zaterdag 30 april 2011

De Tocht van Kracht en Wonderen

Op zondag 1 mei zullen wij in alle UKGR centra beginnen met de Tocht van Kracht en Wonderen. Dit is een speciaal voorstel waarin de pastors en helpers van de UKGR zullen bidden dat de Heer Zijn macht manifesteert in het leven van degene die het gebed ontvangt. Er staat in de Bijbel geschreven: "God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is" (Prediker 3:15) NBG vertaling 1951. Dat geeft aan dat God dezelfde wonderen en krachten die Hij in het verleden deed ook in onze dagen wil doen. Het gebed zal gedaan worden aan het begin van de zondagdienst om 10u dus kom op tijd.

Ter gelegenenheid zullen wij op de Dag van de Arbeid ook een speciaal gebed opzeggen, zodat de Heer het werk en de projecten van een ieder die aanwezig is zal zegenen.

De dienst van zondag om 10u zal een zegen zijn, mis hem dus niet.

Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden.

donderdag 28 april 2011

Bent u Gods meest gezochte persoon?


"Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem." (Numeri 12:3) NBG vertaling 1951


Als er een Oscar was voor nederigheid en geduld dan zou Mozes die zonder meer hebben gekregen, zonder dat iemand anders ook maar een schijn van kans zou maken. De Bijbel is niet schuw om hem "de meest nederige man op aarde" te noemen. Maar als we beschouwen wat hij allemaal heeft moeten doorstaan als de leider van de Israëlieten, dan kunt u begrijpen waarom hij die erkenning had verdiend.


Vanaf de dag dat hij in Egypte aan de Hebreeën verkondigde dat de Heer hem had gezonden om hun te bevrijden van hun slavernij – tot de dag dat hij stierf – moest Mozes een eindeloze rumoer van klachten, irritaties, ontevredenheid, rebellie en zelfs aanvallen op zijn persoon verdragen.


Één van de meest bekende klachten was toen de Israëlieten begonnen te klagen dat ze geen vlees hadden. "Er is niets behalve deze manna die we voor onze ogen zien", klaagden ze. "Deze manna" was in feite een smaakvolle soort brood die God elke ochtend voorzag toen ze in de woestijn waren. (Het is interessant om op te merken hoe deze opstand begon. Een groep ontevreden buitenlanders die met de Israëlieten leefden begonnen hun aan te sporen om over het brood te klagen. Zeer snel, begon ook de menigte te klagen. Dat is pas een giftige geest! Maar dat is een andere boodschap.)


"We willen vlees!" was de oproep van het volk. Onthoud dat ze voor vlees vroegen in het midden van een woestijn…


Blijkbaar dreef die absurde eis Mozes tot zijn limiet. Hij barstte uit in gebed, "Vanwaar zou ik het vlees halen om aan dit gehele volk te geven? want zij jammeren tegen mij: Geef ons vlees te eten! Ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen: dat is mij te zwaar. Wilt Gij zó met mij handelen, dood mij dan liever, indien ik genade heb gevonden in uw ogen, opdat ik mijn ongeluk niet behoef aan te zien." (Numeri 11:13-15) NBG vertaling 1951


Dit soort reactie kwam van een nederige man. Stel u zich eens voor wat hij zou hebben gedaan als Mozes de meest opvliegende man op aarde was!


Het punt, mijn vriend, is dat u en ik waarschijnlijk niet zo geduldig of nederig zijn als Mozes was. Dus als hij op zo'n manier reageerde op die onaanvaardbare situatie, hoe meer dienen wij te reageren op de dingen die ons leven ellendig maken?


Door het voorbeeld van Mozes kan ik een duidelijk verschil zien tussen nederigheid en passiviteit.


Nederigheid is een houding van ingetogenheid en bescheidenheid; het voelen en tonen voor respect voor andere mensen en het gebrek aan hoogmoed. Passiviteit wordt gekarakteriseerd door de houding die alles ontvangt of verdraagt zonder enige weerstand.


Mozes had zeker het eerste in overvloed, maar niets van het tweede. Herinnert u zich de Egyptenaar, die een Israëliet aan het mishandelen was, die hij had gedood? Herinnert u zich dat hij tegen God zei dat hij niet zou bewegen als Zijn aanwezigheid niet met hem mee ging? Herinnert u zich hoe hij de stenen tafelen brak toen hij neerdaalde van Berg Sinai en het volk de gouden kalf zag aanbidden?


Dit is het soort houding dat ontbreekt in veel christenen. Helaas heeft hun passieve houding ervoor gezorgd dat ongelovigers nederigheid verwarren voor dwaasheid en het Christendom voor stommiteit.


God koos mozes, omdat Hij in hem een man zag met een intelligent geloof en een sterk besef van goed en slecht.


Tot de dag van vandaag zoekt God mannen en vrouwen die uit hun passieve geloof kunnen stappen en dappere handelingen durfen te ondernemen, die Hem en zichzelf behagen. Hij zoekt mannen en vrouwen die liever kiezen om te sterven dan om te leven en hun ellende aan te zien.


Mensen die zich schikken aan hun miserabele levens hoefen zich niet aan te melden.


Quote:

"…hoe meer dienen wij te reageren op de dingen die ons leven ellendig maken?"


Bisschop Renato Cardoso

woensdag 27 april 2011

Speciale dienst op Moederdag

Op Moederdag 8 mei om 18u zullen alle UKGR Evangelisch Centra zich verzamelen bij het Opera zalencentrum waar er een speciale dienst gehouden zal worden gericht op het welzijn van de familie. Ter gelegenheid zal bisschop Julio Freitas, die verantwooordelijk is voor de kerk in Portugal, naar Nederland komen om de dienst te houden.

Tijdens deze dienst zullen alle pastors en helpers van Nederland speciaal bidden dat God herstel, vrede en éénheid zal brengen in alle families die ontregeld zijn.

Er zullen bussen vertrekken van o.a. Amsterdam, Rotterdam, Almere en Eindhoven om de mensen van de kerk naar dit speciale evenement te brengen en ook terug te brengen. Als u in één van deze steden woont en u wilt met de bus meegaan dan kunt u naar 070 388 8442 bellen om uw plaats in de bus te reserveren.

Bekijk de onderstaande video en zie wat de kracht van het geloof voor uw familie kan doen.

dinsdag 26 april 2011

Moet iedereen een helper te worden?

NIet iedereen die gedoopt is met de Heilige Geest wordt een helper, een pastor, een vrouw van een pastor of enige andere titel in de Kerk dragen, maar allen die gedoopt zijn met de Heilige Geest zijn getuigen van de Here Jezus.


Waarom?


Niet iedereen heeft dezelfde roeping en God weet dit, beter dan wie dan ook.


We kunnen God wel aanroepen, maar Hij is Degene die uiteindelijk kiest, gebaseerd op wat Hij weet van ons verstand, hart, bereidheid en intentie.


Het is beter om een goede kerklid te zijn dan een ongelukkige helper; het is beter om een goede helper te zijn dan een ontevreden pastor of vrouw van een pastor en dat komt omdat iedereen zijn individuele roeping heeft.


Zoals het menselijk lichaam bestaat uit individuele delen, zo wordt de Kerk van Christus ook door Hem uitgekozen om volgens hun roeping te dienen. "Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen." (1 Korintiërs 12:27,28) NBG vertaling 1951


Niet elk lid is een neus; ze zijn niet allemaal monden of hoofden, maar ze zijn wel een deel van het lichaam en ze hebben allen dezelfde Geest. Zodoende hebben allen die de Heilige Geest hebben alles gezamenlijk. Het staat geschreven: "En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk" (Handelingen 2:44) NBG vertaling 1951


Ongeacht de titel positie en leeftijd, een ieder die gedoopt is met de Heilige Geest heeft leven om te geven; ze zijn getuigen van de Wederopstanding van Jezus en evangeliseren, hoewel ze geen pastor of helper zijn.


Bisschop Júlio Freitas

maandag 25 april 2011

Henry P. Cowell: "Als U mij geld laat verdienen…"

Henry P. Crowell die ook wel liefelijk "De alleenheerser van de Ontbijttafel" werd genoemd, kreeg tuberculose toen hij een jongen was en kon daarom niet naar school gaan. Nadat hij een prediking hoorde van Dwight L. Moody, begon de jonge Crowell te bidden: "Ik kan geen pastor zijn, maar ik kan wel een goede zakenman worden. God, als U mij geld laat verdienen, dan zal ik het voor Uw werk gebruiken."


Op het advies van de dokter begon Crowell gedurende zeven jaar buitenshuis te werken en zodoende herstelde zijn gezondheid. Daarna kocht hij de kleine vervallen Quaker molen in Ravanna, Ohio. Binnen tien jaar was Quaker Oats (vertaald: Quaker Haver) een bekend woord in het huis van miljoenen. Crowell begon ook de enorme Perfection Stove Company (vertaald: de Perfectie Oven Maatschappij).


Gedurende veertig jaar gaf Henry P. Crowell 60 tot 70 procent van zijn inkomen aan Gods doelstellingen. Maar hij begon eerst met een tiende van 10%. Tot vandaag, sinds 1901, is Quaker Oats een marktleider. Het bedrijf maakt een omzet van € 7 miljard per jaar.


Avond van Financieel Succes

MAANDAG OM 20U - FRUITWEG 4, DEN HAAG

UKGR.NL

De zegen van God

zondag 24 april 2011

Ontvang het brood en vis


"Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood." (Johannes 21:9) NBG vertaling.

Nadat de Here Jezus uit de dood opstond, keerde Hij terug naar Zijn discipelen en voedde hun met brood en vis. Dat is de zin van Christus om onze behoeftes te voeden. Zodoende zal een ieder die op 2e Paasdag, maandag 25 april, naar de Avond van Financieel Succes zal komen een stukje brood en een beetje vis ontvangen, symboliserend dat de Here Jezus uw behoeftes in uw financiële zal voeden door uw geloof. Mis het niet.

De dienst zal alléén gehouden worden in Den Haag aan de Fruitweg 4 en zal om 20u beginnen. De 12 hoofdpastors van Nederland zullen ook aanwezig zijn om sterk voor uw financiële leven te bidden.


vrijdag 22 april 2011

Heilig Avondmaal en zalving met de Gewijde Olie

Op Paaszondag 24 april, om 10u, zullen we deelnemen aan het Heilig Avondmaal van de Opstanding om te vieren dat de Here Jezus niet dood is aan het kruis, maar dat Hij leeft. Door Zijn overwinning over de dood heeft een ieder die in Hem gelooft en naar Zijn Woord wandelt het recht op een gezegend en eeuwig leven.

We zullen, echter, ook een speciale zalving houden met de olie die werd gebracht uit Israël. Bisschop Edir Macedo, de oprichter van de UKGR, heeft speciaal voor deze olie gebeden in het Cenakel te Jeruzalem. Klik op deze link om de video van dit gebed te bekijken.

We zullen de mensen zalven, zodat op dezelfde manier dat de olie op het hoofd van persoon komt, zo ook de vrede, kracht, begeleiding, wijsheid en zegen van de Heilige Geest op die persoon zal komen. Mis deze speciale Paaszondag niet.

donderdag 21 april 2011

Internet uitzending

Elke avond, om 22u, doet pr. Rui Silva een speciale uitzending via onze website ukgr.nl, waarbij hij een woord van geloof en verheldering geeft, zodat men het geloof beter kan begrijpen en praktiseren.

Mis de uitzendingen niet, ze worden elke avond om 22u gehouden. Ga naar ukgr.nl en klik op de banner van de Heilige Geest of u kunt op deze link klikken.

Wie denkt u dat U BENT dat God naar U zou moeten luisteren?

Wie bent u onder de miljarden mensen? Waarom zou iemand u aandacht schenken of u opmerken? Waarom zou God dat doen? Elk minuut bidden er mensen. Waarom zou u beantwoord moeten worden?

Aandacht. Opgemerkt worden. Geholpen worden. We willen het allemaal, maar het komt niet makkelijk.


Het goede nieuws is dat we een goed voorbeeld hebben in ons lichaam, vanwege de manier waarop het werkt. Het menselijk lichaam bestaat uit duizenden verschillende onderdelen, zowel groot als klein – ogen, voeten, nagels, tanden, huid, haar, enz. Hoe kan één van hun dan uw aandacht trekken, terwijl er zoveel dingen op dezelfde tijd in uw lichaam gebeuren, in al die duizenden onderdelen,? Als één deel van uw lichaam de aandacht van uw hoofd nodig heeft, wat kan het dan doen om aandacht te krijgen?

Pijn is ongetwijfeld de snelste manier.


Pijn is het signaal dat uw lichaam naar uw hoofd stuurt om aandacht te krijgen. "Er is hier iets gaande, je kunt er beter naar kijken."Ongeacht hoe klein en ogenschijnlijk onbelangrijk dat lichaamsdeel is – als het pijn voelt, wordt de boodschap meteen naar het hoofd gestuurd. Wilt u bewijs? Pluk een haartje van uw hoofd of arm. Hoe belangrijk is dat haartje vergeleken met alle andere lichaamsdelen op uw lichaam? Niet zoveel. Maar toch, wanneer u het eruit trekt, wordt de pijn die u voelt meteen naar uw hoofd gestuurd en eist het aandacht.Op dezelfde manier bent u één persoon onder miljarden mensen. Maar wanneer u uw geloof in wie Jezus is praktiseert, dan wordt u een deel van Zijn lichaam, waar Hij het hoofd is. Dat op zichzelf al is fantastisch, maar dat is alleen maar de eerste stap om aandacht te krijgen. U bent nog steeds één onder de zovelen.

Nu u een deel bent van het lichaam, heeft u een directe verbinding met het Hoofd. Als u hulp nodig hebt, onmiddellijke aandacht van het Hoofd, dan weet u wat u moet doen. U dient het signaal te sturen. Dat signaal is pijn, maar wij noemen het offer – iets dat u vanwege uw geloof in God doet en dat u pijn doet.

Geloof zonder offer. geloof dat u niet onbehagen brengt, geloof dat geen pijn voelt is dood. Als een deel van uw lichaam dood of verdoofd is, dan voelt het geen pijn en is het waardeloos. U kunt het zelfs beschadigen, maar het stuurt geen signaal naar de hersens. Hetzelfde geldt voor geloof zonder offer – het zegt niets, doet niets, betekent niets en krijgt niets.

Vasten, gebed, tiendes, offerandes, vergeving, anderen helpen, gehoorzaamheid, zelfverloochening, zelfcontrole, onverwacht en gedurfde handelingen van geven, plus een hele scala van andere christelijke verplichtingen zijn niets anders dan verschillende uitingen van het offer. Hoe onbehagelijk ze ook moge zijn voor onze ego's en zelfvoldane menselijke wil, als wij snel aandacht van God willen hebben, dan moeten wij de juiste signalen afgeven, ongeacht wie we ook moge zijn.

Het is wat u doet dat bepaalt wie u bent en of u aandacht verdient.

Bisschop Renato Cardoso


P.S. Trouwens, hetzelfde principe geldt niet alleen om aandacht van God te krijgen, maar ook voor iemand die belangrijk voor u is.

Goede Vrijdag – Verbreking van alle Vloeken

Op Goede Vrijdag, vrijdag 22 april, zullen wij in alle UKGR Centra een speciale dienst houden genaamd Verbreking van alle Vloeken.

Vloekbewust uitgesproken wens om iemand kwaad of leed aan te doen. bronvermelding http://nl.wiktionary.org/wiki/vloek

Op deze dag zullen wij speciale bidden tegen alle soorten negatieve krachten die het leven van een persoon ellendig proberen te maken. In de Bijbel staat geschreven, "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden…" (Galaten 3:13) NBG vertaling 1951. Hieruit kunnen we afleiden dat we het recht hebben om vrij te zijn van alle vloeken door het offer van de Here Jezus aan het kruis. Omdat het Goede Vrijdag is, de dag waarop we de kruisiging van de Here Jezus herdenken, zullen de mensen hun problemen op een papiertje schrijven en het aan het kruis nagelen symboliserend het offer van de Heer om ons vrij te maken van onze problemen.

Mis deze speciale dienst niet. Het zal op 22 april om 10u, 15u en 19:30u gehouden worden. Klik op deze link om een UKGR bij u in de buurt te vinden.

zondag 17 april 2011

Dag 21


Wegens slechte internet verbinding is het boodschap niet compleet.
Onze excusses ervoor.

Speciale handoplegging door pr. Rui Silva

Op maandag 18 april, om 20u, zal pr. Rui Silva in de dienst van de Avond van het Financieel Succes zijn handen op iedereen die aanwezig zal zijn leggen. De pastor keert terug van Jeruzalem waar hij in het cenakel (de bovenzaal waar de discipelen van Jezus de Heilige Geest ontvingen) samen met bisschop Macedo en andere pastors heeft gebeden voor de uitstorting van de Heilige Geest voor degenen die Hem verlangen.

Maar op maandag zal de pastor zijn handen op een ieder leggen die de inspiratie en leiding van God wil ontvangen. Mis deze speciale gelegenheid niet.

Deze dienst zal alleen gehouden worden in Den Haag aan de Fruitweg 4 om 20u.

Schema van de Heilige Week

Wat gebeurt er na de doop met de Heilige Geest?

De doop met vuur volgt normaal gesproken na de doop met de Heilige Geest, zoals Johannes de Doper zei:

"Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur." (Matteüs 3:11) NBG vertaling 1951


We begrijpen dat de doop met vuur een zware test is die na de doop met de Heilige Geest volgt. Zijn doel is waarschijnlijk om ervoor zorgen dat de persoon niet geestelijk trots of arrogant wordt. Bovendien, maakt het christenen bewust over hun nieuwe capaciteit om allerlei verleidingen te weerstaan. Verleidingen die ze eventueel zullen meemaken terwijl ze op Aarde zijn.


Wanneer een persoon gedoopt wordt met de Heilige Geest, dan ontvangt hij het vermogen om alle verleidingen te overwinnen en sterk te blijven in zijn geloof. De doop met de Heilige Geest geeft compleet zekerheid van de wederopstanding en het eeuwige leven. De apostel Paulus waarschuwt ons, zeggende:


"Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont." (Romeinen 8:9-11) NBG vertaling 1951


Om gedoopt te worden met de Heilige Geest betekent om de overwinning over alle macht van de duivel en zijn demonen te hebben. Een persoon die gedoopt is met de Heilige Geest zal alleen zijn geloof verlaten als hij dat wil, omdat de Heilige Geest een deel van zijn leven wordt en in de momenten van verleiding, verlicht hij het verstand van de persoon en maakt hem bewust van de verschrikkelijke consequenties. Een persoon valt vanwege de slechte verlangens van zijn eigen hart.


Beste lezer, de horizon is eindeloos voor allen die zichzelf geopend hebben voor de Geest van de Here Jezus. Om van Hem te genieten, dient u Hem te kennen. Zelfs de Bijbel beschrijft niet in details hoe het leven is na de doop met de Heilige Geest.


U dient deze glorieuze ervaring te ervaren om te weten wat er met uw leven kan gebeuren. Duizenden mensen hebben zich aan de Here Jezus overgegeven en deze ervaring gehad. Vandaag, getuigen ze in onze kerken van de grote en wonderbaarlijke zegens die ze hebben gekregen.


vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

21e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 21e dag:

"Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest." (1 Korintiërs 15:45) NBG vertaling


Uitleg:


De eerste Adam, de levende ziel, refereert naar de persoon wiens aard vleselijk en zondig is.


De laatste Adam, Jezus Christus, heeft betrekking tot de Persoon die voortgebracht werd uit de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat de Goddelijke mens, hoewel Hij een Mens was, niet onderworpen was aan de de vleselijke en zondige aard. Integendeel, Hij bleef altijd gehoorzaam aan de stem van de Heilige Geest en was nooit ongehoorzaam.


We concluderen, dat zolang een christen niet de transformatie heeft ontvangen van zijn menselijke aard naar de geestelijke aard, hij nooit geboren kan worden uit de Heilige Geest. Alleen degenen die geboren zijn uit de Heilige Geest zijn geest. Oftewel, ze zijn van God, omdat ze Zijn aard hebben.


zaterdag 16 april 2011

Dag 20

De tien maagden

De vrucht van de Heilige Geest – Zelfbeheersing

Zelfbeheersing
Kijk wat de Heilige Geest zei via Salomo, om een idee te hebben van de grootheid van deze deugd: "Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt." (Spreuken 16:32) NBG vertaling 1951 en "Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft." (Spreuken 25:28) NBG vertaling 1951

Wat is het punt om een onschudbaar geloof te tonen, dat capabel is om bergen te verplaatsen, de dode tot leven te brengen, de zieken te genezen en demonen uit te drijven, als we niet in staat zijn om de verlangens van ons vlees te weerstaan?

De waarheid is dat elke volgeling van de Here Jezus Christus een constante strijd tegen de geestelijke machten van het kwaad voert. Hij strijdt niet tegen vlees en bloed, maar "tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten." (Efeziërs 6:12) NBG vertaling 1951

Christenen moeten een rein geweten hebben, vrij van allerlei slechte gedachten, zodat zij geestelijk capabel zijn om te strijden en te overwinnen door het geloof in de Here Jezus.

Als uw natuurlijke verlangens, echter, oncontroleerbaar zijn, hoe zult u dan de wapenrusting van God aan kunnen doen om succes te behalen? Daar komt zelfbeheersing van pas.

Het Woord van God waarschuwt ons, zeggende:
"Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst." (Galaten 5:16,17) NBG vertaling 1951

Wij christenen leven in een vijandige wereld – we behoren aan het Koninkrijk van God, maar leven in het koninkrijk van de duivel. Het resultaat is een nooit-eindende strijd tussen degenen die aan het licht behoren en degenen die aan de duisternis behoren.

Ongelovigen, degenen die in de duisternis zijn, worden zodoende geleid door de duisternis en zoeken altijd een manier om ons te provoceren, zodat we volgens ons vlees kunnen handelen. Op deze manier, zullen ze aan zichzelf en, boven alles, aan ons, bewijzen dat wij aan het einde van de dag allemaal gelijk zijn, we behoren aan dezelfde wereld en ons geloof is waardeloos.

Helaas zijn velen van hen geslaagd in hun bedoeling simpelweg omdat we niet staat waren onszelf te controleren. De Here Jezus waarschuwde ons, zeggende: "Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan." (Matteüs 5:20) NBG vertaling 1951

Daarom moeten we onszelf controleren wanneer we geconfronteerd worden met provocaties. Niet alleen moeten mensen de Heer in ons zien door ons voorbeeldig gedrag, maar vermijden wij ook, op deze manier, om naar hetzelfde niveau gesleurd te worden als degenen die in de duisternis zijn.

Zelfbeheersing is niet minder belangrijker dan enig andere kwaliteiten van de Geest. In feite is het wat een ware christen karakteriseert: een persoon die in staat is om zichzelf te controleren wanneer hij geconfronteerd wordt met de verlangens van zijn vlees, die tot de dood leiden. Christenen moeten zelfbeheersing en zelfdiscipline hebben om de Heer op deze wereld te kunnen representeren.

"Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen). Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus." (2 Petrus 1:5-11) NBG vertaling

vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Volg het voorbeed van Cornelius (deel2)

De vrucht van de Heilige Geest – Zachtmoedigheid

Zachtmoedigheid
Wat een fantastische deugd! Hoe graag wens ik dat ik deze deugd altijd had. Ik zou zoveel moeite en pijn hebben voorkomen, zoveel teleurstellingen en problemen. Gedurende een lange tijd probeerde ik zachtmoedig te zijn, maar wanneer ik zachtmoedigheid het meeste moest tonen, hield mijn ego mij tegen om deze mooie deugd te tonen. Maar hier ben ik nog een keer aan het zoeken om te leren hoe ik altijd met zachtmoedigheid kan handelen.

Mensen strijden, vechten en doden voor een stuk land, maar de Here Jezus bevestigde dat alleen de zachtmoedigen de aarde zouden beërven. Waarom? Simpelweg omdat de wetten van het Koninkrijk van God compleet anders zijn dan de wetten van het koninkrijk van deze wereld, wat wil zeggen dat er oneindige beloftes van zegens zijn voor degenen die zich onderwerpen aan de wetten van de Heilige Geest en geloven dat deze wereld onder de absolute controle van God is. Het is niet door kracht of geweld dat we in bezit zullen nemen wat aan ons behoort, maar door het geloof in de Here Jezus Christus en door ons aan Hem en Zijn Heilige Woord te onderwerpen.

Zachtmoedigheid toont een gelijkmatige gemoedstoestand, die de vrucht van ware nederigheid is. Dit is het resultaat van andermans waarde erkennen, gecombineerd met de afschuw om zichzelf als beter dan anderen te zien. Dat was het karakter van Mozes – en het was waarschijnlijk vanwege zijn zachtmoedige karakter dat God hem koos om de verlosser, staatsman, historicus, poët, moralist en wetgever van het volk van Israël te zijn.

Ondanks het feit dat hij zachtmoedig was, werd Mozes één van de grootste leiders van het Oude Testament. Hij veranderde een slavenvolk die onder erbarmelijke omstandigheden leefde in een machtige natie, die de loop van de geschiedenis van de mensheid compleet veranderde.

Zachtmoedigheid dient gepraktiseerd te worden samen met liefde, vooral wanneer het komt op het vermanen van iemand die in de zonde leeft. Mensen die autoriteit uitoefenen moeten zachtmoedigheid nooit verzaken, omdat het essentieël is bij het disciplineren. De apostel Paulus, die de kerk in Korintië vermaande, zei, "Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. Wat wilt gij? Moet ik met de roede tot u komen, of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid?" (1 Korintiërs 4:20,21) NBG vertaling 1951

Paulus was direct met zijn woorden toen hij de kerk opriep om alle woede en razernij te verwijden door het praktiseren van de geest van zachtmoedigheid. Hij zei: "Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo." (Kolossenzen 3:12,13) NBG vertaling 1951

vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.