donderdag 30 december 2010

Zolang u maar arm blijft dan is het goed

“Deze (Farao) nu zeide tot zijn volk: Zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Welnu, laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich – als wij in oorlog komen – bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken.” Exodus 1:9,10

Een van de grootste angsten van de duivel is dat Gods volk groeit, zich vermenigvuldigd, macht, en daardoor financieel vermogen heeft.

De duivel is niet bezorgd wanneer mensen gezond, maar nog steeds arm zijn; als ze een goede familie hebben, maar nog steeds arm zijn; als ze vrij van verslavingen zijn, maar nog steeds arm zijn; als ze een goed karakter hebben, maar arm blijven. Waarom? Omdat niemand gehoor geeft aan de armen. (Prediker 9:16) Als Gods volk arm is, dan zal niemand naar ze willen luisteren of respecteren, omdat de armoede in deze wereld een teken van nederlaag is. Men geeft gehoor aan de rijken. Zij zijn degenen die invloed hebben. Dus als de duivel het Woord van God de kop in wil drukken; als hij het Evangelie wil stoppen; als hij de reddingsplan in deze wereld wil tegenhouden; weet hij dat het een goede strategie is om de groei en de welvaart van Gods volk tegen te houden.

Dit was de geest die in het hart van Farao was. Hij wilde niet alleen de groei van het volk voorkomen, maar hij wilde hen ook gebruiken om Egypte te doen groeien. Farao was een profiteur! Diezelfde geest is vandaag nog steeds actief om het volk van God tot slaaf te maken.

“Och HERE, geef toch heil, och HERE, geef toch voorspoed!” Psalm 118:25

Deze situatie zal alleen veranderen als Gods volk in opstand komt.

Toen het volk God aanriep moest Hij omwille van het verbond antwoorden. Een verbond werd gemaakt door het offer. God kon de aanroeping van het volk niet negeren.

God wil dat u een leven in overvloed zult hebben. Maar er is iemand die u arm wil zien. U weet wel wie.

Bisschop Renato Cardoso

woensdag 29 december 2010

dinsdag 28 december 2010

Getuigenis Joyce Noorden

Ik slikte 6 tabletten per dag


Ik had last van mijn schildklier en daardoor begon ik mij op een gegeven moment niet goed te voelen. Ik ben toen naar de dokter gegaan en heb bloed laten prikken. Daaruit bleek dat mijn schildklier niet goed werkte.

Ik werd doorverwezen naar een internist en die schreef mij tabletten voor. Ik slikte meer dan 6 tabletten per dag en de dokter vertelde mij dat ik dit mijn leven lang zou moeten aanhouden.

Dat accepteerde ik niet. Ik begon een gebedsketting op dinsdag te volgen voor mijn genezing en ontving bij elke dienst de zalving met de gewijde olie. Langzaam maar zeker begon het beter te gaan en de dokters wilden het maar niet geloven.

Na een jaar vertelden de dokters mij dat alles stabiel was en dat ik geen tabletten meer hoef te slikken. Vandaag de dag ben ik dankzij God helemaal genezen en gezond. Joyce Noorden

zondag 26 december 2010

De rode ballon

Er was eens een man die ballonnen verkocht en altijd op hetzelfde stadsplein werkte.


Hij was een hele goede verkoper en natuurlijk rekende zijn familie op hem.


Elke keer dat hij op het stadsplein arriveerde liet hij een paar ballonnen los om wat klanten te trekken.


Op een dag was er een jongen die op één van de banken zat en toekeek terwijl de man de ballonnen los liet.


Zijn favoriete kleur was rood, maar de man liet eerst de gele ballon los, daarna de witte, vervolgens de groene, maar hij liet de rode niet los.


De jongen keek aandachtig terwijl alle ballonnen voorbij vlogen en werd geïrriteerd toen de man de rode ballon niet los liet.


Dus stapte hij op hem af en vroeg:

- Meneer, zal de rode ballon hoger gaan dan de anderen als u hem los laat?


De man lachtte met begrip naar de jongen en liet het touw los waar de rode ballon aan vast zat. Terwijl hij de lucht in ging zei hij:

- Het is niet de kleur, mijn jongen, maar hetgeen dat binnenin zit dat hem doet stijgen.

zaterdag 25 december 2010

vrijdag 24 december 2010

Getuigenis Shanta Khemai

IK WERD GENEZEN VAN CYSTEN IN MIJN EILEIDER


Ongeveer rond juni/juli 2010 kreeg ik opeens een rare pijn in mijn onderbuik. Ik kon niet meer rechtop lopen. Ik besloot om voor controle naar de dokter te gaan.

In eerste instantie schrok de doktor heel erg en moest ik meteen een test laten doen. Daaruit bleek dat ik een probleem aan mijn eileider had, maar ze hadden geen zekerheid. Ik werd doorverwezen naar de gynaecoloog en daaruit werd geconstateerd dat ik cysten aan mijn eileider had.

Dit wetende begon ik een gebedsketting te volgen in de UKGR op dinsdag en vrijdag. Ik bleef strijden en volharden met de zekerheid dat ik genezen zou worden door het geloof te gebruiken.

Na 5 maanden kreeg ik de bevestiging van mijn totale genezing. Vandaag de dag voel ik geen pijn meer en kan ik weer recht overeind lopen. Ik ben genezen.

woensdag 22 december 2010

dinsdag 21 december 2010

Energie

Geloof is energie. Het is de kracht van God die uit Zijn troon stroomt.

Het is onmogelijk dat men stil, lusteloos of verlegen blijft wanneer men erdoor wordt aangeraakt.

In het geloof, is er licht en de duisternis wordt verdreven.

Zijn aanwezigheid weerspiegelt de glans van Gods aanwezigheid.

De kinderen van Israël zagen het gezicht van Mozes stralen, ze zagen de huid van zijn gezicht licht uitstralen. Datzelfde licht schijnt vandaag door de Heilige Geest en vernietigt de krachten van de hel. Alle blokkades die het bezit van de Goddelijke beloften tegenhouden vallen neer.

De Geest van God is de Geest van het geloof. De stem van het geloof is de stem van God. Geloof is God in actie. Zijn macht is oneindig groot en zo effectief dat het de ergste zondaar kan reinigen. Het geloof is netzo belangrijk voor het eeuwig leven als zuurstof is voor het leven op aarde

Wanneer stroom wordt geleverd, brandt de lamp. Alleen als de lamp defect is dan brandt hij niet. Zo is ook de mens, wanneer het geloof komt, straalt hij. Alleen als de persoon dood is dan straalt hij niet. Als men leeft dan moet men stralen. Het kan niet anders.

Daarom zegt de Heer: “...en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.”

Habakuk 2:4 - Romeinen 1:17 - Galaten 3:11 - Hebreeën 10:38

Bisschop Edir Macedo

zondag 19 december 2010

vrijdag 17 december 2010

Geloof in aktie

Deze hond werd op kerstavond in 2002 geboren. HIj werd geboren met twee poten. Natuurlijk kon hij niet lopen toen hij werd geboren. Zelfs zijn eigen moeder wilde hem niet hebben.


Zijn eerste baas dacht ook dat hij geen kans had om te overleven en dacht erover na om hem te laten "inslapen".


Maar toen leerde zijn huidige bazin, Jude Stringfellow, hem kennen en wilde hem hebben. Zij was vastbesloten om dit kleine hondje zelfstandig te leren lopen.


Zij gaf hem de naam "Geloof".


In het begin plaatste ze hem op een surfboard zodat hij de bewegingen kon aanvoelen.


Daarna gebruikte zij wat pindakaas op een lepel als een lokmiddel en een beloning voor hem om op te staan en te springen.


Zelfs de andere hond die in het huis was bemoedigde hem om te lopen.

Verbazingwekkend genoeg leerde Geloof, na slechts zes maanden, zich te balanceren op zijn achterste poten en springen om zich vooruit te bewegen.


Na getraind te hebben in de sneeuw is hij vandaag de dag in staat om te lopen als een mens.


Nu houdt Geloof heel veel van wandelen.


Waar hij ook gaat trekt hij de aandacht van mensen. Hij heeft zeel snel een internationale faam gekregen en is al op verschillende journaals en tv-programmas geweest.


Er is nu een boek genaamd "Met een Beetje Geloof" ("With a Little Faith", de oorspronkelijke titel) dat over hem gaat en gepubliceerd zal worden. Er werd zelfs de mogelijkheid overwogen om hem een rol te geven in één van de Harry Potter films.


Zijn huidige bazin, Jude Stringfellow, gaf haar baan als leraar op en is van plan om met hem de wereld rond te reizen om aan allen te tonen dat het mogelijk is om zelfs zonder een prefect lichaam te hebben u toch een perfecte ziel kunt hebben.


In het leven zijn er altijd ongewenste dingen, maar om u beter te voelen dient u alleen maar op een ander manier naar het leven te kijken.


Ik hoop dat deze boodschap u nieuwe manieren van denken heeft gebracht en dat allen zich blij en dankbaar zullen voelen voor elke mooie dag.


Geloof is de voortdurende demonstratie van de kracht en het wonder van het leven (dat God schiep).


Bisschop Edir Macedo


donderdag 16 december 2010

Getuigenis Jaques Flavio André

Mijn liefdesleven was een ellende


Toen ik naar de UKGR kwam, was mijn liefdesleven een ellende. Ik hoorde over de Campagne van Israel en door de getuigenissen die verschillende mensen gaven, werd ik bemoedigd om deel te nemen. Om te kunnen offeren, verkocht ik mijn bed, televisie, computer, mijn Xbox spelletjes en plaatste alles in de envelop en legde het op het altaar. Na de Campagne toonde God mij mijn huidige vrouw. Ik nam voor een tweede keer deel aan de Campagne omdat mijn vrouw toen nog geen zekerheid had om te trouwen. Ze zei dat ze nog niet wilde trouwen. Ik zei tegen haar: “We gaan trouwen, maar we gaan in geloof trouwen, gelovend in het woord van God.” We namen allebei deel en na de Campagne had zij de zekerheid en trouwden wij. Ik weet dat iedereen een wens heeft om te trouwen, maar als we aan God offeren, laat Hij ons de juiste persoon zien. God faalt niet. Vandaag de dag ben ik 1,5 jaar gelukkig getrouwd.


Jaques Flavio André

woensdag 15 december 2010

dinsdag 14 december 2010

De heilige Mozes

We weten dat het onmogelijk is om God te behagen zonder het geloof. Als het geloof afhankelijk was van de gevoelens dan was het logisch dat Hij er niet mee kon werken, immers hoe kunt u het hart iets opleggen? Maar omdat het geloof te maken heeft met gehoorzaamheid en afhankelijkheid van Zijn Woord is het heel moeilijk om Hem niet te behagen.


Mozes, bijvoorbeeld, had zo'n kanaal om openlijk met God te communiceren. Als een dienaar was hij één van de meest heilige en gekwalificeerde dienaren allertijden. Zijn geestelijk karakter toont:


– Hij was de zachtmoedigste onder de mensen;


– De Heer sprak met hem van aangezicht tot aangezicht;


– De communicatie tussen God en hem was op een vriendschappelijk niveau;


– Hij zag de vorm van God;


– Zijn gezicht straalde zoveel nadat hij met God had gesproken dat hij een sluier moest dragen om met zijn

ondergeschikten te praten;


– Toen zijn broer en zus tegen hem in opstand kwamen, verdedigde de Here zelf hem, zeggende:


"…Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des HEREN. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken?" (Numeri 12:6-8) NBG-Vertaling 1951


Deze feiten tonen hoe hoog hij in aanzien stond bij de Here. Maar ondanks dit alles, werd hij niet gespaard toen hij twijfelde. Hij bleef achter met de anderen. De gebeurtenis vond plaats bij de rots van Meriba. Numeri 20.


Zijn ongehoorzaamheid kostte hem de toegang tot het Beloofde Land. Toen hij smeekte om erin te komen werd de Heer boos op hem. Dit alles vanwege het feit dat zijn geloof was aangetast door het ongeloof van anderen. En God zei: Genoeg! Praat niet meer met Mij over deze zaak. Deuteronomium 3:26


Veel christelijke mensen die eerlijk en oprecht zijn en hun elementaire verplichtingen nakomen tegenover God zijn achter gebleven omdat zij hebben geluisterd naar negatieve christenen. Mensen die niet alleen twijfelen aan de kracht van het geloof dat offert, maar ook hun ongeloof verspreiden.


Bisschop Edir Macedo

donderdag 9 december 2010

Alles voor Alles

Het is geen zakendeal, ook geen spel en zeer zeker niet een uitwisseling. Het is de levende belichaming van het geloof in de Levende God.


Als wij de wonderen willen aanschouwen die in het verleden werden behaald door de helden van het geloof, dan dienen wij, ten minste, dezelfde prijs ervoor te betalen.


Hoeveel?


Zijn verloochenden hun eigen levens om de impulsen van het geloof in de Goddelijke beloftes te volgen.


Jozua en Kaleb waren zeer blij met het Beloofde Land. De grimmige visie van de reusachtige bewoners van dat land had geen enkel invloed op hun zekerheid van de overwinning, integendeel zelfs.


De andere metgezellen van de missie, hoewel ze verwonderd waren omdat ze twee mannen één tros druiven zagen dragen, waren ondanks die visie toch bang voor de gigantische structuur van die tros.


Maar God is God. Zijn Woord kan niet falen. Wie gelooft, vlucht niet. Omdat Gods Woord niet kan falen gebruikt degene die gelooft zijn gehele kracht, omdat hij weet wat het resultaat zal zijn.


Bisschop Edir Macedo


woensdag 8 december 2010

Mijn offer beëindigde de verslaving

DIT GEBEURDE IN DE

CAMPAGNE VAN ISRAËL


Op tien jarige leeftijd raakte mijn broer verslaafd aan drugs. Hij wilde niets met de familie te maken hebben en luisterde niet naar hun advies. Hij kwam op een punt dat hij zelfs drugs verkocht. 27 jaar lang bleef hij in deze situatie.


Daardoor besloot ik te offeren in de Campagne van Israel. Ik offerde het geld om naar Brazilië te gaan, het geld om mijn dochter te helpen met haar huwelijk, de laptop die ik zou kopen en zelfs het geld voor de cadeautjes voor de familie. Ik legde alles op het altaar.


Na de Campagne kreeg ik te horen dat mijn broer hulp aan mijn moeder had gevraagd om het leven van criminaliteit en drugs te verlaten. Vandaag gebruikt mijn broer geen drugs meer en heeft hij de criminaliteit verlaten.


Julieta da Guia e Silva

dinsdag 7 december 2010

Het geloof

De manifestatie van het geloof openbaart de christelijke aard van de trouwe.

De moedige geest om een bepaalde actie van geloof te nemen is dezelfde geest die doelen bereikt.

De grootte van het geloof wordt gemeten door de inspanning bij de actie. Met andere woorden, het geloof wordt gemeten door het offer. Als er offer is, is er geloof. Dit behaagt God.

Iedereen kan deelnemen aan het offer, rijken en armen, want het offer heeft te maken met de limiet van iedere persoon.

Hoe groter de droom is, hoe meer moeite gedaan moet worden. Dit is de wet van het leven in deze wereld.

Hoe groter de verovering is, des te groter het offer.

Als dit een feit is wanneer we praten over materiële rijkdom en tijdelijke goederen, stel u eens voor wat het betekent wanneer we praten over de eeuwige zaken.

Daarom zei onze Heer: "…tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar." Matteüs 11:12

Hoeveel moeite kost het om het eeuwige leven in bezit te nemen? "Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?" Matteüs 16:26

Bisschop Edir Macedo

zondag 5 december 2010

Wanneer het intelligente geloof niet wordt gebruikt…

Is het paard niet gelijk aan de mensen die niet willen zien en stelt de stoel niet farao voor die de mensen vasthoudt in Egypte?

zaterdag 4 december 2010

Het offer: laatste deel

Jezus zei dat het noodzakelijk was om te offeren

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. (1 Kor 2:14)


Deel 4

Jezus deed niet het offer dat Hij zelf wilde doen, maar het offer waarvan de Vader wilde dat Hij het zou doen. Dat is de reden waarom Hij onze behoudenis kon bereiken, want Zijn offer werd geaccepteerd door de Vader en Hij overwon de dood. Hij leeft, onze Verlosser leeft en Hij ontving een naam boven alle namen. De naam van de Here Jezus is de hoogste en machtigste naam die er bestaat. Hij is de Heer.

Ik geloof dat God nu spreekt en dat Hij openbaart welk offer Hij van u wilt. Gelooft u? Zult u offeren wat u wilt offeren of het offer dat God van u vereist? Zult u doen wat u wilt of geven wat God van u vraagt? Zult u luisteren naar Gods stem of naar de stem van de duivel? Zult u luisteren naar de stem van het geloof of naar de stem van de twijfels? Welke stem zult u gehoorzamen?

Het woord van God zegt: Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de HERE uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou.

Wie beslist er? Is het God? Nee! U. U kiest, u beslist.


Bisschop Paulo Robertovrijdag 3 december 2010

Het offer

Jezus zei dat het noodzakelijk was om te offeren

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. (1 Kor 2:14)


Deel 3

Daarom komen er zoveel vragen en negatieve gedachten in het verstand van de mensen, wanneer wij in de kerk over het offer spreken. Velen zijn nog niet wedergeboren; zij zijn in de kerk, maar denken nog steeds als een vleselijke persoon en dus niet als een geestelijke. Het kwaad zaait het zaad van twijfels, zodat de persoon bang is om te offeren en daardoor niet de verwezenlijking van zijn dromen bereikt. Vaak inspireert satan een vriend, familielid of iemand die dichtbij de persoon staat, om twijfels, negatieve woorden of bespottingen te brengen, zodat hij de persoon tegenhoudt om de zegens van God in zijn leven te bereiken. De Here Jezus herkende onmiddellijk waar de stem vandaan kwam en bestrafte satan, zeggende: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot! En toen zei Hij tegen Zijn discipelen, Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Niemand is tot iets verplicht, niemand is verplicht om te offeren. De persoon moet het zelf willen en het hangt van de persoon zelf af. Het is zijn eigen geloof en zijn eigen beslissing, want noch God, noch de pastor is degene die beslist, maar de persoon zelf.

U dient bereid te zijn om uw leven te verliezen voor Jezus. Het is niet makkelijk. Voor de Here Jezus was het evenmin makkelijk. Het was kostbaar, pijnlijk, Zijn ziel was vermoeid tot de dood. Hij zou niet zingend, dansend en glimlachend offeren, nee! Hij kreunde, stond onder grote emotionele druk en offerde uit gehoorzaamheid aan de Vader in zulke mate, dat Hij in de tuin van Gethsemane diep gekweld was en Zijn zweet als bloeddruppels werden die op de grond vielen terwijl Hij bad: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Het was niet makkelijk voor de Heer, maar juist pijnlijk, zeer moeilijk en iets wat Hij niet uit eigen wil zou doen. Maar Hij wist dat het noodzakelijk was en dat Hij niet gekomen was om Zijn eigen wil te doen, maar de wil van de Vader. Hij leed zowel fysieke als geestelijke pijn, omdat Hij voor het eerst in de geschiedenis van het universum gescheiden was van de Vader en de Heilige Geest.


Bisschop Paulo Robertodonderdag 2 december 2010

Het offer

Jezus zei dat het noodzakelijk was om te offeren

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. (1 Kor 2:14)


Deel 2

Ons leven is een resultaat van onze offergave aan God, waarbij de mate waarin wij aan Hem geven, Hij ook aan ons geeft. Dit zeg ik niet zodat u een offer doet, nee! Het is om u te helpen en onderwijzen, zodat u vooruit gaat en een transformatie voor uw leven en uw doelen kunt bereiken. Zelfs de Here Jezus, als God zijnde, moest offeren zodat Hij onze behoudenis kon veroveren, iets wat voor Hem ook niet makkelijk was.

Op een bepaald moment leerde de Here zijn discipelen dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden. (Matt. 16:21-25) Ook al was Petrus een apostel van Jezus, toch was hij een aardse man. Hij was niet wedergeboren, omdat hij de Heilige Geest nog niet ontvangen had en dus begreep hij niet de boodschap van het kruis en de betekenis van het woord “offer”, omdat hij nog steeds een vleselijke en dus geen geestelijke man was. En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.

Petrus was niet bezeten, maar vanwege zijn vleselijke aarde neigde hij naar wereldse dingen. Hij begreep het belang van het offer niet. Voor hem was het waanzin en het was niet moeilijk voor satan om Petrus te inspireren zodat hij Jezus zou tegenhouden om te offeren.

Satan weet dat het offer de sleutel tot onze overwinning is. Het was door het offer van de Here Jezus aan het kruis, dat Hij onze behoudenis en verlossing voor de mensheid kon veroveren. Om die reden wil satan niet dat men offert. Hij probeert alles om de persoon te verhinderen om zijn geloof te manifesteren en een offer tot God te brengen.


Bisschop Paulo Robertowoensdag 1 december 2010

Het offer

Jezus zei dat het noodzakelijk was om te offeren


Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. (1 Kor 2:14)

Deel 1

Helaas begrijpen velen het Woord van God niet, vooral wanneer het, het offer betreft. Iedereen wil een comfortabel leven, voorspoed en succes, maar niet iedereen is bereid om de prijs ervoor te betalen. Zij willen geen moeite doen, zij willen niet offeren; maar zonder offer kunt u niets bereiken in het leven. De zegens van God komen niet uit de hemel vallen. Ze worden veroverd, maar alleen degenen die ernaar streven en hun geloof gebruiken gebaseerd op het woord van God, kunnen deze zegens veroveren. Zelfs het koninkrijk van God wordt verkregen door moeite, strijden en zelfverloochening en alleen degenen die offeren kunnen het in bezit nemen.

Velen begrijpen niet waarom hun leven niet verandert, want zij bidden, roepen God aan, gaan naar de kerk, zijn religieus, maar toch gebeurt er niets. Zij zijn niet bevrijd, kunnen hun problemen niet oplossen en bereiken het overvloedige leven, zoals Jezus het ons heeft beloofd, niet. Soms denken zij dat God niet om hun geeft en dat Hij geen aandacht aan hun besteed, zodat zij teleurgesteld raken in God en de kerk en hun geloof verlaten. Zij zullen ergens anders opzoek gaan naar een levensverandering, maar het is niet de kerk die hun leven zal veranderen, noch een religie, pastor, priester of bisschop. Maar wel hun handelingen van geloof, hun gedrag tegenover God, hun gehoorzaamheid en totale overgave aan Gods Woord.

De Here zei: Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, maar als de persoon zich niet tot God keert, hoe kan hij dan verwachten dat God Zich tot hem terugkeert.


Bisschop Paulo Robertodinsdag 30 november 2010

De Staf

Bij alles wat wij doen nemen wij beslissingen, of ze nou goed of fout zijn. Beslissen om te OFFEREN is de grootste en beste beslissing die wij kunnen nemen, voor de oplossing van de grote problemen of voor de dromen die wij willen verwezenlijken.


Mozes had een droom, namelijk: ‘het volk van Israël bevrijd zien worden van de slavernij’. “En de HERE zeide tot hem: Wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde: Een staf.” De staf was van hem, want hij was een schapenherder.


Tot op dat moment was het gewoon een staf die diende om de schapen te leiden en beschermen en om zich er mee te verdedigen tegen de wolven. Het hielp bij het beklimmen van bergen. Men kan er gewone dingen mee doen.


Maar men kon het volk er niet mee bevrijden, genezen, de zee openen, water uit de rots laten komen of wonderen verrichten. Dit gebeurde echter alleen toen hij de staf meebracht naar de berg van God; Sinai. Wij hebben allemaal de staf: geloof, zweet, geld, iets waardevols, afhankelijkheid (Offer).


Buiten het altaar kunnen wij met onze “staf” alleen maar de gewone dingen doen wat betreft kracht en vermogen. De staf symboliseert ons geloof, en de grootste uitdrukking van geloof is het offer.


Hoeveel mensen horen over het offer, maar nemen geen juiste beslissing om te offeren, om hun staf op het altaar van God te zetten? Daarom blijven zij in de slavernij. Nadat Mozes de stem van God had gehoord, kon hij de verkeerde beslissing nemen door niet te gehoorzamen. Hierdoor zou alles hetzelfde blijven.


Hetzelfde gebeurt met velen.


De droom van Mozes zou zich niet verwezenlijken, tenzij hij de juiste beslissing zou nemen om God zijn staf te laten gebruiken. Daarom staat er in de bijbel over deze staf: “...ook nam Mozes de staf Gods in zijn hand.” Exodus 4:20


Want met deze staf heeft hij grote wonderen en tekenen verricht. God wilt uw staf gebruiken, zet het op het altaar van God in deze Campagne van Israël. U zult offeren en op 12 december wanneer u van het altaar neerdaalt, zult u niet met lege handen neerdalen. (Exodus 3:21)


Pr João Saraiva

vrijdag 26 november 2010

Definitie van het woord:Gespannen

Dit is wat de duivel doet. Pogingen tot intimidatie door middel van angst. "Gespannen"


donderdag 25 november 2010

Van Egypte naar het beloofde land

De bevrijding van het volk van God uit Egypte, is een voorbeeld van wat men dient te doen om “Egypte” in ons leven te overwinnen. We begrijpen dat de 7 elementen te vinden zijn in deze grote bevrijding.

God – De Schepper, Almachtige.

Mozes – Een man die door God geroepen werd om het volk te bevrijden. Hij is gestorven, maar God gebruikt nog steeds mensen met dezelfde geest van geloof die Mozes ook had.

Staf – Het symbool van geloof! Wat hij in zijn handen had, gebruikte hij om wonderen te verrichten.

Farao – Farao is ook gestorven, maar de geest van het kwaad die in hem handelde, maakt mensen tegenwoordig nog steeds slaven.

Berg Sinaï – De plaats waar God met Zijn dienaar sprak: Bevrijd mijn volk!

Egypte – Situatie waarin een persoon leeft, waar “slavernij” aanwezig is. De slavernij verwijst naar alles wat je leven bepaald en voorkomt dat er geluk is.

Volk van Israel – De mensen die in God geloven, maar slaven zijn van hun financiële, liefdes, geestelijke en gezondheidsproblemen.

Het was een geestelijke strijd tussen degene die van God waren en de werken van de duisternis. Het volk werd vrij, maar dit gebeurde niet zonder strijden en offers. Een sterke hand was noodzakelijk!

God zei: “…Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao doen zal; want door een sterke hand zal hij hen laten gaan, ja door een sterke hand hen uit zijn land drijven.” (Exodus 5:24)

God waarschuwde dat de manier waarop Farao het volk vrij zou laten door een sterke hand zou zijn en dit vereiste een grote strijd van degenen die van God waren.

Hetzelfde gebeurt in onze dagen. Om te overwinnen, is er alleen maar één weg: al onze krachten inzetten in wat wij doen, door het geloof!

“Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet…” Prediker 9:10

Pr. Rui Silva