donderdag 30 juni 2011

Opstand Gideon – deel 8

Hoe kunt u de kracht van de opstand op de JUISTE manier gebruiken? Bekijk de onderstaande video om te leren hoe u deze kracht, die u met zich meedraagt, kunt gebruiken.
NB: Vergeet niet dat de Nachtwake van de Dapperen in de nacht van vandaag naar vrijdag, om 3u 's nachts gehouden zal worden, in Den Haag aan de Fruitweg 4.

dinsdag 28 juni 2011

Nachtwake van de Dapperen

In de nacht van donderdag naar vrijdag zullen wij om 3u 's nachts de Nachtwake van de Dapperen houden, alléén in Den Haag aan de Fruitweg 4. Tijdens deze nachtwake zullen alle leden van de UKGR, die aanwezig zullen zijn, God aanroepen voor een verandering in hun leven. Ook zullen wij Gods macht aanroepen door de uitdaging van het geloof aan te nemen.

Er zullen mensen komen vanuit: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht, Arnhem. Maar deze nachtwake is niet voor iedereen bestemd, hij is alleen voor de DAPPEREN! De dapperen doen wat normale mensen niet durven. Als u aanwezig wilt zijn en u heeft vragen over de nachtwake bel dan naar 070 388 8442.

Als u bij deze nachtwake aanwezig wilt zijn, kom dan in het rood gekleed.

Opstand Gideon – deel 7

Bent u op God aan het wachten, met geduld en hoop in uw hart of bent u God aan het testen vanwege uw opstand? Afhankelijk van uw beslissing zult u wel of niet de macht van God in uw leven zien. Bekijk de onderstaande video om een woord van geloof van bisschop Rui Silva te ontvangen.

maandag 27 juni 2011

Zondag van de Vrijheid

Helaas behoort het woord vrijheid niet tot een ieders woordenschat. Velen hebben een verlangen in zichzelf gekoesterd om vrij te worden, zonder dat zij gehoord werden…


Veel mensen negeren het feit dat we, door het geloof, al vrij gemaakt zijn door het offer van God.


Hoewel dat zo is, heeft niet iedereen kunnen genieten van de vrijheid.


Waarom?


Het feit is dat de meeste mensen er niet echt in geloven en velen van degenen die “geloven”, verwachten dat ze het kunnen bereiken zonder er iets voor te hoeven doen. Ik bedoel, ze denken dat het automatisch zal komen.


Het deel van God is al gedaan.


Die van ons is nog niet gedaan. Volharden, doorzetten, strijden en offeren – werkwoorden die uiten wat er nodig is om vrij te worden – dat is ons deel. Niemand kan het voor u of mij doen.


U dient uw gehele kracht te gebruiken. Ik zal die van mij moeten gebruiken. Niemand kan zijn kracht aan iemand anders lenen. Maar we kunnen onze krachten wel bundelen.


Als u dit wilt doen, neem dan samen met ons deel aanstaande zondag om 10u in één van onze UKGR Evangelisch Centra.


Als een symbool van uw vrijheid zal de hoofdpastor van elke kerk, vanaf 30 minuten voor de dienst, uw hoofd, handen en voeten zalven met het bloed van Jezus. In Den Haag zal ik het zelf doen.


Tot dan,


Bisschop Rui Silva

zaterdag 25 juni 2011

De Oorlogskreet

Aanstaande zondag zullen wij de Oorlogskreet hebben.

Oorlogskreet tegen wrok en verbittering
Oorlogskreet tegen ziektes
Orlogskreet tegen ontrouwheid in het huwelijk
Oorlogskreet tegen eenzaamheid en sentimetele problemen
Oorlogskreet tegen armoede
Orlogskreet tegen rebellie van de kinderen
Oorlogskreet tegen onreine en bedrieglijke geesten
Oorlogskreet tegen een ellendig leven
Oorlogskreet tegen geestelijke verwaarlozing

Oorlogskreet tegen alles dat de Beloftes van God tegenspreekt

Speciale genodigden:
Degenen die bereid zijn voor alles of niets, leven of dood.
Degenen die niets te verliezen hebben.

Uitgesloten zijn de lafhartigen, verlegen en vooral degenen die eraan twijfelen dat de God van Abraham, Isaak en Israël dezelfde is, vandaag morgen en voor altijd.

Zeer welkom zijn degenen die zich in het rood kleden en doordrongen zijn met opstand en haat tegen degenen die de weg naar de verovering van het nieuwe Kanaän blokkeren.

Orlogskreet voor een nieuw leven!

Wij hebben liever de dood dan dat wij onze nederlaag zien.

Opstand Gideon – deel 6

Heeft u uw problemen al geaccepteerd of bent u actie aan het ondernemen om uw problemen te overwinnen? Bent u aan het wachten op God of bent u tegen Hem aan het zeggen dat u Zijn macht in uw leven DIENT te zien? Bekijk de onderstaande video en leer van het voorbeeld van Gideon.

vrijdag 24 juni 2011

Nachtwake van de Dapperen

In de nacht van donderdag naar vrijdag werd op 24 juni om 3u de Nachtwake van de Dapperen gehouden. Een speciaal voorstel voor alle mensen in de Universele Kerk die niet meer wilden geloven in de beloftes van God, maar die ze in hun leven wilden zien. Mensen die geen verhalen over God wilden horen, maar Zijn macht in hun leven wilden ervaren.

Het was een gezegende nacht met sterk gebed, een woord van geloof en mensen vanuit allerlei steden – van Eindhoven, Almere, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en andere steden. In het geloof dat moeite beloond wordt zullen wij nog tweemaal deze nachtwake houden op 1 juli en 8 juli. De Nachtwake zal gehouden worden in nacht tussen 30 juni en 1 juli – 7 juli en 8 juli en het begint om 3u.

Heeft u de nachtwake gemist, dan heeft u nog de gelegenheid om de volgende nachtwakes bij te wonen. Het zal gehouden worden in Den Haag aan de Fruitweg 4. Hieronder kunt u de foto's van de nachtwake bekijken:

Opstand Gideon – deel 5

Welke boodschapper zal God naar u sturen, een profeet of de Engel des Heren? Afhankelijk van de handeling die u onderneemt zal God één van hun naar u sturen. Bekijk de onderstaande video om te zien wat het verschil maakt.

donderdag 23 juni 2011

Heilige opstand

De opstand komt niet voort uit het niets, onzin of een goed idee, maar juist uit een gewelddadige reactie tegen de geleden onrechtvaardigheid.


In tegenstelling tot degenen die ontspannen zijn in het geloof, zoeken de opstandigen met lef, doorzettingsvermogen en moed hun rechten op die verworven werden aan het kruis.


Ze gaan voor alles of niets, leven of dood voor de God die beloftes aan Abraham, Isaak en Israël heeft gemaakt met een eed.


De opstandigen hebben de geest van opstand in zich vanwege de onrechtvaardigheid die ze hebben geleden. Ze weigeren om op die manier te blijven leven. Ze prefereren de dood.


Het voorbeeld van Abraham die, nadat hij moe was van het wachten, uiteindelijk tegen de Heer zei:


Here HERE, wat zult Gij mij geven, daar ik kinderloos heenga…? Genesis 15:2


Van Mozes kwam het antwoord:


Wilt Gij zó met mij handelen, dood mij dan liever, indien ik genade heb gevonden in uw ogen, opdat ik mijn

ongeluk niet behoef aan te zien. Numeri 11:15


Van Gideon:


Indien de HERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden… Richteren 6:13


Een ieder van hun had zijn grens bereikt. Ze waren niet bang voor hun levens of voor die van hun familie. Het was alles of niets.


Hierop kwam SNEL het antwoord:


Voor Abraham:


En zie, het woord des HEREN kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. Genesis 15:4-5


Voor Mozes kwam het antwoord onmiddellijk:


Vergader Mij uit de oudsten van Israël zeventig mannen… Numeri 11:16


Tegen Gideon zei hij:


Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan… Richteren 6:14


Degene die onrechtvaardig is behandeld, heeft een opstandige aard. Hij draagt haat in zich tegen de veroorzaker van de onrechtvaardigheid.


De Campagne van Israël is voor de opstandigen.


Bisschop Edir Macedo

Opstand Gideon – deel 4

Wilt u weten waarom u problemen hebt? Of wilt u weten wat u kunt doen om uw problemen te overwinnen? Bekijk deze video en kom achter de antwoorden op deze vragen.

woensdag 22 juni 2011

Opstand Gideon – deel 3

Wat dient u te DOEN om uw situatie te veranderen? Op welke manier, behalve gebed, kunt u God bereiken? Bekijk de onderstaande video en leer wat voor handeling u kunt ondernemen. Bekijk ook de getuigenis van mw. Pinas en leer van haar voorbeeld.

dinsdag 21 juni 2011

Opstand Gideon – deel 2

Wat zijn de Midjanieten en Amalekieten van uw leven en wat moet u doen om van ze af te komen? Bekijk deze video en u zult het antwoord vinden. In deze video vindt u ook het verhaal van mr. Mercera die kan getuigen dat het geloof kracht heeft om levens te veranderen.

maandag 20 juni 2011

Opstand Gideon – deel 1

Bekijk de onderstaande video en zie wat het verhaal van Gideo met uw leven te maken heeft. Bekijk ook de getuigenis om te bevestigen dat God nog steeds levens verandert.

Vergeving

Velen hebben geen flauw benul van het belang van vergeving. Ze associëren het met iets alledaags dat met de tijd vanzelf zal vergaan.

Als het zo simpel was, dan had de Here Jezus het zeker niet als een verplichting ingesteld (Matteüs 6:14-15), zelfs niet als er zo vaak vergeven werd als er nodig was (Matteüs 18:22).

Vergeving komt van God; wrok en bitterheid komt van de duivel.

Vergeving redt, bevrijdt, geneest, transformeert, kortom: het identificeert iets Hemels.

Wrok is een zaad van de hel dat geplant wordt in de harten van degenen die God niet vrezen.

Terwijl de vergeving verlicht, verduistert de wrok.

En als God die een rechtvaardige Rechter is, vergeeft, wie is dan de mensheid om niet te vergeven?

Wie niet vergeeft, heeft geen behoudenis.

Wie sterft zonder degenen die iets tegen hem hebben gedaan te vergeven, veroordeelt zichzelf voor eeuwig tot de poel van vuur en zwavel.


woensdag 15 juni 2011

Schild van geloof

Waarom verlaten zoveel mensen het geloof?


Omdat ze niet in staat waren om het schild van geloof te gebruiken?


Het schild van een soldaat was ontworpen om bescherming te bieden tegen de pijlen en zwaarden van de vijand.


Geestelijk gesproken weten we dat de vijand zijn vurige pijlen op de oprechte christenen schiet. Dat wil zeggen dat de duivel en zijn demonen constant vurige pijlen van twijfels afvuren om het geloof te neutraliseren.


Het schild is een verdedigingsinstrument dat gebruikt wordt om het geloof te beschermen.


Wat baat het om een actief, levend en effectief geloof te hebben, als u het niet zult beschermen tegen de twijfel?


Het schild van het geloof kan alle vurige pijlen van de hel doven.


Wanneer u twijfels over iets hebt, moet u onmiddellijk het beschermende schild van geloof pakken. Als een resultaat hiervan blijft uw geloof puur en effectief tegen het kwaad.


Toen Hij werd verleid, gebruikte Jezus Zijn schild van geloof – het Woord van God. Hij gebruikte het schild van geloof om Zichzelf te beschermen tegen de twijfels.


Degenen die hun geloof intact willen houden dienen nooit hun bescherming te vergeten. Twijfels zullen altijd komen, maar een ieder van ons moet voor zichzelf zorgen.


"Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven" (Efeziërs 6:13) NBG 1951


Bisschop Edir Macedo

maandag 13 juni 2011

LiefdesTherapie – De put van liefde

In het verleden was een put ontzettend belangrijk, want daaruit werd het water gehaald voor het gezin en de dieren, oftewel: voor al het onderhoud.

Wie een put bezat, bezat rijkdom.

We kunnen zien dat er in het verleden zelfs conflicten onstonden vanwege de waterputten.

De filistijnen gooiden de putten dicht die de dienaren van Abraham hadden gegraven:

“Al de putten nu, die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld.” (Genesis 26:15) NBG 1951

Dorst is een noodzaak, het is geen optie. Het lichaam heeft water nodig om te kunnen leven. En zowel de man als de vrouw hebben een wederhelft nodig om compleet te zijn.

"En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past." (Genesis 2:18) NBG 1951

De put diende ook als een ontmoetingsplaats voor de liefde. Jacob ontmoette zijn geliefde bij de waterput. “.... Ja, maar zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee.” (Genesis 29:6)

Als u dorst heeft naar een compleet liefdesleven en als u de liefde van uw leven wilt vinden, kom dan aanstaande zaterdag om 18:00 uur. Wij zijn met een gebedsvoorstel en onderwijzing begonnen, om uw dorst te lessen.

Alleen in Den Haag, aan de Fruitweg 4

Wees aardig!


zaterdag 11 juni 2011

12 juni - Uitreiking van de Gewijde Olie

Beste lezer,

Mis de Uitreiking van de Gewijde Olie niet die morgen, 12 juni, in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Almere en Utrecht gehouden zal worden. Het zal de laatste uitreiking zijn van dit jaar en is bedoeld zodat u de Macht van God zult ervaren.

Klik op deze link om de verhalen te lezen van mensen die door het gebruik van de Gewijde Olie samen met hun geloof het onmogelijke hebben bereikt.

Bel 070 388 8442 om een flesje Gewijde Olie voor uwzelf of voor een geliefde te reserveren.

Let op: vanwege een beperkt aantal flesjes kan er alléén één flesje per persoon worden gegeven. Alléén degenen die op deze dag aanwezig zullen zijn, zullen GRATIS een flesje ontvangen.

vrijdag 10 juni 2011

De vogelkooi

Een engelse pastor genaamd George Thomas kwam op een dag naar de kerk met een lege vogelkooi.

Hij plaatste hem voorzichtig op de prediktafel en begon te praten.

"Ik liep gisteren door de stad toen ik een jongen zag lopen met deze vogelkooi. In die kooi zat een klein vogeltje die rilde omdat hij het koud had en bang was. Ik vroeg hem:

– Wat ga je doen met dat vogeltje?

Waarop hij antwoordde:

– Ik ga hem mee naar huis nemen, een paar van zijn veren uittrekken en daarna ga ik hem verbranden! Ik zal echt veel lol met hem hebben!

Stomverbaasd door de haat van dat jongetje voor die vogel vroeg ik hem:

– Hoeveel wil je voor dat vogeltje hebben?

– Ach… u wilt dit vogeltje niet hebben… antwoordde hij.

– Dit vogeltje is waardeloos, hij dient nergens voor.

– Hij is lelijk!

Nadat ik een beetje doorzette was ik in staat om dat jongetje te weerhouden van zijn slechte bedoelingen en kocht ik dat vogeltje voor twintig dollar. Toen ik het arme vogeltje in mijn bezit had, zette ik hem meteen vrij zodra dat jongetje zich omdraaide…"

Evenzo betaalde de Here Jezus de prijs door Zijn eigen bloed te doen vloeien, zodat een ieder die in Hem gelooft vrij gezet zal worden. U kunt op dit moment vrij gezet worden of in de handen van de duivel blijven.

Wat zult u kiezen?

woensdag 8 juni 2011

De Gewijde Olie

"En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen." (Marcus 6:13) NBG 1951

"Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten..." (Jakobus 5:14-15) NBG 1951

In de bovenstaande bijbelverzen kunt u zien wat het geestelijk belang is voor het gebruik van de Gewijde Olie. Echter, niet alleen het geestelijk belang, maar ook de wonderbaarlijke resultaten van genezing en bevrijding. Daarom zullen wij op 12 juni dit heilige element aan een ieder die hem komt halen uitreiken.

Voor uitgebreidere informatie over de Gewijde Olie kunt u op deze link klikken.

Bekijk de onderstaande getuigenis en zie dat Gods Macht niet veranderd is:


Klik op deze link als u wilt waar de dichtstbijzende UKGR bij u in de buurt te vinden is.

Mocht u een flesje Gewijde Olie voor u of uw geliefden/kennissen willen reserveren, bel dan de reserveringslijn op 070 388 8442. De Gewijde Olie zal geheel GRATIS worden uitgereikt.

dinsdag 7 juni 2011

Oprechtheid in het geloof

Hoe groter de oprechtheid, hoe puurder het geloof.


Aan de andere kant, hoe groter de onoprechtheid, hoe vuiler het geloof.


In tegenstelling tot deze wereld wordt het geloof niet gemeten door religieus gedrag. De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar toont hier een voorbeeld van. Lucas 18:10-14


De oprechte stort zijn ziel uit, is eerlijk en verhult of verbergt zijn ware bedoelingen niet. Hij is simpelweg wie hij is. Ja is Ja. Nee is nee. Zijn standpunt is goed gedefineerd voor zowel de mensen als God.


Vanwege het gebrek aan dit ethische gedrag, leven de meerderheid van de christenen niet met een puur geloof. Hun onoprechtigheid steekt het vuur aan van de kaars van twijfel. Zodoende is er ook geen verovering.


Bisschop Edir Macedo

maandag 6 juni 2011

12 Juni – Uitreiking van de Gewijde Olie

Op zondag 12 juni zal de gratis uitreiking van de Gewijde Olie plaatsvinden in alle UKGR Evangelisch Centra. Het Woord van God praat veel over de Gewijde Olie en wat voor soort wonderen ermee werden vericht en daarom geven wij, van de UKGR, normaal gesproken één keer per jaar, een ieder de gelegenheid om hem te ontvangen.

De uitreiking zal plaatsvinden in verschillende steden in Nederland, voor de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt kunt u op deze link klikken. Mocht u meer informatie over de Gewijde Olie willen, dan kunt u op deze link klikken.

Bekijk de onderstaande video en zie wat de kracht van het geloof, in samenwerking met de Gewijde Olie, kan doen.


LET OP:
– De Gewijde Olie zal alléén op zondag 12 juni worden uitgereikt.
– Het is niet mogelijk om een flesje te versturen, hij dient opgehaald te worden in één van de UKGR vestigingen op 12 juni.
– Het is niet mogelijk om meer dan één flesje per persoon te ontvangen.

Bel naar 070 388 8442 als u een flesje Gewijde Olie voor u of uw kennissen wilt reserveren

zaterdag 4 juni 2011

Hoe te bidden als u er geen zin in hebt

Soms heb ik ook geen zin om te bidden – en ik ben een bisschop. Het is normaal. Mensen kunnen heel wispelturig zijn. Op een bepaalde dag voelt u zich alsof u de hele wereld aankan. De volgende dag voelt u zich weer alsof u niet eens wilt leven op deze wereld.


Gevoelens. Als we ons door hun laten leiden, zijn we verloren.


Godzijdank is er een ander alternatief: Doen wat we dienen te doen, in plaats van doen wat we voelen om te doen.


Wanneer ik geen zin heb om te bidden, dan doe ik het volgende: ik bid toch. En ik bemerk dat, zoals met veel dingen in dit leven, wanneer ik er eenmaal mee begin dat het gevoel vanzelf komt. Eerst actie, dan emotie. Soms heb ik geen zin om te eten, maar wanneer ik begin, dan wil ik meer eten… Ik moest beginnen dit te schrijven voordat ik er zin in had. Ik haat schrijven. Ik hou ervan om geschreven te hebben.


U begrijpt het.


Het belangrijkste is dat u in uw hoofd zet dat u MOET bidden. Het is geen optie. Voor veel mensen is dat misschien wel zo (omdat ze niet weten wat ze missen), maar niet voor u. De gevolgen zouden erger kunnen zijn dan die kleine moeite die u neemt om te bidden.


Dus u heeft de laatste tijd niet met God gesproken. U had er geen zin in. Bent u alleen in uw kamer op dit moment? Kunt u ergens naartoe waar u alleen kunt zijn? Stop dan met dit te lezen en ga bidden. Twee of twintig minuten – het maakt niet uit. Zeg wat u te zeggen heeft.


Kom daarna terug en laat uw commentaar achter over hoe dat te doen u heeft doen voelen.


Ga nu. Bent u nog steeds hier?


Bisschop Renato Cardoso

donderdag 2 juni 2011

12 Juni – Uitreiking van de Gewijde Olie

Op zondag 12 juni zal de gratis uitreiking van de Gewijde Olie plaatsvinden in alle UKGR Evangelisch Centra. Het Woord van God praat veel over de Gewijde Olie en wat voor soort wonderen ermee werden vericht en daarom geven wij, van de UKGR, normaal gesproken één keer per jaar, een ieder de gelegenheid om hem te ontvangen.

De uitreiking zal plaatsvinden in verschillende steden in Nederland, voor de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt kunt u op deze link klikken. Mocht u meer informatie over de Gewijde Olie willen, dan kunt u op deze link klikken.

Bekijk de onderstaande video en zie wat de kracht van het geloof, in samenwerking met de Gewijde Olie, kan doen.


LET OP:
– De Gewijde Olie zal alléén op zondag 12 juni worden uitgereikt.
– Het is niet mogelijk om een flesje te versturen, hij dient opgehaald te worden in één van de UKGR vestigingen op 12 juni.
– Het is niet mogelijk om meer dan één flesje per persoon te ontvangen.

Bel naar 070 388 8442 als u een flesje Gewijde Olie voor u of uw kennissen wilt reserveren.

woensdag 1 juni 2011

De wet van het geloof

God schiep de mensen om vrij te zijn. Vrij om te leven hoe ze willen, om lief te hebben, te haten en zelfs God te accepteren of te weigeren als hun Heer.


Hij gaf hun ook de macht om kinderen te krijgen en om te voelen wat Hij voor ons voelt. Als ouders lijden wanneer hun kinderen opstandig en ongehoorzaam worden, stel u dan eens de Schepper voor!


Maar vrijheid is een tweesnijdend zwaard: het kan u helpen om het eeuwige leven te kiezen, of de eeuwige dood. Het hangt van een ieder van ons af. Hoe maken we keuzes volgens Gods wil en bereiken we het overvloedige leven? Hoe reageren we op dagelijkse strijden? Hoe overwinnen we moeilijkheden met Gods hulp? Hoe weten we dat we op de juiste weg zitten?


Daar komt de wet van het bovennatuurlijke geloof van pas. Het is de stem van God die met Zijn trouwe volgelingen spreekt. Deze stem laat de twijfels niet toe om onze vrijheid van keuze gevangen te zetten of om ons te blokkeren om van het leven tot het uiterste te genieten.


Hoeveel mensen zijn onthouden om te genieten van een overvloedig leven vanwege doctrines die door mensen werden verzonnen en opgelegd worden "in de naam van God", of vanwege een misinterpretatie van de Bijbel? Hoevelen zijn er die tradities als bijbelse doctrines beschouwen?


De stem van God/het geloof verdrijft angst en toont ons de juiste keuze die overeenkomt met Gods wil en dat is de reden waarom het geschreven staat dat de rechtvaardige door het geloof zal leven (Habakuk 2:4). Daaruit komt er een leven van goede kwaliteit voort.


De stem van het geloof is de stem van God. Volg Hem en laat u niet leiden door andermans geloof.