donderdag 14 april 2011

18e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 18e dag:

"Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods." (Romeinen 8:14) NBG vertaling 1951


Uitleg:

Met andere woorden: kinderen van God worden alleen door Zijn Geest

geleid. Wie niet door de Heilige Geest wordt geleid is niet Zijn kind.

Dit woord geeft geen enkel ruimte voor discussie. Maar, de kinderen van de wereld blijven erop aandringen dat iedereen een kind van God is.


De foto toont hoe kinderen de eigenschappen van hun ouders overnemen.


Omdat ze geleid worden door de Geest van God, hebben de kinderen van God Zijn eigenschappen. Die zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouwheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5:22

Geen opmerkingen:

Een reactie posten