zaterdag 31 juli 2010

Hoofd boven het hart

Ik wil graag één van de meest waardevolle lessen die ik in mijn leven heb geleerd met jullie delen. En die les is dat ik mijn hoofd boven mijn hart moet zetten, met andere woorden me laten begeleiden door mijn intelligentie en niet door mijn gevoelens, door mijn hart.

Dit is belangrijk omdat we dagelijks worden gebombardeerd door een boodschap die volledig het tegenovergestelde is. Beginnende bij Hollywoodfilms tot beroemdheden, kunstenaars, boeken die u leest, muziek die u elke dag hoort op de radio, zelfs mensen uit het bedrijfsleven, ondernemers, vertellen ons de hele tijd: "Volg je hart. Doe wat je in je hart voelt, luister naar de stem van je hart.” U heeft dit zeker al gehoord. U weet waarover ik praat en u heeft deze boodschap op de één of andere manier al gehoord. U hoort dit de hele tijd, omdat het heel gebruikelijk is.

Maar het probleem met deze manier van denken is dat het hart bedrieglijk is. Zoals Jeremia zei: Arglistig is het hart boven alles (Jeremia 17:9). Niemand weet echt hoe slecht het is. Zou u iemand volgen die misleidend of bedrieglijk is? Zou u iemand willen volgen waarvan u het niveau van het kwaad niet weet? Ik denk niet dat u in uw gezond verstand dit zou doen. Maar als u uw hart volgt, dan is dit precies wat u doet: u volgt het recept voor de vernietiging van uw eigen leven.

Elke maandagochtend, tegen uw eigen wil, tegen het gevoel van elke cel en molecule in uw lichaam, leert u om vroeg wakker te worden, uw warme bed te verlaten en naar uw werk te gaan. U doet dit tegen uw gevoel in, omdat u weet dat het juist is. U moet werken, daardoor dwingt u geest u om uit uw bed te komen en doen wat u moet doen, ondanks wat u voelt.

Dit betekent dat u al het vermogen bezit om uw hoofd boven uw hart te zetten. U doet dit elke maandag ochtend en zeker in andere kleinere gebieden van uw leven ook. Wat u nu nodig hebt is om dit vermogen over te brengen naar de andere, meer belangrijke gebieden van uw leven en doen wat juist is ondanks wat u voelt. Het maakt niet uit als u boos, verdrietig, blij bent of zich goed of slecht voelt. Doe wat u moet doen, het maakt niet uit wat u voelt of wat uw hart u doet voelen. Gebruik uw hoofd, volg uw intelligentie en de vruchten van deze handelingen zullen veel beter zijn dan wat u tot nu toe heeft geoogst. Ik wilde deze les met u delen. Ik hoop dat het u heeft geholpen.

God zegent u.

Bisschop Renato Cardoso

vrijdag 30 juli 2010

Dag der Beslissing in Argentinië

Meer dan 130 duizend mensen participeerden aan het evenement dat werd gehouden op zondag 25 juli in het stadion van voetbalclub Racing Club de Avellaneda in Buenos Aires de hoofdstad van Argentinië. De temperatuur die onder de 5ºC was en vergezeld was van fijne regen kon niet voorkomen dat meer dan 130 duizend Argentijnen deelnamen aan het "Dag der Beslissing" evenement, één van de grootste evenementen dat werd georganiseerd Meer dan 130 duizend mensen participeerden aan het evenement dat werd gehouden op zondag 25 juli in het stadion van voetbalclub Racing Club de Avellaneda in de Buenos Aires de hoofdstad van Argentinië. De temperatuur die onder de 5ºC was en vergezeld was van fijne regen kon niet voorkomen dat meer dan 130 duizend Argentijnen deelnamen aan het "Dag der Beslissing" evenement, één van de grootste evenementen in de geschiedenis van het land dat werd georganiseerd door de Universele Kerk van Gods Rijk.


Karavanen uit alle delen van Argentinië kwamen naar het evenement, dat om 11 uur begon, en vulden het stadion en de omgeving.


Bisschop Romualdo Panceiro, verantwoordelijk voor het evangelische werk in het land, zei, samen met andere pastors en bisschoppen, een sterk gebed op ten gunste van de duizenden aanwezigen. " Sommige mensen hier, mijn God, worden gekweld door familie problemen, slapeloosheid of depressie; sommigen zijn zelfs aan het huilen omdat ze denken dat het leven wreed is voor hun en dat is de reden waarom we hier bijeengekomen zijn. En wij vragen o God dat allen die hier aanwezig zijn in Uw Naam worden genezen en hun families worden herenigd', bad de bisschop.


Bisschop Romualdo legde ook uit over de nieuwe geboorte. "Wie door deze spirituele ervaring heen gaat overwint alle problemen en is in staat om standvastig te blijven in het geloof. Het wonder van genezing van een ziekte is heel belangrijk, maar u dient te begrijpen dat het meest belangrijke wonder in het leven van een persoon – dat noch ik noch een religie kan doen, maar alleen gedaan kan worden door de Heilige Geest – de nieuwe geboorte is. De innerlijke transformatie van een persoon die de karakter van de Here Jezus ontvangt en Hem toont door zijn leven, omdat er een transformatie was in zijn hart", sloot hij af.


Gabriel Pulvirenti

woensdag 28 juli 2010

Getuigenis Melissa LeonIk koos om te geloven

Ik had mijn eigen zaak geopend en had een idee voor een ander project dat ik wilde beginnen. Ik stelde een aantal documenten op en zalfde ze voordat ik ze opstuurde naar verschillende organisaties. Ik heb nu een aantal contracten lopen met privéscholen en andere organisaties voor workshops voor juwelen maken. Het gaat zo goed dat ik anderen moest inhuren om mij te helpen. Ik geloof dat de zalving heeft geholpen om mijn zaak te doen groeien.

- Melissa Leon


Overweldigd door rekeningen, zat van het ziek zijn, uitgeput door constante strijden en bekaf door de problemen van het leven. Op dit moment zou dit de samenvatting kunnen zijn van uw dagelijkse routine.


Heeft u hier niet genoeg van? Denkt u niet dat het tijd wordt om een einde te maken aan deze vicieuze cirkel? Lees meer…

maandag 26 juli 2010

Inspirerend verhaal

De kikker en de stier

Er zaten twee kikkers bij de rand van een vijver toen de jongste opeens zei:


– Makker, vandaag zag ik een verschrikkelijk monster: het was groter dan een berg, had horens en een lange staart.


– Wat je zag was alleen maar de stier van de landbouwer -verduidelijkte de oudere kikker- En trouwens, hij is niet zo groot… Ik kan net zo groot als hem worden. Kijk en observeer.


Dat gezegd hebbende begon hij veel op te zwellen en te rekken…


– Is de stier net zo groot als mij? vroeg hij toen hij zo groot was als een ezel.


–Oh, hij is nog steeds veel groter! zei de jonge kikker.


Dus haalde oude kikker een diepe adem in en zwol hij nog meer op… totdat hij barste.


Moraal van het verhaal? Blijf altijd op uw plaats!

zaterdag 24 juli 2010

Inauguratie van de nieuwste kerk in Italië

De pre-opening vond al plaats op 29 mei met de aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders van de Italiaanse politiek, zoals senator Lucio Malan, maar pas een maand later, op 27 juni, kwamen leden, simpatisanten en medewerkers bij elkaar voor een bijzondere inauguratie.


Rome, een stad vol met wereld-hystorieke symboliek, werd weer het centrum van de christelijke wereld toen, op zondag 27 juni officieel de deuren van de nieuwste Universele Kerk van Gods Rijk van Italië en zelfs Europa werden geopend.


Leden van de kerk, samen met hun respectievelijke families, evangelisten, helpers en alle mensen die werden geëvangeliseerd, ongeacht hun religieuze overtuiging koesterden de hoop dat hun leven zouden zien wat zij tot nu toe nog nooit hadden gezien: de transformatie die wordt aangedreven door een macht die hen oversteeg, de macht van de Bovernatuurlijke. Te dien einde presenteerde de prediker de Enige Weg, de Waardheid en het Enige Leven dat kan leiden tot geluk: Jezus Christus.


Bisschop Júlio Freitas verrichte de inauguratie van de nieuwe plaats en spoorde iedereen aan om net als de deuren van de nieuwste locatie geopend waren ook de deuren van hun hart te openen om de verandering van het voorgestelde leven te accepteren. Deze keer zou het geluk alleen maar een gevolg zijn! De negativiteit verwerpen en het positivisme omarmen is doordrenkt in de boodschap van God en is één van de inherente principes en een uitgangspunt voor alles, volgens de prediker.


Allen accepteerden gewillig de boodschap en ervaarden die speciale dag als de dag van "de inauguratie van hun nieuw leven".


De Ontwikkeling


2006


Januari: De UKGR in Italie verwerft wat onroerend goed.


April: De Werkzaamheden aan de nieuwe kerk worden gestart, maar vanwege bureaucratische redenen worden ze geschorst voor meer dan 24 maanden.


2010


Januari: Het werk wordt hervat wat 4 maanden duurt


Italië voorheen

Italie werkzaamheden
Italië hedendaags
Inauguratie
UKGR in Rome: Viale di Porta Tiburtina, 18/20

vrijdag 23 juli 2010

De Gewijde Olie


Al vele duizenden jaren wordt olijfolie gebruikt om te zalven. De daad op zichzelf – olie op het hoofd van een persoon, stuk stof, voorwerp of plaats strijken – lijkt heel simpel en zelfs vreemd voor diegenen die er niet aan gewend zijn, maar deze simpele daad gepaard met het geloof kan resulteren in grote wonderen. We zien deze handeling voor het eerst in de Bijbel, toen Jakob de olie op de steen, die als zijn kussen diende, goot (Genesis 28.18) en een gelofte met God maakte. Hierdoor maakte hij die plaats tot een aparte plaats. Later werd Mozes door God geleid om olie voor te bereiden voor de zalving van de tent der samenkomst, de tabernakel lees meer…

woensdag 21 juli 2010

Genoeg Evenement


Ik bleef strijden

Toen de dokters tegen mij zeiden dat ik maar een paar dagen te leven had vanwege de kanker die bij mij gediagnosticeerd werd, was ik gebroken. Ik was zo zwak dat ik gedragen moest worden naar de kerk, maar ik geloofde dat God de situatie voor mij kon veranderen. Elke Dinsdag werd ik gezalfd tijdens de dienst voor genezing en ik ontving genezing. Beetje bij beetje voelde ik mijn kracht terug keren. Dit bemoedigde mij om door te blijven strijden totdat ik uit het ziekenhuis werd ontslagen en helemaal genezen werd verklaard. Vandaag kan ik zeggen dat ik de kanker heb verslagen. Ik geloof dat de zalving mij heeft geholpen mijn gezondheid terug te krijgen. Antonia Duarte
Overweldigd door rekeningen, zat van het ziek zijn, uitgeput door constante strijden en bekaf door de problemen van het leven. Op dit moment zou dit de samenvatting kunnen zijn van uw dagelijkse routine.


Heeft u hier niet genoeg van? Denkt u niet dat het tijd wordt om een einde te maken aan deze vicieuze cirkel? Lees meer…

dinsdag 20 juli 2010

Ontvang het gezegende brood


"En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren" Johannes 6:51

Op Zondag 25 juli om 10u, zullen allen die de dienst bezoeken een gezegend brood ontvangen. Dit brood zal worden gemaakt van gezegend meel, zoals u in de bovenstaande video kunt zien. Een ieder die het zal ontvangen kan het met zijn familie delen, zodat de zegen van God ook hun kan bereiken.
Wilt u een UKGR vestiging bezoeken, zodat u ook het gezegend brood kunt ontvangen klik dan op deze link.

maandag 19 juli 2010

Restauratie van de UKGR in Amsterdam


In de bovenstaande video kunt u de huidige situatie zien van het dak van de UKGR vestiging in Amsterdam Oost. De schade is dermate groot dat wanneer het regent het water in de kerk stroomt en dit veroorzaakt meer schade en overlast voor het gebouw, de leden van de kerk, maar boven alles voor God. Dit pand wordt beschouwd als een kerk en zodoende is het gezalfd als huis en tempel van God. Omdat wij van het huis van God houden kunnen wij niet accepteren dat het huis van onze God in zo'n ellendige staat blijft. Wij hebben al contact opgenomen met een bedrijf om het dak te restaureren en dat zal ons ongeveer €35.000 kosten.
Als u ons wenst te helpen om het huis van God te restaureren dan kunt u uw gift overmaken naar:

Giro 2061
Ten name van UKGR Evangelisch Centrum
Gelieve in het omschrijvingsvak het volgende te vermelden: Restauratie UKGR Amsterdam Oost.

God zegent u in overvloed.

zondag 18 juli 2010

Weg met de twijfels

Volgens het voorbeeld van God, werkt de duivel ook met het woord. Woorden van twijfels in de gedachten, die angsten en zorgen voortbrengen. Zo wordt het emotionele systeem geschud en zijn de daarop volgende handelingen altijd riskant. En juist dit is de chemie van de hel om te doden, te stelen en te vernietigen.


Er is geen medicijn om dit soort aanvallen tegen te gaan tenzij de gedachtes niet in de Goddelijke Beloftes worden bevestigd en daarop reageren. Een dergelijke reactie moet onmiddellijk in het eigen verstand zijn met gedachtes gebaseerd op Het Woord. Deze tegenaanval van het geloof in combinatie met een goede dosis zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen zal de aanvallen doen vluchten. Dit betekent zichzelf aan God te onderwerpen en de duivel te weerstaan. Jakobus 4:7.


Goede muziek, goed advies, woorden van troost, entertainment of iets dergelijks werken als aspirine. Het verlicht, maar lost niet op. Men moet gebruik maken van hetzelfde tactiek als onze Here Jezus toen Hij zich verzette tegen de emotionele adviezen van Petrus zeggende: “Achter Mij satan.” Matteus 16:23


God zegent u allen in overvloed,


Bisschop Edir Macedo

zaterdag 17 juli 2010

woensdag 14 juli 2010

Aanval op de UKGR in Portugal

Gisteren rond 17:45u zagen wij via een bewakingscamera hoe een graafmachine, die bestuurd werd door een onbekende man, de hoofdkerk van Faro, een stad in Portugal, begon te vernietigen. Gedreven door een oncontroleerbare woede begon hij de voordeuren en de toegangshal te vernietigen. We renden meteen naar de man toe en probeerden hem te stoppen, maar zonder succes. We belden de hulpdiensten en vroegen om politie ondersteuning, ondertussen rende helper Cristiano Viegas (werknemer van ons radioprogramma) die op dat moment met ons was naar de GNR (de lokale politie) die niet ver van de kerk was en vroeg ook om hulp.

Echter, de onbekende man gaf meer gas, tegen ons in, en slaagde erin de trappen van de kerk te beklimmen. Hij vernietigde de automatische deuren ( die toegang gaven tot de zaal van de kerk), de beveiligingscamera die daar was geïnstalleerd, de muren en het plafond. Al lachend reed hij in op de stoelen in de richting van het altaar maar hij SLAAGDE ER NIET OM HET ALTAAR AAN TE RAKEN, HET ALTAAR BLEEF INTACT! Hij vervolgde zijn vernietiging door cirkels te maken met de graafmachine bij de hoofdingang van de kerk. Vrijwel alle stoelen werden vernietigd, grote delen van de vloer van de zaal werden ook vernietigd.

Bisschop Robson Gomes (verantwoordelijk voor het evangelische werk in het zuiden van het land) begon samen met pastor Warth Oliveira (verantwoordelijk voor de regio Portimão) en hun vrouwen te bidden en ze vroegen de Heer voor bevrijding, bescherming en hulp.

Toen de politie agenten bij de kerk aankwamen weigerde man zich te laten intimideren. Hij begon de agenten te bedreigen met de graafmachine en werd later uiteindelijk gearresteerd.

Ondanks de aanval BLEEF HET ALTAAR EN ALLE HEILIGE ELEMENTEN DIE ER DEEL VAN UITMAKEN INTACT. DE BEKER MET ZALFOLIE GING NIET KAPOT EN ER WERD OOK GEEN OLIE VERSPILD. HET HEILIGDOM VAN GOD BLEEF GESPAARD VOOR DE EER EN GLORIE VAN ONZE GOD.

"De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen." Haggai 2:9

Jana Gomes - Portugal

dinsdag 13 juli 2010

Het altaar

“En heeft iemand bij het altaar gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand bij de gave, die daarop ligt, gezworen, dan is hij gebonden. 19 Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?”
Matteus 23:18 en 19.

In deze passage geeft de Here Jezus een waarschuwing over de heiligheid van het Altaar van God. Veel mensen geven door gebrek aan kennis of erkenning, uiteindelijk slechts een deel van hun leven of offers met defecten aan God. Als gevolg daarvan genieten ze niet van een compleet leven zoals het Woord van God beloofd. Bisschop Edir Macedo, legde onlangs in een bijeenkomst in Sao Paulo uit, dat vele mensen enthousiast zijn om zegeningen voor zichzelf te veroveren, maar niet dezelfde enthousiasme hebben om de wil van God te doen. En hierdoor eindigen zij met een gebonden leven, zonder iets te veroveren. Hij zegt verder dat de duivel gebruik maakt van deze situatie om gedachtes van nederlagen en beschuldigen in het oor van de bezorgde persoon te fluisteren. Maar voor degene die zich op deze manier bevinden, leert bisschop hoe men gevoelens van bezorgdheid kan overwinnen en uit deze situatie kan komen. Als u een gezegende persoon voor God wilt zijn, behaag dan de Heer en zet uw leven op het Altaar. Want als u uw leven op het altaar zet, bestaat er geen bezorgdheid meer. De overgave op het Altaar van God is alsof u op de Schoot van God zelf zit. En, eenmaal daar, kan geen kwaad u aanraken. Het belang van het leven op het Altaar van God is zo groot, dat Koning David niet bezorgd was over het achterlaten van een erfenis voor zijn zoon Salomo na zijn dood.

“Daarom heb ik, zoveel ik vermocht, gereed gelegd voor het huis van mijn God: goud voor de gouden, zilver voor de zilveren, koper voor de koperen, ijzer voor de ijzeren, hout voor de houten voorwerpen, chrysoprasen en vulstenen, zwarte en kleurige stenen, allerlei edelgesteente en wit marmer in menigte. Maar nu schenk ik nog bovendien, uit liefde voor het huis van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver bezit, aan het huis van mijn God, behalve wat ik voor het heiligdom heb gereed gelegd: drieduizend talenten goud, goud van Ofir, en zevenduizend
talenten gelouterd zilver, om de muren der gebouwen te overtrekken.”
1 Kronieken 29: 2-4.

Want dit is ons geloof: offeren, offeren, offeren. En vanwege dit constante offer, verouderd ons geloof niet gaat het niet verloren en is er geen gebrek aan godelijke vrees. We verdwalen niet op deze wereld, omdat we op het Altaar zijn en op het Altaar is waar het Vuur is. Wie op het Altaar is voelt geen kou, wie op het Altaar is leeft niet als een uitgedoofde steenkool. De persoon dooft nooit, omdat hij op het Altaar aan het branden is. Dit is onze rijkdom. “Ons erfgoed is ons geloof in de Here Jezus” zei Bisschop Macedo.

Hoewel Koning David alles aan de Heer had overgeven, wat ongelofelijk leek voor het menselijk oog, was de Rijkdom die God aan zijn zoon Salomo gaf, niet te
vergelijken met die van een ander mens in de wereld. De bijbel zegt dat ten tijde van Koning Salomo, goud en zilver gemeenschappelijk waren in de straten van Jeruzalem:
“Ook maakte de koning het zilver en het goud in Jeruzalem overvloedig als stenen, en de ceders als moerbeivijgen, die in menigte in de Laagte groeien.”
2 Kronieken 1:15.

In hetzelfde geloof zullen Bischoppen en Pastors van de UKGR op 18 Juli bidden voor al degenen die verlangen om hun leven op het Altaar te hebben en goddelijke ondersteuning willen ontvangen.

Klik hier om een UKGR Evangelisch Centrum bij u in de buurt in te vinden, waar u meer inforrmatie kunt vinden over hoe u kunt deelnemen aan dit voorstel van geloof.

maandag 12 juli 2010

Een gelijkenis

Inspirerend verhaal

De haas en de schildpad

Op een dag kwam een haas een schildpad tegen en begon hij hem te bespotten omdat de schilpad zo traag en rustig liep.


"Goed" antwoordde de schildpad glimlachend. "Ondanks het feit dat jij zo snel bent als de wind zal ik je toch verslaan in een wedstrijd."


De haas nam de uitdaging aan ommdat hij dacht dat die uitdaging onmogelijk was. Ze besloten onder elkaar dat de vos het parcours zou bepalen en de scheidsrechter zou zijn van de wedstrijd. Op de afgesproken dag ontmoetten ze elkaar en vertrokken ze.


De schildpad begon op zijn ritme te lopen langzaam en rustig, zonder ooit te stoppen aan de rand van de weg, maar recht op de finish af.


De haas rende zeer snel, maar na een tijd lag hij naast de weg en begon hij te slapen. Toen hij wakker werd rende hij zo snel mogelijjk. Maar het was te laat... Toen hij bij de finish kwam zag hij dat de schildpad de wedstrijd had gewonnen en al comfortabel aan het rusten was.


Moraal van het verhaal:

Met volharding behalen wel al onze doelen!

zaterdag 10 juli 2010

7e tip voor succes: Leer hoe u moet biddenGebaseerd op de Bijbelvers in het boek van Exodus 23:25 "En gij zult den HEERE uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water zegenen…" zal er op Zondag 11 juli om 10u in alle UKGR Evangelisch Centra een speciaal gebed worden gedaan voor het brood en water van de gemeente.

Wij nodigen alle leden uit om brood en water mee te nemen zodat het gezegend kan worden. Het doel van deze handeling van geloof is om ook de familieleden te zegenen die thuis van het brood en water zullen eten en drinken.

Wilt u een verandering zien in uw familie? Dat kan door middel van het gebruiken van het actieve geloof. Klik hier voor de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt.

vrijdag 9 juli 2010

De wil van God

De zorg die een dienaar draagt om de wil van God te doen toont het niveau van gemeenschap dat hij heeft met de Heer. God behagen houdt in om Zijn wil op een spontane en ongedwongen manier te doen. Dit is het meest prachtige verlangen dat de levens motiveert van diegenen die ware dienaren zijn van de Almachtige.

Het is niets nieuws dat de meeste mensen bezorgd zijn over hun levens, druk bezig met het vervolgen van hun eigen plezier. Maar het is pijnlijk om te zien dat er onder hun sommigen zijn die, ondanks hun immense kennis over de Bijbel, nog steeds geen ervaring hebben gehad met de Redder.

Hoe kunnen we Iemand dienen die we niet kennen? Hoe kunnen we een Onbekende God behagen of Zijn wil doen?

Echter diegenen die geboren zijn uit de Heilige Geest hebben dit probleem niet. Zij weten heel goed wat de wil is van de Heer, omdat zij dienaren zijn; zij werden geboren om te dienen en niet om gediend te worden. Zij weten wat de wil van hun Heer is. Of ze het doen of niet is een andere kwestie. Maar wanneer ze de Heer behagen dan zorgt Hij ervoor dat hun dromen op een natuurlijke wijze uitkomen, zonder bezorgdheid, stress of iets anders. Trouwens, God zal nooit tegen het welzijn van Zijn kinderen ingaan.

Zoals een Vader, weet Hij wat het beste is voor Zijn kinderen. Vaak, of bijna altijd, proberen mensen hun geloof te gebruiken zodat ze kunnen hebben wat ze willen voordat het de juiste tijd is. Nu vraag ik: Kan een kind duizend euro beheren?

Het geloof gebruiken om materiele zegens te bereiken is goed, maar het moet altijd gedaan worden met een geloof dat op dezelfde lijn zit als de wil van God, zodat de zegen niet zal veranderen in een vloek.

Bisschop Edir Macedo

dinsdag 6 juli 2010

Het houten hart

Moe van al het huilen, lijdend vanwege al het verdriet die haar zoon haar aandeed besloot een vrouw haar pijn te materialiseren.

Zij nam een hart van hout waar ze veel spijkers in sloeg. Vervolgens hing zij het hart aan de voordeur van het huis.

Toen de zoon dat vreemde beeld zag vroeg hij: "Waarom hangt dat lelijk hart vol met spijkers aan ons voordeur?" Zij antwoordde hem: "Dat is mijn hart. De spijkers zijn alle bitterheid en verdriet die jij mij hebt aangedaan.

Sprakeloos en diep bedroefd ging de zoon weg, vastbesloten om zijn gedrag te veranderen.

Na enkele weken merkte hij dat de spijkers van het hart waren weggehaald en vroeg hij opnieuw : "Waarom zijn de spijkers weggehaald?" Waarop de moeder antwoordde: "Zoals jouw houding is veranderd zo is ook de bitterheid en het verdriet opgehouden en daarom nam ik de spijkers die hun voorstelden weg.

De jongen was opgelucht om te zien dat hij niet langer de veroorzaker was van emotionele pijn bij zijn moeder, maar toen hij nogmaals naar het hart keek merkte hij ook op dat hoewel de spijkers daar niet meer waren, de gaten die door hem werden veroorzaakt, voor altijd daar bleven.

maandag 5 juli 2010

UKGR 33 jaar


Zoals de Universele kerk op 9 Juli haar 33e verjaardag viert, roepen wij alle pastors, assistenten, medewerkers en leden van de kerk te erkennen wat God in hun leven heeft gedaan.


Erkenningsnacht zal ons uitdagen om terug te kijken naar onze reis met God en herinneren waaruit Hij ons heeft gered. Het zal een avond van aanbidding en lofprijzing zijn, van erkenning dat we niets zijn zonder Hem.


Wij hopen dat u zult komen en zich bij ons zal aansluiten. Het Heilig Avondmaal zal ook tijdens de Nachtwake worden gediend.


Erkenningsnacht

Universele kerk 33e verjaardag

Vrijdag 9 juli om 22u tot 23:30u

In alle UKGR Evangelisch Centra

Het leven heeft vele bochten

21 jaar geleden in het huis van een tante in Afrika

Van een bescheiden houten huisje tot de machtigste kamer ter wereld

De houding van een persoon brengt hem op elke weg.


We kunnen nooit opgeven, maar we dienen elke dag te vechten voor hetgeen we het meest willen hebben.


Nu, stel u zich eens voor, u die de Almachtige God van Israël kent, waar u naartoe kunt gaan.


Bisschop Edir Macedo

vrijdag 2 juli 2010

6e tip voor succes: De kracht van vergevingEr zijn veel mensen die tot God bidden voor de oplossing van hun problemen of realisatie van hun dromen, maar geen resultatan zien. Hierdoor raken velen gefrustreerd. Bidden alleen is niet genoeg, het gebed dient op de juiste manier gedaan te worden. Daarom geven wij gedurende 7 weken 7 tips over hoe het gebed opgezegd moet worden. Mis de tip van deze zondag niet, het kan misschien de oplossing zijn voor uw probleem.

Voor de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt kunt u naar deze link gaan.

Bid voor uw familie