zaterdag 30 oktober 2010

Het is niet eerlijk dat...

Velen weinig hebben en weinigen veel hebben!


Deze gedachte lijkt politiek revolutionair, maar dit is echter niet het idee dat we willen overbrengen...


We hebben niets tegen de mensen die veel hebben, juist het tegenovergestelde hiervan we hopen dat zij die hebben nog veel meer kunnen hebben. Echter, onze visie is dat degenen die weinig hebben, zich hier niet bij neer kunnen leggen. Velen moesten veel hebben en weinigen weinig.


Op maandag hebben we deze bijeenkomst van geloof om 20u. Als u moe bent om weinig te hebben en als u wilt leren om deze situatie te veranderen, verenig uw kracht dan met de onze.


Kom, echter bereid om te strijden! U zult uw leven niet in één dag veranderen en

ook niet zonder uw eigen inspanning. Ons leven verandert met opoffering!


Bent u bereid om te vechten voor de verandering?


Dan zien we elkaar op maandag om 20u, in Den Haag.


Pr Rui Silva


vrijdag 29 oktober 2010

Wanneer…


Wanneer de vermoeidheid en de ontmoedigingen het geloof proberen te grijpen;


Wanneer er een ondragelijke pijn in de ziel zit vanwege een onbeantwoorde liefde;


Wanneer de woorden van vermaning de eenzaamheid verergeren en angst brengen om alleen te blijven;


Wanneer de twijfel doodsbedreigingen brenge en de angst maar niet weg wil gaan; wanneer de bezorgdheden voorkomen dat u goed kunt slapen;


Wanneer de vrienden ontbreken en de vijanden toenemen; wanneer er een lawine van beschuldigingen en laster over u komt;


Wanneer u gevangen ben in het web van onrecht en het lijkt onmogelijk om eruit te komen;


Wanneer de wonden van het verleden zich opnieuw openen in het heden; wanneer de wanhoop de leiding overneemt en u denkt dat het einde is gekomen;


Wanneer de deuren gesloten zijn en er geen licht aan het einde van de tunnel is:


Wanneer alles verloren lijkt te gaan en zelfs de gebeden klinken als loze woorden die in de wind worden gegooid; Wanneer er geen hoop in niemand in de wereld te vinden is, dan is de Heilige Geest het antwoord.


HIj is al 46 jaar met mij. Hij is de Vervanger van Zijn Zoon voor diegenen die trouw zijn aan Hem.


Hij wil ook met u zijn.


Deze Zondag, in elke Universele Kerk van Gods Rijk, de Dag van de Heilige Geest.


Bisschop Edir Macedo

dinsdag 26 oktober 2010

God faalt nooit!

Er was eens een koning die niet in de goedheid van God geloofde. Hij had een dienaar die bij elke situatie tegen hem zei: Mijn koning geef niet op, want alles dat God maakt is perfect, Hij faalt niet!


Op een dag gingen ze op jacht en een wild dier viel de koning aan. Zijn dienaar was in staat om het dier te doden, maar kon niet voorkomen dat zijne majesteit één van zijn duimen verloor.


Furieus en zonder enige dankbaarheid te tonen voor het feit dat hij was gered zei hij: God is goed? Als Hij goed was dan zou ik niet aangevallen zijn en zou ik mijn duim niet hebben verloren.


De dienaar antwoordde simpelweg: Mijn koning, ondanks dit alles, kan ik alleen zeggen dat God goed is en Hij kent de redenen van alle dingen. Wat God maakt, is perfect. Hij faalt nooit!


Geërgerd door zijn antwoord beval de koning dat zijn dienaar werd opgesloten. Een tijd daarna ging hij nog een keer op jacht en werd hij gevangen door wilden die aan menselijke offers deden. Toen hij voor het altaar werd gebracht, bemerkten de wilden dat één van zijn duimen ontbrak en lieten ze hem gaan, omdat hij niet in perfecte staat was en zodoende niet waard was om aan hun goden geofferd te worden.


Nadat hij terugkeerd naar het paleis beval hij om zijn dienaar vrij te laten en ontving hij hem met veel hartelijkheid. Mijn dierbare vriend, God was echt goed tegenover mij! Ik zou geofferd worden door een stam wilden, maar ik ontkwam daaraan vanwege het feit dat ik maar één duim heb! Maar ik heb een twijfel: als God echt zo goed is, waarom heeft Hij dan toegelaten dat jij, die Hem altijd verdedigt, gevangen werd genomen?


Mijn koning als ik met u mee was gegaan bij deze jacht, zou ik in uw plaats geofferd worden, omdat ik mijn beide duimen heb. Dus onthoud, alles wat God doet is perfect.


Hij faalt nooit! Vaak klagen we over het leven en over dingen die ons overkomen, die ogenschijnlijk slecht lijken en vergeten we het feit dat niets per toeval gebeurt en dat alles een reden heeft. Bied elke ochtend uw dag aan God aan. Vraag God om uw gedachten te inspireren, uw handelingen te leiden, uw gevoelens te kalmeren. En voor niets te vrezen, omdat GOD NOOIT FAALT!


Het pad van God is perfect en Zijn Woord is perfect, zonder onzuiverheid. Hij is de weg van allen die op Hem vertrouwen, zoals het geschreven staat in 2 Samuel 22:31.


"Gods weg is volmaakt, des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen."

maandag 25 oktober 2010

UKGR Wereldwijd - Zwitserland

Nieuwe hoofdkerk in ZwitserlandOp 15 steptember werd de nieuwe hoofdkerk van de UKGR in Zwitserland, Genève, ingehuldigd. De kerk heeft zich 17 jaar geleden gevestigd in Zwitserland, in 1993, onder de naam "Centre d'Accueil Universal" (Universele hulpcentrum).


Zwitserland is een oecumenisch land, met meer dan 8 miljoen inwoners en het is één van de landen met een betere levensstandaard, maar ondanks dit alles, heeft Zwitserland één van de hoogste zelfmoord gevallen, ongeveer 1400 mensen per jaar, de tweede grootste ter wereld.


Dit wordt beschouwd als één van de grootste bezorgdheden, door de overheid, omdat het aantal alleen maar aan het groeien is, vooral onder de jongeren.


Met aandacht voor dit probleem werkt de UKGR in Zwitserland aan de beste manier om deze situatie, die al zoveel levens heeft geeïst, te bestrijden.


Sinds januari is bisschop Vitor Silva de verantwoordelijke voor het evangelische werk. De diensten worden in drie officiële talen van het land gehouden: het frans, duits en italiaans en ook in het portugees. De Portugese taal wordt als de grootste beschouwd in de buitenlandse gemeenschap van Zwitserland, met Portugezen, Brazlianen, Kaapverdianen, Angolezen en Mozambikanen die de taal spreken.


Vandaag de dag zijn er zes kerken die dagelijks geopend zijn en één die twee keer per week geopend is, in de volgende steden: Genève – Thônex ( de nieuwe hoofdkerk) waar de diensten in het Frans en Portugees gehouden worden, Genève – Centrum (de oude hoofdkerk) diensten in het Frans en Portugees; Zurich waar de diensten gehouden worden in het Duits en Portugees; Lausanne met diensten in het Frans en Portugees; Bern diensten in het portugees: Lugano diensten in het Italiaans en Portugees; en Basel waar de diensten in het portugees gehouden worden.


De nieuwe kerk begon met dagelijkse diensten te houden op 15 september en is gelokaliseerd in Genève, in stadsdeel Thônex (Adres: Rue de Genève 94-96, 1226 Thônex)


De voornaamste problemen die worden ondervonden bij de uitvoering van de werkzaamheden van de UKGR heeft met de evangelisatie te maken. Het is verboden om te evangeliseren of evangelisch materiaal uit te delen op straat, maar dit alles werd overwonnen door het geloof.


De foto's hierboven zijn van een speciale dienst in de nieuwe hoofdkerk in Genève.


Bisschop Vitor Silva

vrijdag 22 oktober 2010

10 Tekenen van geestelijke zwakheid

1. Geen plezier meer om met God te praten.

Er zijn mensen die smoesjes verzinnen vanwege tijdgebrek, vermoeidheid en de gedachte dat God al weet wat zij nodig hebben. Daardoor uiten zij niet hun afhankelijk aan God.


2. Geen plezier om de wil van God te kennen.

De mensen die het nalaten om de Bijbel te lezen, zijn ook automatisch nalatig om naar Gods stem te luisteren. Op deze manier hebben ze geen idee van Zijn wil voor hun levens, omdat de Bijbel de bron daarvan is. Daarin staat de wil van God voor onze levens beschreven.


3. Angst voor de dood.

De persoon heeft angst voor de bestemming van zijn ziel, omdat hij niet de zekerheid van het Eeuwige leven heeft.


4. Angst dat de Here Jezus zal terug komen en hem niet zal meenemen.

De persoon is bang voor de terugkomst van de Here Jezus, omdat hij weet dat zijn levensstijl hem niet het recht geeft om meegenomen te worden.


5. Een grotere waardering voor het materiële dan voor het geestelijke.

De persoon verliest zijn visie voor de behoudenis en geeft een hogere prioriteit aan materiële zaken. De geestelijk zaken, die op de eerste plaats horen te staan, komen op de tweede plaats.


6. Een grotere bezorgdheid om mensen te behagen in plaats van God.

De persoon maakt zich meer bezorgd om hetgeen mensen denken en van hem verwachten, in plaats van wat God denkt en van hem denkt.


7. Gebrek aan vrees.

Hiermee wordt bedoeld het bewaren van wrok, jaloezie, anderen beoordelen, ongehoorzaamheid, opstand enz. Echter vrees representeert niet angst, maar een diepe respect. Wanneer een persoon opstandig wordt wil hij in feite zijn wil doordrukken.


8. Gebrek aan concentratie tijdens het gebed.

De persoon wordt makkelijk afgeleid en opent zijn ogen, denkt aan andere zaken en blijft leeg van binnen. De persoon "bidt", "aanbidt", "zoekt", maar het lijkt wel alsof de persoon daar niet is. Zijn gedachten zijn er niet bij…


9. Geen blijdschap in de behoudenis.

De persoon die behouden is zit vol van vreugde en is blij ongeacht door welke situatie hij heen gaat, omdat deze vreugde spontaan is. Hij voelt zich veilig, vredig en dat wordt niet aangepast.


10. De boodschap is nooit voor hem.

De persoon denkt dat de prediking nooit voor hem bedoeld is, maar juist voor anderen. Maar Christus is altijd bezig om ons te vernieuwen, ons te leren hoe we een nieuw verstand, hart en geest te kunnen hebben.

woensdag 20 oktober 2010

dinsdag 19 oktober 2010

Verbond met God

De Here Jezus is niet gekomen om vrede op aarde te brengen, zodat allen vrede met elkaar zouden hebben. Dit is onmogelijk, want zolang er duisternis in deze wereld is zal er altijd oorlog tussen licht en duisternis zijn.

Als u een verbond met God heeft, bent u licht en zult
u vrede hebben met God. Maar waar u werkt of woont, zult u altijd ongelovige mensen tegenkomen die heel anders denken of gedragen dan u. Soms komen deze mensen naar de kerk, maar omdat ze geen verbond met God hebben, zijn ze ongelovig en zullen ze altijd gebruikt worden door het kwaad om tegen u op te staan.

In feite heeft u de visie van Gods grootheid en daarom wordt u als gek beschouwd vanwege uw geloof in Gods Woord. Wanneer u God uitdaagt door een offerande op het altaar te plaatsen of wanneer u een offer doet, wordt u gezien als een gek of een gestoord iemand die in een gekkenhuis thuis hoort.Toen u het voor de duivel deed was het geen probleem, maar nu dat u het voor God doet is het wel een probleem. Vanwege deze onmogelijke samenleving tussen het licht en de duisternis gaf de Here Jezus ons een wapen, een zwaard. Niet fysiek maar geestelijk, dat nooit faalt. Het moet worden gebruikt, anders overheerst de duisternis. Abraham gebruikte dit wapen met volharding.

Wanneer u naar de kerk komt heeft u de mogelijkheid om sterker te worden met dit wapen. Wat u hier hoort is heel anders dan wat u op uw werk of thuis hoort. Daar is twijfel, hier is geloof. Niet te vergeten dat de persoon meer tijd doorbrengt op het werk of thuis dan in de kerk. God wil niet dat er scheiding in het gezin zal bestaan, maar als de vader licht is en het kind duisternis, of als de moeder licht is en de dochter duisternis dan zullen er conflicten zijn. Daarom is het noodzakelijk om het zwaard in praktijk te zetten met volharding, zodat de duisternis vernietigd wordt .

Voorheen hield u meer van uw vader en moeder dan van de Here Jezus. Maar nu, vanwege het onvoorwaardelijke verbond met God, houdt u minder van ze. De duivel doet de moeder denken dat ze haar zoon kwijtraakt, de man denkt dat hij zijn vrouw verloren heeft. Dit alles en daarbij nog het kruis is wat degenen die een verbond met God hebben, moeten dragen. Wat u moet doen om te overwinnen is in het geloof blijven en trouw zijn aan uw verbond met God.

God zegent u in overvloed,

Bisschop Romualdo Panceiro

maandag 18 oktober 2010

Inspirerend verhaal

De koning en de wijze

Er was eens een koning die in een rijk kasteel woonde. Op een dag stond hij op met een angstig voorgevoel. Hij had een enge droom gehad waarin hij in één keer al zijn tanden verloor. Bezorgd beval hij:

- Roep mijn beste wijze.


Binnen een paar minuten was de wijze voor de koning. Nadat hij hem zijn droom vertelde, beval hij hem:

- Vertel mij, wijze, wat betekent mijn droom?


De wijze dacht… en dacht… en dacht… en draaide zich om naar de koning en zei:

- Majesteit er zal een schaamte over uw familie komen. Een verschrikkelijke ziekte zal uw kasteel insluipen en net zoveel familieleden doden als het aantal tanden dat u in uw droom verloor.


De koning werd woedend en beval zijn commandant der strijdkrachten om de wijze vast te binden aan een paal en hem honderd zweepslagen te geven in het bijzijn van al zijn onderdanen.


- Roep een andere wijze, deze is een idioot, beval hij schreeuwend.


Zeer snel was daar een andere wijze voor de koning. Hij vertelde hem over de slechte droom en beval hem:

- Vertel mij, wijze, wat betekent mijn droom?


De wijze dacht… en dacht… en dacht… en draaide zich om naar de koning en zei:

Uwe Majesteit is een echte uitverkorene, een door God beschermde persoon. Het aantal tanden dat u verloor in uw droom zal het aantal familieleden zijn die u zult verliezen vanwege een verschrikkelijke ziekte. Maar, ondanks alle ellende in uw kasteel, zal uwe hoogheid het overleven, gezond en wel.


De koning, helemaal in zijn nopjes, beval dat men hem honderd gouden munten gaf.


Toen de wijze het kasteel verliet, zei één van de hoveling tegen hem met bewondering:

- Het is niet mogelijk!!! Uw interpretatie was precies hetzelfde als die van uw collega. Waarom, echter, werd hij bestraft met honderd zweepslagen en u beloond met honderd gouden munten.


- Onthoud mijn vriend, zei de waarzegger, alles hangt af van de manier waarop je iets zegt.


Één van de grootste uitdaging van de mensheid is om de kunst van communicatie te begrijpen. Geluk of ellende, vrede of oorlog zijn, vaak, afhankelijk van de communicatie. Dat de waarheid in elke situatie verteld moet worden, lijdt geen twijfel. Maar de manier waarop hij verteld wordt heeft, in bepaalde situaties, tot grote problemen geleidt. De waarheid kan worden vergeleken met een kostbare steen. Als we hem in het gezicht van een persoon gooien, kan hij iemand verwonden en zodoende pijn en woede opwekken. Maar als we hem omhullen in een kostbare verpakking en hem met tederheid aanbieden, zal hij zeker met gemak worden aanvaard. De verpakking in dit geval is vriendelijkheid, begrip en bovenal, een oprecht verlangen om de persoon te helpen aan wie het gericht is. Bovendien zou het verstandig van ons zijn, als wij datgene dat wij aan anderen willen zeggen en waarvan wij denken dat het waar is, eerst in de spiegel zouden zeggen. En, afhankelijk van onze reactie, kunnen wij doorgaan of onze intentie laten varen. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat hetgeen het verschil maakt, de manier is waarop wij iets zeggen.

zaterdag 16 oktober 2010

Het Heilig Avondmaal

"En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden."
(Matteüs 26:26-28) NBG-Vertaling 1951

Het laatste maal die de Here Jezus hield was het Heilig Avondmaal. Alhoewel de Here duizenden mensen had geholpen, gezegend, genezen en bevrijd hield Hij Zijn laatste maal op aarde alleen maar met de 12 discipelen. De mensen die Hij als Zijn vrienden beschouwde. Deze Zondag zullen wij in alle UKGR Evangelisch Centra deelnemen aan het Heilig Avondmaal om zodoende aan de Here te tonen dat wij niet alleen maar mensen willen zijn die door Hem gezegend worden, maar voornamelijk dat wij Zijn volgelingen en dienaren willen zijn.

Wilt u ook een dienaar van God zijn dan nodigt de Heer u uit om samen met Hem deel te nemen aan het Heilig Avondmaal ter Zijner gedachtenis, zodat zoals u het brood en de druivensap tot u zal nemen ook de kracht en vrede van God in uw binnenste zal komen.

Tot zondag.

vrijdag 15 oktober 2010

UKGR Wereldwijd - Brazilië

De Tempel van Salomo in Brazilië

In de bovenstaande video kunt u het nieuwste project van de Universele Kerk van Gods Rijk zien, een kathedraal die wordt gebouwd volgens het ontwerp van de Tempel van Salomo. Het project zal zeer groot zijn aangezien deze kathedraal heel groot zal zijn zowel in omvang als in ruimte. De stenen die gebruikt zullen worden om deze tempel te kunnen bouwen zullen worden geïmporteerd uit Israël, dus kosten noch moeite worden gespaard om deze tempel tot Gods huis te maken.

Niet alleen de leden van de UKGR wereldwijd zijn heel gelukkig met dit project, maar ook vele Joden zien reikhalzend uit naar de voleinding van de bouw. Één van de grootste wens van de Joden, zo niet de grootste wens, is dat de Tempel van Salomo, die in het verleden werd vernietigd en waar nu alleen maar de klaagmuur van over is gebleven, weer zal worden opgebouwd. Zodoende kunnen ze weer aanbidden zoals zij vroeger gewend waren. Met de bouw van deze Tempel zien zij daar een mogelijkheid in, al is hij in Brazilië. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders zoals ambassadeurs en ministers van Israeël hebben al hun goedkeuring over dit project uitgesproken.

De constructie van dit immense project, dat verricht wordt voor de glorie van de Here Jezus Christus, is al begonnen en de verwachte voleinding wordt geschat op 2014. Bekijk hieronder een aantal afbeeldingen van hoe de tempel eruit zal zien.

donderdag 14 oktober 2010

Sterke wind

We hebben gezien dat de voordelen van het geloof tot stand komen door gehoorzaamheid aan het Woord. Maar wat onopgemerkt is gebleven, is dat gehoorzaamheid zelf een handeling is en geen gevoel.

Geloof is handeling, actie en beweging. Wanneer wij in het geloof wandelen beweegt de Geest van God in ons. Er is dus geen angst, twijfel of bezorgdheid. Veeleer, er is zekerheid, overtuiging, vaststelling en moed om te handelen volgens de Hemelse leiding. Deze chemie van geloof gaat gepaard met de Geest.

God is geest.

Het woord geest staat oorspronkelijk in verband met wind, adem, licht, vuur, enz. Jezus leert ons dat degene die door de Geest geleid wordt, als de wind is. Mozes
zag het brandende braamstruik en merkte op dat hij niet werd verteert. In de woestijn werden de Israëlieten in de avond geleid door een vuurkolom en overdag door een wolk. Bij de inwijding van de Tempel, kwam de aanwezigheid van God in de vorm van vuur, Elia bad en er kwam vuur uit de hemel, de discipelen kwamen bijeen in de bovenzaal, toen het geluid van een ruisende wind het hele huis vulde.

Wandelen in de geest is wandelen in het geloof of in beweging zijn.

Het lost niets op om Bijbelse kennis te hebben en geen handelingen te ondernemen. Velen denken dat dit genoeg is voor de behoudenis en stellen zich gerust in het geloof. Ze zijn actief in ongehoorzaamheid, maar passief in het
praktiseren van het Woord. Voor zulke mensen heeft de Here de volgende boodschap: “Maar tot de goddeloze zegt God: Wat hebt gij mijn inzettingen op te tellen, en neemt mijn verbond in uw mond, hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden achter u werpt?” Psalmen 50:16,17

Degene die gevuld is door de Geest wordt geleid door een onstuimige Wind. Omdat hij gehoorzaam is wordt hij geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij praktiseert en
veroverd zijn beloofde land.

God beloofde het land Kanaän aan Abraham en zijn nageslacht, maar zoals met alle hemelse beloftes, gebeurt dat niet automatisch. Het moet in bezit genomen worden. Tussen de beloftes en de uitkomst ervan staat een weg die gelopen moet worden. En door de acties van geloof worden de beloftes in bezit genomen.

Met de behoudenis van de ziel is het niet anders. Wij werden gered, wij zijn gered en wij zullen gered worden als wij in het geloof blijven volharden. Als wij constant in het geloof blijven leven en de leiding van de Geest blijven volgen.

God zegent u in overvloed,

Bisschop Edir Macedo

dinsdag 12 oktober 2010

Inspirerend verhaal

Hoe u beledigingen dient te ontvangen

Vlakbij Tokyo leefde er een grote oude samurai, die zich toewijde om het Zen boeddhisme te onderwijzen aan de jeugd. Ondanks zijn leeftijd was er een legende dat hij nog steeds in staat was om elke tegenstander te verslaan. Op een zekere middag kwam er een krijger die bekend stond voor zijn totale gebrek aan gewetensbezwaren. Hij stond bekend om zijn provocatietechniek: hij wachtte totdat zijn tegenstander de eerste beweging maakte en, omdat hij het vermogen had om fouten te doorzien, voerde daarna bliksemsnel een tegenaanval uit. De jonge ongeduldige krijger had nog nooit een gevecht verloren.


Omdat hij had gehoord over de reputatie van de samurai, was hij gekomen om hem te verslaan en zodoende zijn roem te vergroten. Alle studenten waren tegen het idee, maar de oude man nam de uitdaging aan.


Ze gingen allemaal naar het dorpsplein en de jongeman begon de oude meester te beledigen. Hij gooide een paar stenen naar hem, spuugde in zijn gezicht, schreeuwde alle scheldwoorden die hij kende en beledigde zelfs zijn voorouders. Urenlang deed hij alles om hem te provoceren, maar de oude man bleef onbewogen. Aan het einde van de middag voelde de jonge krijger zich uitgeput en vernederd. De onstuimige jonge krijger trok zich terug.


Teleurgesteld vanwege het feit dat de meester zoveel beledigingen en provocaties had geaccepteerd vroegen zijn leerlingen hem:


- Hoe kon u zoveel vernedering verdragen? Waarom heeft u niet uw zwaard gebruikt? Zelf als u wist dat u de strijd zou kunnen verliezen dan zou dat beter zijn dan uzelf als een lafaard gedragen voor onze ogen.


- Als iemand tot u komt met een geschenk en u accepteert het niet, aan wie behoort dan het geschenk? vroeg de samurai.


- Aan diegene die het probeerde te geven, zei één van zijn discipelen.


- Hetzelfde geldt voor afgunst, woede en beledigingen, zei de meester. Als ze niet worden geaccepteerd dan blijven ze eigendom van diegenen die ze met zich meedroeg.


"Uw innerlijke vrede is uitsluitend afhankelijk van uzelf. De mensen kunnen alleen uw vrede van u wegnemen als u het toelaat."

zaterdag 9 oktober 2010

Dag van de Trouwen


Op Zondag 10 oktober zal de Dag voor de Trouwen gehouden worden. Tijdens deze dienst zal iedereen de gelegenheid krijgen om zijn/haar trouwheid aan de Here te beloven. Wij zien in het boek van Jona dat Jona veel pech en negativiteit meemaakte in zijn leven op het moment dat hij zijn belofte aan God brak en hetzelfde kunnen wij ook zien in het verhaal van Jakob in het boek van Genesis. Maar toen Jona inzag wat hij deed en wat de gevolgen daarvan waren, nam hij de beslissing om voortaan trouw te worden aan God en die beslissing bracht positieve veranderingen in zijn leven.

"Maar ik, met lofzegging wil ik aan U offeren; wat ik beloofd heb, wil ik betalen; de redding is des HEREN. En de Here sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge." (Jona 2:9,10) NBG-Vertaling 1951

In hetzelfde geloof zal er een gelegenheid zijn voor allen om ook hun trouwheid aan de Here te presenteren, opdat het leven positieve resultaten voor hen zal brengen. Bent u een persoon die veel dingen aan God belooft, maar ze niet nakomt? Dan zou dat de reden van veel blokkades in uw leven kunnen zijn. Als u voortaan trouw aan God wilt zijn mis dan niet de Dag van de Trouwen. Klik op deze link om uw lokale UKGR te lokaliseren.

vrijdag 8 oktober 2010

Getuigenis Lilian Coelho SantosMijn naam is Lilian Coelho Santos. Ik ben 20 jaar oud en ik zou graag mijn getuigenis willen vertellen. Het begon allemaal toen ik een kind was. Mijn vader had een drankprobleem en was heel agressief tegenover mijn moeder, zodoende werd ik een opstandig. Zo ben ik opgegroeid. Toen ik negen was wilde ik mijn vader doden vanwege de dingen die hij deed. Hij sloeg mijn moeder, mijn broers en mij. We waren met acht broers en zussen thuis en ik verloor twee broers aan criminaliteit. Ik plande hoe ik hem dood zou maken, maar vanwege alle leed rende ik weg van huis toen ik elf was. Toen brak de hel los: Ik leerde hoe ik drugs moest gebruiken en begon op straat te leven. Ik leefde gedurende vier jaar op straat. Aanj het begin leek het alsof iedereen mijn vriend was, omdat ik altijd onder invloed van drugs was. Ik herinnerde me nooit dat ik een moeder had die thuis aan het lijden was. Ik werd geslagen door de politie, snoof lijm, gebruikte crack, wiet en cocaïne. Om mijn gewoontes te onderhouden werd ik een prostituee. Ik verkocht mijn lichaam in ruil voor drugs. Er waren dagen dat ik mijzelf verkocht voor 30; soms stal ik om drugs te kunnen kopen. Ook al was ik heel jong, ik begon met stelen in winkels om hetgeen wat ik had gestolen te kunnen verkopen, zodat ik de drugs kon kopen waar mijn lichaam naar snaktte. Van mijn 12e tot mijn 16e kon ik niet meer studeren. Wanneer ik naar school probeerde te gaan belandde ik altijd in de problemen, was ik aan het vechten en werd ik vaak geschorst.

Gedurende die vier jaar keerde ik verscheidene keren terug naar huis. Ik bleef een paar maanden thuis, maar daarna keerde ik meteen terug naar de straat. Ik kon het thuis niet uitstaan en daardoor ging ik vrijdag uit om alleen op maandag terug te keren, en er waren tijden dat ik niet eens de moeite deed om naar huis te gaan.

Toen ik 14 was begon ik, door invloed van mensen waarvan ik dacht dat zij mijn vrienden waren, op de daken van rijdende treinen te spelen. Tijdens die momenten dacht ik dat het cool was: die adrenaline stoot, de wind in mijn gezicht, het vermogen om mijn evenwicht te houden op een trein… tot de dag dat ik viel en de trein over mijn been reed. De machinist zelf hielp me, ik geloof dat het God was die dat deed. Ik werd gedurende 2 maanden en 15 dagen opgenomen in het ziekenhuis, maar zelfs toen gaf ik mijn leven niet aan God.

Nadat ik mijn been verloor, begonnen dingen erger te worden. Ik zei tegen mijzelf, "Ik heb al mijn been verloren, nu is het tijd om ook mijn leven te verliezen." En met die gedachte in mijn verstand begon ik me uit te leven met alcohol en drugs, omdat ik dacht dat ik niets meer te verliezen had. Ik begon uit te gaan met getrouwde mannen, het kon me allemaal niets meer schelen, en geloof me ik gebruikte krukken, maar niemand kon me stoppen.

Toen ik 16 was bereikte ik de bodem. Hoewel ik veel verkeerde dingen had gedaan, had ik nog nooit geprobeerd om mijn eigen leven weg te nemen.

Mijn broer, die nu een helper is, werd in die tijd bedreigd met de dood en hij besloot om naar Bahia te gaan om te vluchtten van diegenen die hem dood wilden hebben. Mijn zus, die toentertijd al een helpster was, was daar om hem te helpen en zij heeft hem veel geholpen. Ik bleef In Sao Paulo waar ik zelfmoord probeerde te plegen. Ik probeerde mijn polsen door te snijden en was altijd aan het te denken hoe ik mijzelf dood kon maken.

Na een tijd kwam mijn broer terug van Bahia, compleet getransformeerd. Hij was een man van God en dat trok mijn aandacht. Mijn broer, die net zoals ik een drugsverslaafde was, was opeens een ander persoon zonder enige angst voor diegenen die hem wilden doden en met een vredige blik op zijn gezicht. Hij was een andere man en hij evangeliseerde mij, of beter gezegd, hij daagde mij uit en zei dat ik zou veranderen als ik mijzelf aan God zou over geven. Maar als er niets gebeurde, dan kon ik mijn leven houden. Hij zei dat juist op het moment dat ik mijn leven als een verloren zaak beschouwde.

Ik bezocht de Universele Kerk van Gods Rijk in Carapicuiba (Sao Paulo) en daar begon mijn bevrijdingsproces. Gedurende één maand bezocht ik elke dag de kerk, van zondag tot zondag. Ik was dorstig en diende God te zoeken. Ik werd gedoopt in het water, had een ware ervaring met God en werd gedoopt met de Heilige Geest.

Ik weet dat God onze harten kent en dat Hij alles in mijn leven deed. Hij wist dat ik zonder Hem niet alles kon opgeven en daarom verzegelde Hij mij met Zijn Geest en sindsdien ben ik nooit meer dezelfde persoon geweest. Vandaag de dag ben ik een jonge vrouw met een gezegend geestelijk leven, ik heb twee broers die helpers zijn, mijn moeder bezoekt de kerk en mijn vader, die de bron van al mijn pijn was, bezoekt nu ook de kerk. Ik weet dat God het werk dat Hij begonnen is in mijn familie zal afmaken, omdat alleen Hij mij kon accepteren. Hij opende de deuren voor mij, zodat ik een prothese kon gebruiken. Vandaag dien ik God als een helpster, ondanks het feit dat ik een prothese draag. Ik doe dat zodat iedereen kan weten dat noch God noch onze kerk mensen discrimineert.

Elke dag dien ik God met plezier en Hij, in Zijn oneindige genade, gebruikt mij om anderen te redden.

Ik heb een sterke behoefte om Hem op het altaar te dienen en te trouwen met een man van God. Ik weet dat Hij dat op de juiste tijd zal realiseren.

Dank u voor de gelegenheid om mijn getuigenis te plaatsen voor de eer en glorie van de Here Jezus. Ik ben een helpster in de Kathedraal van Santo Amaro en ik ben een lid van de jongerengroep, waar ik andere jongeren probeer te helpen door mijn getuigenis.

Dat God alle gebieden van uw leven mag zegenen.

Lilian Coelho Santos

woensdag 6 oktober 2010

Het doek van Jezus

Waarom liet Jezus Zijn zweetdoek gevouwen achter in het graf na Zijn wederopstanding?


Johannes 20:7 toont ons dat, het doek, dat over het gezicht van Jezus werd geplaatst, niet terzijde werd gelegd in de grot samen met de andere doeken. De Bijbel reserveert een gehele vers om ons te vertellen over het doek die met aandacht werd gevouwen en bij het hoofdeinde van de stenen graf werd gezet.


"En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. IJlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd.


Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf; en die twee liepen samen snel voort; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf, en zich vooroverbuigende, zag hij de linnen windsels liggen; hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende, en hij ging het graf binnen en zag de windsels liggen, maar de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold, terzijde op een andere plaats." (Johannes 20:-7) NBG-Vertaling 1951


is dit belangrijk? Absoluut.

Is dit veelbetekenend? Zeer zeker.


Om de betekenis van het gevouwen doek te begrijpen, dient u een beetje van de Hebreeuwse traditie te kennen. Het gevouwen doek heeft te maken met de relatie tussen een meester en zijn dienaar. Elke Joodse jongen kent deze traditie.


Wanneer de knecht de eettafel bereidde voor zijn meester, zorgde hij ervoor dat hij het precies deed zoals zijn meester het wilde hebben. De tafel werd perfect geplaatst en de knecht zou buiten het zicht van zijn meester wachten, totdat hij klaar was met de maaltijd. De knecht zou de tafel niet durven aan te raken voordat zijn meester klaar was met eten.


Als de meester klaar was met zijn maaltijd, zou hij opstaan, zijn vingers afvegen, zijn mond en baard schoonmaken, daarna zijn doek oprollen en hem vervolgens op de tafel gooien. In die tijd wilde een opgerold doek op een bord zeggen: "Ik ben klaar." Als de meester opstond en zijn doek opgevouwen naast het bord achterliet, zou de kecht de tafel niet durven aan te raken, omdat het gevouwen doek betekende: "Ik ben niet klaar, ik kom terug!"


God zegene u allen,


Bisschop Edir Macedo

maandag 4 oktober 2010

Inspirerend verhaal

God bestaat niet


Op een dag ging een man naar de kapper.

Toen zijn haren werden geknipt begon hij met de kapper te praten. Hij sprak over het leven en over God. Na een tijd kon de ongelovige kapper het niet meer aan en zei:

- Mijn vriend laat dit, God bestaat niet!

- Waarom?

- Kijk, als God bestond dan zou er niet zoveel ellende en hongersnood bestaan! Kijk om je heen en zie alle triestheid. Je hoeft alleen maar op straat te lopen en je kan dat opmerken!

- Goed, dat is jouw manier van kijken toch?

- Ja natuurlijk!

De klant betaalde en ging weg. Op straat zag hij een vieze zwerver met lange, onverzorgde haren en een warrige en vieze baard die tot zijn nek hing. Hij kon zich niet inhouden, draaide zich om en daagde de kapper uit:

- Weet je wat, ik geloof niet in kappers!

- Hoe bedoel je?

- Ja, want als er kappers bestaan, dan zouden er geen mensen bestaan met lange haren en baarden!

- Kijk, zulke mensen bestaan omdat ze klaarblijkelijk niet naar mij komen!

- Heel goed. Nu begrijp je het.


Vaak geven wij God de schuld voor de problemen van deze wereld en vergeten we dat, omdat wij ons deel niet doen, wij eraan bijdragen dat de wereld blijft zoals hij is. Wij hebben een vrije wil en het vermogen om onze acties te kiezen en goede of slechte beslissingen te nemen. God heeft het zo ingesteld, zodat wij konden genieten van de vrijheid van onze besissingen. Anders zouden we gelijk zijn aan robots, marionetten en poppen en, uiteraard, zouden wij God hiervoor beschuldigen. En het kan niet anders! Het leven met God is een geschenk van God en dient ontvangen en gaccepteerd te worden als elk ander geschenk. Het mag niet opgelegd, verplicht of gedwongen worden. We dienen het te accepteren, te zoeken en te ontvangen. Ondanks het feit dat het voor iedereen is, is het noodzakelijk om de eerste stap te zetten.

zaterdag 2 oktober 2010

Openbaring

Onze naam is één van de eerste dingen die wij van jongs af aan leren, zelfs voordat wij leren praten. De naam is een identiteit van elke persoon, het identificeert ons als mens. Toen wij geboren werden gaven onze ouders ons een naam, omdat zij autoriteit hebben over ons leven.

Toen Mozes aan God vroeg wat Zijn Naam was, zei de Heer: "Ik ben wie ik ben" God stelde Zich niet aan Mozes voor met een naam, omdat Hij zelfbestaand is: niet geboren, niet geschapen en zelfs niet verwekt. God toonde Zich aan Mozes maar openbaarde Zijn naam niet. De Joden geloven dat Gods identiteit "Ik ben wie Ik ben" is en in het oude Testament noemde geen één van de grote mannen die God heeft opgericht Hem bij Zijn Naam, omdat het niet aan hun was geopenbaard. In het Nieuwe Testament wordt de Naam van God aan ons geopenbaard, dat in de hele geschiedenis verborgen bleef. De Naam Jezus is de Naam van God. Wat komt er in uw gedachte wanneer u de Naam Jezus uitspreekt? Degene die genas, vergaf, bevrijdde, redde enz. De Naam Jezus is verheven boven alle namen en alle knieën op aarde, in de Hemel en in de hel zal voor Zijn Naam buigen. Wanneer wij een bevel aan het kwaad geven om weg te gaan in Jezus Naam, dan gaat het kwaad weg omdat hij weet dat de Naam Jezus de autoriteit van de Allerhoogste met zich mee brengt.

Zodat u het beter kan begrijpen, stel u dit eens voor: De secretaris of minister van de president komt binnen. Hij zal spreken in de naam van de president met de autoriteit van de president. Als u het bevel van boven gehoorzaamd dan zal het met u niet anders zijn. God is geen naam, maar een titel. Tegenwoordig wordt de naam Jezus misbruikt en maakt het weinig verschil in het leven van de ongelovigen, omdat zij voor alles de Naam Jezus gebruiken zelfs om te schelden of vloeken.

De Bijbel zegt: ‘misbruik Zijn Naam niet’. Als u voor elk klein ding de naam van Jezus gebruikt, zal u op het moment dat u werkelijk de Naam Jezus nodig heeft, er geen voordeel van hebben omdat u het uitspreekt uit een gewoonte en zonder vrees. Ons geloof zal dan niet meer hetzelfde kracht hebben als in het begin van onze bekering. Daarom zegt de Bijbel: Omwille van mijn Naam, uitliefde van Mijn Naam en in Mijn Naam zult gij demonen uitdrijven. Dus de naam van God is Jezus. Wanneer wij de Naam Jezus vrezen en het gebruiken dan wordt het wonder verricht.

God zegent u in overvloed,

Bisschop Edir Macedo

vrijdag 1 oktober 2010

Het gezegende doekje

Gedurende 2 weken zijn de pastors van de UKGR aan het bidden voor de zakdoekjes die door het volk naar de kerk worden gebracht. Het zegenen van de zakdoekjes is gebaseerd op de volgende bijbelvers:

"En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren." (Handelingen 19:11 NBG-vertaling 1951).

Op dezelfde manier dat Paulus zijn geloof gebruikte door de doeken te zenden naar diegenen die Gods hulp nodig hadden, zijn de pastors van de UKGR de doeken, die gebracht worden door de mensen, aan het zegenen, zodat God ook door die doeken buitengewone krachten zal doen.

Als u nog niet een zakdoek naar de kerk hebt gebracht om het te laten zegenen, dan kunt u dat vandaag en morgen nog doen. De gezegende zakdoeken worden op 3 oktober om 10u weer teruggegeven. Indien u voor iemand anders een zakdoek wilt brengen dan is dat ook mogelijk, echter deze persoon dient wel zelf naar de kerk te komen om hem in ontvangst te nemen. Voor de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt kunt u op deze link klikken.