donderdag 30 september 2010

Wetenschappelijke ontdekking - De Rode Zee


Twee Amerikaanse onderzoekers hebben computer simulatie gebruikt om na te bootsen wat er 3 duizend jaar geleden kon gebeuren.


Het boek van Exodus toont ons hoe het Joodse volk door de Rode Zee heen moest gaan om van de Egyptenaren te vluchtten, die hun generatielang als slaven gebruikten. Zoals het staat geschreven in Exodus 14:21-31 scheidden de wateren zich zodat duizenden mensen veilig konden oversteken en zodoende hun achtervolgers achter hun konden te laten.


De Geschriften tonen ons niet de exacte plaats waar er werd overgestoken, wat de zaak ook compliceert is het feit dat de namen van verscheidene locaties met de eeuwen heen zijn veranderd. Maar deze week hebben Amerikaanse onderzoekers gemeld dat zij niet alleen weten waar de exacte plaats is waar Mozes, volgens Gods leiding, de Rode Zee scheidde, maar zij boden ook een uitleg voor het natuurlijke fenomeen dat de wateren scheidde.


Met een virtueel model waarbij het land, de weersomstandigheden, de diepte van het water en andere topograpifsche waarden werden gesimuleerd, reproduceerden Carl Drews en Weiqing Han, wetenschappers aan het Nationale Instituut voor Atmosferisch Onderzoek en de Universiteit van Colorado te Boulder, het fenomeen dat het water terug duwde waarbij er een brug van land gemaakt werd, net zoals het beschreven staat in de Bijbel. Op geen enkel moment van de demonstratie beweerden de wetenschappers dat zij geloofden dat deze gebeurtenis wel of niet een wonder was. Zij wilden alleen maar aantonen wat er gebeurd zou kunnen zijn en onder welke omstandigheden dat kon gebeuren, daarbovenop wilden ze de juiste locatie lokaliseren.


Er zijn nog steeds twijfels. maar veel daarvan zijn vaak niet gekoppeld aan de Hemelse ingreep. "Teksten zijn misschien verkeerd vertaald. Vele geleerden betwisten dat wat werd vertaald als de Rode Zee in feite vertaald moest worden naar de Schelfzee," zegt archeoloog Rodrigo Silva, stichter van het Archeologisch Museum Paul Bork in Engenheiro Coelho (Sao Paulo, Brazilië) dat het enige is in heel Zuid-Amerika. Zodoende zou de Schelfzee niet verwijzen naar een zee, maar naar een nabij gelegen regio. Bovendien, de Rode Zee is een kloof van de Indische Oceaan, die vandaag de dag gekoppeld is aan de Middellandse Zee via het Suezkanaal. Zijn naam verwijst naar dat deel van het water alsook de omliggende regio. Los hiervan wordt het fenomeen van de scheiding van het water duidelijk beschreven in de Bijbel als een droog deel van de zeebodem dat tot stand kwam door een sterke oostelijke wind, daardoor kregen de Joden een veilige doorgang en konden ze ontsnappen van hun Egyptische vervolgers, die werden gedood toen het water weer terug vloeide.


Ondanks het feit dat sommige wetenschapper het idee van een wonder verwerpen, zouden zij kunnen uitleggen hoe het kwam dat de Joden precies op de juiste plaats waren toen de de wateren zich scheidden?


Wind Ligging


Drews en Han concentreerden zich op de winactie, in een fenomeen dat bekend staat als "wind ligging", dat gebeurde in de Nijldelta regio in de 19e eeuw.


Het werk van de twee wetenschappers werd gepubliceerd in de gerespecteerde online krant, PLoS ONE, the Public Library of Science (de Openbare Bibliotheek der Wetenschap), een organisatie dat wetenschap wilt verspreiden op een democratische wijze. "Mensen zijn altijd gefascineerd geweest door dit Exodus verhaal, zij vragen zich af of het gebaseerd is op historische feiten," zei Carl Drews. "Wat deze studie toont is dat de beschrijving van het scheiden van water inderdaad gebaseerd is op een basis van natuurkundige wetten," voegt hij toe. Drews bevestigt ook een andere Bijbelse beschrijving: "Toen de wind stopte kwamen de wateren met hoe snelheid terug. Een ieder die zich nog in de modder bevond liep de risico om te verdrinken, verwijzend naar het einde van de oversteek toen de achtervolgende Egyptenaren verdronken.


Met de hulp van oceanograaf, Weiqing Han, analyseerde Drews de regio en kwam tot een plaats die zich ten oosten van de Nijldelta bevond, Tell Kedu, een archologische plaats ten noorden van het Suezkanaal aan de Middellandse zeekust. Via een satelliet waren zijn in staat om dat gebied in de gaten te houden. Het tweetal maakte een computer simulatie van dat gebied waarbij ze de locatie reconstrueerden zodat het netzo leek als in de bijbelse tijd, zo'n 3,000 jaar geleden. Zij vulden het model met water en simuleerden de wind ligging.


De wetenschappers berekenden dat een wind met een snelheid van 63 mijl per uur (ongeveer 100 km/u) in staat zou zijn om het water gedurenden 4 uren terug te duwen. Genoeg tijd voor een veilige doorvaart voor Mozes en zijn volk.


Bijbelse getuige


Tijdens zijn werk heeft Rodrigo Silva meerdere bewijzen van bijbelse gebeurtenissen verkregen, die goed zijn gecatalogiseerd en tentoongesteld in internationale musea. Als deze archeologische vondsten iets bewijzen, dan is het een ander verhaal hoe het is gebeurd. "Wanneer iemand deze 'wetenschappelijke bewijzen' vindt die gekoppeld zijn aan Bijbelse passages dan beginnen veel mensen te denken dat 'het wonder niet langer een wonder is', alleen maar omdat de natuur er een rol in had," zei de archeoloog. "Natuurlijk heeft de natuur een rol gespeeld, maar het was onder het bevel van God. En wanneer God Zichzelf manifesteert laat hij een bijzonder 'teken' achter. Het is net als toen de tovernaars van farao hun staven in slangen veranderden en Mozes zijn staf ook liet veranderen in een slang, maar die van hem at de anderen op, zodoende demonstreerde hij zijn superioriteit."


Volgens Rodrigo, die het in een heel simpele manier duidelijk maakt dat door iedereen begrepen wordt, is het belachelijk om Gods actie te proberen te legitimeren door de wetenschap. "Het wonder gebeurde en we weten dat het gebeurde, omdat we de Bijbel hebben als een getuige. Hoe het gebeurde is een kwestie van speculatie. Het wordt een eindeloze, bodemloze put." De Bijbelse registratie van deze gebeurtenis is genoeg voor hem om te geloven dat het gebeurde. Dat is een volstrekt respectabele mening komende van een man van de wetenschap.

woensdag 29 september 2010

De Naam

Jarenlang was De Naam een mysterie. Van generatie tot generatie konden degenen die Zijn Kracht hadden ervaren er alleen maar aan refereren door associatie. Een poging om er het dichtstbij te komen was om er over te spreken, verwijzend naar hetgeen Hij had verricht in hun levens.

Toen De Naam werd geopenbaard…Lees meer

dinsdag 28 september 2010

Inspirerend verhaal

Hoeveel bent u waard?

- Professor ik ben hier gekomen omdat ik me zo klein voel, dat ik niet eens meer de kracht heb om iets te doen. Mensen zeggen tegen mij dat ik nergens goed voor ben, dat ik niets goed kan doen en dat ik traag van begrip ben. Hoe kan ik mijzelf verbeteren? Wat kan ik doen zodat de mensen mij meer zullen waarderen?

De professor zei, zonder naar de jongeman te kijken: "Ik heb echt met jou te doen mijn jongen, maar ik kan jou niet helpen, omdat ik eerst mijn eigen probleem moet oplossen. Misschien kan ik daarna die van jou oplossen".

Terwijl hij een pauze nam zei hij: Als jij mij helpt, dan kan ik dit probleem sneller oplossen en misschien kan ik je daarna helpen.

"Na…natuurlijk professor", stamelde de jongen, die zich weer niet gewaardeerd voelde en aarzelde om zijn professor te helpen. De professor nam een ring die hij om zijn pink droeg, gaf het aan de jongen en zei:

"Neem het paard en ga naar de markt. Jij dient deze ring te verkopen, omdat ik een schuld moet betalen. Het is noodzakelijk dat jij het maximale voor deze ring krijgt, maar accepteer niets minder dan een gouden munt. Ga en kom zo snel mogelijk terug met die munt".

De jongeman nam de ring en vertrok. Meteen toen hij bij de markt aankwam begon hij de ring aan de kooplieden aan te bieden. Ze keken met enige belangstelling, totdat ze hoorden wat de prijs was die hij ervoor wilde hebben. Toen de jongeman zei dat hij een gouden munt wilde hebben, begonnen sommigen te lachen, anderen vertrokken zonder hem zelfs aan te kijken, maar alleen één oude man was zo vriendelijk om hem uit te leggen dat het een te hoge prijs was voor een ring. Hij probeerde de jongeman te helpen door hem een zilveren munt en een koperen beker aan te bieden, maar de jongeman volgde de instructies op om niet minder dan één gouden munt te accepteren en weigerde het aanbod. Nadat hij het juweel aan iedereen die op de markt liep had aangeboden, nam hij het paard en keerde verdrietig terug omdat hij had gefaald. De jongeman wilde dat hij een gouden munt had zodat hij de ring kon kopen, zodoende zou hij de professor helpen met zijn zorgen en advies en hulp ontvangen voor zijn probleem.

Hij ging het huis binnen en zei: "Professor, het spijt me maar het is onmogelijk om te bereiken wat u mij vroeg. Misschien kan ik er 2 of 3 zilveren munten voor krijgen, maar ik denk niet dat ik iemand kan bedriegen betreffende de waarde van deze ring".

"Wat jij zegt is heel belangrijk mijn jongen", lachte de meester op een uitdagende manier. We dienen eerst de waarde van de ring te weten. Stap weer op het paard en ga naar de juwelier. Wie anders dan hij weet wat de juiste waarde van de ring is? Zeg dat je hem wilt verkopen en wat hij ervoor wil geven. Maar ongeacht hoeveel hij jou aanbiedt, verkoop de ring niet. Kom weer terug naar mij met mijn ring.

De jongeman ging naar de juwelier en gaf hem de ring zodat hij hem kon onderzoeken. De juwelier keek er met een loep naar, woog het en zei:

"Vertel jouw professor dat als hij deze ring nu wil verkopen, dan zal ik er niet meer dan 58 gouden munten voor geven".

De jongeman riep verbaasd: "58 GOUDEN MUNTEN???"

"Ja", antwoordde de juwelier, "ik weet dat ik met de tijd er 70 gouden munten voor zou kunnen geven, maar als de verkoop haast heeft…"

De opgewonden jongeman rende naar het huis van de professor om te vertellen wat er was gebeurd.

"Ga zitten", zei de professor, en nadat de jongeman hem vertelde wat er was gebeurd zei hij:

"Jij bent net als deze ring, een waardevol en uniek juweel. En dat kan alleen maar worden beoordeeld door een deskundige. Denk je dat een ieder zijn werkelijke waarde kan ontdekken?"

En nadat hij dat zei plaatste hij de ring weer terug om zijn vinger.

Wij zijn allemaal net zoals dat juweeltje. Waardevol, uniek en wij wandelen door de markt van het leven denkende dat onervaren mensen ons kunnen waarderen.

zondag 26 september 2010

Één idee heeft mijn leven veranderdZoals de bovenstaande getuigenis toont is het mogelijk om uw financiele dromen te realiseren. Elke maandag wordt er om 20u, in Den Haag aan de Fruitweg 4, een speciale dienst gehouden voor diegenen die ook grote financiele zegens willen bereiken. Tijdens deze dienst zullen er 12 pastors aanwezig zijn om te bidden voor alle aanwezigen.

"En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des Heren vervulde de Tabernakel," Exodus 40:34.

Gebaseerd op de bovenstaande vers zullen alle aanwezigen ook de gelegenheid hebben om hun gebeden in de Tabernakel der Antwoord op te zeggen.

donderdag 23 september 2010

Verbond van het geloof

Vanuit een sociaal oogpunt gezien, zijn verbond, huwelijk of partnerschap synoniemen als het gaat om eenheid tussen gehuwden. Het gevoel van liefde is de band van het huwelijk. Op grond van deze liefde wordt het offer van beiden vereist. Er is geen liefdesuiting zonder offer. Gebrek aan dit element duidt op een gebrek aan liefde. Welk huwelijk kan zonder het offer overleven? Geen enkel.

Vanuit het geestelijk oogpunt is het geloof het enige kanaal dat de relatie met God verbindt. Het is zoals in de liefde waar de manifestatie van het offer ook essentieel is. Welk geloof kan het overleven zonder handelingen van het offer? Geen enkel.

“Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.” Lukas 9:23

Er zijn drie soorten dagelijkse offers die heel duidelijk worden gemaakt in dit vers: zichzelf verloochenen, het kruis opnemen en Jezus volgen. Esther en ik zijn binnenkort 39 jaar getrouwd. We zouden nooit samen kunnen genieten van deze tijd als wij het offer zouden opgeven. De offers waren in

het begin erg moeilijk, maar vandaag is het een plezier.

In de relatie met de Geest van God is het niet anders. Hij heeft geofferd terwijl Hij onze fouten en zwakheden verdroeg. Dag na dag offeren wij het
vlees, om een zuiver geweten van het geloof te behouden.

De liefde is een gevoelige manifestatie. Geloof is een rationele manifestatie. Er is geen manier om de omvang van beide te beoordelen, dan door de
offers die zij vereisen.

Wat is het limiet van offers als het om ware liefde gaat? Wat is het limiet van offers als het om een bovennatuurlijk geloof in de Almachtige gaat?

Dat wil zeggen: Zowel het geloof als de liefde worden beide gevoed door het voortdurende offer van de betrokkenen.

God zegent u in overvloed,

Bisschop Edir Macedo

woensdag 22 september 2010

dinsdag 21 september 2010

Inspirerend verhaal

Het visitekaartje


Een waargebeurd verhaal dat plaats vond in 1892,


Een man van 70 jaar reisde met de trein en naast hem zat een jonge student van de universiteit die uit een wetenschappelijk boek aan het lezen was. De man zelf las een boek met een zwarte kaft. Op een gegeven moment had de jongeman door dat het boek, waar de oude man uit las, de Bijbel was en dat hij geopend was in het boek van Marcus.


Zonder pardon onderbrak de jongeman de oude man en vroeg hem:


- Gelooft u nog in dit boek dat vol zit met fabels en bijgeloof?


- Ja, maar het is geen boek van bijgeloof. Het is het Woord van God. Heb ik het verkeerd?


- Maar natuurlijk heeft u het verkeerd! Ik denk dat u de geschiedenis van de wereld dient te bestuderen. Bekijk de Franse revolutie, die meer dan 100 jaar geleden plaats vond, het toont het bijgeloof van de religie. Alleen ongeschoolde mensen geloven nog steeds dat God de wereld schiep in zes dagen. U zou een beetje meer moeten weten over wat onze wetenschappers denken en zeggen over dit alles.


- Echt waar? En wat denken en zeggen onze wetenschappers over de Bijbel?


- Goed, zei de student, omdat ik bij het volgende station moet uitstappen ontbreekt het mij aan tijd om daar dieper op in te gaan, maar geef mij uw visitekaartje en dan stuur ik u zo snel mogelijk wat materiaal over dit onderwerp.


De oude man opende, heel voorzichtig, de binnenzak van zijn jas en gaf zijn visitekaartje aan de student. Toen de jongeman las wat er op het visitekaartje stond vertrok hij met een gebogen hoofd, omdat hij zich kleiner voelde dan een amoebe.


Op het visitekaartje stond geschreven:


Professor Doctor Louis Pasteur

Algemeen Directeur van het Onderzoeksinstituut van de Wetenschap

aan de Nationale Universiteit van Frankrijk.


"Een klein beetje wetenschap verwijdert ons van God.

Veel wetenschap brengt ons dichterbij God."

Louis Pasteur

zondag 19 september 2010

Visie

Ieder mens wordt uniek geboren en brengt tekenen van deze individuele identiteit met zich mee. Vingerafdrukken zijn de meest zichtbare tekenen die we kennen van deze persoonlijke eigenschappen. De naam die door onze ouders werd gegeven, zelfs als het dezelfde is als die van andere mensen, identificeert ons ook als individu. Maar er is een ander teken dat deel uitmaakt van de persoonlijke eigenschappen en ondanks dat het pas later verschijnt, is het niet overdraagbaar en is het met elk van ons geboren: het talent.


God geeft aan iedereen talenten en het hangt van een ieder af om ze te identificeren, te ontwikkelen en te gebruiken. Veel mensen maken de fout om geen rekening te houden met het talent dat ze hebben, op het moment dat ze het beroep gaan kiezen dat zij voor de rest van hun levens zullen uitoefenen. Het lijkt vanzelfsprekend dat men moet kiezen voor iets dat men graag doet of wat men goed kan doen, maar helaas kijken de meeste mensen naar andere waarden bij het kiezen van de weg die zij gaan volgen.


Financiële compensatie en stijging op de sociale ladder zijn de in acht genomen doelstellingen voor veel jonge mensen bij het kiezen van een loopbaan die zij zullen volgen, maar ze vergeten of houden er geen rekening mee, dat deze factoren slechts het resultaat zijn van het werk dat met kwaliteit wordt verricht en het is alleen mogelijk iets goed te doen wanneer we er geschikt voor zijn. Geld en succes zijn een gevolg en niet de oorzaak. De oorzaak is het talent.


De getalenteerde heeft liefde als brandstof voor zijn prestaties. Zijn plezier is zijn uiterste best te doen voor de kwaliteit van wat hij doet, de realisatie van het bereikte resultaat maakt hem compleet. De financiële vergoeding is slechts een gevolg.


Het nieuws staat vol met gevallen van medische fouten die mensenlevens vernietigen; ingenieursfouten die grote constructies in gevaar brachten, handelingen van advocaten die onrecht bevorderen en talloze andere voorbeelden van tragedies die gebeurden door mensen die voor een beroep hebben gekozen vanwege de winst die ze zouden kunnen hebben, maar zonder enig talent om het uit te oefenen.


Degene die een talent onderdrukt, wijst een geschenk van God af. Zelfs als ze het zo gewenste financieel succes bereiken, zullen ze altijd een permanente frustratie hebben. Hun zakken zijn vol maar hun zielen ontevreden. Velen blijven in deze toestand, omdat de samenleving ons een grote leugen leert dat arbeid geen synoniem van vreugde kan zijn en dat doen wat u niet bevalt de prijs is die u betaalt om iets in het leven te bereiken.


Het gebed van iemand die weet dat hij het talent heeft, mag niet zijn om te vragen of het Gods wil voor zijn leven is. God zou ons het vermogen niet geven als we het niet zouden moeten gebruiken. Wat wij dienen te vragen is dat de Heilige Geest ons begeleidt, zodat we onze talenten gebruiken om God te verheerlijken door onze acties. Als iemand niet duidelijk weet wat het talent is dat God hem gaf, dient hij het te zoeken in gebed en een partnerschap met de Heer sluiten, die ons inzicht geeft om de gave van een ieder te ontdekken. Het talent gebruiken zonder de leiding van de Heilige Geest kan ons ook naar de geestelijke en materiële ondergang leiden.


Omdat het een goddelijk geschenk is, is het talent iets waarmee we in de geestelijke wereld moeten omgaan. Met dit als doelstelling zoeken we het Koninkrijk van God op de eerste plaats en alle andere dingen zullen bovendien geschonken worden (Lucas 12:31).
Heeft u een visie voor uw financiele leven?

Mis dan niet de speciale dienst voor het financiele leven in Den Haag aan de Fruitweg 4. Tijdens deze dienst wordt er een speciaal gebed opgezegd voor allen die doelen hebben in hun financiele leven. 12 pastors zullen in uw voordeel bidden en ook zult u leren welke stappen u dient te ondernemen om uw doelen te bereiken.

Aanstaande maandag zal er ook een speciaal voorstel worden gehouden waarbij de mensen in de Tabernakel der Antwoord een gebed kunnen opzeggen. Wilt u meer weten over de Tabernakel kom dan deze maandag naar deze speciale dienst.

dinsdag 14 september 2010

Dieven van het geloof

“Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?” Amos 3:3

Het is makkelijk om te begrijpen dat twee mensen geen goede relatie kunnen hebben, tenzij ze het met elkaar eens zijn.

Veel huwelijken worden hierdoor vernietigd. Twee mensen trouwen gebaseerd op gevoelens en emoties. Emoties veranderen naar gelang de omstandigheden. Omdat hun relatie gebaseerd was op wat zij voelden, in plaats van hoe ze denken, beginnen de problemen... Vaak is het zelfs onmogelijk om ze op te lossen.

Het punt is, niemand kan lange tijd omgaan met iemand, wiens ideeën, besluiten en doelstellingen anders zijn. Dat betekent dat, op het moment dat ik het niet eens ben met iemand, ik niet in staat zal zijn om een bepaalde vriendschap met hem te
hebben.

Met het geloof is het niet anders. Hoe kan ik met God wandelen, als ik niet bereid ben om te doen wat Hij zegt? Als ik het niet mee eens ben met wat er geschreven staat, hoe kan ik het met Hem mee eens zijn?

Aan de andere kant, als ik trouw aan God ben en zeker ben van mijn behoudenis, hoe kan ik met mensen wandelen die kritiek hebben op mijn geloof? Pas op voor de dieven van het geloof: degenen die niet geloven in zichzelf en proberen het geloof van degenen die wel geloven te stelen of corrumperen.

Meestal, zijn de dieven van het geloof niet zo makkelijk te identificeren... En waarom is dat? Omdat ze vol van geloof lijken te zijn. Niettemin, wanneer u met hen begint te praten, kunnen de woorden die uit hun mond komen uw geloof beschadigen door u te doen twijfelen. Als u begint te twijfelen wordt uw geloof zwak... Als u er niet spoedig voor zult zorgen, zal uw geloof sterven.

Soms moeten we om ons geloof te kunnen behouden radicaal zijn en beslissingen nemen die niet toegejuicht en gesteund zullen worden door anderen. Maar vergeet niet uw geloof is het belangrijkste dat u heeft.

Bedrieg uzelf niet, als u met iemand wandelt, dan is het omdat u het met hem eens bent.

God zegent u in overvloed,

Pr Rui Silva

zondag 12 september 2010

Inspirerend verhaal

Waar zijn uw ogen?


Een tiener die verscheidene keren door zijn ouders op het matje werd geroepen kwam tot de conclusie dat "hij zich niet kon corrigeren" en wende zich tot de directeur van zijn school en vroeg hem nederig: "Professor wat kan ik doen om deze fouten niet meer te herhalen? Ik heb veel moeite gedaan om dat te bereiken maar het is me niet gelukt!"


De professor, die heel wijs was, nam een beker vulde die met water en gaf het aan de jongeman, zeggende:


"Mijn zoon loop met deze beker door de gehele school, door alle klassen , alle trappen op en af lopen, in alle hoeken van de school, door de tuinen, naar de zolder en daarna moet je terug komen zonder één druppel te morsen."


"Dat is onmogelijk" zei de jongeman. "Dat zal me niet lukken!".


"Als je het echt wil dan zal het je lukken" zei de professor.


De jongeman vertrok, langzaam, met zijn ogen gericht op de beker. Hij liep de trappen op en af, ging de lokalen in en uit, in alle hoeken, de zolder, de tuinen en keerde terug zonder een druppel te morsen. De meester keek naar hem tikte hem heel zachtjes tegen zijn arm aan en zei:


"Heb je die meisjes niet gezien die door de tuin liepen tijdens de lestijden? Of jouw klasgenootjes die jou uitnodigden om wat alcohol te drinken of te roken?


"Nee" zei de jongeman. "Ik hield mijn ogen gericht op de beker."


De professor lachte en zei:


"Als jij jouw ogen gericht houdt op God, zoals jij dat deed bij de beker, dan zul je de kracht hebben die je nodig hebt om de verleidingen te weerstaan en niet meer de fouten te maken waarvoor je werd bestraft. Kijk naar God en laat de rest gaan.


"Mijn ogen zijn bestendig op de HERE, want Hij voert mijn voeten uit het net." (Psalm 25:15) NBG–Vertaling 1951

vrijdag 10 september 2010

Tabernakel der Antwoord


Op Maandag 13 September zal er een speciale dienst worden gehouden in Den Haag aan de Fruitweg 4 waarbij er 12 pastors zullen bidden voor het financiele leven van alle aanwezigen. Gebaseerd op het verhaal van Mozes zal er ook een speciaal gebed worden opgezegd in de Tabernakel der Antwoord.

Als u een financiele zegen nodig heeft of doelen heeft die u wilt behalen in uw financiele leven mis deze dienst dan niet.

dinsdag 7 september 2010

Routine van het geloof

De gewoonte om dingen altijd op dezelfde wijze te doen, heeft de levens van vele mensen geblokkeerd. In het professionele leven, het huwelijk en zelfs het geloof.


Er bestaat echter geen routine wanneer men werkelijk door het geloof leeft, net zoals er geen routine in een huwelijk bestaat als er ware liefde is.


Leven door het geloof vereist voortdurend offers, evenals het leven met z’n tweeën opoffering van beide vereist.


Als u door het geloof leeft, is er afhankelijkheid van de Geest van God. Als we van Hem afhankelijk zijn, dan leven we door het geloof. Hetzelfde geldt voor het huwelijk. Als men echt van iemand houdt, is er wederzijdse afhankelijkheid, vrede,

harmonie, respect, waardering en trouwheid.


Velen hebben het geloof gebruikt als een instrument voor geestelijke comfort in de tijd van de dood, niet voor persoonlijke veroveringen. Ze geven zich over aan de nederlagen in naam van het “geloof” aan het leed aan het kruis, aan de beproevingen, de karma of het noodlot.


Door de Goddelijke Beloften te negeren laten ze zich leiden door de heiligschennis zonder er over na te denken.


Wie de Geest van God heeft is in opstand tegen de ongerechtigheden en het kwaad van deze wereld, nooit tevreden, vertroost of gerustgesteld.


Bisschop Edir Macedo

zondag 5 september 2010

De overhaastige rechter

Helaas heeft dit al vaak plaats gevonden bij de mensheid


Op een dag liep een dame over straat en zag ze, volgens haar, door het raam van het huis van de pastor een verschrikkelijke scène.


Stel u zich voor, haar pastor was achter zijn vrouw aan het rennen met een opgeheven bezem.


Zij hoorde de schreeuw van de vrouw die aan het rennen was en achter haar rende haar man. Er was geen twijfel aan! De pastor was zijn vrouw aan het slaan. Vervolgens verspreidde zij het nieuws door de gehele stad.


Zij vertelde het nieuws aan iedereen die zij kende en omdat zij daarmee nog niet voldaan was begon ze het ook aan onbekende mensen te vertellen. In een korte tijd wist de gehele stad over de onjuiste houding van de pastor van de kerk. De leiding van de kerk, die met deze feiten werd geconfronteerd, nam een beslissing betreffende de zaak. Ze ontsloegen de pastor van zijn ministerie en deelden deze beslissing aan hem mee. De pastor besloot heel wijselijk de beslissing te accepteren en niets in zijn voordeel te zeggen. Hij vroeg alleen maar voor een verzoek. Dat hij op de aankomende zondag een afscheidsdienst mocht houden, waarbij hij iedereen uitnodigde die aanwezig kon zijn bij zijn afscheid.


Op de afgesproken dag, nadat hij een korte evangelische boodschap had gepredikt, nodigde hij zijn vrouw uit om op het platform te komen en het publiek uit te leggen waarom hij werd weggestuurd.


Ze zei luid en duidelijk: Mijn man wordt weggestuurd van de kerk door een OVERHAASTIGE RECHTER! Ik ben mij ervan bewust dat de beslissing om mijn man weg te sturen door mij wordt veroorzaakt. Ik heb nog nooit bij iemand geklaagd over deze situatie en dat kon ik in feite ook niet, omdat wat er in feite gebeurde was dat op een bepaalde dag toen ik het huis aan het schoon maken was er opeens een rat verscheen die door de kamer begon te rennen. Omdat ik bang ben voor ratten begon ik te schreeuwen en te rennen. Mijn man die dat zag nam een bezem en begon achter hem aan te rennen om hem dood te maken. Als dit een reden is om mijn man weg te sturen, dan gaan wij naar een andere stad, maar zo niet, dan zouden wij graag willen dat de persoon die dit valse nieuws heeft verspreid over mijn persoon hier naar voren komt , omdat wij (mijn man en ik) bereid zijn om deze persoon voor deze fout te vergeven.


Alle aanwezigen wisten wie dat nieuws had verspreid, dus had deze "dame" geen andere keus dan naar voren te gaan en om vergeving te vragen. Daarbovenop zei de pastor tegen die "dame": "Ik vergeef u maar zuster u zult moeten voldoen aan een verzoek dat ik u zal geven, ok?" Zij antwoordde bevestigend. Vanwege haar toestemming gaf de pastor haar de volgende opdracht: "Neem een veren kussen ga de heuvel op en gooi alle veren in de lucht" (dat is makkelijk dacht de dame). Maar de pastor ging verder: "De volgende dag gaat u terug en verzamelt u alle veren en herstelt u de kussen om hem te maken zoals hij vroeger was". Pastor dat is onmogelijk! Nadat de wind de veren heeft meegenomen kan ik ze nooit meer allemaal verzamelen. "En dat is precies wat u heeft gedaan met mijn leven! Door valse geruchten over mij te verspreiden zal ik nooit meer dezelfde geloofwaardigheid hebben voor de mensen van deze stad."


Wij zullen verhuizen naar een andere stad, maar we laten deze levensles achter voor alle aanwezigen: "Beoordeel nooit iemand te snel en verspreid niets dat u niet kunt herstellen."

vrijdag 3 september 2010

woensdag 1 september 2010

Opstand

Opstand is een energie. Het kan voor goed of kwaad gebruikt worden, maar het is afhankelijk van wie het gebruikt. De meerderheid van de opstandige mensen gebruikt deze kracht voor het kwaad. Een opstandige jonge man, gedreven door problemen in zijn familie, neigt zich naar drugs en zelfs criminaliteit. Zonder enige uitweg maakt de persoon gebruik van zijn opstand om een einde te maken aan zijn leven. Degene die werd verraden, gebruikt zijn opstand om wraak te nemen op degene die hem heeft verraden. Zodoende gebruikt een ieder zijn opstand als brandstof om te branden.


De opstandige is irrationeel wanneer hij zijn kracht gebruikt voor het kwaad. Hierdoor heeft hij zijn positie als verliezer aangenomen en uit zijn opstand in de vorm

van haat.


Stelt u voor dat deze opstand in de dienst van God is! Het resultaat zal zijn; het uiten van haat tegen alle krachten van de boze geesten, de veroorzakers van onrecht. Met de Hemelse leiding zal deze kracht niet alleen situaties veranderen, maar de hele gemeenschap. Oftewel, wanneer de opstand in partnerschap met God gebruikt wordt, bevordert het persoonlijke welzijn en het welzijn van de familie.


Hoe? Het toestaan om bezeten te zijn door de Geest van God. Doe een test, zet je opstand in de dienst van God en wacht. U zult doorbreken! De opstand dat met geloof gebruikt wordt in de beloftes van God zal het onmogelijke mogelijk maken.


Bisschop Edir Macedo