woensdag 13 april 2011

De vrucht van de Heilige Geest – Vrede(deel1)

Vrede
Er zijn veel mensen die niet eens aan liefde en vrede denken, omdat beiden onmogelijk te bereiken lijken. Echter, ze zouden alles dat zij op deze wereld hadden, geven voor een beetje vrede. Ik herinner me een dame die, zittend op haar balkon van haar ruime en luxe flat, tegen mij zei: 'Ik zou deze luxe flat inruilen voor een hutje als dat mij een garantie van vrede kon geven.' Ik geloof dat vrede één van de dingen is waar mensen het meest naar verlangen, omdat het essentieel is voor het leven. Geld, faam, en macht kunnen geen vrede brengen – net als liefde en vreugde is vrede een vrucht van de Heilige Geest.

Veel succesvolle zakenmannen denken dat zij vrede kunnen bereiken door hun geld te gebruiken om hun problemen op te lossen. Omdat ze denken dat ze vrede zullen bereiken, nadat al hun problemen opgelost zijn. Daarom denken ze niet twee keer na om grote sommen geld uit te geven om van deze problemen af te komen.

Maar hoe bereiken we vrede? Op dezelfde manier dat de wereld zich vergist in de realiteit van liefde en vreugde, zo vergist hij zich ook in de ware betekenis van vrede. Wanneer mensen over vrede praten, dan praten ze over oorlogen vermijden. De vredesbewegingen richtten zich erop om het verspreiden van nucleaire wapens en wapen technologie te stoppen, hopende dat ze degenen die dat promoten kunnen verzwakken.

Echter, zelfs als alle wapens verwijderd werden van de aarde en alle naties vriendelijke banden met elkaar ontwikkelden, dan zouden de mensen nog steeds niet de vrede, waar zo wanhopig naar zoeken, bereiken. Vrede is niet alleen maar een goed gevoel – het is innerlijke rust. Dit is alleen maar mogelijk wanneer God, door de Heilige Geest, heerst over de ziel van een persoon.

In feite is het onmogelijk om vrede te bereiken zolang mensen eisen om de controle over hun eigen levens te hebben, waarbij ze op hun wapens vertrouwen en trots en onverschillig zijn tegenover de beloftes van God. Maar als we naar het Woord van God luisteren, dan zullen we gerechtvaardigd worden door ons geloof en vrede hebben met God door onze Here Jezus Christus (Romeinen 5:1).

Vrede is alleen mogelijk door gehoorzaamheid aan de Wet van God, die door veel mensen genegeerd wordt, denkende dat ze Zijn zegens kunnen bereiken door liefdadigheid – wat belangrijk is, maar het is niet in staat om een persoon te rechtvaardigen en te redden. Anders zou de wet van het geloof zijn betekenis verliezen.

Trouwens, als we op onze goede werken moeten vertrouwen om de zegens van God te bereiken, wat zou het lot zijn geweest van de dief op het kruis in Golgotha? Al zijn werken waren slecht.

Vrede komt door een rein geweten te hebben
voor zichzelf en, boven alles, voor God, door het offer van de Here Jezus. Als we geen vrede met God hebben, dan kunnen we geen vrede met onszelf hebben, omdat vrede van God komt, door de Heilige Geest.

vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet morgen om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten