maandag 11 april 2011

15e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 15e dag:

"En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN" (Jesaja 11:2) NBG vertaling 1951

Uitleg;

De volheid van God wordt uitgestort wanneer de doop met de Heilige Geest plaatsvindt.

De foto's: Deze dieren weerspiegelen de uitbundigheid van de Hemelse Schepping. Alleen Een Wezen, met een oneindige intelligentie is in staat om zulke perfecte schepsels te maken.

De volheid van de Heilige Geest geeft de trouwe het vermogen om de grootheid van God in deze wereld te aanschouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten