vrijdag 8 april 2011

Waarom dienen we gedoopt te worden met de Heilige Geest?

De doop met de Heilige Geest is niet een denominationele doctrine of optie. Het is een noodzaak, wiens doel is om het christelijke geloof voort te kunnen zetten. Als een getuige van de Here Jezus en minister van God, kan ik, zonder enige twijfel, vaststellen dat het onmogelijk is om de Here Jezus te volgen zonder gedoopt te zijn met de Heilige Geest. Met andere woorden, het is onmogelijk om een christen te zijn zonder verzegeld te zijn met de Heilige Geest.

We hebben vele 'christenen' gezien die streven om trouw te zijn aan hun roeping, hun geloof en de Here Jezus. Helaas is al hun moeite voor niets geweest, omdat we in een hatelijke wereld leven die tegengesteld is aan het christelijke geloof. Het is net als de christenen die in het 'Huis van Ceasar' woonden, in de tijd van het Romeinse Rijk, terwijl een christen zijn, betekende om tegen Ceasar te zijn en hun levens, zodoende, op het spel te zetten.

De tijden zijn veranderd, maar de demonen, de wereld en de risico's zijn nog steeds hetzelfde. Een christen zonder de Zegel van de Heilige Geest is als een zee zonder water, een woud zonder bomen, een lichaam zonder geest… Het is als een religie te volgen zonder er iets over te weten… Veel mensen volgen de Here Jezus vanwege hetgeen ze van Hem hebben gehoord, maar ze kennen Hem niet persoonlijk. Wat voor nut heeft het om de Here Jezus te volgen vanwege wat mensen zeiden? Wat voor nut heeft het om te weten dat er een Redder bestaat?

Het is gelijk aan een hongerige persoon die over een heerlijke maaltijd hoort, maar het enige dat hij kan doen is hopen dat hij op een dag in staat zal zijn om ervan te eten. Dit is wat er gebeurt in vele kerken wereldwijd – ze beloven de wereld, maar desondanks lijden de mensen aan pijn, honger, dorst en kou.

Dit is de reden waarom sommige kerken vol zijn van mensen die lijden aan gedragsproblemen en seksueel wangedrag. Daarom is deze vieze wereld vele kerken binnengedrongen, waar satan zelf 'predikt' met de Bijbel in zijn handen. Het gebrek aan de doop met de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat de boodschap van het Evangelie hetzelfde niveau heeft als de boodschappen van de valse goden die door mensen aanbeden worden.

Beste lezer, er is een fantastisch leven, en het begint wanneer u de doop met de Geest van Jezus ontvangt. Deze doop geeft christenen alles wat zij nodig hebben om hun geloof aan te nemen en erdoor te leven, zonder de angst om terug te vallen.

De doop met de Heilige Geest doet ons de Here Jezus persoonlijk kennen. We worden door Hem geleid en laten niet langer toe dat iemand ons manipuleert, zoals zo vaak kan gebeuren met degenen die geleid worden door het bedriegelijke uiterlijk van religie.

De doop met de Heilige Geest stelt ons in staat om God Zelf constant te ervaren. Zonder de Heilige Geest weten we niet hoe we ons moeten gedragen in deze donkere wereld of hoe het verschil op te merken tussen goed en kwaad. De Heilige Geest helpt ons om niet geleid te worden door menselijk advies, die soms duivels kan zijn.

De doop of de zegel van God geeft ons de zekerheid van onze behoudenis, behoedt ons om bedrogen of misleid te worden door onze zwakheden en motiveert ons om geestelijk te groeien, zodat we de Here beter kunnen dienen.

"Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde." (Efeziërs 4:13-16) NBG vertaling 1951

*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: Aankomende zondag zal er een Doop der Vernieuwing zijn in alle UKGR centra. Bent u nog niet gedoopt dan is dit uw kans om uw leven aan God te geven, bent u al gedoopt dan is dit een gelegenheid, mocht u dat willen, om zich te laten vernieuwen. De doop zal plaatsvinden na de dienst van 10u. Om een dichtbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden kunt u op deze link klikken. Tot zondag.

1 opmerking:

  1. Voordat wij een echte christen kunnen zijn, moeten we gedoopt worden met de Heilige Geest. Als wij dat niet zijn is het hetzelfde als geen christen zijn.

    BeantwoordenVerwijderen