dinsdag 27 april 2010

Driemaal langs de zeef?

Een jonge man zocht Socrates op en zei dat hij hem iets moest vertellen over iemand anders.

Socrates las op dat moment een boek, en hief zijn ogen op naar de jongen en vroeg:

- Is hetgeen je gaat vertellen al driemaal langs de zeef gegaan?

- Driemaal langs de zeef? Vroeg de jongen

- Ja! De eerste zeef is de WAARHEID.

Is hetgeen je mij wilt vertellen echt een feit?

In het geval dat je ervan hebt gehoord, dan moet het hier meteen ophouden. Maar laten we ervan uit gaan dat het de waarheid is, dan moet het langs de tweede zeef gaan: GOEDHEID.

Is hetgeen je mij wilt vertellen iets goeds?

Helpt het om de reputatie van de andere persoon op te bouwen of juist af te breken? Als hetgeen je wilt vertellen de waarheid en iets goeds is, dan moet het langs de derde zeef: NOODZAAK.

Komt het goed uit om dit te vertellen? Lost het iets op? Helpt het de gemeenschap? Kan het deze planeet verbeteren?

Socrates voltooide:

- Als het driemaal langs de zeef is gegaan, vertel het dan!!! Want zowel ik, jij en je broeder zullen er een voordeel uit halen.

In het tegenovergestelde geval moet je het vergeten en begraven. Dan is het een roddel om gewoonweg de sfeer te vergiftigen en twist te brengen onder de broeders en collega’s op deze planeet.

Denk hierover na!

maandag 26 april 2010

Geloof voor de zwakken?

Vele ongelovigen denken dat het geloof alleen voor de zwakken in onze samenleving is. Het is voor degenen die in iets of iemand moeten geloven om iets te kunnen bereiken. Ze denken dat ze onafhankelijk of zelf voorzienend zijn en wat het eeuwige leven betreft, willen ze daar liever niet over praten.


Het is veel makkelijker voor een mens om volgens zijn eigen menselijke verlangens te leven, dan dat hij zijn geloof in God praktiseert. Maar wie is dan eigenlijk de zwakke? Alleen een vastberaden persoon is in staat om zijn geloof te praktiseren.

En wat is het geloof uiteindelijk? Eén ding is zeker: het geloof is geen religie. Een ieder kan zichzelf religieus noemen, daar is geen geloof voor nodig.

Het geloof is het praktiseren van Gods Woord. Wanneer u vergeeft, ook al heeft u ontzettend veel redenen om gekwetst te zijn. Wanneer u de waarheid spreekt, ook al komt dit u slecht uit. Wanneer u de wil van uw vlees weigert, om zodoende de wil van uw geest te doen. Oftewel, wanneer u de Stem van God gehoorzaamt.

Wanneer wij investeren in het geloof, dan investeren wij in het leven. Het is zoals zaaien op goede aarde. Met volle zekerheid, zullen op het juiste moment, de vruchten worden geoogst. Maar het is niet omdat u geloof heeft, dat u ze zult ontvangen. Net zoals u niet goede vruchten zult oogsten, vanwege de goede aarde- u dient namelijk wel goede zaden te zaaien!

Het geloof uitoefenen betekent niet perse religieus zijn of toegewijd aan een kerk, maar wel de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de leringen van Jezus, volgens de Bijbel.

God zegent allen!

Bp. Macedo


vrijdag 23 april 2010

"Ik was hopeloos"Aanstaande zondag zullen wij in alle UKGR centra de Hoop zondag houden. Voor diegene die zich alleen en hopeloos voelen. Klik hier voor één van onze Adressen.

dinsdag 20 april 2010

Wie bezit uw frietjes?

Een man koopt frietjes voor zijn zoontje. Daarna doet de vader wat alle vaders doen- hij neemt zelf een frietje om het te proeven. Het zoontje geeft zijn vader een klap op zijn hand en zegt: “Blijf van mijn frietjes af!”

De vader vindt dat zijn zoon egoïstisch is, want hij weet dat hij de frietjes heeft gekocht en dat het hem toebehoort. De vader weet dat de zoon aan hem toebehoort. De vader zou dus boos kunnen worden en nooit meer frietjes voor zijn zoon kunnen kopen, alleen om hem een lesje te leren. Of de vader zou zijn zoon in frietjes kunnen “begraven” als hij dat zou willen.

De vader denkt: “Waarom is mijn zoon egoïstisch, ik heb een heel bakje frietjes voor hem gekocht en ik wil er maar ÉÉN.”

God heeft ons geld gegeven. Wanneer Hij om de tiende vraagt, slaan mensen Hem figuurlijk op Zijn hand en zeggen: “Blijf met Uw handen van mijn geld af!”

God is eigenaar van alles wat wij hebben. Hij wilt dat wij:

  1. Weten om te gaan met wat wij hebben, voor Zijn glorie.
  2. Een deel teruggeven van wat Hij ons geeft.

maandag 19 april 2010

De coach

Het startpunt van de coach is om te geloven in zijn speler, in zijn potentieel.

Daarna identificeert hij zijn kracht en zwakheden.

Hij besluit wat hij moet doen met zijn kracht en vernietigd zijn zwakheden.

HIj is veeleisend, omdat hij weet dat elke speler een weerspiegeling is van de trainer.

Hij disciplineert met een stevige hand maar niet tot het punt dat hij kwetst, omdat hij de grenzen van de persoon kent.

Hij toont hoe het gedaan moet worden en voorziet in de vereiste instrumenten, zodat de klus geklaard kan worden.

Hij onderwijst.

Hij is een vriend maar geen maatje.

Hij helpt de persoon meer bereiken dan deze ooit op zichzelf zou kunnen doen.


Elke vader (en moeder) is een coach.

Elke leraar is een coach.

Elke baas is een coach

Elke pastor is een coach.

Elke leider is een coach.

U bent de coach – misschien niet voor een andere persoon, maar ten minste wel voor uzelf.


Wat voor coach bent u geweest?

vrijdag 16 april 2010

Pak met koekjes

Op een zekere dag was er een jongedame aan het wachten op haar vlucht in de vertrekhal van een luchthaven. Omdat ze enige tijd zou moeten wachten besloot ze om een boek te kopen om de tijd te doden. Ze kocht ook een pak met koekjes. Daarna vond ze een stoel in een afgelegen deel van de luchthaven waar ze rustig kon zitten en haar boek kon lezen. Naast haar zat een man.

Toen ze het eerste koekje nam, nam de man er ook een. Ze voelde ze zich verontwaardigd, maar zei niets en dacht alleen maar: " Wat een brutaliteit! Als ik een agressief persoon was, had ik hem een klap gegeven die hij nooit zou vergeten!”

Na elk koekje dat zij nam, nam de man er ook een. Zij raakte hier zo verontwaardigd door, dat ze niet wist hoe ze moest reageren.

Er bleef alleen maar een koekje over en ze dacht bij zichzelf: Wat zou deze brutale aap nu gaan doen?

De man nam het koekje brak het doormidden en liet het andere deel voor haar.

Dit maakte haar heel geïrriteerd en woedend. Zij nam haar boek en haar dingen en liep naar de toegangshal van het vliegtuig.

Toen zij rustig in het vliegtuig op haar stoel zat, zag ze tot haar verbazing dat haar pak met koekjes nog ongeopend in haar tas zat. Zij voelde zich heel erg beschaamd, omdat zij diegene was die fout zat en nu geen tijd meer had om zich te verontschuldigen.

Die man deelde zijn koekjes met haar zonder boos te worden, ondanks het feit dat hij alle recht had om verontwaardigd te zijn.

Hoe vaak eten wij in ons leven andermans koekjes zonder dat wij het door hebben? Denk er goed over na. Zijn er mensen die heel anders handelen dan hoe u zou willen? Neemt dat uw geduld weg en geeft het u het gevoel dat niemand u mag? Verander dan. Probeer meer te geven dan te ontvangen. U kunt hierin veranderen. We kunnen alleen de wereld om ons heen veranderen als we allereerst onszelf veranderen.

dinsdag 13 april 2010

De Tweede Liefde

Het niet meer voelen van die emotie die u ervoer bij uw eerste ontmoeting met God, wil niet automatisch zeggen dat u uw eerste liefde heeft verlaten.


Blijdschap vanwege de behoudenis, bevrijding van het verleden en een slecht geweten, een enorm verlangen om anderen te redden, de wil van God te doen en Zijn Stem te gehoorzamen, zijn enkele karaktereigenschappen van een actief geloof. Zij weerspiegelen de onvergetelijke ervaring van de eerste ontmoeting met God. Maar in de praktijk wordt de eerste liefde het meest getoond door het verlangen om zielen te redden.


Wie uit de Geest geboren is wil tenminste hetzelfde voor zijn naasten. Hiervan afwijken, betekent het verlaten van de eerste liefde.


In de loop der jaren zijn velen afgeleid van het oorspronkelijke doel. De spirituele visie van de verlorenen werd verblind en heeft plaats gemaakt voor hun eigen visie.

Daar wordt de profetie vervuld: Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Matteüs 10:39

woensdag 7 april 2010

De Kip Arend

Op een dag bezocht een natuuronderzoeker een boerderij en was zeer verrast om een prachtige arend te zien in het kippenhok van de boer. "Waarom in Godsnaam heeft u een arend die met deze kippen samen leeft?" vroeg de natuuronderzoeker.

"Omdat ik hem vond toen hij klein was en ik heb hem sindsdien opgevoed met de kippen. Hij weet niet beter, hij denkt dat hij een kip is." antwoordde de boer. De natuuronderzoeker was stomverbaasd. De arend pikte het graan en dronk uit het waterbakje. De arend hield zijn ogen gericht op de grond en liep rond in cirkels. Hij leek totaal op een overgrote kip. "Probeert hij nooit zijn vleugels te spreiden en weg te vliegen?" vroeg de natuuronderzoeker. "Nee, en ik betwijfel dat hij dat ooit zal proberen. Hij weet niet wat het betekent om te vliegen." zei de boer.

"Laat mij hem dan meenemen naar buiten en een paar experimenten met hem doen." vroeg de natuuronderzoeker. De boer stemde er mee in, maar verzekerde de natuuronderzoeker ervan dat hij zijn tijd aan het verspillen was. De natuuronderzoeker tilde de vogel op naar de hoogste plek van het kippenhok en zei, "Vlieg!". Hij duwde de onwillige vogel van het kippenhok af en hij viel op de grond in een hoopje veren. Daarna nam de onverschrokken natuuronderzoeker de vogel mee naar de schuur van de boer en spreidde zijn vleugels uit voordat hij hem hoog in de lucht gooide met het bevel "Vlieg!". De angstige vogel maakte een angstig geluid en viel oncharmant op een hooiberg waar hij verder ging met pikken op de grond op zoek naar eten. De natuuronderzoeker pakte de vogel nogmaals op en besloot om het nog een kans te geven in een betere geschikte omgeving, weg van alle slechte voorbeelden van de kippen levensstijl. Hij plaatste de tamme vogel op de passagiersplaats van zijn auto en reed richting de hoogste berg van het land. Na een lange en zweterige klimtocht naar de top van de berg met de vogel onder zijn arm sprak hij liefdevol tot de goude vogel. "Vriend jij bent geboren om te zweven. Het is beter voor jou dat jij hier vandaag sterft op de rotsen hierbeneden dan de rest van jouw leven leiden als een kip in een kippenhok, waar men naar je staart en je uit je element bent.". Na deze laatste woorden gezegd te hebben, tilde hij de vogel omhoog en beval nogmaals "Vlieg!". Hij gooide hem in de lucht en deze keer, tot zijn grote opluchting, opende hij zijn vleugels met een spanwijdte van 2 meter en vloog gracieus in de lucht. Het klom langzaam in een hoger wordend spiraal, vliegend in de onzichtbare thermiek van de warme lucht totdat hij uiteindelijk verdween in het licht van de ochtendzon. De natuuronderzoeker glimlachte en dacht hoe blij hij was met zijn werk.

De moraal van dit verhaal is dat we mensen of omstandigheden om ons heen niet mogen toelaten om te bepalen wie we zijn. Als Kinderen van God zijn wij bestemd om succes te hebben in ons dagelijks leven. Maar angst en zelftwijfel zijn muren die ons kunnen tegenhouden om ons ware potentieel te bereiken. Geloof in uzelf, omdat dat ook geloven in God is.

"Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen; Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden." (Jesaja 40:29-31)

zondag 4 april 2010

Goede ogen

Een man woonde in de woestijn en had vier kinderen die nog tieners waren.


Omdat hij wilde dat zijn zoons de waardevolle les zouden leren van zich niet te haasten in hun oordeel, stuurde hij ze naar een land waar er veel bomen waren. Maar hij zond hen in verschillende seizoenen.


De eerste zoon ging in de winter, de tweede in de lente, de derde in de zomer en de jongste ging in de herfst.


Toen de laatste van hen terugkeerde, riep de vader ze bij elkaar en vroeg hun om te vertellen wat ze hadden gezien.


De eerste zoon zei dat de bomen lelijk waren, half gebogen, zonder enige schoonheid.


De tweede zoon was het daar niet mee eens en zei dat, in feite, de bomen erg groen waren en vol van knoppen zaten. Het leek erop dat ze een mooie toekomst voor zich hadden.


Het derde kind zei dat ze beide fout waren omdat de bomen vol bloemen zaten, met een heerlijke geur en een mooie verschijning.


En ook de jongste was het oneens met zijn broers en zei dat de bomen zo vol van vruchten waren dat ze zelfs gebukt gingen onder het gewicht, het toonde een beeld van iets vol leven aan.


Die vader legde vervolgens aan zijn kinderen uit dat ze allemaal gelijk hadden.


In feite zagen ze dezelfde bomen in verschillende seizoenen van hetzelfde jaar.


Hij zei dat je een persoon of een boom niet kunt beoordelen gebaseerd op een seizoen of een fase van zijn leven.


Hij legde uit dat de essentie van wie ze zijn, vreugde, plezier, liefde, maar ook de ogenschijnlijke slechte fases die plaatsvinden in het leven van die persoon alleen gemeten kunnen worden aan het einde, wanneer alle fases zijn voltooid.


Als u opgeeft wanneer de "winter" komt, zult u de belofte van de lente, de schoonheid van de zomer en de volheid van de herfst missen.


Sta niet toe dat de pijn van één seizoen de vreugde van alle anderen seizoenen vernietigt. Beoordeel het leven niet vanwege één moeilijk seizoen.


Volhard door de moeilijke wegen en zeker weten zullen betere tijden komen!


Leef gewoon, toon buitengewone liefde, wees oprecht bezorgd, spreek beleefd ...


En laat de rest over aan God!


Geluk houdt u zoet.


Pijn houdt u menselijk.


Mislukkingen houden u nederig.


Succes houdt u stralend.


Verdrukkingen houden u sterk.


Maar alleen God zorgt ervoor dat u verder kunt gaan.

vrijdag 2 april 2010