomkeerbaar, maar Jezus overwon het! Uw leven kan veranderen. De Here Jezus heeft niet zoveel geleden zodat uw leven hetzelfde zou blijven.

De verandering begint in uzelf, wanneer u begint te geloven dat het mogelijk is…

Daarom zullen wij op Goede Vrijdag – 2 april het Veranderingen Evenement houden (om 10:00u, 15:00u & 19:30u) in alle UKGR Evangelisch Centra.

Ter gelegenheid van dit Evenement zult u gratis een kruisje ontvangen uit het Heilige Land als een symbool van verandering.


Klik hier voor meer.

vrijdag 26 maart 2010

De UKGR in Suriname

Onlangs werd in de Universele Kerk in Suriname een dienst van geloof gehouden gericht aan de Goddelijke genezing. De dienst werd bijgewoond door meer dan 200 mensen, waarvan velen genezing en wonderen ontvingen. De mensen ervoeren de manifestatie van de macht van God.

Tijdens de dienst werd ook gesproken over de thema's geloof en volharding. "De wonderen van God vinden heden nog plaats en zijn het gevolg van het geloof en volharding, zoals in het voorbeeld van Naäman." legde pr. Peter Alves uit, die onlangs door de UKGR in Nederland naar Suriname werd uitgezonden om het evangelisch werk aldaar te beginnen.

Daarna werden de getuigenissen gevraagd van mensen die de UKGR voor de eerste keer bezochten en meteen de kracht van God konden ervaren.

Deze dienst van Goddelijke Genezing wordt elke dinsdag gehouden om 10u, 15u en voornamelijk om 18u. De UKGR in Suriname is gevestigd aan de Malebatrumstraat 4, Paramaribo Centrum en houdt dagelijkse diensten, 3 keer per dag om 10u, 15u en 18u. Het lokale telefoonnummer van de UKGR in Suriname is 88 37 764.

dinsdag 23 maart 2010

Groot probleem, simpele oplossing

Een patiënt ging naar een psychologische kliniek en vertelde aan de psycholoog:

- Elke keer als ik in bed lig, denk ik dat er iemand onder het bed is.

Dan ga ik onder het bed liggen en denk ik dat er iemand op het bed is.

Omlaag, omhoog, omlaag, omhoog. Ik word gek!

- Sta me toe om u gedurende 2 jaar te behandelen - zei de psycholoog.

- Kom drie keer per week en ik genees u van dit probleem.

- Hoeveel moet ik ervoor betalen? - Vroeg de patiënt.

- €120 per sessie - antwoordde de psycholoog.

- Nou, ik zal erover nadenken – concludeerde de patiënt het onderwerp.

Na 6 maanden ontmoetten ze elkaar op straat.

- Waarom kwam u niet meer? - Vroeg de psycholoog.

- €120 per sessie, drie keer per week, 2 jaar lang zou me te duur worden en een man in een bar genas me voor €10.

- Ja? Hoe dan? - Vroeg de psycholoog.

De man antwoordde:

- Voor €10 sneed hij de poten van het bed... Vaak is het probleem serieus, maar de oplossing kan heel eenvoudig zijn!

ER IS EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN HET RICHTEN OP HET PROBLEEM EN HET RICHTEN OP DE OPLOSSING!

Richt u zich op de oplossing in plaats van aan het probleem te blijven denken.


maandag 22 maart 2010

vrijdag 19 maart 2010

Ex-lid keert terug naar de UKGR

Ik ben één maand geleden naar de UKGR teruggekeerd. Mijn man en ik hebben elkaar leren kennen in de UKGR en ik ben zelfs in de kerk opgegroeid en heb zodoende nooit het wereldse leven gekend. Nadat ik twee jaar getrouwd was, besloot mijn man om naar een andere kerk te gaan en daar werden we opgericht als helpers. Ik ben uit onderdanigheid meegegaan en in eerste instantie voelde ik me daar wel goed, maar mijn geestelijk leven ging elke dag steeds meer achteruit.

Na verloop van bijna 2 jaar, was ik daar slechts nog een lid, alleen om hem te behagen. Ik bleef met hem mee gaan, maar intussen ging het in geestelijk opzicht heel slecht met mij. Er begonnen zich problemen voor te doen in mijn gezondheid, waar ik voorheen nooit last van had. Ik moest constant medicijnen gebruiken, maar bleef wel stilletjes aan de zijde van mijn man, die helper in de kerk is.

Eind januari van dit jaar, nam ik een beslissing voor mijn eigen leven en ben ik teruggegaan naar de UKGR, maar wel alleen. Mijn man stemde ermee in, maar diep van binnen wil hij niet dat ik daar heen ga, aangezien hij mij dagelijks bekritiseert. Hij wil dat ik met hem naar die andere gemeente ga en hij is niet bepaald tevreden met deze situatie. Hij behandelt mij vaak slecht en vernedert mij in de aanwezigheid van mijn ouders en zijn familie. Hij schreeuwt tegen me wanneer ik aarzel over een woord of aarzelend handel.

Ik ben gelukkig, omdat ik de Here Jezus weer heb teruggevonden. Ik werd genezen en wist niet eens meer hoe het voelde om de aanwezigheid van God in mij te hebben en te zeggen: “Ik hou van U, Jezus”. Ik ga momenteel elke dinsdag, woensdag en zondag naar de kerk en twee zondagen geleden werd ik vernieuwd door de Heilige Geest en sprak ik in tongen. Dit was al twee jaar niet meer gebeurd.

Ik ben gelukkig, maar de druk wordt steeds groter met de dag. Het is echt zwaar. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik bid, maar ik weet niet of hetgeen in hem zit een boze kracht is, of dat het aan hemzelf ligt. Hij was namelijk niet zo toen hij samen met mij in de UKGR was. Hij was altijd heel kalm, maar nu is hij erg vol van zichzelf. Ik mag nooit mijn mening geven, aangezien ik al bang ben om iets te zeggen, waarop hij onbeschoft zal reageren.

Ik doe mijn uiterste best om een degelijke echtgenote te zijn, ik heb een gezegende baan (ik verdien soms zelfs meer dan hem) en ik heb het huis altijd netjes voor mijn man. Ik kook, doe in alles mijn best en geef hem aandacht. Dat is trouwens altijd al zo geweest, ik behandel hem liefdevol. Ik doe zijn dingen liever als eerste en laat mijzelf en mijn eigen zaken op de tweede plaats. Volgens mij doe ik mezelf steeds meer teniet en toon ik steeds meer toewijding aan hem, echter, mijn behoudenis en gemeenschap met God staat wel op de eerste plaats.

Ik strijd en ik ben niet van plan om op te geven. Maar handel ik eigenlijk wel op de juiste manier? Tot op welke hoogte dien ik onderdanig te zijn?

Bedankt voor uw aandacht.

ANTWOORD:

De onderdanigheid van een vrouw jegens haar echtgenoot kan niet als grenzeloos beschouwd worden. Onderdanigheid kan alleen onbeperkt en grenzeloos zijn, als het de relatie met de Here Jezus Christus betreft. Hij is Heer!

Stelt u zich eens voor dat een ongelovige echtgenoot van zijn vrouw eist dat zij haar geloof verlaat of het geloof in de Here Jezus verloochend. Zou zij dat moeten doen, alleen uit het oogpunt van haar plicht tot nederigheid? Natuurlijk niet!

Daarom dient men het geloof te gebruiken met een goed verstand en evenwicht, zodat het de Heilige Geest niet zal bedroeven.

God zegent u in overvloed.

Gepubliceerd door Bisschop Macedo

dinsdag 16 maart 2010

Hoe kunt u de Heilige Geest ontvangen?

Eerste stap: Bewustwording.
Wees ervan bewust dat niemand gedoopt wordt met de Heilige Geest, omdat hij het verdient. Als u denkt dat het om verdiensten gaat, dan zult u Hem nooit ontvangen. Deze doop dient met geheel uw kracht en uit geheel uw hart gezocht te worden, door middel van het geloof in de Here Jezus Christus.

Tweede stap:
Willen
Deze wens is niet simpelweg het willen of een goed idee vinden, omdat anderen Hem hebben. Maar omdat het zo noodzakelijk is wat betreft de behoudenis. Het dient een wens te zijn vergelijkbaar met de vergeving van zondes. Het is een vurige wens die boven elke andere droom of wens in het hart staat. Meer dan te willen leven, trouwen, en grote veroveringen, oftewel: meer dan wat mensen of deze wereld u kunnen bieden. Daarom heeft de Here deze vereiste van dorst ingesteld. Het is noodzakelijk om dorst te hebben. Heel veel dorst. Wanhopige dorst. Indien iemand dorst heeft…(Johannes 7:37) Als deze wens niet gegrepen wordt, dan wordt het moeilijk.

Derde stap:
Gedachten.
De wens dient gevolgd te worden door de gedachten die bezig zijn met de Heilige Geest. De voortdurende gedachten aan Hem dienen zowel thuis, op het werk, op straat, in de kerk of op welke plaats dan ook te zijn. Zoveel als mogelijk is. Het is zoals in de liefde. Wanneer iemand verliefd is, dan denkt de persoon, hoe hij zich ook went of keert, aan zijn geliefde, of niet?

Hetzelfde dient te gebeuren met de kandidaat die de Goddelijke Zegel wilt ontvangen. Het is belangrijk om uw gedachten op Hem te concentreren. Het is overbodig om te zeggen dat de kandidaat zich in deze fase zoveel mogelijk dient af te zonderen, van al wat schadelijk is voor zijn goede geweten.

Voorkom slecht gezelschap, of gezelschap van mensen die tegen het geloof zijn, onfatsoenlijk tijdverdrijf en alles wat de gemeenschap met de Geest kan verstoren.

Het is moeilijk, maar niet onmogelijk. Het geloof vereist offers. Als men om materiële goederen te veroveren het offer niet meet, hoeveel te meer bij de geestelijke verovering. Stelt u zich de volheid van de Heilige Geest eens voor!

Daarom dient er een bovennatuurlijke inspanning te zijn.

Conclusie:
Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, dient de kandidaat niets meer te doen, en al helemaal geen zorgen maken. Hij dient alleen te wachten. Op elk moment en op elke plek kan hij gedoopt worden. Thuis, op het werk, op straat, in de kerk, kortom: er bestaat geen belemmering meer zodat de Here Jezus hem zal dopen met Zijn Geest.

Nota bene: Gedurende de tijd dat de persoon zijn “gedachten bezighoudt” met de Heilige Geest, is het zeer waarschijnlijk dat de duivel onreine gedachten zal fluisteren. Indien dit gebeurt, weet dan dat dit een uitstekend teken is, dat u zich op het juiste pad bevindt. Wees niet ontmoedigd. Wees niet bezorgd en denk ook niet dat u zondigt tegen Hem. Verleiding is geen zonde. Het is een zonde wanneer u in de verleiding valt. Onvergeeflijke zondes zijn het beledigen of spreken van lasterende woorden tegen de Heilige Geest.

Wanneer er onreine gedachten in u opkomen, wees dan niet bang. Maak juist gebruik van dat moment en verzet u tegen de duivel, door de Here Jezus te prijzen. Hetzij met liederen, met woorden van aanbidding (met luide of zacht stem, afhankelijk van uw privacy). Het belangrijkste is dat u niet vreest of zich laat intimideren door de onreine gedachten. U dient te reageren! En reageren met lofprijzing aan God.

Gepubliceerd door Bisschop Edir Macedo

vrijdag 12 maart 2010

dinsdag 9 maart 2010

Pact met God

Een pact of verbond houdt een partnerschap in tussen twee of meer mensen. Het huwelijk is het grootste en belangrijkste menselijke verbond. Dit is omdat de betrokkenen op een strikt geestelijke manier een investering doen: geloof en liefde. Vanwege dit is de wederzijdse overgave onvoorwaardelijk tot de dood.

Helaas wordt het huwelijk tegenwoordig niet serieus genomen. Het belang ervan is slechts van kracht vanaf de viering tot de huwelijksreis. Ondanks dit blijven de geestelijke en eeuwige waarden van het huwelijk bestaan. De oorsprong hiervan is terug te vinden in de schepping, het verbond tussen God en de mens. Het Hemelse deel was dat Adam en Eva over de aarde en alles wat daarin was, heerste. Bij het menselijke deel eiste God alleen maar gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Onder de voorwaarden van dit verbond, had de mens het recht om deel te nemen aan alles dat aan God toebehoorde en vice versa.

Trouwheid, respect, partnerschap en toewijding zijn enkele eigenschappen die bestaan uit liefde en geloof. Hoe kan dit geëist worden van de partner, als hij zijn verplichtingen van het verbond dat gesloten werd op het altaar, niet na komt? Hetzelfde geldt voor de relatie met God. Hoe kan men Zijn beloftes eisen als men niet gehoorzaam is aan Zijn Woord?

Ik geloof dat als wij ons deel doen in het verbond met God, wij het recht hebben om Zijn beloftes te eisen. En Hij, op Zijn beurt, zal verplicht zijn om Zijn deel na te komen.

dinsdag 2 maart 2010

Geloof dat u het kunt!

Heeft u wel eens een olifant in het circus gezien? Tijdens het spektakel verricht het enorme dier ongelofelijke demonstraties van kracht. Maar voordat hij begint met het tafereel blijft hij opgesloten, stil, gebonden door een ketting aan één van zijn benen die vast zit aan een paal in de grond.

De paal is maar een klein stukje hout. En zelfs al was de ketting dik dan was het duidelijk dat hij het met gemak uit de grond kon trekken en ontsnappen. Maar waarom vlucht hij niet?

Het antwoord is simpel: hij ontsnapt niet, omdat hij al gebonden was aan de paal toen hij nog een kleine olifant was. Toentertijd was de paal veel te zwaar voor hem. Na vele pogingen accepteerde het dier, dat nu al volwassen is, zijn lot: gebonden blijven aan de paal, eeuwig, wachtende op het tijdstip van het spektakel. De enorme olifant ontsnapt niet, omdat hij niet gelooft dat hij het kan.

Hetzelfde gebeurt met veel mensen. Na het horen van een paar "nee's" of gewoon omdat er iets mis ging, geloven ze dat ze "het niet kunnen". Ze blijven gebonden aan de paal van mislukkingen en een beperkt leven en net zoals de circusolifant begrijpen ze niet dat ze binnen in zichzelf de kracht hebben om welke paal dan ook, die hun leven vastbindt, te breken.