dinsdag 31 augustus 2010

De terugkomst van de Here Jezus

"Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen." (Matteüs 24:42-44) NBG-Vertaling 1951

Volgens de bovenstaande bijbelvers zal de Here Jezus op een dag terug keren om Zijn volk op te nemen naar het Koninkrijk van God. Daarom zullen wij aanstaande woensdag een bijbelstudie hebben over dit onderwerp, zodat u voorbereid kunt zijn en met Hem mee kan gaan. Mis het niet aanstaande woensdag om 19:30.

Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden.

zondag 29 augustus 2010

Inspirerend verhaal

De picknick van de schildpadden


Een familie van schildpadden besloot om te picknicken. Schildpadden die van nature langzaam zijn namen zeven jaar de tijd om zich voor te bereiden voor het uitje. Uiteindelijk verliet de familie schildpadden het huis om een geschikte plek te zoeken. Tijdens het tweede jaar van hun reis vonden ze het! Gedurende zes maanden reinigden zij het gebied, pakten ze de picknickmand uit en regelden ze alle verdere zaken. Toen ontdekten ze dat ze het zout waren vergeten. Ze kwamen allen overeen dat een picknik zonder zout een ramp zou zijn.


Na een lange discussie werd de jongste schildpad uitgekozen om naar huis terug te keren en het zout op te halen, omdat hij de snelste schilpad was. De kleine schilpad huilde, schreeuwde en schopte. Hij stemde toe om te gaan, maar met een voorwaarde dat niemand zou eten totdat hij terugkwam. De familie stemde in en de kleine schilpad vertrok. Drie jaren gingen voorbij en de kleine schildpad was niet teruggekeerd. Vijf jaar… zes jaar… Totdat in het zevende jaar van zijn afwezigheid de oudste schildpad zijn honger niet meer kon verdragen: hij gaf aan dat hij zou gaan eten en begon een broodje uit te pakken.


Op dat moment kwam de kleine schildpad van achter een boom vandaan en begon te schreeuwen: "Zie je! Ik wist dat je niet op mij zou wachten. Nu ben ik niet meer van plan het zout op te halen!!!"


In onze levens gebeurt min of meer hetzelfde. We verspillen onze tijd door te verwachten dat andere mensen voldoen aan de verwachtingen die wij van hun hebben. Wij zijn zo bezig met hetgeen andere mensen doen dat wij onze eigen zaken niet regelen.


Wees een persoon met karakter en niet afhankelijk van anderen.

zaterdag 28 augustus 2010

10.000 mensen werden gedoopt in Mozambique


Bisschop João Leite doopte 5000 mensen op het Miramar strand


Bisschop Macedo legt in een van zijn boeken uit dat zoals een begravenisceremonie de laatste verbinding tussen de mens en zijn aardse leven verbreekt hetzelfde plaats vindt als een persoon gedoopt wordt in het water. Het is een publiekelijke beëindiging van zijn natuurlijke leven terwijl hij verandert in een ware Christen zodat de zonde niet langer over zijn wil kan heersen.


Het belang van de doop in het water is zo groot dat toen de Here Jezus tot Zijn disipelen verscheen na Zijn wedereopstanding, Hij hun nadrukkelijke instructies gaf: "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden." (Marcus 16:15,16)


Toen Petrus zijn eerste grote toespraak hield in Jeruzalem over het Koninkrijk van God en de Here Jezus vroegen diegenen die een schulidg hart hadden aan hem en de andere apostelen wat se moesten doen. " En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen." (Handelingen 2:38)


De Universele Kerk van Gods Rijk heeft de boodschap van behoudenis verkondigd aan duizenden mensen die besloten om hun leven aan God te geven door de doop die elke dag gehouden wordt over de gehele wereld.


Op Zondag 9 Augustus werd er in Mozambique een speciale ceremonie gehouden waar meer dan 10.000 mensen werden gedoopt. Op het Miramar strand, dat gelokaliseerd is in de hoofdstad Maputo, leidde Bisschop João Leite, die verantwoordelijk is voor het evangelische werk in het land, een ceremonie voor meer dan 5.000 mensen. "God heeft veel zielen gestuurd naar onze kerken hier in Mozambique en dat is de reden dat we hebben besloten om deze doop in het gehele land te houden. Dit zijn mensen die pas bekeerd zijn en die voor het eerst gedoopt worden. Veel van onze lokale kerken hebben geen doopbaden en daarom hebben we besloten om een doop te houden aan het strand vanwege het hoge aantal mensen die hun leven over willen geven aan de Here Jezus", zei de bisschop.


Video-editor Meque Alessio, 24, was een van degenen die zich op die dag overgaven aan God. Hij zei dat hij al enige tijd de diensten bijwoonde in de kerk, maar dat hij zich niet klaar voelde om gedoopt te worden totdat hij begreep wat de daad eigenlijk inhield. "Nadat ik een prediking hoorde begon ik te begrijpen dat de doop een verbond symboliseerde, een totale overgave , de beslissing om Gods wil te doen," zei hij.


Nadat hij uit het water kwam merkte Meque verandering in zijn gedrag op en had niet langer wereldse verlangens die God teleurstellen. "Nu voel ik me lichter en anders. Ik aanvaard de Here als mijn Enige Verlosser en ik ben nu gedoopt. Sindsdien heeft mijn leven een nieuw doel gekregen en ik ben heel blij" concludeerde hij.

donderdag 26 augustus 2010

woensdag 25 augustus 2010

Leven door het geloof

Het geheim van het leven door het geloof is om zich ver te houden van de twijfels. Maar wat brengt twijfels voort? De zonde. Zonde is alles wat tegen God in gaat. Het werd geboren uit opstand tegenover Zijn Woord. De ongedisciplineerde en ongehoorzame haat de werken van het licht; haat orde en gerechtigheid. Daarom zei de Here Jezus tegen de religieuze hypocrieten:

Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen... (Johannes 8: 44) NBG-vertaling 1951


Wie een gevestigd geloof wil hebben dient een zuiver geweten te handhaven. Wij dienen hiervoor echter onze wereldse begeerten te offeren.


Bisschop Edir Macedo

zondag 22 augustus 2010

Inspirerend verhaal

De heer Bever


Er waren eens twee bevers die in naburige rivieren woonden en elke dag bijeen kwamen om samen te eten na een zware dag van hard werken. Tijdens de lente was het eten overvloedig aanwezig en één van de bevers genoot zo veel mogelijk van dit feit. Met zo veel dingen om te eten en zo veel mooie dingen om te zien was werken het laatste waar hij aan dacht. De lente kwam immers maar één keer per jaar en het werk kon op elk gegeven moment nog worden uitgevoerd.


Elke dag vertelde de andere bever hem hoe hij zijn dam kon bouwen en hoe het gedurende de winter, wanneer het voedsel schaars zou zijn, dit zijn leven veel makkelijker zou maken door het weinige voedsel dat hij vond op te slaan en het zou ook onderdak bieden aan zijn familie. Vaak zou hij tegen zijn vriend zeggen: "Denk je niet dat het tijd wordt om jouw eigen dam te bouwen?" Het antwoord was altijd hetzelfde. Of hij voelde zich die dag niet goed of de dag was te mooi om te werken aan het bouwen van een dam of dat hij de vereiste vaardigheden miste om een infrastructuur van dat formaar te bouwen.


De excuses waren zoveel dat, hoewel de twee bevers vrienden bleven, diegene die het meest werkte besloot om te stoppen om zijn vriend raad te geven, omdat hij toch nooit luisterde. De lente ging voorbij, de zomer kwam en de herfst was in de aantocht. En terwijl de hardwerkende bever klaar was om van de vruchten van zijn werk, die hij had verzameld gedurende de lente en de zomer, te genieten, begon zijn vriend nu in paniek te raken omdat de temperatuur begon te zakken en hij had geen plek om te wonen.


Rond die tijd wendde de bever die altijd smoesjes had om niet te werken zich tot zijn vriend en vroeg hem om huisvesting omdat hij nergens kon verblijven. Zijn vriend zei tegen hem dat, dat absoluut onmogelijk was omdat hij zijn dam op zo'n manier had gebouwd dat er alleen maar ruimte was voor hem en zijn gezin. De luie bever zei tegen zijn vriend: "Hoe kun je zeggen dat je mijn vriend bent, maar ten tijde van mijn nood kan je me niet helpen? Ik ben arm en jij houdt totaal geen rekening met mij."


Vaak adviseert u iemand om een beslissing te nemen zodat zijn leven kan veranderen en de persoon zegt altijd dat hij niet weet hoe hij door het geloof moet handelen of omdat de juiste tijd nog niet is gekomen of om een ander soortgelijke reden. Hoewel sommigen allerlei excuusjes vinden, zijn er anderen die een manier vinden om hun geloof te gebruiken en achter hun doel aan gaan en vroeger of later hun probleem overwinnen.


God is met u.

vrijdag 20 augustus 2010

3 speciale zondagen

Vanaf aankomende Zondag zullen de leden van de UKGR, en een ieder die aanwezig zal zijn, gezalfd worden met 3 special oliën afkomstig uit het Heilige Land. Elk flesje heeft een speciale element dat een verband heeft met het leven van de Here Jezus op aarde. 1 fles heeft wierookaroma, de tweede fles heeft mirre in zich en de derde heeft nardusparfum in zich. De Here Jezus ontving deze drie elementen als een geschenk voor Zijn leven.

Wanneer de persoon gezalfd zal worden dan zullen wij bidden zodat hij/zij de geschenken van de Heer zal ontvangen, namelijk Zijn zegens, vrede en kracht. Ook zullen wij het Genoeg! Evenement voorzetten en bidden voor allen die Genoeg! hebben van hun problemen. Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden.

donderdag 19 augustus 2010

De Muur van Jericho


Jericho is één van de oudste steden te wereld en het was, in de dagen van Jozua, een groot obstakel (misschien het grootste) op de weg van de Israëlieten ten aanzien van het veroveren van Kanaän – het Beloofde Land. Lees meer...

woensdag 18 augustus 2010

David x Salomo ll

In tegenstelling tot het leven van Salomo gaven de vijanden van David hem nooit enige rust. Dit verplicht hem om zijn geloof altijd actief te houden. De meerderheid van de psalmen tonen zijn leed.


"Verlos mij, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen; ik ben verzonken in bodemloos slijk, waar ik niet kan staan ik ben gekomen in diepe wateren, een vloed overstroomt mij. Ik ben moede door mijn roepen, mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken van het uitzien naar mijn God."

(Psalm 69:1-4)


Deze eerste vier verzen van psalm 69 tonen duidelijk één van de momenten van kwellingen en pijn. Maar op geen enkel moment wankelde David in het gloof of verloor hij zijn vertrouwen in God. Zijn zoon Salomo leefde niet in de situatie van zijn vader. Hij beleed het welzijn van zijn ziel, zeggende: "En nu heeft de HERE, mijn God, mij rust gegeven allerwegen; er is geen tegenstander en generlei onheil."

(1 Koningen 5:4)


Twee koningen, twee verschillende lotsbestemmingen. De eerste kreunde vanwege de vijanden maar behield zijn gemeenschap met God; de andere genoot van welvaart, vrede en had geen vijanden. Maar hij verloor zijn geloof.


De conclusie van deze paradox van het geloof is eenvoudig: hoe groter en beter de toestand is van het makkelijke sociale en spirituele welzijn, hoe groter het risico is om het zich makkelijk te maken in het geloof en zodoende alles te verliezen. Dat is het beeld van Salomo.


Hoe intenser de staat van strijden en provocaties is, hoe meer het geloof en afhankelijkheid van God nodig is. Dat is het beeld van David.


God heeft de aanwezigheid van de vjanden van het geloof toegelaten, zodat Zijn dienaren niet gemakzuchtig zouden worden. Het is het oude verhaal van de haai in de vistank. Zolang hij daar is blijven de vissen waakzaam en blijven ze in leven!

zondag 15 augustus 2010

Inspirerend verhaal

De ezel, de grootvader en de kleinzoon


Vele jaren geleden voordat onze steden gevuld waren met wagens en wegen, besloot een oude man op reis te gaan met zijn kleinzoon die vier jaar oud was. Hij schatte dat de reis een paar dagen zou duren dus besloot hij om een ezel mee te nemen met een aantal boodschappen.


De man besloot om naast zijn kleinzoon te lopen terwijl hij de ezel aan een touw bij de hand leidde, zodat het dier niet te zwaar belast zou zijn van het dragen van de boodschappen en nog twee mensen daarbovenop.


Na ongeveer 30 minuten liepen ze voorbij een dorp. Sommige mensen die voor de ingang van het dorp zaten begonnen de man te bespotten door te zeggen: "Kijk eens hoe dom deze man is. Hij heeft een ezel voor de lading en wordt moe van het lopen zonder dat het nodig is." Nadat hij deze woorden hoorde besloot de man om op de ezel te zitten, terwijl zijn kleinzoon ernaast liep.


Een uur later liepen ze voorbij een ander dorp. Sommige mensen uit de buurt begonnen ook de arme man te bekritiseren: "Kijk eens hoe egoïstisch deze man is. Hij rijdt op de ezel en laat het kind de hele weg lopen." Bij het horen van deze woorden stapte de man af van de ezel, plaatste zijn kleinzoon op het dier en deze keer liep de grootvader te voet.


Een tijdje later liepen ze voorbij een ander dorp en wat denk je dat er gebeurt? Precies, een paar mensen vonden iets om de oude man weer te bekritiseren. Maar deze keer hadden ze kritiek op het kind omdat hij jonge benen had en vol van leven was en zijn grootvader deed lopen.


Als u in uw leven hetgeen u doet of gelooft verandert om mensen die u omringen proberen te behagen, dan zult u nooit iets bereiken. Er is altijd wel iemand die niet gelukkig is met u of uw succes. Volg uw geloof; diegenen die met u willen wandelen kunnen dat doen, maar diegenen die dat niet willen, bidt voor hen.


God is met u.

vrijdag 13 augustus 2010

Het Genoeg Evenement


Het Genoeg! Evenement was een groot succes waarbij er in totaal 1700 mensen naar het evenement kwamen. Tijdens de speciale dienst werd er ook duidelijk uitgelegd dat indien iemand succes wil bereiken hij/zij stappen moet ondernemen om dat te behalen. De aanwezigen werden bemoedigd om een gebedketting te beginnen, omdat wie Genoeg! heeft van zijn situatie bereid is om net zolang te volharden en te handelen totdat hij zijn doel heeft bereikt.

Aankomende zondag zal er meer uitleg worden gegeven over hoe u, door het geloof en de kracht van Genoeg!, uw onmogelijk situatie kan overwinnen. Mis het niet.

Voor de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt kunt u op deze link klikken. Voor getuigenissen van mensen die genoeg hadden van hun ellende en die hebben overwonnen kunt u op deze link klikken.

donderdag 12 augustus 2010

David x Salomo

David en Salomo representeren twee types leven met betrekking tot het geloof. Terwijl de eerstgenoemde allerlei soorten levensgbedreigende tegenslagen trof, beschikte de ander over de voorrechten van de erfenis van zijn vader met het voordeel dat hij vrede gedurende zijn bewind.


Het beeld van David doet denken aan het praktiseren van het zuivere geloof. Het levende geloof in de Levende God. En juist vanwege dit type geloof werd hij beschouwd als een man van de oorlog.


Het aannemen van het bijbelse geloof, het geloof van de voorouders, vereist een houding dat in strijd is tegen deze wereld. Zodoende, komt er bij het begin van dit soort geloof oorlog.


Wanneer men het christelijke geloof omarmt dan is er geen manier om te accepteren dat het kwaade, het goede overwint. Hoe kunnen we in een God geloven die zo groot is en toch een ellendig leven leiden?


Net zoals de macht van God weigert het levende geloof zich te onderwerpen aan de tiranische heerschappij van de demonische overheden, machten, heersers en geestelijke krachten van het kwaad die zich hebben getoond in de maatschappij in de vorm van ziektes, ellende, hongersnood, schaamte, sociale onrechtvaaridgheid enz. Vanwege de afwijzing van het koninkrijk van het kwade, door het geloof, komen de vervolgingen naar de ware christenen.


Bijvoorbeeld, wanneer het levende geloof wordt aangenomen dan accepteert het nooit om een verbond te maken met deze wereld. Omdat in het levende geloof de Heilige Geest is ingevoegd. Hij is de Gever van de hemelse energie.


Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Jezus Christus


David was een man van de oorlog omdat hij van geoof was. En wie door het geloof leeft, leeft, in feite, van strijd naar strijd. Het is onmogelijk om door het geloof te leven en vrede te hebben met de wereld Het is hetzelfde als het licht willen combineren met de duisternis.


Het gehele traject van het leven van David werd gekenmerkt door interne en externe conflicten, gevolgd door overwinningen. Vanaf zijn jeugd als een herder, tot aan zijn dood kreunde David omwille van zijn vijanden. Hij boog, echter niet en heeft zich niet overgegeven en werd ook niet door hun verslagen. Het tegenovergestelde. Omdat God zijn geloof eerde op dezelfde manier dat hij God eerde met zijn geloof.


Bisschop Edir Macedo

maandag 9 augustus 2010

Inspirerend verhaal

Pas getrouwd


Johan en Maria trouwden een maand geleden. Nadat ze elkaar hun eerste huewelijkskus gaven maakten ze een gelofte om gelukkig te zijn voor de rest van hun leven. Een maand nadat ze getrouwd waren besloten ze om te dineren bij een romantische plek om hun jubileum te vieren. Aangezien vrouwen over het algemeen langer de tijd nemen om om zich voor te bereiden besloot Johan om naar een voetbalwedstrijd te kijken terwijl zijn vrouw zich omkleedde. Ze kwam de kamer binnen klaar om te vertrekken en vroeg haar man: "Zie ik er mooi uit?" Johan keek naar zijn mooie vrouw en zei: "Je ziet er goed uit, maar ik denk dat je zwarte jurk een betere keuze was geweest." Waarom moest hij dat zeggen? Die nacht gingen ze niet meer uit eten.


Maria zei toen: " Jij vond deze kleren mooi toen we nog verkering hadden… Hoe kun je ze opeens niet leuk meer vinden?" João antwoordde: "Ik zei niet dat ik ze niet leuk vond, ik zei alleen dat de jurk een betere keuze was." Vanwege een onzinnige discussie die ontstond omdat hij oprecht en eerlijk was, besloot Johan dat hij vanaf die dag altijd zou zeggen dat zijn mooie vrouw er goed uitzag ongeacht wat ze droeg. Op deze manier zou ze altijd blij zijn en zou hij een hofdpijn voorkomen.


Het bovenstaande verhaal heeft zeker al plaats gevonden bij de meeste huwelijken. De reactie van Johan is ook de reactie geweest van veel mannen. Veel mannen zijn bang om eerlijk te zijn tegenover hun vrouwen, omdat dit duizenden andere vragen teweeg jkan brengen of omdat ze hun gewoonweg niet willen beledigen. Natuurlijk generaliseren wij niet de vrouwen, mannen of relaties. Maar wij geloven dat dit alledaagse voorbeeld kan laten zien hoeveel mensen 'allergisch' zijn om naar opbouwende kritiek te luisteren.


Veel mensen vertellen hun vrienden altijd om hun te waarschuwen als er iets is dat ze moeten veranderen, maar er onstaan altijd grote problemen wanneer hun vrienden dat proberen te doen.


De volgende keer dat u iemand vraagt of er iets in uw karakter is dat u moet veranderen, vraag uzelf dan of u ook klaar bent om het antwoord te horen.

zaterdag 7 augustus 2010

Genoeg Evenement - Getuigenis Davy Janssen


Ik had er simpelweg genoeg van

Mijn liefdesleven was een chaos. Ik had een relatie met een vrouw die al een partner had. Ik had dus een affaire met haar. Die relatie bracht niets dan hoofdpijn en problemen en ik voelde me er slecht door. Mijn leven leek vanwege deze situatie uitzichtloos. Ik was de situatie zat en stopte met die relatie. Ik had een doel om door mijn geloof de juiste vrouw te vinden die mij gelukkig zou maken. Op zaterdag, de dienst voor het liefdesleven, werd ik gezalfd met de olie . Ook ontving ik een flesje met Gewijde Olie die ik met mijn geloof gebruikte. Korte tijd later ontmoette ik iemand die goed bij mij pastte. Vandaag de dag ben ik gelukkig getrouwd en ik geloof dat de zalving mij heeft geholpen in mijn liefdesleven.

– Davy Janssen


Morgen zal de uitreiking van de Gewijde Olie plaatsvinden in het UKGR Evangelisch Centrum mis het niet. Als u uw flesje nog niet heeft gereserveerd dan kunt u dat nog online doen door op deze link te klikken en het formulier in te vullen. Als u wenst om andere mensen met u mee te nemen dan is dat mogelijk, maar onthoud er wordt alleen maar één flesje per persoon gegeven.


Tot zondag.

vrijdag 6 augustus 2010

GENOEG IS GENOEG!

Gideon zijn kracht was in zijn opstand. Maar zijn opstand was niet in zijn hart, maar in zijn verstand. In zijn verstand was hij bewust van de God van zijn voorvaderen en van Zijn wonderen. De alwetende, alomtegenwoordige en almachtige God – dat is de God die zijn beloften doet uitkomen.


Door Zijn trouwe en toegewijde dienaren, bevrijdde Hij drie miljoenen slaven uit Egypte en veranderde Zijn kinderen in een natie: Israël. Dit zorgde ervoor dat ze benijd en constant gehaat werden door de mensen uit het Oosten.


Hoe konden een groep slaven een natie worden? Iedereen keerde zich tegen hun; niemand wilde dat Israël een natie zou worden. Hetzelfde gebeurd met de UKGR in relatie met andere kerken en religies over de gehele wereld!


Vanwege zijn intelligente geloof was Gideon opstandig tegen de situatie in zijn land. Hij weigerde om te geloven in een grote God en toch toe te geven aan de slavernij die werd opgelegd door de vijand.


Zijn opstand was geen louter gevoel van het hart; maar kwam van oorsprong uit zijn verstand. Waarom zullen wij slavernij accepteren als God hen er al vrij van heeft gemaakt. Dit is intelligent geloof.Emotioneel geloof heeft niet de moed om een positie in te nemen. Het heeft niet de moed om te offeren in ruil voor verlossing en nog minder voor het veroveren van zegens. Emotioneel geloof is laf en ondergeschikt aan tegenstrijdige omstandigheden.


Maar wanneer geloof is gescheiden van emoties dan gebeurd het tegenovergestelde. Intelligent geloof weigert om een beroerd, beschamend en vernederend leven te hebben.


Als God de Vader en de eigenaar is van het hele universum, hoe kunnen zijn kinderen dan een kwalitatief slecht leven hebben?


Denkt u dat rationeel, bovennatuurlijk, intelligent geloof dat accepteert?


Alleen de kinderen van de boze doen dat!!!


Bisschop Edir Macedo

donderdag 5 augustus 2010

Kathedraal van Geloof

Meer dan 8.000 mensen participeerden aan de inauguratie in Portugal


Porto (Portugal) – 1 augustus 2010 zal voor altijd verbonden zijn met de geschiedenis van de Universele Kerk van Gods RIjk in Portugal. De reden? De inauguratie van de eerste Kathedraal van het Geloof in het land en in Europa.


Bisschop Júlio Freitas, die verantwoordelijk is voor het evangelisch werk van de Universele Kerk in Portugal en in Europa, waar ook het Evangelisch Centrum gevestigd is, hield de drie diensten die werden gehouden op die dag, waarbij bij elke dienst bijna 3.000 mensen aanwezig waren.


Wij zijn vrij


Tijdens de prediking legde bisschop Júlio Freitas uit wat de reden was waarom de Universele Kerk leed onder zoveel vervolging en hij zei ook:


"Wij werken voor alle mensen, de behoeftigen, de zieken, voor diegenen die verloren zijn, verslaafd en afgewezen. Dit doen wij omdat als de God waarin wij geloven bestaat, dan zal Hij hun levens veranderen. En dit is wat er is gebeurd in de geschiedenis van Universele Kerk in Portugal en in 177 landen", zei de bisschop.


De nieuwe Kathedraal van het Geloof is gelokaliseerd aan de Rua Egis Moniz in Porto.


Jaqueline Correa

woensdag 4 augustus 2010

Waarom???


Heb vertrouwen…
Gelukkige momenten, prijs God
Moeilijke momenten, zoek God
Stille momenten, aanbid God
Pijnlijke momenten, vertrouw op God
Elk moment, dank God

dinsdag 3 augustus 2010

Genoeg Evenement – Getuigenis Andrew Dixon

Het werd hoog tijd voor een verandering

De wrok tegen mijn exvriendin maakte mij een agressieve en kwaadaardige persoon, tot op het punt dat ik haar en haar vriend wilde doden. Elke dag dacht ik aan manieren hoe ik hun kon doden. Op het moment dat ik klaar was om mijn plan uit te voeren, realiseerde ik me dat ik een probleem had en diende te veranderen. Toen ik de zalving ontving met de olie begon ik dingen vanaf dat moment anders te zien. Ik begon de olie ook te gebruiken om mijn hoofd en tong te zalven, en niet lang daarna kreeg ik een verlangen om te vergeven. Nu heb ik geen wrok meer tegen mijn ex-vriendin; ik ben verder gegaan met mijn leven en ben gelukkig getrouwd.

- Andrew Dixon


De uitreiking van de Gewijde Olie zal deze zondag, 8 Augustus, plaats vinden. Mis het niet want dit is de LAATSTE uitreiking van dit jaar. Zoals u in de bovenstaande getuigenis leest werkt de kracht van het geloof in samenwerking met het gebruik van de Gewijde Olie en hetzelfde kan ook voor u gebeuren. Wilt u zien wat voor andere zegens werden bereikt klik dan op deze link. U kunt ook uw flesje online reserveren door op deze link te klikken en het formulier in te vullen. We zien er naar uit om u op 8 Augustus te mogen ontvangen.

maandag 2 augustus 2010

Éénheid brengt kracht

Inspirerend verhaal

Het geluid van de kar


Op een zekere ochtend nodide mijn vader, die heel wijs was, mij uit om een wandeling te maken door het bos.


Hij stond stil bij een open plein en na een korte stilte vroeg hij mij:


" Hoor je behalve het zingen van de vogels ook iets anders?"


Voor een aantal seconde luisterde ik aandachtig en antwoorde:


"Ik hoor het geluid van een kar."


"Dat klopt." zei mijn vader "En het is een lege kar".


Ik vroeg mijn vader:


"Hoe kunt u weten dat de kar leeg is als u hem nog niet heeft gezien?"


"Kijk", antwoorde mijn vader "het is heel makkelijk om te weten of een kar leeg is vanwege het geluid dat hij maakt. Hoe leger de kar is, hoe meer geluid hij maakt."


Ik groeide op en werd volwassen, en tot vandaag, als ik een persoon zie die teveel praat, schreeuwt (op een intimiderende toon), anderen onrechtvaardig behandelt, pest, gesprekken van anderen onderbreekt en wil bewijzen dat hij de eigenaar is van de rede en absolute waarheid of zich beter voelt dan anderen, brutaal, trots, dan heb ik de neiging dat ik mijn vader hoor zeggen:


"Hoe leger de kar is, hoe meer geluid hij maakt."


(Auteur onbekend)