maandag 11 april 2011

De vrucht van de Heilige Geest – Liefde(deel 3)

Onze liefde voor anderen

Dit is de tweede grootste gebod van Gods wet en een deel van het karakter van elke christen. Het is precies hetgeen dat een persoon zijn eigen leven doet opgeven voor iemand anders, net als de Here Jezus deed.

De liefde voor anderen is een direct resultaat van een leven in gemeenschap met de Heilige Geest, omdat Hij Degene is die ons in staat stelt om hem te voelen. Dit is het doel van de UKGR: om het levende Evangelie te verspreiden en de wereld de grootste uitdrukking van liefde te tonen, wat een vervuld leven is, door geloof in de Here Jezus Christus.


Wanneer we anderen lief hebben, vergeten we onszelf, omdat liefhebben gelijk is aan geven. In feite, maakt de liefde het leven op Aarde het waard om te leven, omdat we God verheerlijken en volgen Zijn karakter handelen wanneer we anderen liefhebben. We kunnen dit in de woorden van Jezus zien, toen Hij zei: "Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander." (Johannes 13:35) NBG vertaling 1951.

Zijn doel voor de mensheid is heel duidelijk. Overigens kan de liefde voor anderen ons helpen de vele conflicten, die de mensheid vernietigen en de wortel van zoveel kwaad zijn, te vermijden. Met andere woorden, wanneer we onze naaste liefhebben, dan houden we indirect ook van onszelf, omdat deze houding vrede in onze wereld brengt. Anderen liefhebben is meer een kwestie van intelligentie dan van een geestelijke plicht. Een persoon die liefheeft heeft meer voordeel dan wie geliefd is, omdat "Het is zaliger te geven dan te ontvangen." (Handelingen 20:35) NBG vertaling 1951.


Het is belangrijk om uit te leggen dat dit soort liefde niets te maken heeft met de liefde die bestaat tussen een man en een vrouw. Hoewel het absoluut normaal is, wordt het over het algemeen vergist als een vrucht van de Heilige Geest. Wanneer de liefde tussen twee mensen binnen het context van liefde voor anderen zit, dat wil zeggen, volgens Gods tweede grote gebod, puur, oprecht en goddelijk, het verwacht niets terug, dan is het een liefde van éénrichtingsverkeer. In plaats daarvan is er respect en achting voor de persoon die geliefd is, die altijd met goede ogen wordt aanschouwd en dat is de reden waarom hun fouten nooit bestraft worden, maar veranderd worden in kwaliteiten.

Een goed voorbeeld hiervan is de liefde van de ouders voor hun kinderen: ongeacht hoe stout ze zijn, ze zullen altijd perfect zijn in de ogen van hun ouders. Echter, wanneer liefde tussen twee mensen gevuld is met jaloezie en de één verwacht dat de ander hem op dezelfde wijze zal liefhebben, dan wordt het een liefde van tweerichtingsverkeer. De ene geeft, maar verwacht wanhopig er iets voor terug. Dit is niet van God, het is vleselijk en egoïstisch.

In feite, is dit slechts een andere sterke uitdrukking van egoïsme, net als een oncontroleerbare passie. Omdat de basis voor deze liefde egoïsme is, worden beide partijen gefrustreerd en worden uiteindelijk of heel jaloers of ontrouw aan hun partners. Zodra ze hun fysieke verlangens hebben vervuld, beginnen ze elkaars fouten te zien en is het einde van hun 'liefde' onvermijdbaar.

Wanneer de Heilige Geest er bij ons aandringt om met iemand te trouwen van hetzelfde geloof, dan is Zijn enige doel om ons te behoeden van de onjuiste, onechte en onregelmatige liefde dat heerst in deze satanische wereld. De duivel weet hoe hij mensen moet gebruiken die onwetend zijn over God – die makkelijk overmeester worden door hun vurige passies – en daarom is deze wereld in totale chaos. Pure liefde is zeldzaam en koud geworden, precies zoals de Here Jezus voorspelde.


Ware christenen moeten heel voorzichtig zijn om niet in de valstrik van de duivel te vallen. Als gevoelens worden beïnvloed door deze wereld, dan kan het geloof verzwakt worden. Er zijn veel mensen die het geloof niet meer hebben, omdat ze teleurstellingen hebben geleden in hun liefdesleven.

Ze spreken met grimmigheid, zeggende dat God ze niet heeft beschermd. Maar wanneer ze het Woord van God horen te observeren, dan kiezen ze ervoor om er over heen te kijken, bewerend dat hun partner zich uiteindelijk wel zal bekeren op een dag. Op een dag, echter, vanwege de slechte invloeden van hun partners gebrek aan geloof zijn zij het die hun geloof verloochenen. De Here zei duidelijk:

"Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?" (2 Korintiërs 6:14,15) NBG vertaling 1951.

Hij laat geen ruimte over twijfels. De liefde die we dienen te voelen voor ongelovigen dient gekoppeld te zijn aan de zorg die we hebben voor hun ziel, dat wil zeggen, dat het een oprecht verlangen is om hun te helpen zichzelf te vinden en, boven alles, God te vinden, door de Here Jezus Christus te accepteren als hun persoonlijke Redder.

*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet morgen om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten