zondag 10 april 2011

14e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 14e dag:

"Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij." (Johannes 17:11) NBG vertaling 1951.


Uitleg:


De éénheid van degenen die geboren en verzegeld zijn door de Heilige Geest is hetgeen dat het verschil heeft gemaakt in de wereld. Ze zijn het zout der Aarde en het licht der wereld.


De verdeeldheid of partijschappen binnen de evangelische geloofsgemeenschappen zijn egoïstische handelingen van dienaren die alleen geïnteresseerd zijn om zichzelf te dienen. Hoe kan de Heilige Geest mensen inspireren die verdeeldheid, wanorde en verwarring bevorderen? Hij is geen God van verwarring.


Tijdens Zijn gebed, vroeg de Zoon aan de Vader om Zijn discipelen te beschermen voor het gebrek aan éénheid.


Alleen de Geest van God is in staat om de kerk verenigd in het geloof te houden, Één Geest, één gedachte en één ultieme doel.


Het Koninkrijk van God is gebouwd op discipline. Als er geen discipline is te vinden onder de leden van het lichaam van Christus, dan zullen onreine en bedriegelijke geesten beginnen te heersen.


Net zoals God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest Één zijn, zijn wij, als christenen, ook genoodzaakt om hetzelfde te doen. Anders behoren we niet aan de Here Jezus Christus.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten