vrijdag 15 april 2011

19e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 19e dag:

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan." (Johannes 3:5) NBG vertaling 1951


Uitleg:

Jezus hoefde niet voorwaar te zeggen, omdat Zijn Woord altijd waar is. Maar Hij zei het twee keer om een openbaring die nog nooit werd gegeven te benadrukken: Niemand kan het Koninkrijk Gods binnengaan tenzij hij geboren is uit water (het Woord) en de Heilige Geest. Oftewel, om een kind van God te zijn is het noodzakelijk om uit de Heilige Geest geboren te worden.


Hier betreft het niet de doop met de Heilige Geest, maar een persoonlijke ervaring tussen de mens en God.


De Heilige Geest overtuigt de zondaar;


De zondaar erkent dat zijn ziel voor eeuwig verloren is en roept wanhopig om vergeving;


Vanaf dat moment toont de Heilige Geest de Enige die Hem kan redden: Jezus.


Uiteindelijk geeft hij zich oprecht en onvorwaardelijk over aan de Here Jezus. Zodoende doet de Geest van God hem opnieuw geboren worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten