zondag 3 april 2011

Wat betekent de doop met de Heilige Geest?

Voordat we over de doop met de Heilige Geest praten, is het belangrijk om duidelijk te maken dat het feit dat een persoon de Here Jezus Christus heeft aangenomen als enige Redder en gedoopt werd door onderdompeling in het water, niet automatisch betekent dat hij gedoopt is met de Heilige Geest. Het is mogelijk dat een persoon gedoopt wordt met de Heilige Geest terwijl hij in het water gedoopt wordt. Het hangt allemaal van de persoons geloof in de Here af. Doop door middel van onderdompeling in het water en de doop met de Heilige Geest zijn totaal onafhankelijk van elkaar.

De doop met de Heilige Geest te onvangen houdt in om macht, kracht, moed en dapperheid te hebben om op deze Aarde te leven, net zoals de Here Jezus dat had. Het is onmogelijk om een christen volgens de bijbel te zijn, zonder bovennatuurlijke bescherming van boven te ontvangen.

We hebben vele oprechte christenen gezien die een bovennatuurlijke moeite maakten om te leven volgens de bijbelse principes, maar zonder succes. Als het al moeilijk is om met de Heilige Geest de verleidingen te overwinnen en trouw te blijven, stel u zich dan eens voor zonder Hem!

In feite, ontwijken veel mensen problemen en verleidingen, omdat ze bang zijn dat ze zullen struikelen en vallen, niet omdat ze gehoorzaam willen zijn aan het Woord van God, dat zegt dat we weg dienen te rennen van het kwaad. Als een persoon angst heeft, dan is dat omdat hij zwak is; als hij zwak is, dan dient hij de kracht te ontvangen die de Here Jezus beloofde, "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde." (Handelingen 1:8) NBG vertaling 1951

Wanneer een persoon gedoopt is met de Heilige Geest, ontvangt hij onmiddelijk kracht om als een instrument in de handen van de Heilige Geest te dienen. Hij zal in staat zijn om te getuigen over de wederopstanding van de Here Jezus, niet door te spreken over wat er in de bijbel staat, maar door te leven zoals de Here Jezus leefde – een levende getuigenis. Door woorden getuigen is best wel makkelijk en het hoeft niet per sé een christen te zijn die dat kan doen; het enige dat nodig is, is de bijbel kennen.

De doop met de Heilige Geest geeft christenen de kracht om door hun eigen levens te getuigen, dienend als een open bijbel voor de ongelovigen, het karakter van de Heer dag en nacht tonend, voor altijd. Zodoende is het onmogelijk om volgens de bijbel te leven zonder de doop met Geest gehad te hebben; en als een persoon niet over de Heer getuigt dan kan hij geen christen zijn, omdat het geschreven staat, "Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft." (1 Johannes 2:6) NBG vertaling 1951

*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten