zondag 24 april 2011

Ontvang het brood en vis


"Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood." (Johannes 21:9) NBG vertaling.

Nadat de Here Jezus uit de dood opstond, keerde Hij terug naar Zijn discipelen en voedde hun met brood en vis. Dat is de zin van Christus om onze behoeftes te voeden. Zodoende zal een ieder die op 2e Paasdag, maandag 25 april, naar de Avond van Financieel Succes zal komen een stukje brood en een beetje vis ontvangen, symboliserend dat de Here Jezus uw behoeftes in uw financiële zal voeden door uw geloof. Mis het niet.

De dienst zal alléén gehouden worden in Den Haag aan de Fruitweg 4 en zal om 20u beginnen. De 12 hoofdpastors van Nederland zullen ook aanwezig zijn om sterk voor uw financiële leven te bidden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten