woensdag 6 april 2011

10e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 10e dag:

"Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?" (1 Korintiërs 6:19) NBG vertaling 1951


Als tempel van God zijnde, vereist ons menselijk lichaam speciale zorg. Niet vanuit het oogpunt dat wij ijdel worden, maar ijverig zijn in ons morele en geestelijke gedrag. Per slot van rekening, behoort ons lichaam niet meer aan ons, zodat het een verblijfplaats kan worden voor God door de Heilige Geest.


Deze foto toont:


39 jaren die voorbij zijn gegaan:


Ons uiterlijk is veranderd. En hoe!…


Ons innerlijk heeft veel tegenslagen meegemaakt door de vervolgingen;


In de vervolgingen hebben we geleerd te volharden;


Door de volharding kwam de ervaring en daardoor kwam de onmiskenbare hoop.


In de prachtige en verschrikkelijke momenten hebben we elkaar altijd vastgehouden. De ene ondersteunde de ander.


Ons geheim?


De Heilige Geest.


Hoe?


De Here Jezus kookte ons als twee aardappelen en kneedde ons in het huwelijk. Vervolgens goot hij de melk van de Heilige Geest uit over ons en maakte van ons een puree om voor Zijn eer en glorie geconsumeerd te worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten