zondag 17 april 2011

Wat gebeurt er na de doop met de Heilige Geest?

De doop met vuur volgt normaal gesproken na de doop met de Heilige Geest, zoals Johannes de Doper zei:

"Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur." (Matteüs 3:11) NBG vertaling 1951


We begrijpen dat de doop met vuur een zware test is die na de doop met de Heilige Geest volgt. Zijn doel is waarschijnlijk om ervoor zorgen dat de persoon niet geestelijk trots of arrogant wordt. Bovendien, maakt het christenen bewust over hun nieuwe capaciteit om allerlei verleidingen te weerstaan. Verleidingen die ze eventueel zullen meemaken terwijl ze op Aarde zijn.


Wanneer een persoon gedoopt wordt met de Heilige Geest, dan ontvangt hij het vermogen om alle verleidingen te overwinnen en sterk te blijven in zijn geloof. De doop met de Heilige Geest geeft compleet zekerheid van de wederopstanding en het eeuwige leven. De apostel Paulus waarschuwt ons, zeggende:


"Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont." (Romeinen 8:9-11) NBG vertaling 1951


Om gedoopt te worden met de Heilige Geest betekent om de overwinning over alle macht van de duivel en zijn demonen te hebben. Een persoon die gedoopt is met de Heilige Geest zal alleen zijn geloof verlaten als hij dat wil, omdat de Heilige Geest een deel van zijn leven wordt en in de momenten van verleiding, verlicht hij het verstand van de persoon en maakt hem bewust van de verschrikkelijke consequenties. Een persoon valt vanwege de slechte verlangens van zijn eigen hart.


Beste lezer, de horizon is eindeloos voor allen die zichzelf geopend hebben voor de Geest van de Here Jezus. Om van Hem te genieten, dient u Hem te kennen. Zelfs de Bijbel beschrijft niet in details hoe het leven is na de doop met de Heilige Geest.


U dient deze glorieuze ervaring te ervaren om te weten wat er met uw leven kan gebeuren. Duizenden mensen hebben zich aan de Here Jezus overgegeven en deze ervaring gehad. Vandaag, getuigen ze in onze kerken van de grote en wonderbaarlijke zegens die ze hebben gekregen.


vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten