zaterdag 29 januari 2011

Wie ben ik?

De zwakken dringen erop aan om volgens hun eigen gedachten te handelen. Nadat ze gevallen zijn vragen ze zichzelf af: maar waarom?

Aan de andere kant zijn degenen die de wil van God uitvoeren juist krachtig. Joël 2:11

vrijdag 28 januari 2011

Ziel en Geest

De eerste mens, Adam, werd door God geschapen. De laatste Adam, Jezus, werd uit God geboren.

Zolang de persoon niet uit de Heilige Geest geboren is, zijnde een christen of niet, zal hij alleen maar een schepsel blijven, waarvan de aard, aards blijft. Dat wil zeggen, een levende ziel onderworpen aan de begeerten van een misleidend hart. Zijn gevoelens spreken altijd sterker dan de rede.

Het maakt niet uit of hij intelligent en capabel is, zijn keuzes worden altijd beïnvloed door gevoelens, en die leiden tot negatieve resultaten.

Wanneer iemand door de Heilige Geest verwekt wordt, wordt zijn aard spiritueel. Hij wordt geest. Hij verliest de aardse natuur of sentimenteel om de hemelse of geestelijke aard over te nemen. Hij verliest de aardse natuur of sentiment om de hemelse of geestelijke aard over te nemen.

Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. (Johannes 3:6)

De aardse schepsel is aards, de hemelse is hemels. Er is geen middenweg. Of men is aards of men is hemels.

De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam werd een levengevende geest. (1 Korintiërs 15:45)

Bisschop Edir Macedo

woensdag 26 januari 2011

Start nu. Start goed. (stap 3)

Gedurende 5 weken leren wij, in de UKGR, 5 stappen die men dient te ondernemen om een goede start te maken en van 2011 een fantastisch jaar te maken. Deze 5 stappen zijn de geheimen van de eerste 5 boeken van de Bijbel:
Genesis – Exodus – Leviticus – Numeri en Deuteronomium. Afgelopen zondag hebben we het derde geheim, het geheim van Leviticus, en daarmee ook de derde stap onthuld om een goede start te maken. Wilt u weten wat de anderen geheimen/stappen zijn, mis dan niet de zondagdiensten.

Klik hier voor de dichtstbijzijnde UKGR in uw omgeving.

dinsdag 25 januari 2011

Verwijder het afval!

Op een dag nam ik een taxi naar het vliegveld. Wij reden aan de rechterkant toen er opeens een zwarte auto uit een parkeergarage ons afsneed. Mijn taxichauffeur stapte op de rem, draaide zijn stuur om en mistte de andere auto op het nippertje. De bestuurder van de andere auto draaide zijn hoofd om en begon naar ons te schreeuwen.


Mijn taxichauffeur lachtte alleen, zwaaide naar de man en gaf hem een duim omhoog. Hij was heel vriendelijk. Woedend vroeg ik hem, "Waarom deed u dat? Die man had bijna uw auto vernietigd en ons het ziekenhuis in gestuurd!" Het was op dat moment dat mijn taxichauffeur mij een les leerde die ik 'De Wet van de Afvalwagen" noem.


Hij legde mij uit dat veel mensen net als afvalwagens zijn. Ze lopen met veel afval rond. Ze zitten vol frustratie, woede en teleurstellingen. Wanneer hun afval zich ophoopt hebben ze een plaats nodig om het te weg te storten en soms zullen ze het op u storten. U dient het niet persoonlijk te nemen. Het is niet uw probleem, het is het hunne. Lach alleen, zwaai naar hun, wens hun het beste en ga door.


Neem hun afval niet over om het vervolgens aan andere mensen op het werk, THUIS of op straat door te geven.


Blijf kalm, haal adem EN LAAT DE AFVALWAGEN DOORRIJDEN. De conclusie is dat gelukkige mensen hun dag niet laten verpesten door afvalwagens. Het leven is te kort; loop niet met afval rond. Verwijder van uzelf de slechte gevoelens, de stress van het werk, muggenziften, haat en frustraties. Hebt degenen lief die u goed behandelen en behandel goed degenen die dat niet doen.


Het leven is tien procent wat u ervan maakt en negentig procent hoe u ermee omgaat.


Een fijne dag toegewenst en onthoud: Verwijder het afval!


Bisschop Edir Macedo

maandag 24 januari 2011

Is het Gods schuld?

Onder diegenen die het Woord van God horen zijn er wijze en dwaze mensen.


De wijzen bouwen hun huizen op de rots. Dat is moeilijker en vereist meer tijd om te bouwen, maar het is het offer waard. Wanneer de regen met bakken neerdaalt en er overstromingen ontstaan, zal het sterk en onbeschadigd blijven. De wijze man hoort en gehoorzaamt het Woord van God.


Aan de andere kant hoort de dwaze man het woord van God, maar gehoorzaamt het niet. Hij bouwt zijn huis op het zand. Dat is goedkoper, makkelijker, vereist niet veel offer en het beste van alles: het is sneller om erop te bouwen.


Maar wanneer de regen met bakken neerdaalt en er overstromingen ontstaan, zal het geen weerstand kunnen bieden tegen de druk en vernietigd worden.


Is dat de schuld van God?


Foto's overgenomen van de website: http://www.mdzol.com

zondag 23 januari 2011

UKGR Wereldwijd - Jamaica

Nieuwe Kathedraal in Jamaica
Het jaar 2011 begon werkelijk vernieuwend voor de inwoners van Jamaica, een eiland dat deel uitmaakt van de Grote Antillen, ten noorden van het Caribisch gebied. Dat komt omdat slechts enkele dagen voor het einde van 2010 de Universele Kerk van Gods Rijk haar nieuwste kathedraal inwijdde. Er waren twee diensten nodig, één om 7u en een ander om 10u, om plaats te bieden aan de tweeduizend mensen die aanwezig waren.

Bisschop Claudio Botelho die verantwoordelijk is voor het evangelische werk in de regio, benadrukte de zorg die de Universele Kerk over de gehele wereld besteedt, aan het leren aan mensen hoe ze het overvloedige leven kunnen bereiken dat beloofd werd door de Here Jezus. Daarnaast zei hij dat op dezelfde manier dat God ervoor heeft gezorgd dat de kerk een mooie kathedraal heeft kunnen bouwen, Hij ook conditie zou geven aan degenen die geloven, zodat zij hun eigen levens kunnen opbouwen.

Gedurende de twee inwijdingsdiensten vonden er verscheidene wonderen plaats onder de aanwezigen die getuigden van de macht van God in hun levens.

Michelle Harris, een 26 jarige evenementen organisator vertelde dat zij zich vaak afvroeg waarom ze een ellendig leven had. Omdat zij geen vrede in zichzelf kon vinden, konden zelfs de medicijnen of haar eigen familie haar niet helpen, vanwege het feit dat het probleem dat zij had een spiritueel probleem was. "Pas nadat ik God had ervaren in mijn leven, werden mijn ogen geopend en vandaag begrijp ik helemaal wat er met mij gebeurde. Ik dank God voor de UKGR in Jamaica."

Volgens Lyeke Erharhuyi, directeur en professor sinds 1985, zal de inwijding alleen maar nog meer kracht brengen aan de groei van het evangelische werk. "De opening van deze nieuwe kathedraal is een impuls voor de kerk. De UKGR heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de samenleving als geheel, door middel van spirituele ontwikkeling en bewustwording van de noden van de maatschappij, inclusief ondersteuning voor de minder bevoorrechten op vele verschillende manieren, tot evangelisatie in de wijken, om uiteindelijk zielen te kunnen redden voor Gods Koninkrijk", zegt hij.

Bovendien heeft de UKGR opleidingscentra gesticht waar mensen die geen financiële conditie hebben om een vaardigheid te leren, of om hun opleiding voort te zetten, zoals in het geval van de ouderen, gebruik van kunnen maken. Volgens Lyeke heeft de Kerk een programma ontwikkeld om deze mensen te mobiliseren en hen weer actief te maken.

Secretaresse Margaret Frazer benadrukt dat de Kerk een levendige jongerengroep heeft, die een fundamentele rol speelt bij de sociale en spirituele begeleiding van de inwoners in de regio. "Vandaag de dag, in een tijd waarbij het bijna onmogelijk is om jongeren te interesseren voor het Woord en Werk van God, heeft de kerk een hulpcentrum waarbij gebed 24 uur per dag beschikbaar is. Mensen in het gehele land kunnen hulp ontvangen door middel van gebed, advies of iemand om mee te praten of simpelweg om gehoord te worden."

Maragret is ook vol lof over de zorg van de pastors en helpers. "De pastors houden elke dag van de week diensten. De UKGR is een kerk die zich sterk bezig houdt met families, gericht op de wederopbouw van gebroken gezinnen, om ze te herenigen. De kerk leert normen en waarden die uw lichaam, geest en ziel versterken en ervoor zorgen dat u uw geloof kunt uitoefenen met vertrouwen in de Here Jezus Christus. Met de opening van de nieuwe kathedraal zullen de leden heel erg blij zijn", concludeert ze.

De Universele Kerk in Jamaica is gelegen aan de Hagley Park Road 108.

zaterdag 22 januari 2011

Vraag, zoek klop…

Waarom vragen als Hij weet wat ik nodig heb? Waarom zoeken als Hij weet wat ik wil vinden? Waarom kloppen als Hij al weet dat ik aan de deur ben? Het is waar...

Zijnde alwetend, weet God alle dingen. Niets, helemaal niets is verborgen voor Zijn ogen. Het verleden, heden en de toekomst zijn als een foto in Zijn handen.

Maar waarom moet ik zoveel moeite doen, vragen, zoeken, kloppen, vechten, volharden, aandringen, ten slotte, offeren om mijn rechten die in de Bijbel beloofd worden in Christus Jezus in bezit te nemen?

In feite moet men tussen willen en verwezenlijken een enorme woestijn doortrekken. Alleen de moedige en vastberaden kunnen hem overwinnen. De verlegen, laffe en angstige komt alleen halverwege. Maar wat bepaalt of men wel of niet verdient of niet om het in bezit te nemen? Het geloof.

Het geloof onderscheidt het licht, de schapen, de sterke, de moedige, de dappere, de onverschrokkene, de vastberaden, tenslotte, degenen die geloven en de gedachten van God in praktijk zetten. Maar de ongelovigen, de geiten, de laffen, de zwakken, de verlegen en angstigen worden in de woestijn begraven.

Het is alleen het geloof dat oordeelt en beslist wie het wel of niet verdient om de beloften in bezit te nemen. Iedereen heeft het geloof. Het probleem is dat niet iedereen de moed heeft om zijn stem te gehoorzamen.

Er bestaat geen andere manier om de voordelen van het geloof te bereiken dan door uw eigen geloof te gebruiken.

Zoals geld de valuta is voor een zakelijke transactie, zo is ook het geloof wat God betreft. Zonder het praktiseren van het geloof, dat wil zeggen, zonder gehoorzaamheid aan het Woord van God is het onmogelijk om Hem te behagen. Het is onmogelijk om Zijn gunst te verdienen.

Bisschop Edir Macedo

vrijdag 21 januari 2011

Totale krankzinnigheid

Albert Einstein zei het volgende: "Krankzinnigheid is hetzelfde over en over te doen en een ander resultaat verwachten."


Maar veel mensen zijn in deze valstrik gevallen. Zij blijven dezelfde dingen doen op dezelfde manier, waardoor zij dezelfde fout herhalen maar toch andere resultaten verwachten.


Maar het is overduidelijk dat dit nooit zal werken.


Het tegendeel is waar. Omdat de persoon dezelfde handelingen herhaalt zonder andere resultaten te bereiken, raakt hij gefrustreerd met het leven.


Deze frustratie zorgt er vaak voor dat de persoon wilt opgeven en niet eens meer probeert om zijn leven te verbeteren.


Albert Einstein, de man die een Nobelprijs won en aan wie President Franklin Roosevelt advies vroeg, zal wel weten waar hij over praat.


Desondanks zijn er mensen die zich verzetten als anderen sugereren dat ze misschien iets anders moeten doen om hun problemen op te lossen.


Ondanks het feit dat hun manier van het probleem aanpakken niet werkt, blijven ze aandringen om niets te veranderen.


Misschien wordt het tijd dat u erkent dat de pogingen om dingen op te lossen door uw eigen wijsheid en kennis gewoonweg niet hebben gewerkt.


Probeer dit jaar met God te beginnen, zodat Hij u kan tonen hoe u uw problemen kunt overwinnen.

donderdag 20 januari 2011

Getuigenis Nicole Trustfull

IK HEB WEER ZIN IN HET LEVEN


Ik leidde een heel normaal leven, totdat ik vanaf mijn achttiende last begon te krijgen van depressie. Na de geboorte van mijn eerste kind begon ik ook fysieke klachten te krijgen zoals pijn aan mijn benen en verlammingsverschijnselen, waardoor ik een paar dagen niet meer kon lopen door de pijn. Toen had ik echt geen zin meer in het leven.

Ik heb hulp gezocht bij dokters, psychologen en fysiotherapeuten. Ik heb alles geprobeerd om me zowel lichamelijk als geestelijk goed te voelen. Mijn moeder nodigde me uit om naar de UKGR te komen, omdat ze zag dat het slechter met me ging.

Toen ik gebedskettingen begon te volgen en zondag in de ochtend begon te komen kreeg ik weer zin in het leven. Vandaag is mijn leven op allerlei gebieden veranderd en ben ik een succesvolle advocaat.


Nicole Trustfull

dinsdag 18 januari 2011

5 Stappen naar een Goede Start - Stap 2Gedurende 5 weken leren wij, in de UKGR, 5 stappen die men dient te ondernemen om een goede start te maken en van 2011 een fantastisch jaar te maken. Deze 5 stappen zijn de geheimen van de eerste 5 boeken van de Bijbel:
Genesis – Exodus – Leviticus – Numeri en Deuteronomium. Afgelopen zondag hebben we het tweed geheim, het geheim van Exodus, en daarmee ook de tweede stap onthuld om een goede start te maken. Wilt u weten wat de anderen geheimen/stappen zijn, mis dan niet de zondagdiensten.

Klik hier voor de dichtstbijzijnde UKGR in uw omgeving.

maandag 17 januari 2011

Alleen 3 mannen hebben ooit op het water gelopen…

De eerste was Jezus.

De tweede was Petrus.

De derde was… Ivangivaldo.

"Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven." – Satan. (Job 2:4 NBG vertaling 1951)

Moraal van het verhaal: Als de situatie het vereist, zullen we zelfs op water lopen.

zaterdag 15 januari 2011

Zult u opgeven?

Generaal Douglas MacArthur werd niet één keer, maar twee keer geweigerd aan de militaire academie van West Point. Maar toen hij het voor de derde keer probeerde werd hij aanvaard en marcheerde zo de geschiedenisboeken in.


De basketbal superster Michael Jordan werd niet gekozen voor het basketbal team van zijn school.


Winston Churchill bleef in de zesde klas zitten. Hij werd pas op 62-jarige leeftijd premier van Engeland, na een leven van nederlagen en een nieuw begin. Zijn grootste bijdrage kwam pas toen hij al oud was.


Albert Einstein begon pas met praten toen hij 4 jaar oud was en leerde pas lezen toen hij 7 was.


Zijn juf omschreef hem als "mentaal traag, niet-sociaal en altijd verdwaald in dwaze dromen".


Hij werd van school gestuurd en werd niet toegelaten tot de Polytechnische School in Zurich, te Zwitserland.


In 1944 vertelde Emmeline Snively, directrice van het Blue Book modellenbureau, aan kandidaat Norma Jean Baker (Marylin Monroe): "Je kunt beter een secretaresse opleiding volgen of een echtgenoot vinden."


Nadat ze een Engelse rockband hadden geweigerd genaamd The Beatles zei een bestuurslid van Decca Recording Company: "We houden niet van hun geluid. Deze gitaarbands zijn oud nieuws."


Toen Alexander Graham Bell de telefoon uitvond in 1876 raakte het apparaat niet de harten aan van investeerders. President Rutheford Hayes zei: "Het is een geweldige uitvinding, maar wie zal het willen gebruiken?"


Thomas Edison verichtte tweeduizend experimenten om uiteindelijk de lamp te kunnen uitvinden. Een jonge verslaggever vroeg hem wat hij van al die mislukkingen vond. Edison antwoordde: "Ik heb geen enkele mislukking meegemaakt. Ik heb de gloeilamp uitgevonden. Wat er gebeurde is dat het proces 2000 stappen vereistte."


Op 46-jarige leeftijd, nadat hij jaren leed aan progressief gehoorverlies, was de Duitse componist Ludwig von Beethoven volledig doof geworden. Hij componeerde, echter, in zijn latere jaren het beste deel van zijn werk, waaronder drie symfonieën.


Daarom moeten wij nooit denken dat onze tijd voorbij is. Terwijl we hier zijn, is er nog iets dat we kunnen leren.


Waarschijnlijk hadden deze mensen niet het geloof dat wij hebben. Maar desondanks hebben ze geschiedenis gemaakt.


Bisschop Edir Macedo

vrijdag 14 januari 2011

5 Stappen naar een Goede Start - Stap 1
Gedurende 5 weken leren wij, in de UKGR, 5 stappen die men dient te ondernemen om een goede start te maken en van 2011 een fantastisch jaar te maken. Deze 5 stappen zijn de geheimen van de eerste 5 boeken van de Bijbel:
Genesis – Exodus – Leviticus – Numeri en Deuteronomium. Afgelopen zondag hebben we het eerst geheim van Genesis en daarmee ook de eerste stap onthuld om een goede start te maken. Wilt u weten wat de anderen geheimen/stappen zijn, mis dan niet de zondagdiensten.

Klik hier voor de dichtstbijzijnde UKGR in uw omgeving.

donderdag 13 januari 2011

Aanroep voor Gerechtigheid – deel 2

Het grootste teken van de manifestatie van de hel in het leven van een persoon is het onrecht. Waar er onrecht is, is er een demon. Het is de ergste pijn dat een mens kan voelen. Het onrecht is een geest; hij doodt degene die het onrecht deed en neemt het leven van degene aan wie dat onrecht werd verricht.

Zoals de basis van Gods troon gerechtigheid is, zo is de basis van de troon van de duivel ongerechtigheid. Daarom zei de Heilige Geest doormiddel van Paulus: "Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet!" Romeinen 9:14 Men kan de geest van onrechtvaardigheid niet overwinnen met zomaar een wapen. Maar, de Here Jezus toonde ons in de gelijkenis over de weduwe die een rechtszaak had, welke wapen wij dienen te gebruiken.

Het enige probleem was dat de rechter die haar zaak zou berechten onrechtvaardig was. Ondanks dit alles werd haar recht verschaft door haar volharding. Als een onrechtvaardige rechter de weduwe heeft beantwoord, stel u dan God voor, die een Rechtvaardige Rechter is.

De geest van onrecht wordt alleen maar verdreven door de manifestatie van het geloof!

Het is goed om te herinneren dat, in het geval van de weduwe, zij geen advocaat had. Tegenwoordig hebben degene die in het algemeen door onrecht gaan Jezus als advocaat, die geen enkele zaak verliest en God als de Rechtvaardige Rechter, die niet uitstelt om gerechtigheid te verschaffen.

Bisschop Romualdo Panceiro

woensdag 12 januari 2011

Aanroep voor Gerechtigheid – deel 1


Aanstaande vrijdag zullen wij, in alle UKGR Evangelisch Centra, een speciaal gebed opzeggen tegen alle ongerechtigheid.

Is het eerlijk dat sommige mensen van een goed leven kunnen genieten, maar anderen niet? Vindt u het rechtvaardig dat sommigen gezond zijn, terwijl anderen moeten zwoegen voor hun gezondheid? Of vindt u het normaal dat sommigen hun dromen kunnen realiseren, terwijl anderen de hele dag bezig zijn om hun problemen op te lossen?

Als uw antwoord is: "NEE dat is niet eerlijk!", dan is deze dienst voor u. Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden.

dinsdag 11 januari 2011

Getuigenis Lydia Mijnals

MIJN LEVEN WAS HELEMAAL VERNIETIGD

Voordat ik naar de UKGR kwam had ik geen leven en was ik depressief. Ik had geen huis, geen baan en ook geen verblijfsvergunning.

Ik kwam naar de UKGR en nam de beslissing om gebedskettingen te volgen zodat mijn leven zou veranderen. Ik volgde de gebedsketting op maandag voor mijn financiële leven, op dinsdag voor mijn genezing waarbij ik met de Gewijde olie werd gezalfd, op vrijdag voor mijn bevrijding en op zondag om God te zoeken op de 1ste plaats.

Naarmate de tijd verliep zegende God mij met een baan, een huis en kreeg ik ook mijn paspoort. God heeft ook de deuren voor mij geopend om mijn kinderen naar Nederland te halen. Vandaag heb ik een ander leven. Ik ben genezen, voorspoedig en gezegend.


Lydia Mijnals

zaterdag 8 januari 2011

De sterrenzaaier

De sterrenzaaier is een standbeeld gelegen in Kaunas, Litouwen.

Gedurende de dag wordt hij niet opgemerkt.

Maar wanneer de nacht komt, rechtvaardigt het standbeeld zijn naam...

Dat wij altijd verder mogen kijken dan hetgeen dat voor onze ogen ligt, vandaag en altijd.

"Soms wordt ons leven op zijn kop geplaatst, zodat we kunnen leren om op de juiste manier te leven."

vrijdag 7 januari 2011

Inspirerend verhaal

De gelegenheid

Lang geleden was er eens een koning die een enorme rots in het midden van een weg plaatste. Daarna verborg hij zich en bleef hij kijken of iemand die rots weg zou halen.


Sommige kooplieden en rijke mensen van dat koninkrijk liepen er simpelweg omheen.


Sommige mensen waren zelfs dapper genoeg om bij de koning te klagen dat hij de wegen niet schoon hield, maar niemand van hun ondernam een poging om die rots weg te halen.


Op een gegeven moment kwam er een boer langs met een lading sinaasappelen.


Toen hij bij de rots kwam, plaatste hij zijn kar opzij en probeerde de rot te verplaatsen.


Na veel moeite en zweet slaagde hij er tenslotte in om de rots langs de weg te plaatsen.


Daarna keerde hij terug om zijn kar weer te pakken, maar opeens zag hij een buidel liggen op de plaats waar de rots voorheen lag.


De buidel bevatte veel goudstukken en een brief die geschreven was door de koning waarin stond dat de goudstukken behoorden aan diegene die de rots van de weg verwijderde.


De boer leerde een les die velen van ons nooit zullen leren.


"Obstakels zijn goede gelegenheden om onze situate te verbeteren" (in alle opzichten).

donderdag 6 januari 2011

Werd u bekleed met kracht?

“En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.”
(Lucas 24:49)

Niet allen die wonderen verrichten, en niet allen die ze ontvangen kunnen zich van God beschouwen, maar wel diegene die uit den hoge bekleed werd met kracht.

Indien de autoriteit die de Here Jezus aan Zijn discipelen gaf om genezingen te verrichten en het uitdrijven van demonen in Zijn naam genoeg was, waarom zou men dan uit den hoge bekleed worden? Laat u niet misleiden door wat u doet of ontvangt, want als u niet uit den hoge bekleed werd, behoort u Hem niet toe, zoals er in Romeinen 8:9 staat:

“Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.”

Bisschop Romualdo Panceiro

woensdag 5 januari 2011

Getuigenis Saskia Kluivert

MIJN DOCHTER IS EEN LEVEND WONDER


Ik was zwanger en tijdens de 20ste week constateerden de artsen dat mijn baby niet groeide in mijn buik. De artsen vertelde mij dat mijn baby doodgeboren kon worden omdat ze niet groeide en omdat mijn placenta niet goed functioneerde kon ze verhongeren in mijn buik.

Mocht mijn dochter toch geboren worden, dan zou ze zwaar gehandicapt zijn. In de UKGR volgde ik de gebedsketting omdat ik geloofde dat God mijn situatie zou veranderen. Ik zei tegen God: “Als mijn baby niet in mijn buik groeit, groeit zij buiten mijn buik.”

Mijn baby werd met 28 weken geboren en woog 820 gram. Volgens de dokters was het onmogelijk omdat niks in haar lichaam volgroeid was, maar mijn dochtertje had God en dat maakte het verschil. Zij is een levend wonder en zonder God was dit nooit mogelijk geweest.

Saskia Kluivert

dinsdag 4 januari 2011

Klaar voor de start?


Men zegt wel eens "een goed begin is het halve werk" en we zijn aangekomen in een nieuw jaar waarin er mogelijkheden zijn om langverwachte doelen te behalen, immers nieuw jaar, nieuw leven. Maar er is ook een ander gezegde die zegt "alle begin is moeilijk". Dus één van de moeilijkste gedeeltes op weg naar onze doelen is het begin. Hoe zult u in 2011 de veranderingen in uw leven bereiken als u niet weet WAAR u moet beginnen of zelfs HOE u moet beginnen?

Daarom nodigen wij iedereen uit om deel te nemen aan deze speciale dienst die op aanstaande zondag 9 januari om 10u zal beginnen. Wilt u weten wat voor stappen u moet ondernemen om van 2011 een jaar van overwinning te maken, mis dan niet deze dienst!

Klik hier voor meer infomatie over dit evenement.

zaterdag 1 januari 2011

De Open Deur

Doe mee aan deze bijeenkomsten
op de eerste 3 dagen van 2011!


De Deur van nieuw Leven.

Als er een manier was om uw leven opnieuw te beginnen, een gelegenheid om alles anders te doen, zou u die kans willen benutten?

Zo ja, dan is hier het goede nieuws, het kan! De vraag is: Hoeveel hebt u ervoor over? Als u met een nieuw jaar ook een nieuw leven wilt beginnen, dan is hier uw kans, uw DEUR!

"Zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten" (Openbaring 3:8)
NBG-Vertaling 1951 lees meer