zaterdag 16 april 2011

De vrucht van de Heilige Geest – Trouwheid

Trouwheid
Het is interessant om op te merken dat er verschillende manieren zijn om liefde te tonen. Heeft u opgemerkt dat elke deugd die we tot nu toe hebben besproken de ander aanvult, als een cirkel? Elk van hun is afhankelijk van de ander en allen bijeen drukken één deugd uit: liefde.

Zoals er geen liefde is zonder trouwheid, zo is er geen trouwheid zonder liefde. Trouwheid is een deel van de loyale aarde van liefde en ook de uitdrukking van die loyaliteit.

Vaak laat de Heilige Geest ons door moeilijke omstandigheden heen gaan om onze trouwheid aan de Here Jezus te testen. Hij test ons betreffende de tiende en de offerandes. Zoals we allen weten betekent tiende geven, trouwheid aan de Heer.

Klaarblijkelijk heeft God onze tiendes niet nodig. Hij eet niet, drinkt niet, betaalt geen huur en houdt zich ook niet bezig met geld of iets soortgelijks – Hij is Geest. Echter, wanneer we beslissen om Zijn Woord te gehoorzamen en de tiende te geven, dan erkennen we de Here Jezus als Heer van alles dat aan ons behoort. De Heer gaf ons alles wat we hebben, we dienen een tiende van hetgeen we van Hem ontvangen terug te geven, zodat we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Zijn Werk en Koninkrijk hier op Aarde. Dat is trouwheid aan God!

Offerandes zijn compleet anders dan de tiendes. Terwijl onze tiendes trouwheid aan God uit drukken, drukken onze offerandes onze liefde voor Hem uit, omdat het niet verplicht is. We geven onze offerandes volgens onze liefde voor God en Zijn werk – spontaan. Maar iemand kan zich afvragen, 'Zijn trouwheid en liefde niet onafscheidelijk?' Dus hoe kunnen de offerandes en de tiendes gescheiden zijn als ze liefde en trouwheid uit drukken?

Dat is makkelijk om te begrijpen. Bijvoorbeeld, christenen volgen vaak wat er in de Bijbel staat tot op de letter, maar ze raken er niet geestelijk bij betrokken of zetten hun hart er niet toe om iets voor de Heer te doen. Dat is het geval van degenen die hun tiendes trouw geven: ze geven de tien procent van hun brutosalaris terug om liefde en trouwheid aan God te tonen, omdat 'het geschreven staat en ze moeten gehoorzamen.' (lees Jozua 23:6). Ze denken, echter, omdat ze hun bijbelse 'verplichtingen' hebben vervuld, dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de offerandes of dat ze simpelweg iets dat onbelangerijk voor hun is kunnen geven wanneer de pastor offerandes vraagt of wanneer de offerandezak wordt doorgegeven.

Hoewel deze houding juist lijkt in relatie met de kerk en de pastor, zorgt het voor een verstoring van de Geest van liefde. We dienen onze tiendes te betalen, omdat we van God en Zijn schepsels houden en hun zo gauw mogelijk gered willen zien worden – net zoals het bij ons gebeurde. Door dit te doen zal onze trouwheid om de tiende terug te geven in vreugde veranderen om bij te kunnen dragen aan de groei van het Koninkrijk van God op deze wereld. Wanneer we onze offerandes toe voegen aan de tiende, wordt onze liefde en passie voor de verloren zielen een obsessie!

De Heilige Geest neemt onze trouwheid in consideratie – vooral wanneer de dingen niet gaan zoals we hadden verwacht. Het is makkelijk om trouw te zijn wanneer alles goed gaat; echter, wanneer we door moeilijke omstandigheden heen gaan, alle deuren dicht lijken te zijn, we wanhopig zijn en er niemand is om ons een helpende hand te geven, dat onze trouwheid utgedaagd en getest wordt. Om trouw te zijn in de kerk betekent niets. Het is daarbuiten dat een trouw karakter getest en geopenbaard wordt.

Als u een ware christen bent en u gaat door moeilijke tijden die zowel uw geloof als uw trouwheid aan God doen schudden, weet dan dat Zijn Geest u niet heeft verlaten. Hij waakt over u, zoals Hij beloofd heeft: "De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep… De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest." (Psalm 34:16,19) NBG vertaling 1951

Als u tot Hem aanroept met uw gehele hart, dan zal er iets gebeuren. Geef niet op. Ongeacht hoe groot de donkere wolk van problemen ook lijkt, uiteindelijk zal hij wegtrekken. Wees sterk!

"Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens." (Openbaring 2:10) NBG vertaling 1951

vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten