vrijdag 8 april 2011

12e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 12e dag:

"omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest…" (Romeinen 5:5) NBG vertaling 1951

Uitleg:

Wanneer iemand vervuld is met de Heilige Geest, dan praktiseert deze persoon rechtvaardigheid, barmhartigheid en geloof. Dit is het soort liefde die uitgestort wordt over degenen die verzegeld zijn met de Heilige Geest.

De foto: Tussen Jeruzalem en Jericho vonden we deze Bedoeïene kinderen langs de weg. Onverzorgd door hun ouders, vanwege de strenge en eeuwenoude tradities.

Ze zijn onschuldige bedelaars. Als hun ouders wisten wat God heeft bereid voor degenen die Hem zoeken, dan zouden ze zeker niet in deze situatie zijn. Zij weerspiegelen de dorst van de mensheid naar iets Onbekends.

De Heilige Geest wordt uitgestort, zodat meer dienaren gebruikt worden om de gevallenen te helpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten